Žalmy 4:6

Lernen

     

6 Obětujte oběti spravedlnosti, a doufejte v Hospodina.