Bible

 

IGenesis 38

Xhosa     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Kwathi ngelo xesha, wehla uYuda, esuka kubazalwana bakhe, waya wayimisa intente yakhe ngakwindoda yaseAdulam, egama linguHira.

2 UYuda wabona khona intombi yendoda engumKanan, egama linguShuwa; wayizeka, wayingena.

3 Yamitha, yazala unyana; wathi igama lakhe nguEre.

4 Yabuya yamitha, yazala unyana; yathi igama lakhe nguOnan.

5 Yabuya yaphinda yamitha, yazala unyana; yathi igama lakhe nguShela; wayeseKezibhi ukumzala kwakhe.

6 UYuda wamzekela uEre, amazibulo akhe, umfazi ogama linguTamare.

7 Ke uEre, amazibulo kaYuda, ubeneentlondi ezimbi emehlweni kaYehova; waza uYehova wambulala.

8 UYuda wathi kuOnan, Yiya kumfazi womkhuluwa wakho, umngene, umvelisele imbewu umkhuluwa wakho.

9 Wayesazi uOnan ukuba imbewu ayiyi kuba yeyakhe; wathi, xa sukuba esiya kumfazi womkhuluwa wakhe, wayiphalazela emhlabeni ukuze angamniki mbewu umkhuluwa wakhe.

10 Kwaba kubi emehlweni kaYehova oko wakwenzayo; ngoko wambulala naye.

11 Wathi uYuda kuTamare, umolokazana wakhe, Hlala ungumhlolokazi endlwini kayihlo, ade akhule uShela, unyana wam; kuba wathi, Hleze afe naye, njengabakhuluwa bakhe. Wemka uTamare, waya kuhlala endlwini kayise.

12 Zakuba ninzi iintsuku, yafa intombi kaShuwa, umkaYuda Akuthuthuzeleka uYuda, wenyuka waya kubachebi bempahla yakhe emfutshane, yena noHira, isihlobo sakhe saseAdulam, kwaTimna.

13 Waxelelwa uTamare kwathiwa, Nanko uyihlozala, enyuka esiya kucheba impahla yakhe emfutshane kwaTimna.

14 Wazisusa iingubo zobuhlolokazi bakhe, wazigqubuthela ngesigqubuthelo, wazithi wambu, wahlala phantsi esangweni le-Enayim, engasendleleni eya kwaTimna; kuba ubebona ukuba ukhulile uShela, akasiwa noko kuye ukuba abe ngumkakhe.

15 UYuda wambona, waba ulihenyukazi, kuba ebegqubuthele ubuso.

16 Wathi gu bucala, waya kuye endleleni wathi, Khawuze, ndikungene; kuba ubengazi ukuba ngumolokazana wakhe. Wathi, Wondinika ntoni na, ukuze ndikuvumele ukuba undingene?

17 Wathi, Mna ndothumela ndithabathe itakane lebhokwe elisempahleni emfutshane. Wathi, Ewe, ukuba uthe wandinika isibambiso, ude ulithumele kum.

18 Wathi, Ndikunike sibambiso sini na? Wathi yena, Umsesane wakho, nesidanga sakho, nomsimelelo wakho osesandleni sakho. Wamnika ke, wamngena, wamitha yena ngaye.

19 Wesuka wemka, wasisusa isigqubuthelo sakhe, wambatha iingubo zobuhlolokazi bakhe.

20 UYuda walithumela itakane lebhokhwe ngesandla sesihlobo sakhe saseAdulam, ukuze samkele isibambiso esandleni senkazana leyo; asiyifumananga ke.

21 Sabuza kubantu baloo ndawo, sathi, Liphi na ing’awukazi ebe lise-Enayim ngasendleleni? Bathi, Akubangakho ng’awukazi apha.

22 Sabuyela kuYuda sathi, Andilifumananga; nabo abantu baloo ndawo bathe, Akubangakho ng’awukazi apha.

23 Wathi uYuda, Malizithabathe, hleze sidelwe. Yabona, ndithumele eli takane, ke wena akulifumananga.

24 Kwathi, emva kweenyanga ezintathu, waxelelwa uYuda kwathiwa, UTamare, umolokazana wakho, uhenyuzile; kananjalo, yabona, umithi ngokuhenyuza oko. UYuda wathi, Mkhupheni atshiswe.

25 Akukhutshwa, wathumela yena kuyisezala, wathi, Ndimithiswe yindoda ezizezayo ezi zinto; wathi, Khawufanise ukuba ngokabani na lo msesane, nesi sidanga, nalo msimelelo.

26 Wazifanisa uYuda, wathi, Ulilungisa kunam; wenze kuba ndingamnikanga uShela, unyana wam. Akabanga sabuya amazi.

27 Kwathi, ngexesha lokuzala kwakhe, nanku ingamawele esizalweni sakhe.

28 Kwathi, ekuzaleni kwakhe, kwavela isandla; wathabatha umzalisikazi, wabopha esandleni salo usinga olubomvu, esithi, Eli laphuma kuqala.

29 Kuthe ke, lakusibuyisa isandla salo, nanko kuphuma umzalwana walo. Wathi, Yini na ukuba uzityhobozele? Wathiywa ke igama lokuba nguPeretse.

30 Kwathi emva koko, kwaphuma umzalwana walo, obenosinga olubomvu esandleni sakhe; wathiywa igama lokuba nguZera.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 4811, 4812, 4813, 4814, 4815, 4816, 4817, ...

The Last Judgment (Continuation) 82


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 367, 592, 2643, 3325, 3519, 4110, 4316, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 433, 1042

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

IGenesis 24:3, 65, 25:24, 28:1, 31:19, 37:32, 46:12

ILevitikus 18:15, 21:9, 22:13

Amanani 26:19

IDuteronomi 22:21, 25:5, 6

Abagwebi 14:1

URute 1:11, 13, 4:5, 6, 12

1 Samuweli 2:25, 22:1, 24:18

2 Samuweli 13:39, 14:2

1 Kumkani 17:20

EyokuQala yeziKronike 2:3, 4

Umsebenzi 34:32

ImiZekeliso 7:10

UHezekile 16:33

UMika 1:15

UMateyu 3, 22:24

NguLuka 3:33

Vysvětlení slova/fráze

wehla
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

UYuda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

yazala
To beget or to be begotten is very similar in meaning to birth: It represents one spiritual state leading to the next spiritual state. "Beget,"...

Unyana
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

igama
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

imbewu
'A seed' signifies love, and everyone who has love, as in Genesis 12:7. 8:15, 16. 'A seed' signifies faith grounded in charity. 'A seed' signifies...

hlala
'To tarry,' as in Genesis 27:44, signifies almost the same thing as 'to dwell,' except that 'to tarry' relates to the life of truth with...

iintsuku
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

iingubo
It is said, in Deuteronomy 22:11, "Thou shalt not wear a garment of diverse sorts; as of woolen and linen together…”. This means that the...

ukuba
‘To grow’ signifies to be perfected.

ubuso
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

uthe
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

isibambiso
Pledges and sureties in the Bible are similar ideas; both are ways of providing assurance that a promise will be kept. The difference is that...

isigqubuthelo
'A veil,' as in Genesis 38:19, signifies obscurity of the truth. The first vail of the tabernacle, which was the screen in front of the...

yabona
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

isandla
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

emva
According to Swedenborg, time and space don’t exist in spiritual reality; they are purely natural things that exist only on the physical plane. This means...

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 4728

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

4728. 'And let us throw him into one of the pits' means among falsities. This is clear from the meaning of 'pits' as falsities. The reason 'pits' means falsities is that people who are immersed in false assumptions are kept for a considerable time after death beneath the lower earth, until falsities have been removed from them and so to speak cast away to the sidelines. The places situated there are called pits. Those who go there are people who have to undergo vastation, dealt with in 1106-1113, 2699, 2701, 2704. 1 This is why by 'pits' in the abstract sense falsities are meant. The lower earth is directly below the feet, and is a region that does not extend to any great distance all around. There the majority stay after death before being raised up into heaven. Mention is also made of this lower earth in various places in the Word. Below it are places where vastation takes place, and they are called pits. Beneath these places and extending to quite a distance all around are the hells.

[2] From this one may have some idea of what is meant by hell, the lower earth, or the pit, when these are mentioned in the Word, as in Isaiah,

You have been sent down to hell, to the sides of the pit; you are cast out from your sepulchre like an abominable branch, a garment of the slain, those pierced by the sword, who go down to the stones of the pit. Isaiah 14:15, 19.

This refers to the king of Babel, who represents the profanation of truth, for 'a king' represents truth, 1672, 2015, 2069, 3009, 4581, and 'Babel' profanation, 1182, 1326. 'Hell' is the place where the condemned are, and their state of condemnation is compared to 'an abominable branch' and 'a garment of the slain and of those pierced by the sword, who go down to the stones of the pit'. 'A garment of the slain' means truth that has been made profane; 'those pierced by the sword' means people among whom truth has been annihilated; 'the pit' means falsity that is to be laid waste, 'stones' the limits of that falsity, which are also therefore called 'the sides', for surrounding the pits there are the hells. 'A garment' means truth, 2576, and therefore 'a garment of the slain' means truth that has been made profane, for 'the blood' with which it has been stained means that which has been made profane, 1003. 'Those pierced by the sword' means those among whom truth has been annihilated, 4503. From all this it is also evident that without the internal sense one cannot by any means know what these things mean.

[3] In Ezekiel,

When I cause you to go down with those going down to the pit, to the people of old, and I cause you to dwell in the land of the lower ones, in the desolations from of old, so that you do not dwell with those going down to the pit, I will give beauty in the land of the living. Ezekiel 26:20.

'Those going down to the pit' stands for those who are made to undergo vastation. 'Not dwelling with those who go down to the pit' stands for being delivered from falsities.

[4] In the same prophet,

That none of all the trees by the waters may become arrogant because of their height nor send their trunk up among entangled boughs, and that none of all [the trees] that drink water may reach above them because of their height - all will be given over to death, to the lower earth in the midst of the sons of men, to those going down to the pit. At the sound of its crashing down I will make the nations tremble, when I cause him to go down into hell with those going down to the pit. And all the trees of Eden, the choicest and the most excellent of Lebanon, all those drinking water, will comfort themselves on the lower earth. Ezekiel 31:14, 16.

This refers to Egypt, meaning knowledge, which enters by itself into the mysteries of faith, that is, people who enter into them, 1164, 1165, 1186. What has been stated above makes plain the meaning of hell, the pit, and the lower earth mentioned at this point in the prophet. Nor from anywhere else than the internal sense can anyone see what is meant by 'the trees by the waters', 'the trees of Eden', 'the trunk sent up among entangled boughs', 'the choicest and the most excellent of Lebanon', and 'those drinking water'.

(Odkazy: Arcana Coelestia 1164-1165)


[5] In the same prophet,

Son of man, wail over the multitude of Egypt, and cause it and the daughters of magnificent nations to go down to the lower earth. with those going down into the pit. Asshur is there to whom graves have been given in the sides of the pit, all of them slain with the sword. Ezekiel 32:18, 22-23.

What these words mean may be seen from the explanations given above. In David,

Jehovah, You have caused my soul to come up out of hell; You have caused me to live, out of those going down to the pit. Psalms 30:3.

In the same author,

I have been reckoned with them going down to the pit; I have become as a man with no strength. You have put me in the pit of the lower ones, in darkness, in the depths. Psalms 88:4, 6.

In Jonah,

I had gone down to the bottoms of the mountains; the bars of the land were upon me for ever. Nonetheless You brought up my life from the pit. Jonah 2:6.

This refers to the Lord's temptations, and to deliverance from them. 'The bottoms of the mountains' means where the most condemned are, for the gloomy dark clouds which seemingly surround them are mountains.

[6] As regards 'the pit' meaning falsity laid waste, and in the abstract sense falsity itself, this is clear in addition in Isaiah,

They will be gathered together, in a gathering as the bound for the pit, and they will be shut up in the dungeon; but after a multitude of days they will be visited. Isaiah 24:22.

In the same prophet,

Where is the anger of the oppressor? He that leads out will hasten to open, and he will not die at the pit; nor will bread fail. Isaiah 51:13-14.

In Ezekiel,

Behold, I am bringing strangers upon you, the violent of the nations, who will draw their swords against the loveliness of your wisdom, and they will profane your splendour. They will bring you down into the pit, and you will die the deaths of those slain in the heart of the seas. Ezekiel 28:7-8.

This refers to the prince of Tyre, who means people under the influence of false assumptions.

[7] In Zechariah,

Exult greatly, O daughter of Zion! Make a noise, O daughter of Jerusalem! Behold, your King comes to you, just, meek, and riding on an ass, and on a colt, the young of she-asses. Through the blood of the covenant I will let out your bound ones from the pit in which there is no water. Zechariah 9:9, 11.

'The pit in which there is no water' stands for falsity that has no truth at all within it, as also in verse 24 below where it is said that they cast Joseph into the pit and the pit was empty, having no water in it. In David,

To You, O Jehovah, do I call; my rock, do not be silent to me, lest if You are silent to me I seem like those going down into the pit. Psalms 28:1.

In the same author,

Jehovah caused me to come up out of the pit of VASTATION, out of the miry clay, and He set my feet upon a rock. Psalms 40:2.

(Odkazy: Genesis 38:24)


[8] In the same author,

Do not let the flow of waters rush over me, nor the deep swallow me up, nor the pit close its mouth over me. Psalms 69:15.

In the same author,

He sent His word and healed them, and rescued them from their pits. Psalms 107:20.

'From pits' stands for from falsities. In the same author,

Make haste, answer me, O Jehovah. My spirit is consumed. Do not hide Your face from me, lest I become like those going down into the pit. Psalms 143:7.

Because 'a pit' means falsity, and 'the blind' those who are immersed in falsities, 2383, the Lord therefore says,

Let them alone; they are blind leaders of the blind. For if the blind leads the blind both will fall into a pit. Matthew 15:13, 14; Luke 6:39.

Something similar to what was represented by Joseph was also represented by the prophet Jeremiah, who describes what happened to him as follows,

They took Jeremiah and cast him into the pit which was in the court of the guard, and let Jeremiah down by ropes into the pit where there was no water. Jeremiah 38:6.

That is, they cast Divine Truths away among falsities that had no truth at all within them.


-----
Footnotes:

1. The Latin has 2711, 2714, but 2701, 2704 seem to be intended

-----

(Odkazy: Genesis 37:20; Psalms 142:7)


Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z vydaných prací:

Arcana Coelestia 4736, 4743, 4744, 4757, 4761, 4762, 4940, 5037, 5038, 5124, 5138, 5246, 5376, 7090, 9084, 9348

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 121, 197


Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 329

Další novokřesťanský komentář

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: