Ze Swedenborgových děl

 

Leer over de Gewijde Schrift # 76

Prostudujte si tuto pasáž

          
/ 118  
  

76. De Kerk bestaat vanuit het Woord en is zodanig zoals zij verstaan wordt en begrip heeft van het Woord.

Er is geen twijfel dat de Kerk is vanuit het Woord, want het Woord is het Goddelijk Ware zelf, zie artikel 1-4. Vanuit het Woord is de Leer van de Kerk, artikel 50-61; en door het Woord is er verbinding met de Heer, artikel 62-69. Maar dat het verstand of begrip van het Woord de Kerk maakt, kan in twijfel worden getrokken, aangezien er mensen zijn die geloven dat zij van de Kerk zijn omdat zij het Woord hebben en dat lezen ofwel van een prediker horen, en iets vanuit de zin van de letter ervan weten. Maar hoe deze zaken in het Woord moeten worden verstaan, weten zij niet en sommigen achten het niet eens van zoveel belang. Daarom zal het hier worden bevestigd, dat niet het Woord de Kerk maakt, maar het verstand of begrip ervan; en dat de Kerk zodanig is zoals het verstand of het inzicht van het Woord is bij hen die in de Kerk zijn. Dit wordt bevestigd vanuit deze dingen.

  
/ 118  
  

Published by Swedenborg Boekhuis.

Ze Swedenborgových děl

 

Leer over de Gewijde Schrift # 62

Prostudujte si tuto pasáž

        
/ 118  
  

62. Door de letterlijke zin van het Woord is er verbinding met de Heer en vergezelschapping met de engelen.

Dat er door het Woord verbinding met de Heer is, is omdat het Woord over Hem alleen handelt en daardoor is de Heer het al in alle dingen ervan, en wordt Hij het Woord genoemd, zoals in de Leer over de Heer is getoond. Dat er in de letterlijke zin verbinding is, is omdat het Woord in die zin in zijn volheid, in zijn heilige en in zijn macht is, zoals eerder in betreffend artikel is getoond. De verbinding verschijnt niet aan de mens, maar zij is in de aandoening van het ware en in de doorvatting ervan, dus in het Goddelijk Ware, in de liefde en het geloof bij hem.

  
/ 118  
  

Published by Swedenborg Boekhuis.