Ze Swedenborgových děl

 

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus # 8482

Prostudujte si tuto pasáž

  
/ 10837  
  

8482. En het verrotte; dat dit betekent daaruit het helse, staat vast uit de betekenis van verrotten, namelijk het helse vuile; van verrotten wordt gesproken met betrekking tot het boze en van de worm met betrekking tot het valse; want wanneer het goede het boze wordt, is het daarmee gesteld zoals met vlees of zoals met brood, wanneer het verrot; het valse vanuit het boze is zoals de worm, die daar uit die rotheid wordt voortgebracht.

  
/ 10837  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl

Bible

 

Marcus 9:48

Studie

     

48 Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt.