Okruhy > Být užitečný

Být užitečný


Thomas Jefferson psal o nezcizitelném právu na hledání štěstí. Jordan Peterson, nově slavný kanadský psycholog, píše o důležitosti převzetí odpovědnosti - a to, že dělat něco pozitivního a hodnotného je to, o co bychom měli usilovat. Emanuel Swedenborg psal o užitečnosti - ao tom, jak toto úsilí vede k duchovnímu pokroku.

Co to znamená být morální? Vedení morálního života znamená být dobrým občanem a jednat čestně. Ale je to rozdíl, pokud je to duchovní dobro, nebo ne.

Prozkoumat

Nové křesťanské myšlení zdůrazňuje procesy - proces vyhýbání se zlu, proces učení pravdy, proces vytváření sebe sama rozvíjet dobré návyky. Jedním z klíčových procesů - a myšlení - je to, že jsou užitečné.

Prozkoumat

Jsou lidé zásadně dobří? Nebo v zásadě zlo? Nebo směs? Jsme duchovní bytosti? Nebo jen „náhodná kolokace molekul“? Jak pracujeme?

Prozkoumat


Přeložit: