Okruhy > Posmrtný život > Víra

Víra

Všechno víra.


Co je to duchovní víra?

Duchovní víra. Potřebujeme ji, ale v dnešní době není snadné ji získat. Ale ani před 2000 lety to nebylo snadné. Takže... jak na ní můžeme začít pracovat?

Víra

"Víra je vnitřní uznání pravdy." Tak začíná Swedenborg svou knihu o Faith. Zde je místo, kde začít zkoumat toto hluboce lidské téma.

Co říká Bible o ... Kdo je zachráněn?

Bible jasně říká, že spasení závisí na způsobu, jakým žijeme, nejen na tom, čemu říkáme, že věříme. Ježíš řekl: „Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.“ (Matouš 7:21)