Žalmy 57:6

Lernen

     

6 Vyvyšiž se nad nebesa, ó Bože, a nade všecku zemi sláva tvá.