Postanak 10

Hrvatski prijevod

Studieren Sie die innere Bedeutung

← Postanak 9   Postanak 11 →

1 Ovo je povijest Noinih sinova: Šema, Hama i Jafeta, kojima su se rodili sinovi poslije Potopa.

2 Sinovi su Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešak, Tiras.

3 A sinovi su Gomerovi: Aškenaz, Rifat i Togarma.

4 Javanovi su opet sinovi: Eliša, Taršiš, Kitijci i Dodanci.

5 Od njih su se razgranali narodi po otocima. To su Jafetovi sinovi prema svojim zemljama - svaki s vlastitim jezikom - prema svojim plemenima i narodima.

6 Sinovi su Hamovi: Kuš i Misrajim, Put i Kanaan.

7 Kuševi su: Seba, Havila, Sabta, Rama i Sabteka. Ramini su: Šeba i Dedan.

8 Od Kuša se rodio Nimrod, koji je postao prvi velmoža na zemlji.

9 Voljom Jahve bio je silan lovac. Zato se veli: "Kao Nimrod, silan lovac voljom Jahve."

10 Glavno uporište njegova kraljevstva bili su: Babilon, Erek, Akad i Kalne, svi u zemlji Šinearu.

11 Iz ove je zemlje došao Ašur. On je podigao Ninivu, Rehobot Ir, Kalah

12 i Resen između Ninive i Kalaha (to je glavni grad).

13 Od Misrajima potekli su Ludijci, Anamijci, Lehabijci, Naftuhijci,

14 pa Patrušani, Kasluhijci i Kaftorci, od kojih su potekli Filistejci.

15 Od Kanaana potječe Sidon, njegov prvenac, i Het.

16 Dalje: Jebusejci, Amorejci, Girgašani,

17 Hivijci, Arkijci, Sinijci,

18 Arvađani, Semarjani i Hamaćani. Poslije se kanaanska plemena razgranaše,

19 tako da se granica Kanaanaca protezala od Sidona prema Geraru sve do Gaze pa prema Sodomi, Gomori, Admi i Sebojimu sve do Leše.

20 To su sinovi Hamovi prema svojim plemenima i jezicima, po svojim zemljama i narodima.

21 A i Šemu - praocu svih sinova Eberovih i starijem bratu Jafetovu - rodili se sinovi.

22 Šemovi su sinovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud i Aram.

23 A Aramovi su sinovi: Us, Hul, Geter i Maš.

24 Arpakšad rodi Šelaha, Šelah rodi Ebera.

25 Eberu su se rodila dva sina: jednomu bješe ime Peleg, jer se za njegova vijeka zemlja razdijelila. Njegovu je bratu bilo ime Joktan.

26 Od Joktana se rodiše: Almodad, Šelef, Hasarmavet, Jerah,

27 Hadoram, Uzal, Dikla,

28 Obal, Abimael, Šeba,

29 Ofir, Havila i Jobab. Sve su to sinovi Joktanovi.

30 Njihova se naselja protezahu od Meše sve do Sefara, brdovitih krajeva na istoku.

31 To su sinovi Šemovi prema svojim plemenima, jezicima i zemljama, po svojim narodima.

32 To su rodovi Noinih sinova prema svojim lozama i narodima. Od njih su se razgranali narodi po zemlji poslije Potopa.

← Postanak 9   Postanak 11 →
   Studieren Sie die innere Bedeutung
Swedenborg

Haupterklärung(en) aus den Werken Swedenborgs:

Arcana Coelestia 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 411


Weitere Verweise Swedenborgs zu diesem Kapitel:

Arcana Coelestia 470, 482, 737, 1020, 1093, 1155, 1156, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 357, 406, 455

Anderer Kommentar

  Geschichten:Hop to Similar Bible Verses

Postanak 2:13, 5:32, 9:18, 19, 10:5, 25, 32, 11:2, 8, 9, 10, 15:16, 23:3

Brojevi 24:24

Ponovljeni Zakon 2:23, 32:8

Jošua 9:7

Suci 6:4

1 Samuel 13:18, 26:6

1 Kraljevi 9:28

1 Ljetopisi 1:1, 4, 8, 17

2 Ljetopisi 14:12

Jestira 10:1

Job 1:1, 15

Izaija 10:9, 11:11, 21:2, 23:1, 11, 12, 66:19

Jeremija 46:9, 47:4, 51:27

Ezekijel 27:6, 8, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 38:2, 6

Danijel 1:2, 11:30

Jona 1:2

Naum 1

Zaharija 5:11


Übersetzen