Okruhy > Vytváření smyslů > spása

spása

Bylo by strašně hezké "vědět", že jste spaseni. Mnoho křesťanů věří, že jste spaseni, pokud přijmete Ježíše Krista za svého osobního spasitele - av jistém smyslu je to pravda. Pokud SKUTEČNĚ přijmete Ježíše Krista a žijete tak, jak nám řekl - vyhýbat se zlům, milovat Pána a milovat souseda - pak se otevíráte přijímání jeho lásky.


Covenant, Reciprocation, and Conjunction

Smlouva, Reciprocation a Konjunkce jsou tři části procesu našeho duchovního znovuzrození.

Samostatně

“Jak-na-já” je klíčový doktrinální koncept v nové křesťanské teologii.

Znovuzrození?

Co říká Bible o ... Kdo je zachráněn?


Přeložit: