Okruhy > Nové křesťanské myšlení > Stupně

Stupně

Stupně jsou rozlišitelné úrovně mezi věcmi, jako je duch a tělo nebo nebe a země.


Stupně

Stupně jsou rozlišitelné úrovně mezi věcmi, jako je duch a tělo a nebe a země.

Nejdůležitější učení o stupních

Existují tři jednotlivé stupně lidské mysli a nebe.

Interní a externí

Říci, že každý z nás má vnitřní „já“ a vnější „já“, není nijak zvlášť převratné. Všichni máme přirozený pocit, že naše myšlenky a pocity jsou „uvnitř“ nás a naše těla a činy jsou „vně“ nás.

Nebeský

Nebeská láska je nejvyšší, nejlepší, nejčistší, nejnevinnější a nejradostnější stav, jaký mohou lidské bytosti zažít, když je poháněn láskou k Pánu.

Přírodní a duchovní reality

Existuje duchovní realita, které si většinou nejsme vědomi. Existuje před přirozenou realitou, kterou si uvědomujeme.

Duchovní

Jste vaše tělo „vy“? Určitě to tak nevypadá, že? Vaše tělo je „vaše“, obýváte ho, ale skutečné „ty“ je uvnitř, myslící, cítící a vědomé.

Přírodní

Swedenborg používá termín „přirozený“ dvěma odlišnými způsoby – k odlišení fyzické reality od duchovní reality a také k identifikaci nejnižší úrovně duchovní reality.

Nebe a peklo

Je nebe tropická zahrada s ovocem na sběr, nebo je to místo nadýchaných bílých mraků a hudby na harfu? Je peklo naopak?