Geneze za 10 dní


Noah sends off a dove from the ark.

Přečtěte si knihu Genesis v 10 krocích - tempo 5 kapitol denně. Každá kapitola je pouze stránkou nebo dvěma, pokud jste četli v knize, takže to není tolik textu. Během čtení můžete kliknutím na zvýrazněná slova zobrazit jejich symbolický význam a můžete si vybrat z různých komentářů. V polovině 17. století vydal Emanuel Swedenborg Arcana Coelestia, dílo, ve kterém popsal „vnitřní smysl“ Slova a zaměřil se na příběhy v Genesis a Exodus. Podrobné odkazy na tato vysvětlení poskytujeme také po kliknutí na „Studium vnitřního významu“.


Délka plánu: 10 dnů
Průměrná denní doba četby (v minutách): 20
Stav: Dosud nezahájeno

Začít