Leviticus 12:1

Lernen

              |

1 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: