Okruhy > O Bibli

O Bibli


Je Bible opravdu Božím slovem? Po tisíce let se to zachovalo, přečetlo a ocenilo. Co o tom víme? Jak k tomu přistupujeme?

Příběhy Bible jsou hluboce zakořeněny v západní kultuře a některé z jejích nejčasnějších archetypálních příběhů se odrážejí v mnoha kulturách. Zde je vzorek, který obsahuje některé, které jsou ...

Prozkoumat

Bible obsahuje mnoho „knih“. Genesis, první a nejstarší, zahrnuje příběhy z ústní tradice, která je asi 12 000 let stará. Prvních 5 knih prý napsal Mojžíš - nebo alespoň ten projekt vedl nebo podněcoval. Existují knihy od proroků, o králech a dějinách, a milované knize Žalmů, a pak Čtyři evangelia a další.

Prozkoumat

V příběhu z knihy Exodus dostává Mojžíš Desatero přikázání od Jehovy na hoře Sinaj. Jsou psány prstem Jehovovým na dvou kamenných stolech.

Prozkoumat


Přeložit: