Okruhy > Být užitečný > Buďte morální

Buďte morální

Co to znamená být morální? Vedení morálního života znamená být dobrým občanem a jednat čestně. Ale je to rozdíl, pokud je to duchovní dobro, nebo ne.


Co je zlo?

Zlo je obrácením dobra. Vyvíjí se, když přijímáme život od Pána, jak to dělají všechny stvořené bytosti, a obrátíme jej primárně k sobě, čímž se naše zaměření zaměří na sebe. V tomto procesu vyvoláváme strach, nenávist a lásku k ovládnutí druhých.

Co je dobré?

Stát se „dobrým“ člověkem je proces. Pozvete Pána do svého života a snažíte se žít podle své vůle místo své vlastní sobecké vůle.

Láska k sobě

Představte si společnost, kde každý vždy hledá „číslo 1“.

Čistota - co to vlastně je

Moderní chápání cudnosti není opravdu správné.

Použití

Být užitečný. Co to znamená?

Já jsem třetí

To byla hlavní filozofie velkého muže a velkého chicagského medvěda, který běží zpět, Gale Sayers.

Pokrytectví nebo simulace?

Někdy, když někdo nesplní své profesní standardy, myslíme si, že „existuje další pokrytec“. Je to fér? Odpověď zní: záleží.

Odpuštění

Zde je několik výňatků z Bible o odpuštění.


Přeložit: