Komentář

 

Co říká Bible o ... Kdo je zachráněn?      

Napsal(a) Rev. John Odhner (machine translated into čeština)

Christ the Redeemer statue in Rio de Janeiro, aerial view

Lidé mají společnou tendenci činit negativní úsudky o jiných lidech. Na středních školách se tato tendence projevuje v klikách. Několik populárních dětí se dostane do skupiny a postupně si začnou myslet, že jsou lepší než ostatní, protože se jim více líbí. Děti, které nejsou „v“, se mohou stát předměty lítosti, pohrdání nebo dokonce krutých vtipů. Tak či onak klika předává důvtipný úsudek ostatním jako nižší třídě lidských bytostí.

Stejná tendence dívat se dolů na ostatní se projevuje v různých náboženstvích. Některé náboženské skupiny jsou tak soustředěny na sebe, že věří, že nikdo z jiné víry nemůže jít do nebe. Když to vezmeme do extrému, je tento druh přístupu krutější než snobské dospívající kliky.

Učení Bible je v rozporu s tím. Nejprve nám Boží slovo říká, že bychom neměli označovat lidi jako „spasené“ nebo „hříšníky“. Ježíš řekl:

„Nesuďte, abyste nebyli odsouzeni. Proč se díváte na skvrnu v oku svého bratra, ale nepovažujete prkno za své oko?“ (Matouš 7:1, 3)

Učeník James to řekl takto: „Existuje jeden zákonodárce, který je schopen zachránit a zničit. Kdo jste, abyste soudili jiného?“ (List Jakubův 4:1)

Když byl Pán na zemi, mezi vedoucími církve převládal soudný postoj. Mnozí si mysleli, že když přišel Mesiáš, zachránil Židy a ne ostatní. Když Ježíš přišel, odsoudili ho za to, že se spojil s nežidy a Židy.

Ježíš tento přístup odradil. Jednou mluvil s některými lidmi, kteří „důvěřovali sobě“, že byli spaseni a jiní ne. Požádal je, aby zvážili dvě modlitby: „Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé,“ a „Bože, buď milostivý, hříšník!“ Ježíš chválil muže, který si myslel, že je hříšník. (Lukáš 18:9-14)

Je lepší myslet na sebe jako na hříšníka, než na to, že jste spaseni.

Možná si vzpomenete na podobenství o dobrém Samaritánovi, který se zastavil, aby pomohl zraněnému u silnice. Přestože byl tento Samaritán „špatnou“ vírou (z židovského hlediska), Ježíš řekl, že Samaritán by měl být milován jako soused, protože byl dobrý člověk. Ve skutečnosti řekl, že člověk, který chce věčný život, by měl být jako tento Samaritán (Lukáš 10:29-37), i když Samaritán nebyl ani křesťan, ani židovský. Ježíš viděl - a vidí - to, co je v srdci člověka, nejen to, do jaké církve patří.

Bible jasně uvádí, že to, jak člověk žije, ne jen to, v co věří, určuje, zda jde do nebe nebo ne. Ježíš řekl: „Ne každý, kdo mi říká:‚ Pane, Pane ', nevstoupí do nebeského království, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebi. “ (Matouš 7:21)

Znovu: „Odmění každého podle svých skutků.“ (Matouš 16:27)

„Ti, kteří udělali dobro,“ říká, „půjdou„ ke vzkříšení života a ti, kteří udělali zlo, ke vzkříšení odsouzení “. (Jan 5:29)

Protože život člověka, nejen jeho víra, určuje jeho věčné množství, Ježíš předpověděl, že mnoho křesťanů nebude spaseno, protože žili zlým životem.

„Mnozí mi v ten den řeknou:‚ Pane, Pane, ne prorokovali jsme ve tvém jménu, vyháněli ve tvém jménu démony a ve tvém jménu jsme udělali mnoho zázraků? ' A pak jim prohlásím: ‚Nikdy jsem tě neznal: odejdi ode mě ty, kdo praktikuje bezpráví! '“ (Matouš 27:22-23, Lukáš 13:25-27)

Jedním z důvodů, proč lze nekřesťana zachránit, je to, že může milovat svého souseda. Každý, kdo skutečně miluje svého souseda, miluje také Krista, i když si to nemusí uvědomit. Ježíš řekl: „Protože jsi sloužil jednomu z těchto mých bratří, udělal jsi mi to.“ (Matouš 25:40)

Víra v Ježíše, bez lásky k sousedovi nemá smysl.

"I když mám veškerou víru, abych mohl odstranit hory, ale nemilovat, nejsem nic." (1. list Korintským 13:2)

Skutečná láska je naproti tomu znamením, že člověk zná Pána ve svém srdci, bez ohledu na náboženství, které vyznává navenek.

"Láska věří všem věcem." (1. list Korintským 13:7)

"Ten, kdo činí dobro, je od Boha, ale ten, kdo činí zlo, Boha neviděl." (3. list Janův 1:11)

„Milujme se navzájem, protože láska je z Boha a každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha. Bůh je láska a každý, kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm.“ (1. list Janův 4:7-11)

Souhrn:

Některé křesťanské církve to učí: Pouze křesťané jsou spaseni.

Co Bible skutečně říká (a co učí Nová křesťanská církev): Dobří lidé ze všech náboženství jsou spaseni.

Některé odkazy z učení Nové křesťanské církve: Nebe a Peklo 318-328, Božská Prozřetelnost 326

Používá se svolením Johna Odhnera, autora tohoto velmi užitečného webu: http://whatthebiblesays.info/Introduction.html

Abyste mohli dál prohlížet obsah při sledování videa, pusťte si video v novém okně

Bible

 

Jan 5:29

Studovat vnitřní smysl

              

29 A půjdou ti, kteříž dobré věci činili, na vzkříšení života, ale ti, kteříž zlé věci činili, na vzkříšení soudu.

   Studovat vnitřní smysl

Explanation of John 5      

Napsal(a) Rev. John Clowes M.A.

Explaining the Inner Meaning of John 5

Verses 5:1, 2. That the Lord, as to his humanity, initiated himself into the doctrine of the church, which was in connection with the knowledges of good and truth derived from the Word, thus with truths introductory to good.

Verse 5:3. Which truths are imparted to all those who are made sensible of their natural infirmities and disorders, whether arising from a defect, of intelligence, or from intelligence not yet formed into life, or from faith separate from charity, and thus produce vivification through acknowledgement and faith.

Verse 5:4. And this in consequence of divine influx, so that whoever receives the knowledges of good and truth with his supreme affection, or love, experiences purification from evil, and restoration of spiritual life.

Verses 5:5, 6, 7, 8. Yet some, by reason of the unsettled state of their wills, make slower progress in purification than others, until they are excited to exploration of their secret purposes and intentions, and have their affections and thoughts thereby elevated, so as to live according to the truth.

Verse 5:9. In which case they also are restored to the life of heaven, whilst the doctrine, in which they believe, is elevated to that life, so as to influence their lives, and thus introduce them into a state of eternal rest and peace.

Verses 5:10, 11. That they, who are of the perverted church, are offended on this occasion, and are instructed that all elevation of doctrine to conjunction with the life of heaven is an effect resulting from the divine love of the Lord, in his Divine Humanity.

Verses 5:12, 13. Hence they are led to seek knowledge concerning that Divine Humanity, but are not permitted, by reason of the evils and falsities in which they are principled, to attain such knowledge.

Verse 5:14. That they, who are purified from evils and falsities, are cautioned against the danger of profanation, which consists in turning back again to such evils and falsities.

Verse 5:15. Being therefore thus cautioned, they bear testimony to the Lord's Divine Humanity, as being the only source, of all spiritual and eternal life.

Verse 5:16. But are opposed in this testimony by those of the perverted church, who abide in representative worship, and do not discern how all representatives had reference to the union of the Divine and Human nature in the Lord.

Verse 5:17. Wherefore these latter are instructed, that the union of the two natures is effected reciprocally.

Verse 5:18. But this instruction only excites more of evil, being perversely interpreted as tending not only to destroy all representative worship, but also to confound divinity with humanity, and humanity with divinity.

Verse 5:19. Therefore they are further instructed, that divine truth can do nothing of itself, but from the divine good, and thus divine truth in the Lord's humanity always operates in conjunction and agreement with divine good in his divinity.

Verse 5:20. And this in consequence of the divine love, which manifests to its humanity all its purposes, until its humanity is fully glorified, or made divine, that so mankind may be led to adoration.

Verse 5:21. And also to the discovery, that by virtue of such glorification, the humanity receives from the divinity the power of imparting spiritual life, and thus of delivering man from the power of evil.

Verse 5:22. Also the power of arranging the several principles of the human mind, and thus of separating the evil from the good, which cannot be effected by the divine good alone without the divine truth.

Verse 5:23. To the intent that thus the Humanity of the Lord may always be seen in union with his divinity, and regarded as an equal object of worship and adoration, since otherwise the divinity itself cannot be worshipped and adored.

Verse 5:24. They therefore, who obey the divine truth, and approach the Lord in his Divine Humanity, are admitted into heaven, and never separating truth from good, are raised from a state of damnation to a state of salvation.
For since the assumption of the Human [principle] by the Divine, all who are in ignorance may learn the truths of faith, and may thus be gifted with spiritual life.

Verse 5:26. Inasmuch as the internal of the Lord being Jehovah, his Humanity has independent and underived life, alike with his divinity.

Verse 5:27. And has also the power of separating evil from good, and thus of arranging all goods and truths, as being itself the supreme truth.

Verses 5:28, 29. So that at his appearing even natural men shall be instructed in the divine truth, and if they obey it, shall attain spiritual life; but if they be disobedient, shall immerse themselves in spiritual death.

Verse 5:30. For the Humanity of the Lord operates solely from the divinity in itself, and is thus in divine truth from divine good, because in all things it exalts the divine good.

Verses 5:31, 32. Therefore divine truth claims no authority to itself separate from divine good, but only in union with that good.

Verses 5:33, 34. Neither does it claim authority from human testimony, but from its own divine power of communicating spiritual life.

Verse 5:35. Yet the testimony of man in favour of the divine truth is grounded both in good and truth, and has a tendency to impart to others those heavenly principles.

Verse 5:36. Nevertheless the glorification of the Lord's Humanity, the subjugation of the hells, and the consequent redemption of mankind, are the fullest proofs that the Lord is one with Jehovah.

Verse 5:37. Thus the divine good, which in itself is invisible, testifies that it is made visible in the Divine Humanity, which it assumed for that purpose.

Verse 5:38. But this is not believed by those, who are not enlightened and enlivened by the truth of that good.

Verse 5:39. Therefore all such are exhorted to explore the Holy Word which contains that truth, and which testifies throughout concerning the assumption and glorification of the Lord's Humanity.

Verse 5:40. Nevertheless they, who are of the perverted church, will not draw near to and abide in that Humanity, although there is no other source of good and of truth.

Verses 5:41, 42. Which Humanity testifies that it is purely Divine, and that they who reject it have no genuine affection of truth.

Verse 5:43. Therefore they do not approach the Eternal in his Divine Humanity, because they believe the truth to be unconnected with that its divine source.

Verse 5:44. And this in consequence of exalting human authority above the authority of divine truth.

Verses 5:45, 46, 47. So that even the truth of the Word, which they profess to believe, condemns them, since that truth testifies concerning the Lord's Divine Humanity, and therefore if its testimony be not admitted, the Lord's Divine Humanity cannot be acknowledged.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2658, 3704, 8256, 9857

Apocalypse Revealed 525, 641

Divine Providence 128

Doctrine of Life 2, 105

True Christian Religion 440, 483, 643, 652


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 186, 250, 659, 785, 815, 875, 899

Scriptural Confirmations 7, 70

Jiný komentář

  Příběhy:Významy biblických slov

vzkříšení
'Resurrection' symbolizes salvation and eternal life. 'The first resurrection' does not mean a first resurrection but the primary and essential implication of resurrection, thus salvation...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Dramatize the Lord Healing a Man at Pool of Bethesda
Activity | Ages 7 - 10

 How Does The Lord Work In My Life?
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Man Healed at Pool of Bethesda
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Memory Verse: Come unto Me
Activity | Ages 4 - 14

 Rise, Take Up Your Bed and Walk
Worship Talk | Ages over 18

 The Healing at Bethesda
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Lord Heals the Man at the Pool of Bethesda
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Miracle at the Pool of Bethesda
When the Lord told the sick man, "Take up your bed and walk," He meant that the man should walk on a path that would lead him toward heaven. 
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Pool at Bethesda (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Pool at Bethesda (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Pool at Bethesda (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 The Pool of Bethesda
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Pool of Bethesda
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Pool of Bethesda
Think of this man waiting and watching. Over and over again, he saw that the waters were stirred up, and he tried to get up from his bed and go down into the pool.
Worship Talk | Ages 4 - 6

 The Pool of Bethesda
Like the man who sat beside a pool for thirty eight years waiting for help we also make excuses in the struggle to let go of bad attitudes and habits.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 The Pool of Bethesda
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Way to Heaven
The Lord has prepared a special place in heaven for everyone, and His Word shows us the way that leads there.
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: