Postanak 5

Studieren Sie die innere Bedeutung

Hrvatski prijevod

← Postanak 4   Postanak 6 →

1 Ovo je povijest Adamova roda. Kad je Bog stvorio čovjeka, napravio ga je na priliku svoju;

2 stvorio je muško i žensko. A kad ih je stvorio, blagoslovi ih i nazva - čovjek.

3 Kad je Adamu bilo sto i trideset godina, rodi mu se sin njemu sličan, na njegovu sliku; nadjenu mu ime Šet.

4 Po rođenju Šetovu Adam je živio osam stotina godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.

5 Adam poživje u svemu devet stotina i trideset godina. Potom umrije.

6 Kad je Šetu bilo sto i pet godina, rodi mu se Enoš.

7 Po rođenju Enoševu Šet je živio osam stotina i sedam godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.

8 Šet poživje u svemu devet stotina i dvanaest godina. Potom umrije.

9 Kad je Enošu bilo devedeset godina, rodi mu se Kenan.

10 Po rođenju Kenanovu Enoš je živio osam stotina i petnaest godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.

11 Enoš poživje u svemu devet stotina i pet godina. Potom umrije.

12 Kad je Kenanu bilo sedamdeset godina, rodi mu se Mahalalel.

13 Po rođenju Mahalalelovu Kenan je živio osam stotina i četrdeset godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.

14 Kenan poživje u svemu devet stotina i deset godina. Potom umrije.

15 Kad je Mahalalelu bilo šezdeset i pet godina, rodi mu se Jered.

16 Po rođenju Jeredovu Mahalalel je živio osam stotina i trideset godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.

17 Mahalalel poživje u svemu osam stotina devedeset i pet godina. Potom umrije.

18 Kad je Jeredu bilo sto šezdeset i dvije godine, rodi mu se Henok.

19 Po rođenju Henokovu Jered je živio osam stotina godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.

20 Jered poživje u svemu devet stotina šezdeset i dvije godine. Potom umrije.

21 Kad je Henoku bilo šezdeset i pet godina, rodi mu se Metušalah.

22 Henok je hodio s Bogom. Po rođenju Metušalahovu Henok je živio trista godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.

23 Henok poživje u svemu trista šezdeset i pet godina.

24 Henok je hodio s Bogom, potom iščeznu; Bog ga uze.

25 Kad je Metušalahu bilo sto osamdeset i sedam godina, rodi mu se Lamek.

26 Po rođenju Lamekovu Metušalah je živio sedam stotina osamdeset i dvije godine te mu se rodilo još sinova i kćeri.

27 Metušalah poživje u svemu devet stotina šezdeset i devet godina. Potom umrije.

28 Kad su Lameku bile sto osamdeset i dvije godine, rodi mu se sin.

29 Nadjene mu ime Noa, govoreći: "Ovaj će nam pribavljati, u trudu i naporu naših ruku, utjehu iz zemlje koju je Bog prokleo."

30 Po rođenju Noinu Lamek je živio pet stotina devedeset i pet godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.

31 Lamek poživje u svemu sedam stotina sedamdeset i sedam godina. Potom umrije.

32 Pošto je Noa proživio pet stotina godina, rode mu se Šem, Ham i Jafet.

← Postanak 4   Postanak 6 →
   Studieren Sie die innere Bedeutung
Swedenborg

Haupterklärung(en) aus den Werken Swedenborgs:

Arcana Coelestia 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, ...

Sacred Scripture 103

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 405, 406

Istinska Kršćanska Religija 279


Weitere Verweise Swedenborgs zu diesem Kapitel:

Arcana Coelestia 435, 468, 481, 482, 483, 484, 485, ...

Conjugial Love 132, 156

Sacred Scripture 21

Istinska Kršćanska Religija 48, 202


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 555, 670, 725, 728

De Verbo (The Word) 7, 18

Spiritual Experiences 5999

Marriage 48

Anderer Kommentar

  Geschichten:Hop to Similar Bible Verses

Postanak 1:27, 3:17, 19, 4:25, 6:9, 10, 7:13, 9:18, 10:1, 6, 21

2 Kraljevi 2:12

1 Ljetopisi 1:1

Malahija 2:6

Matej 1:1, 19:4

Marku 10:6

Luka 3:23, 36

1 Korinćanima 11:7, 15:49

Hebrejima 11:5

Judina 1:14


Übersetzen