Žalmy 54:4

Lernen

       

4 Bože, slyš modlitbu mou, pozoruj řeči úst mých.