Přečtěte si Bibli za rok


The Lord is My Shepherd

Přečtěte si Bibli za rok. Zde je plán, který vám pomůže přečíst celou cestu skrze Bibli za 365 dní. Tento plán zahrnuje všechny knihy hlavní protestantské bible. Bible je pravděpodobně nejvlivnější knihou v historii; i když o tom máte pochybnosti, má smysl vidět, o co jde! Tento plán je založen na osnově poskytnuté společností Heartlight.org.


Délka plánu: 365 dnů
Průměrná denní doba četby (v minutách): 10
Stav: Dosud nezahájeno

Začít