Žalmy 54:4

Lernen

              |

4 Bože, slyš modlitbu mou, pozoruj řeči úst mých.