Nový křesťanský Canon za 9 měsíců.


"Still life with Bible", by Vincent van Gogh

Nový křesťanský kánon je založen na výčtu knih Slova ve Švédsku, než obsahuje trvalý vnitřní význam. nezahrnuje Apokryfy, knihy Ruth, Esther, Job, Chronicles, Ecclesiastes, Song of Solomon, dopisy Paula, Jakuba, Petra a Jana a některé další. Rozpis kapitol je založen na obrysu, který poskytla Heartlight.org, ačkoli nechceme naznačovat, že podporují myšlenku malého kánonu - téměř jistě ne - ale udělali dobrou práci, když rozdělili čtení do rozumného kousky.


Délka plánu: 270 dnů
Průměrná denní doba četby (v minutách): 10
Stav: Dosud nezahájeno

Začít