Okruhy > Co dělat ve vašem životě?

Co dělat ve vašem životě?


Pro každého z nás je cesta, která směřuje správným směrem, a je otevřené, abychom ji mohli sledovat. Budeme-li ji následovat, dovolíme Pánu růst v nových, dobrých, láskách v našich srdcích a nakonec bude naše vůdčí láska láskou k Pánu a sousedovi a přijmeme spasení.

Co to znamená být morální? Vedení morálního života znamená být dobrým občanem a jednat čestně. Ale je to rozdíl, pokud je to duchovní dobro, nebo ne.

Prozkoumat

Teologie musí být vždy založena na životě. Jak můžeme pokračovat v tom, co vyznáváme VĚŘENÍ?

Prozkoumat

Narodili jsme se spoustou vestavěných vlastností a tendencí. Všechny lidské bytosti mají sklon ke zlu - některé sobecké lásky. Ukazují se docela brzy. Mysli na "hrozná dvojčata". Zůstávají s námi houževnatě. Je tu také část našich myslí, která může povznést se nad toto sobectví a žádat Pána o sílu bojovat proti těmto zlým láskám. Když to uděláme, začneme na cestě k regeneraci nebo znovuzrození.

Prozkoumat

Nové křesťanské myšlení zdůrazňuje procesy - proces vyhýbání se zlu, proces učení pravdy, proces vytváření sebe sama rozvíjet dobré návyky. Jedním z klíčových procesů - a myšlení - je to, že jsou užitečné.

Prozkoumat


Přeložit: