Postanak 6

Studieren Sie die innere Bedeutung

Hrvatski prijevod

← Postanak 5   Postanak 7 →

1 Kad su se ljudi počeli širiti po zemlji i kćeri im se narodile,

2 opaze sinovi Božji da su kćeri ljudske pristale, pa ih uzimahu sebi za žene koje su god htjeli.

3 Onda Jahve reče: "Neće moj duh u čovjeku ostati dovijeka; čovjek je tjelesan, pa neka mu vijek bude stotinu dvadeset godina."

4 U ona su vremena - a i kasnije - na zemlji bili Nefili, kad su Božji sinovi općili s ljudskim kćerima pa im one rađale djecu. To su oni od starine po snazi glasoviti ljudi.

5 Vidje Jahve kako je čovjekova pokvarenost na zemlji velika i kako je svaka pomisao u njegovoj pameti uvijek samo zloća.

6 Jahve se pokaja i u svom srcu ražalosti što je načinio čovjeka na zemlji.

7 Reče Jahve: "Ljude koje sam stvorio izbrisat ću s lica zemlje - od čovjeka do zvijeri, puzavce i ptice u zraku - jer sam se pokajao što sam ih napravio."

8 Ali je Noa našao milost u očima Jahvinim.

9 Ovo je povijest Noina: Noa je bio čovjek pravedan i neporočan u svom vremenu. S Bogom je Noa hodio.

10 Tri su se sina rodila Noi: Šem, Ham i Jafet.

11 U očima Božjim zemlja se bila iskvarila; nepravdom se napunila.

12 I kad je Bog vidio kako se zemlja iskvarila - tÓa svako se biće na zemlji izopačilo -

13 reče Bog Noi: "Odlučio sam da bude kraj svim bićima jer se zemlja napunila opačinom; i, evo, uništit ću ih zajedno sa zemljom.

14 Napravi sebi korablju od smolastoga drveta; korablju načini s prijekletima i obloži je iznutra i izvana paklinom.

15 A pravit ćeš je ovako: neka korablja bude trista lakata u duljinu, pedeset u širinu, a trideset lakata u visinu.

16 Na korablji načini otvor za svjetlo, završi ga jedan lakat od vrha. Vrata na korablji načini sa strane; neka ima donji, srednji i gornji kat.

17 Ja ću, evo, pustiti potop - vode na zemlju - da izgine svako biće pod nebom, sve u čemu ima dah života: sve na zemlji mora poginuti.

18 A s tobom ću učiniti Savez; ti ćeš ući u korablju - ti i s tobom tvoji sinovi, tvoja žena i žene tvojih sinova.

19 A od svega što je živo - od svih bića - uvedi u korablju od svakoga po dvoje da s tobom preživi, i neka budu muško i žensko.

20 Od ptica prema njihovim vrstama, od životinja prema njihovim vrstama i od svih stvorova što po tlu puze prema njihovim vrstama: po dvoje od svega neka uđe k tebi da preživi.

21 Sa sobom uzmi svega za jelo pa čuvaj da bude hrane tebi i njima."

22 Noa učini tako. Sve kako mu je Bog naredio, tako je izvršio.

← Postanak 5   Postanak 7 →
   Studieren Sie die innere Bedeutung
Swedenborg

Haupterklärung(en) aus den Werken Swedenborgs:

Arcana Coelestia 554, 555, 556, 557, 558, 559, 564, ...

Sacred Scripture 103

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 407

Istinska Kršćanska Religija 279


Weitere Verweise Swedenborgs zu diesem Kapitel:

Arcana Coelestia 468, 470, 482, 515, 572, 573, 574, ...

Apocalypse Revealed 748

Conjugial Love 156

The Lord 50


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 701, 1082

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 34, 35

Anderer Kommentar

  Geschichten:Hop to Similar Bible Verses

Postanak 1:28, 29, 30, 5:22, 32, 7:1, 5, 7, 9, 21, 23, 8:21, 9:9, 12:11, 17:1, 18:20, 21, 19:19

Izlazak 32:14, 40:16

Brojevi 13:33

Ponovljeni Zakon 2:11

1 Samuel 15:11

Job 1:1, 6, 22:15

Psalam 14:2, 3, 33:13, 78:39, 90:10

Propovednik 9:3

Izaija 27:11

Jeremija 17:9

Amos 8:2

Sefanija 1:3

Matej 7:11, 15:19, 24:37

Djelima Apostolskim 7:46

Rimljanima 3:12, 7:14, 18

Hebrejima 11:7

Judina 1:6

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Entering the Ark
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Noah and the Ark
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 Noah Builds an Ark
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Noah Builds an Ark
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Noah Built an Ark
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Noah's Ark
Project | Ages 4 - 6

 Noah’s Ark
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Noah (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 The First Rainbow
The Lord makes a covenant with Noah and sends a rainbow.
Story | Ages 2 - 7


Übersetzen