Slovník pojmů používaných Emanuelem Swedenborgem


Tento slovník obsahující významy konkrétních výrazů a frází používaných Emanuelem Swedenborgem v jeho teologických pracích původně sestavil John Stuart Bogg v roce 1915.

Protože témata obsažená ve vnitřním smyslu Slova jsou takového charakteru, že nemohou být vysvětlena bez přiměřených termínů, a protože vnější věcí nemohou být vyjádřeny jinak než přírodními skutečnostmi a vnitřní věci jinak než racionálními (skutečnosti, které se týkají pravdy, duchovními skutečnostmi, a skutečnosti, které se týkají dobra, nebeskými), je nutné použít tyto výrazy; neboť bez výrazů odpovídajících předmětům nelze nic popsat.” -Arcana Coelestia 4685Přeložit: