Komentář

 

Co říká Bible o ... Kdo je zachráněn?      

Napsal(a) Rev. John Odhner (machine translated into čeština)

Christ the Redeemer statue in Rio de Janeiro, aerial view

Lidé mají společnou tendenci činit negativní úsudky o jiných lidech. Na středních školách se tato tendence projevuje v klikách. Několik populárních dětí se dostane do skupiny a postupně si začnou myslet, že jsou lepší než ostatní, protože se jim více líbí. Děti, které nejsou „v“, se mohou stát předměty lítosti, pohrdání nebo dokonce krutých vtipů. Tak či onak klika předává důvtipný úsudek ostatním jako nižší třídě lidských bytostí.

Stejná tendence dívat se dolů na ostatní se projevuje v různých náboženstvích. Některé náboženské skupiny jsou tak soustředěny na sebe, že věří, že nikdo z jiné víry nemůže jít do nebe. Když to vezmeme do extrému, je tento druh přístupu krutější než snobské dospívající kliky.

Učení Bible je v rozporu s tím. Nejprve nám Boží slovo říká, že bychom neměli označovat lidi jako „spasené“ nebo „hříšníky“. Ježíš řekl:

„Nesuďte, abyste nebyli odsouzeni. Proč se díváte na skvrnu v oku svého bratra, ale nepovažujete prkno za své oko?“ (Matouš 7:1, 3)

Učeník James to řekl takto: „Existuje jeden zákonodárce, který je schopen zachránit a zničit. Kdo jste, abyste soudili jiného?“ (List Jakubův 4:1)

Když byl Pán na zemi, mezi vedoucími církve převládal soudný postoj. Mnozí si mysleli, že když přišel Mesiáš, zachránil Židy a ne ostatní. Když Ježíš přišel, odsoudili ho za to, že se spojil s nežidy a Židy.

Ježíš tento přístup odradil. Jednou mluvil s některými lidmi, kteří „důvěřovali sobě“, že byli spaseni a jiní ne. Požádal je, aby zvážili dvě modlitby: „Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé,“ a „Bože, buď milostivý, hříšník!“ Ježíš chválil muže, který si myslel, že je hříšník. (Lukáš 18:9-14)

Je lepší myslet na sebe jako na hříšníka, než na to, že jste spaseni.

Možná si vzpomenete na podobenství o dobrém Samaritánovi, který se zastavil, aby pomohl zraněnému u silnice. Přestože byl tento Samaritán „špatnou“ vírou (z židovského hlediska), Ježíš řekl, že Samaritán by měl být milován jako soused, protože byl dobrý člověk. Ve skutečnosti řekl, že člověk, který chce věčný život, by měl být jako tento Samaritán (Lukáš 10:29-37), i když Samaritán nebyl ani křesťan, ani židovský. Ježíš viděl - a vidí - to, co je v srdci člověka, nejen to, do jaké církve patří.

Bible jasně uvádí, že to, jak člověk žije, ne jen to, v co věří, určuje, zda jde do nebe nebo ne. Ježíš řekl: „Ne každý, kdo mi říká:‚ Pane, Pane ', nevstoupí do nebeského království, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebi. “ (Matouš 7:21)

Znovu: „Odmění každého podle svých skutků.“ (Matouš 16:27)

„Ti, kteří udělali dobro,“ říká, „půjdou„ ke vzkříšení života a ti, kteří udělali zlo, ke vzkříšení odsouzení “. (Jan 5:29)

Protože život člověka, nejen jeho víra, určuje jeho věčné množství, Ježíš předpověděl, že mnoho křesťanů nebude spaseno, protože žili zlým životem.

„Mnozí mi v ten den řeknou:‚ Pane, Pane, ne prorokovali jsme ve tvém jménu, vyháněli ve tvém jménu démony a ve tvém jménu jsme udělali mnoho zázraků? ' A pak jim prohlásím: ‚Nikdy jsem tě neznal: odejdi ode mě ty, kdo praktikuje bezpráví! '“ (Matouš 27:22-23, Lukáš 13:25-27)

Jedním z důvodů, proč lze nekřesťana zachránit, je to, že může milovat svého souseda. Každý, kdo skutečně miluje svého souseda, miluje také Krista, i když si to nemusí uvědomit. Ježíš řekl: „Protože jsi sloužil jednomu z těchto mých bratří, udělal jsi mi to.“ (Matouš 25:40)

Víra v Ježíše, bez lásky k sousedovi nemá smysl.

"I když mám veškerou víru, abych mohl odstranit hory, ale nemilovat, nejsem nic." (1. list Korintským 13:2)

Skutečná láska je naproti tomu znamením, že člověk zná Pána ve svém srdci, bez ohledu na náboženství, které vyznává navenek.

"Láska věří všem věcem." (1. list Korintským 13:7)

"Ten, kdo činí dobro, je od Boha, ale ten, kdo činí zlo, Boha neviděl." (3. list Janův 1:11)

„Milujme se navzájem, protože láska je z Boha a každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha. Bůh je láska a každý, kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm.“ (1. list Janův 4:7-11)

Souhrn:

Některé křesťanské církve to učí: Pouze křesťané jsou spaseni.

Co Bible skutečně říká (a co učí Nová křesťanská církev): Dobří lidé ze všech náboženství jsou spaseni.

Některé odkazy z učení Nové křesťanské církve: Nebe a Peklo 318-328, Božská Prozřetelnost 326

Používá se svolením Johna Odhnera, autora tohoto velmi užitečného webu: http://whatthebiblesays.info/Introduction.html

Abyste mohli dál prohlížet obsah při sledování videa, pusťte si video v novém okně

Bible

 

Lukáš 18:9-14

Studovat vnitřní smysl

              

9 I řekl také k některým, kteříž v sebe doufali, že by spravedliví byli, jiných sobě za nic nevážíce, podobenství toto:

10 Dva muži vstupovali do chrámu, aby se modlili, jeden farizeus a druhý publikán.

11 Farizeus stoje soukromí, takto se modlil: Bože, děkuji tobě, že nejsem jako jiní lidé, dráči, nespravedliví, cizoložníci, aneb jako i tento publikán.

12 Postím se dvakrát do téhodne, desátky dávám ze všech věcí, kterýmiž vládnu.

13 Publikán pak zdaleka stoje, nechtěl ani očí k nebi pozdvihnouti, ale bil se v prsy své, řka: Bože, buď milostiv mně hříšnému.

14 Pravímť vám: Odšel tento, ospravedlněn jsa, do domu svého, a ne onen. Nebo každý, kdož se povyšuje, bude ponížen; a kdož se ponižuje, bude povýšen.

     

   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Luke 18      

Napsal(a) Rev. John Clowes M.A.

Verse 1. That man ought to keep his internal or spiritual mind continually open to Divine influx, notwithstanding all the opposition of the external or natural mind

Verses 2-6. Since however false principles may prevail in the latter mind, yet if the desire of truth grounded in good prevail at the same time in the former mind, it will sooner or later become accepting of the light of truth.

Verses 7-8. Which consideration ought therefore to be attended to, because it proves that the Divine Truth is always present with those who are in the love of it, to deliver them from all false and evil persuasions, however it may appear at times to be absent, and to produce no effect. (First part of Verse 8).

Verse 8. Still, at the end of the Church, when there is no longer any faith, because there is no charity, Divine Truth, though revealed from heaven, will not be received. (Latter part of Verse 8).

Verses 9-15. For at that time man will be under the delusive idea, that he may be admitted into heaven by virtue of his works, without any regard to the principle from which they are done, whereas none are admitted into heaven but the humble and the penitent, whose works are not done from themselves, but from the Lord.

Verses 15-16. That the goods and truths of innocence ought all to be ascribed to the Lord, because heaven consists in such acknowledgement, and the Lord has communication with those goods and truths.

Verse 17. None therefore can be admitted into heaven, unless they be principled in innocence.

Verses 18-28. Nor can any one enter into heaven, unless he acknowledge the Lord, even as to His Human essence to be the God of heaven, and that from him is every good which is good, and unless he live also according to the precepts of the decalogue, by abstaining from those evils as sins, which are there forbidden.

Verses 19-20. For the Lord alone is good, and the source of good, and the way to attain conjunction of life with Him is to observe His precepts, which precepts teach, that man ought not to destroy or pervert in himself the life of love and charity; nor to ascribe that life to himself, but to the Lord alone; nor to call anything good or true but what is of the Lord; thus that he should respect and exalt in himself the Divine good and truth above every other.

Verses 21-22. Yet these precepts cannot be fulfilled, until man removes his heart from riches, fights against cravings, and acknowledges the Lord to be god.

Verse 23. Which things appear grievous to those who are in the knowledges of truth separate from the good of charity.

Verses 24-25. Therefore those knowledges, when so separated from the good of life, are rather hindrances to the attainment of conjunction with the Lord, since it is contrary to Divine order that knowledges of themselves, without the life of love and charity, should introduce any one into heaven.

Verses 26-27. Nevertheless they are no hindrances in case the Divine Truth be respected and exalted.

Verses 28-30. Inasmuch as all who reject their hereditary evils and falsities and acknowledge the Lord as to His Human essence to be god, shall be elevated to communication and conjunction with the Lord, and to all the joys of His eternal kingdom.

Verses 31-33. That in the Church, where mere falsities of doctrine and evils of life prevail, Divine Truth will be blasphemed, and perverted, and its good destroyed, nevertheless the Human principle of the Lord will attain to plenary glorification.

Verse 34. But these things cannot be apprehended even by those who are principled in the goods and truths of the Church.

Verses 35-43. Until they receive spiritual understanding from the LORD.

Verse 38. Asking it of Him from the pure love of truth.

Verse 39. And are the more urgent to receive, in proportion as they meet with opposition.

Verses 40-41. And explore diligently the end or intention they have in view, when they seek the knowledge of the truth.

Verses 42-43. For in such case their understandings receive light by communication with the Lord's Divine Human principle, which they gratefully acknowledge, and which is thus acknowledged by others.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 874, 4314, 4783, 6405, 10248

Doctrine of Life 30


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 794

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Ezdráš 9:6

Žalmy 51:3

Přísloví 11:12

Ozeáš 14:3

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Healing the Blind Miracles
Compare four stories about the Lord healing the blind by dramatizing them using the “Readers’ Theater” technique. Actors read lines from the script and act out their parts.
Activity | Ages 7 - 14

 Jesus and the Children, Children in Heaven
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Modesty
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Eyes of the Blind Shall See Him
Make a picture of the Lord in heaven with bright light all around Him. Cover the picture with fabric or another piece of paper, attaching it only at the top edge so that it can be lifted up to see the picture of the Lord. 
Project | Ages 4 - 10

 The Last Supper
The Lord celebrated Passover with His disciples and told them to remember Him by eating bread and drinking wine. The Lord is still present with people in a special way through the Holy Supper. Sample from the Jacob’s Ladder Program, Level 1, for ages 6-7.
Religion Lesson | Ages 6 - 7

 The Lord Blesses the Children
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Lord Is Our Heavenly Father (version 1)
Color picture of the Lord with children.
Picture | Ages up to 14

 The Lord Is Our Heavenly Father (version 2)
Color picture of the Lord with children.
Picture | Ages up to 14

 The Lord Loves Me
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Pharisee and the Publican
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: