Genesis 6

Estonian

Studieren Sie die innere Bedeutung

← Genesis 5   Genesis 7 →

1 Ja kui inimesi hakkas maa peal palju saama ja neile sündis tütreid,

4 Sel ajal, ja veel pärastpoolegi, kui Jumala pojad heitsid inimeste tütarde juurde ja need neile lapsi ilmale tõid, olid hiiglased maa peal: needsamad vägimehed, kes muistsest ajast on kuulsad mehed.

6 siis Issand kahetses, et ta inimese oli teinud maa peale, ja ta süda valutas.

7 Ja Issand ütles: 'Ma tahan inimese, kelle ma olen loonud, maa pealt kaotada, niihästi inimesed kui loomad ja roomajad ja taeva linnud, sest ma kahetsen, et ma nad olen teinud!'

8 Aga Noa leidis armu Issanda silmis.

9 See on jutustus Noa soost: Noa oli üks õige mees, täiesti vaga oma rahvapõlve seas; Noa kõndis koos Jumalaga.

10 Ja Noale sündis kolm poega - Seem, Haam ja Jaafet.

11 Aga maa oli Jumala palge ees raisku läinud ja vägivald täitis maad.

12 Ja Jumal vaatas maad, ja näe, see oli raisku läinud, sest kõik liha maa peal oli oma eluviisides raiskunud.

13 Ja Jumal ütles Noale: 'Ma olen otsustanud teha lõpu kõigele lihale, sest maa on täis nende vägivalda, ja seepärast, vaata, ma hävitan nemad koos maaga.

14 Tee enesele laev goferipuust; laev tee kambritega ja pigita seda seest ning väljast maapigiga!

15 Ja tee see nõndaviisi: laeva pikkus olgu kolmsada küünart, laius viiskümmend küünart ja kõrgus kolmkümmend küünart;

16 valmista see küünramõõdu järgi; tee laevale katus peale ja tee uks laeva küljesse; tee sellele alumine, keskmine ja ülemine lagi!

17 Sest vaata, ma saadan veeuputuse maa peale ja hävitan taeva alt kõik liha, kus eluvaim sees on; kõik, mis maa peal on, peab hinge heitma!

18 Aga sinuga ma teen lepingu ja sina pead minema laeva, sina ja su pojad, su naine ja su poegade naised sinuga.

19 Ja sa pead viima laeva kõigist elavaist olendeist, kõigest lihast, igast liigist kaks, et nad koos sinuga jääksid elama: need olgu isane ja emane.

20 Lindudest nende liikide järgi ja loomadest nende liikide järgi, kõigist roomajaist maa peal nende liikide järgi, kõigist peavad kaks tulema sinu juurde, et nad võiksid jääda elama.

21 Ja sina võta enesele kõigest roast, mida süüakse, ja kogu enese juurde, et see oleks toiduks sinule ja neile.'

22 Ja Noa tegi kõik. Nii nagu Jumal teda käskis, nõnda ta tegi.

← Genesis 5   Genesis 7 →
Studieren Sie die innere Bedeutung

Haupt Erklärung (en) von Swedenborgs Werke:

Arcana Coelestia 554, 555, 556, 557, 558, 559

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 407

Kommentar zu diesem Kapitel:

Geschichten:

Weitere Referenzen von Swedenborgs zu diesem Kapitel:

Arcana Coelestia 468, 470, 482, 564, 565, 566, 567 ...

Apocalypse Revealed 748

Conjugial Love 156

Sacred Scripture 103

Zeigen Sie Referenzen von Swedenborgs Nachlaß
Übersetzen