2 Χρονικά 11:8

Lernen

       

8 και την Γαθ και την Μαρησα και την Ζιφ