Psalmid 52

Lernen

          |

1 Laulujuhatajale: Taaveti õpetuslaul,

2 kui edomlane Doeg tuli ja teatas Saulile ning ütles: 'Taavet on tulnud Ahimeleki kotta.'

3 Mis sa kiitled kurjusest, sa vägivaldne mees? Jumala heldus püsib kogu päeva.

4 Sa kavatsed kadu, su keel on nagu terav habemenuga, sa pettuse tegija.

5 Sa armastad kurja rohkem kui head, rohkem valetada kui õigust rääkida. Sela.

6 Sa armastad kõiksugu hukutavaid sõnu, petlikku keelt.

7 Jumal kisub ka sinu igavesti maha; ta võtab su kinni ning rebib su välja su telgist ja kaotab su juureni ära elavate maalt. Sela.

8 Õiged näevad seda ja kardavad; ja nad naeravad teda:

9 'Ennäe seda meest, kes ei pannud Jumalat oma tugevuseks, vaid lootis oma suure rikkuse peale; ta oli tugev oma nurjatuses.'