Psalm 55:2

Lernen

     

2 O God! neem mijn gebed ter oren, en verberg U niet voor mijn smeking.