Bible

 

IGenesis 38

Xhosa     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Kwathi ngelo xesha, wehla uYuda, esuka kubazalwana bakhe, waya wayimisa intente yakhe ngakwindoda yaseAdulam, egama linguHira.

2 UYuda wabona khona intombi yendoda engumKanan, egama linguShuwa; wayizeka, wayingena.

3 Yamitha, yazala unyana; wathi igama lakhe nguEre.

4 Yabuya yamitha, yazala unyana; yathi igama lakhe nguOnan.

5 Yabuya yaphinda yamitha, yazala unyana; yathi igama lakhe nguShela; wayeseKezibhi ukumzala kwakhe.

6 UYuda wamzekela uEre, amazibulo akhe, umfazi ogama linguTamare.

7 Ke uEre, amazibulo kaYuda, ubeneentlondi ezimbi emehlweni kaYehova; waza uYehova wambulala.

8 UYuda wathi kuOnan, Yiya kumfazi womkhuluwa wakho, umngene, umvelisele imbewu umkhuluwa wakho.

9 Wayesazi uOnan ukuba imbewu ayiyi kuba yeyakhe; wathi, xa sukuba esiya kumfazi womkhuluwa wakhe, wayiphalazela emhlabeni ukuze angamniki mbewu umkhuluwa wakhe.

10 Kwaba kubi emehlweni kaYehova oko wakwenzayo; ngoko wambulala naye.

11 Wathi uYuda kuTamare, umolokazana wakhe, Hlala ungumhlolokazi endlwini kayihlo, ade akhule uShela, unyana wam; kuba wathi, Hleze afe naye, njengabakhuluwa bakhe. Wemka uTamare, waya kuhlala endlwini kayise.

12 Zakuba ninzi iintsuku, yafa intombi kaShuwa, umkaYuda Akuthuthuzeleka uYuda, wenyuka waya kubachebi bempahla yakhe emfutshane, yena noHira, isihlobo sakhe saseAdulam, kwaTimna.

13 Waxelelwa uTamare kwathiwa, Nanko uyihlozala, enyuka esiya kucheba impahla yakhe emfutshane kwaTimna.

14 Wazisusa iingubo zobuhlolokazi bakhe, wazigqubuthela ngesigqubuthelo, wazithi wambu, wahlala phantsi esangweni le-Enayim, engasendleleni eya kwaTimna; kuba ubebona ukuba ukhulile uShela, akasiwa noko kuye ukuba abe ngumkakhe.

15 UYuda wambona, waba ulihenyukazi, kuba ebegqubuthele ubuso.

16 Wathi gu bucala, waya kuye endleleni wathi, Khawuze, ndikungene; kuba ubengazi ukuba ngumolokazana wakhe. Wathi, Wondinika ntoni na, ukuze ndikuvumele ukuba undingene?

17 Wathi, Mna ndothumela ndithabathe itakane lebhokwe elisempahleni emfutshane. Wathi, Ewe, ukuba uthe wandinika isibambiso, ude ulithumele kum.

18 Wathi, Ndikunike sibambiso sini na? Wathi yena, Umsesane wakho, nesidanga sakho, nomsimelelo wakho osesandleni sakho. Wamnika ke, wamngena, wamitha yena ngaye.

19 Wesuka wemka, wasisusa isigqubuthelo sakhe, wambatha iingubo zobuhlolokazi bakhe.

20 UYuda walithumela itakane lebhokhwe ngesandla sesihlobo sakhe saseAdulam, ukuze samkele isibambiso esandleni senkazana leyo; asiyifumananga ke.

21 Sabuza kubantu baloo ndawo, sathi, Liphi na ing’awukazi ebe lise-Enayim ngasendleleni? Bathi, Akubangakho ng’awukazi apha.

22 Sabuyela kuYuda sathi, Andilifumananga; nabo abantu baloo ndawo bathe, Akubangakho ng’awukazi apha.

23 Wathi uYuda, Malizithabathe, hleze sidelwe. Yabona, ndithumele eli takane, ke wena akulifumananga.

24 Kwathi, emva kweenyanga ezintathu, waxelelwa uYuda kwathiwa, UTamare, umolokazana wakho, uhenyuzile; kananjalo, yabona, umithi ngokuhenyuza oko. UYuda wathi, Mkhupheni atshiswe.

25 Akukhutshwa, wathumela yena kuyisezala, wathi, Ndimithiswe yindoda ezizezayo ezi zinto; wathi, Khawufanise ukuba ngokabani na lo msesane, nesi sidanga, nalo msimelelo.

26 Wazifanisa uYuda, wathi, Ulilungisa kunam; wenze kuba ndingamnikanga uShela, unyana wam. Akabanga sabuya amazi.

27 Kwathi, ngexesha lokuzala kwakhe, nanku ingamawele esizalweni sakhe.

28 Kwathi, ekuzaleni kwakhe, kwavela isandla; wathabatha umzalisikazi, wabopha esandleni salo usinga olubomvu, esithi, Eli laphuma kuqala.

29 Kuthe ke, lakusibuyisa isandla salo, nanko kuphuma umzalwana walo. Wathi, Yini na ukuba uzityhobozele? Wathiywa ke igama lokuba nguPeretse.

30 Kwathi emva koko, kwaphuma umzalwana walo, obenosinga olubomvu esandleni sakhe; wathiywa igama lokuba nguZera.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 4811, 4812, 4813, 4814, 4815, 4816, 4817, ...

The Last Judgment (Continuation) 82


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 367, 592, 2643, 3325, 3519, 4110, 4316, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 433, 1042

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:Skočit na podobné biblické verše

IGenesis 24:3, 65, 25:24, 28:1, 31:19, 37:32, 46:12

ILevitikus 18:15, 21:9, 22:13

Amanani 26:19

IDuteronomi 22:21, 25:5, 6

Abagwebi 14:1

URute 1:11, 13, 4:5, 6, 12

1 Samuweli 2:25, 22:1, 24:18

2 Samuweli 13:39, 14:2

1 Kumkani 17:20

EyokuQala yeziKronike 2:3, 4

Umsebenzi 34:32

ImiZekeliso 7:10

UHezekile 16:33

UMika 1:15

UMateyu 3, 22:24

NguLuka 3:33

Vysvětlení slova/fráze

wehla
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

UYuda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

yazala
To beget or to be begotten is very similar in meaning to birth: It represents one spiritual state leading to the next spiritual state. "Beget,"...

Unyana
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

igama
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

imbewu
'A seed' signifies love, and everyone who has love, as in Genesis 12:7. 8:15, 16. 'A seed' signifies faith grounded in charity. 'A seed' signifies...

hlala
'To tarry,' as in Genesis 27:44, signifies almost the same thing as 'to dwell,' except that 'to tarry' relates to the life of truth with...

iintsuku
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

iingubo
It is said, in Deuteronomy 22:11, "Thou shalt not wear a garment of diverse sorts; as of woolen and linen together…”. This means that the...

ukuba
‘To grow’ signifies to be perfected.

ubuso
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

uthe
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

isibambiso
Pledges and sureties in the Bible are similar ideas; both are ways of providing assurance that a promise will be kept. The difference is that...

isigqubuthelo
'A veil,' as in Genesis 38:19, signifies obscurity of the truth. The first vail of the tabernacle, which was the screen in front of the...

yabona
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

isandla
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

emva
According to Swedenborg, time and space don’t exist in spiritual reality; they are purely natural things that exist only on the physical plane. This means...

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 4874

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

4874. 'And she said, Your seal' means a token of consent. This is clear from the meaning of 'a seal' as a token of consent. The reason 'a seal' means a token of consent is that in ancient times decrees were authenticated by means of one, and therefore 'a seal' strictly speaking means authentication itself, and so a witness to the truth of the matter. Tamar's demand for his seal, cord, and rod as a pledge that the kid of the she-goats (which subsequently she did not accept) would be sent holds an arcanum which cannot in any way be known without the internal sense. The arcanum is this: 'A kid of the she-goats' meant that which belonged to genuine marriage, and consequently meant everything internal, for everything genuine is at the same time something internal. But nothing like this existed on Judah's side, and therefore, as is evident from what follows, Tamar did not accept the kid of the she-goats, but instead took something external with which the internal aspect of the Church, meant by 'Tamar', could be joined. The external aspect of the Church is meant by the seal, cord, and rod - actual consent by 'the seal', external truth by 'the cord', and the power of that truth by 'the rod'. These are also pledges assuring a joining to the external or natural man.

[2] The joining of internal truth to something external, that is, to the semblance of religion existing among the Jewish nation, is represented by Tamar's being joined to Judah as a daughter-in-law joined to her father-in-law under the pretext that the duty of a near kinsman was being performed. But the joining of the semblance of religion existing among the Jewish nation to the internal aspect of the Church is represented by Judah's being joined to Tamar as to a prostitute. This is exactly what these joinings together are like, but it is not so easy to give an intelligible explanation of the essential nature of them. Their essential nature is laid quite bare before the eyes of angels and good spirits, for it is set before them in the light of heaven. In this light the arcana of the Word are laid bare in broad daylight so to speak, quite unlike their appearance in the light of the world which man sees by. Let just a brief word be said about this. The representatives which had been established among the descendants of Jacob were not exactly the same as those which existed in the Ancient Church. For the most part they were like those in the Church established by Eber, which was called the Hebrew Church. Within this Church many new forms of worship existed, such as burnt offerings and sacrifices, which had been unknown in the Ancient Church, and other forms besides these. To these representatives the internal aspect of the Church was not linked in the way it had been to the representatives of the Ancient Church. But in what way the internal aspect of the Church was linked to the representatives among the Jewish nation, and these representatives to that internal aspect, is described in the internal sense by Tamar's being joined to Judah as a daughter-in-law to her father-in-law under the pretext that the duty of a near kinsman was being performed, and by Judah's being joined to Tamar as to a prostitute. Regarding the Hebrew Church, see 1238, 1241, 1327, 1343, 3031, 4516, 4517; and for information about the sacrifices offered in this Church not being a feature of the Ancient Church, 923, 1128, 1343, 2180, 2818.

(Odkazy: Arcana Coelestia 4516-4517, Genesis 38:18)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z vydaných prací:

Arcana Coelestia 4879, 4887, 4893, 4910, 5317, 6738, 7041, 9320, 9380, 9409, 10079, 10396, 10490

The White Horse 12

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 121, 247, 248, 261


Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 433

Další novokřesťanský komentář

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: