Žalmy 57:3

Lernen

     

3 Volati budu k Bohu nejvyššímu, k Bohu silnému, kterýž dokonává za mne.