Okruhy > Vytváření smyslů > Pane

Pane

Je tam Bůh? Pokud ne, co by to pro nás znamenalo? Pokud ano, co to pro nás znamená? Doktrína (strukturované myšlení) o Pánu je jednou z hlavních věcí, které musíme mít, abychom pochopili, jak žít své životy. Pojďme se podívat na toto základní téma.


O Bohu (Pán)

Jaký je Bůh? Jaká bytost by mohla vytvořit a udržet vesmír? Od atomů k parsekům. Na miliardy let. A proč?

Svatý Duch

Nové křesťanské učení považuje Ducha svatého za sílu nebo aktivitu, která přichází od Boha - ne jako samostatná bytost. To je v souladu s naším každodenním chápáním „ducha“ jako projekce něčí osobnosti.

Syn

Křesťané se zmátli o povaze Ježíše Krista od počátku křesťanské církve. Pán, ve své tělesné podobě jako Ježíš Kristus, je v Bibli často označován jako Syn Boží a Syn člověka a příležitostně jako Syn Marie. Co si New Christian myslí na toto téma?


Přeložit: