Bible

 

Ezekiel 17

Xhosa     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Kwafika ilizwi likaYehova kum, lisithi,

2 Nyana womntu, jika iqhina, uzekelise ngomzekeliso kwindlu kaSirayeli, uthi,

3 Itsho iNkosi uYehova ukuthi: Ixhalanga elikhulu, elimaphiko makhulu, elintsiba zolukileyo, eliboya buqhamileyo, buchokochoko, leza eLebhanon, lathabatha amantloko omsedare.

4 Laqhawula eliphezulu emahlamvini awo, lalisa ezweni lakwaKanan, lalimisa emzini wabarhwebi.

5 Lacaphula embewini yelo zwe, layifaka entsimini ehlwayelwayo, layithabatha layisa kumanzi amaninzi, layimisa ngokomngculuba.

6 Yahluma, yaba ngumdiliya onabileyo, omfuphi, ukuze amasebe awo asinge kulo, neengcambu zawo zibe phantsi kwalo; waba ngumdiliya ke, wenza amasebe, waqhama amagqabi.

7 Kwabakho elinye ixhalanga elikhulu, elimaphiko makhulu, linoboya obuninzi. Nango lo mdiliya unabela ngakulo ngeengcambu zawo, ugobela ngakulo amasebe awo, ukuba liwanyele ezindimeni otyewe kuzo.

8 Ubutyelwe entsimini elungileyo wona, ngasemanzini amaninzi, ukuze wenze amasebe, uxakathe iziqhamo, ukuba ube ngumdiliya onguwona unguwo.

9 Yithi, Itsho iNkosi uYehova ukuthi, Womila na? Elaa xhalanga aliyi kuzinyothula na iingcambu zawo, lizinqumle iziqhamo zawo, ubune, athi onke amagqabi amatsha okuhluma kwawo abune, kungabi nangangalo inkulu nangabantu baninzi, ukuwususa ezingcanjini zawo?

10 Yabona, khona utyelwe, womila na? Awuyi kubuna ubune na, wakufikelwa lulophu lwasempumalanga? Uya kubunela ezindimeni ohlume kuzo.

11 Kwafika ilizwi likaYehova kum, lisithi,

12 Khawuthi kwindlu eneenkani, Anikwazi na ukuba kuyintoni na oko? Yithi, Yabonani, ukumkani waseBhabheli weza eYerusalem, wamthabatha ukumkani wayo nabathetheli bayo, wabasa kuye eBhabheli.

13 Wathabatha owasembeweni yokumkani, wanqophisana naye, wamfungisa; wathabatha iinjengele zelizwe elo;

14 ukuze bube bubukumkani obuphantsi, ukuze bungaziphakamisi, ukuze awugcine umnqophiso wakhe, ukuze ume wona.

15 Wasuka ke wagwilika kuye ngokuthuma abathunywa bakhe eYiputa, ukuze anikwe amahashe nabantu abaninzi. Woba nempumelelo na? Wosinda na owenze loo nto? Wowaphula umnqophiso, asinde na ke?

16 Ndihleli nje, itsho iNkosi uYehova, inyaniso, endaweni yokumkani owamenza ukumkani, osifungo asidelileyo, omnqophiso awaphuleyo, uya kufela kuyo, esazulwini seBhabheli.

17 UFaro akayi kumnceda ngampi inkulu nangasikhungu sikhulu emfazweni, kwakufunjwa udonga lokungqinga, kwakhiwe inqaba zokubonisela; ukuze inqunyulwe imiphefumlo emininzi.

18 Ekubeni esidelile isifungo, ukuba awaphule umnqophiso, yabona, unike isandla sakhe, waza noko wenza zonke ezi zinto; akayi kusinda.

19 Ngako oko itsho iNkosi uYehova ukuthi, Ndihleli nje, inyaniso, isifungo sam asidelileyo, nomnqophiso wam awaphuleyo, ndiya kumnika entlokweni yakhe.

20 Ndowutwabulula phezu kwakhe umnatha wam, abanjiswe ngumgibe wam, ndimse eBhabheli, ndimangalelane naye khona ngenxa yomenezo lwakhe, andimenezele ngalo.

21 Baya kuwa likrele bonke abasabileyo bakhe emahlelweni akhe onke, namasalela athiwe saa qhu kwimimoya yonke; nazi ukuba mna Yehova ndithethile.

22 Itsho iNkosi uYehova ukuthi, Mna ndiya kuthabatha ke ihlamvu emantloko omsedare omde, ndilimise; emahlamvini awo aphezulu ndiya kuqhawula elithambileyo, ndilityale mna entabeni ephakamileyo, ende.

23 Ndiya kulityala ke entabeni ende yakwaSirayeli, linyuse amasebe, lixakathe iziqhamo, libe ngumsedare ongowona unguwo, zihlale phantsi kwawo zonke iintaka zeentlobo ngeentlobo; ziya kuhlala emthunzini wamasebe awo.

24 Iya kwazi yonke imithi yasendle, ukuba mna Yehova ndiwuthobile umthi ophakamileyo, ndiwuphakamisile umthi omfuphi; ndiwomisile umthi omanzi, ndiwuqhamisile umthi owomileyo. Mna Yehova ndithethile, ndenza.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 140


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 40, 368, 776, 885, 2702, 3448, 3901, ...

Apocalypse Revealed 244, 298, 343, 400, 401, 757, 759

Doctrine of the Lord 28

True Christianity 290, 468


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 109, 281, 283, 355, 419, 507, 577, ...

The White Horse - Appendix 1

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 41:6

Deuteronomy 17:16, 28:49

Joshua 9:20

Judges 14:12

1 Samuel 2:7

1 Kings 32, 33

2 Kings 10:15, 24:12, 14, 15, 16, 20

2 Chronicles 36:10

Psalms 2:6

Isaiah 11:1, 31:1, 36:6

Jeremiah 22:23, 23:5, 24:1, 32:4, 34:3, 21, 37:5

Ezekiel 2:5, 5:13, 9:10, 12:9, 13, 14, 16:43, 19:10, 12, 20:40, 21:5, 28, 22:14, 24:3, 14, 29:6, 31:6, 36:36, 37:14

Daniel 4:8, 9

Hosea 12:11

Micah 4:1

Matthew 13:32, 23:12

Mark 4:32

Luke 1:52

Word/Phrase Explanations

phantsi
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

amasebe
A branch (Matt. 24:32) signifies affection, for affection springs and flourishes from good as a branch Springs from its trunk. A branch (Mal. 4:1) denotes...

iziqhamo
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

iingcambu
'A root,' as in Malachi 4:1, signifies charity. The dried up root,' as in Hosea 9:16, 17, signifies charity which could not bear fruit.

ubune
In the Bible (and in life), the idea of withering is usually connected to plants, and plants generally wither if they don't get enough water....

weza
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

abathunywa
In the most ancient church, their method of expressing themselves was such, that when they mentioned earthly and worldly things, they thought of the spiritual...

amahashe
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

inkosi
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

UFaro
'Pharaoh' signifies scientific ideas, or the natural principle in general. 'Pharaoh' signifies false ideas infesting the truth of the church. Pharaoh,' in Genesis 40, represents...

imiphefumlo
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

yabona
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

isandla
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

kuwa
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

Yehova
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

iintaka
"Birds" mean rational concepts in the external man and intellectual concepts in the internal man.

ukuba
‘To grow’ signifies to be perfected.

umthi
'Trees,' in general, signify the perceptions when discussing the celestial self, but when related to the spiritual church, they signify knowledges. A person in the...

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 8764

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

8764. 'And [how] I bore you on eagles' wings' means and that as a result they were raised by means of truths to heavenly light. This is clear from the meaning of 'bearing someone on eagles' wings' as being raised on high, even to heavenly light; for 'bearing' means being raised, 'wings' spiritual truths, and 'an eagle' the rational in respect of truth (regarding this meaning of 'eagle', see 3901); for eagles fly on high. By the visible heaven or sky the ancients understood the angelic heaven. The simple also believed that angels had their home up there, and in addition that since places on high were nearer the sun and stars, heavenly light itself shone there. So it is that 'being borne on eagles' wings' means being taken on high into that light. The reason why one is raised into it by means of the truths of faith is that the truth of faith is what raises a person right up to heaven, where the good of faith is. The rational in respect of truth is meant by 'an eagle' because the rational level of a person is his heaven or sky, and in relation to it the natural level is so to speak the earth. For the rational constitutes the internal man and the natural the external.

[2] The reason why 'wings' are spiritual truths is that birds in general mean intellectual concepts and thoughts, 40, 745, 776, 3219, 5149, 7441, and therefore 'wings' are spiritual truths since all real understanding is formed from them. An understanding formed from falsities, no matter how clear and sharp-sighted it may seem to be, is no real understanding. Real understanding sees in the light of heaven, and the light of heaven is spiritual truth, that is, the truth of faith. Consequently where the truth of faith does not exist there is no light, only thick darkness; and an understanding set in thick darkness is no understanding at all. 'Wings' are also power, which spiritual truth possesses, derived from its good; for the wings on birds are like the hands and arms on a human being, and 'arms' and 'hands' mean power, 878, 3387, 4931-4937, 5327, 5328, 5544, 6292, 6947, 7538, 7673, 8050, 8153, 8281, 8305. Regarding the power which spiritual truth possesses, derived from good, see 3563, 4931, 5623, 6344, 6423.

(Odkazy: Arcana Coelestia 5327-5328, 7518)


[3] The fact that 'wings' are spiritual truths or the truths of faith, possessing power derived from good, is evident from places elsewhere in the Word. Consequently when wings are attributed to the Divine, Divine Truth possessing almighty power is meant by them, for example where they are attributed to cherubs, by whom the Lord's providence is meant, as in Ezekiel,

Each cherub had four faces, and each one had four wings. Their wings were straight up, [the wing] of one towards [that of I the other; each had wings covering their bodies. I heard the sound of [their] wings, like the sound of great waters, like the voice of Shaddai, when they were coming, the sound 1 of tumult, like the sound 1 of a camp. When they stood they let down their wings. I heard the sound 1 of their wings, brushing together 2 , [the wing] of one towards [that of] the other, and the noise 1 of the wheels beside them. The sound 1 of the wings of the cherubs was heard even in the outer court, like the voice of God Shaddai. The likeness of the hands of a human being was under their wings. Ezekiel 1:4, 6, 23-24; 3:13; 10:5, 21.

[4] 'Wings' here are God's truth. This is clear from the details contained in the description, both from the detail that the wings were straight up, one towards the other, and that they covered their bodies, as well as the details that the sound of them when it was heard was like the sound of great waters, like the noise of the wheels, and like the voice of Shaddai, and also the detail that the likeness of the hands of a human being was under their wings. The wings going straight up, one towards the other, represented the fellowship of all in the Divine. Their covering the cherubs' bodies was a sign that Divine Truth clothed Divine Good from which it comes forth; for Divine Good is the flame, and Divine Truth is the light emanating from it. This light encircles and so clothes that flame all round. The actual flame is not visible in heaven, only the light containing the flame, which is thereby felt as heat, which is rave. The sound heard 'like the sound of many waters' means the nature of Divine Truth as it exists in heaven; and the like is meant by the sound of it being like the noise of the wheels and like the voice of Shaddai. For 'sound' and 'voice' are attributed to Divine Truth. This explains why the words 'the sound of great waters' are used, for 'waters' are truths, 2702, 3058, 3424, 4976, 5668, 8137, 8138, 8568; also the words 'the noise of the wheels', for 'wheels' are truths belonging to religious teachings, since 'chariots' are teachings that uphold truth, 5321, 5945, 8146, 8148, 8215; as well as 'the voice of God Shaddai', for 'God Shaddai' is truth rebuking in temptations and subsequently bringing comfort, 1992, 4572, 5628. 'The likeness of the hands of a human being under their wings' was a sign of the almighty power that Divine Truth possesses, for 'hands' are power, and in the highest sense almighty power when they are attributed to the Lord.

(Odkazy: Arcana Coelestia 8137-8138)


[5] From all this one may see what was represented by the wings of the cherubs who were over the mercy seat which was over the ark of the covenant, and by their being spread out upwards and covering the mercy seat, Exodus 25:20; also what the cherubs on the curtains of the tabernacle and on the veil represented, and in Solomon's temple too. In a similar way one may see what those all around within the new house represented, as described in Ezekiel 41:18-20; likewise what is meant by the four living creatures around the throne, each one of which had for itself six wings round about, Revelation 4:8, and what by the seraphim standing above the throne, each of which had six wings, Isaiah 6:1-2.

(Odkazy: Revelation 4:6)


[6] The fact that 'wings' in the internal sense are spiritual truths or the truths of faith is clear in Ezekiel,

Thus said the Lord Jehovih, A great eagle with great wings with long pinions full of feathers, 3 in its embroidery, came on Lebanon and took a twig of the cedar. He carried it into a land of commerce. After that he took some of the seed of the land and planted it in a seed field; he took it to great waters. It sprouted and became a spreading vine. And there was another eagle with great wings and full of feathers, 4 and behold, the vine directed its roots towards it, and sent out its branches to it, in a good field, by many waters. It was planted to produce branches, and to bear fruit, in order that it might become a magnificent vine. Ezekiel 17:1-8.

This prophecy describes the establishment of the spiritual Church by the Lord. 'The eagle' referred to here is faith, 'its great wings and long pinions' are the truths of faith, and 'its embroidery' is factual knowledge. Growth out of all this is described by 'a twig of the cedar from Lebanon, by 'a land of commerce', and 'the seed of the land in a seed field, [taken] to great waters', the actual Church arising from this being 'a vine'. For the meaning of 'a vine' as the spiritual Church, see 1069, 5113, and as the external Church, 6375. But 'a magnificent vine' planted by another eagle is the internal Church, 6376; for the external aspect of the Church is described by the one eagle, and the internal aspect of it by the other. The prophet describes later on in the same chapter how this Church established among the Ancients was perverted among the Jews.

(Odkazy: Arcana Coelestia 1609; Ezekiel 17:3-8)


[7] The truth of faith is in like manner meant by 'wings' in David,

If you lie between the rows, 5 [you will be like] the wings of a dove covered with silver, and her pinions with the yellow of gold. Psalms 68:13.

'The wings of a dove' are the truths of faith, 'dove' meaning faith, see 870. They are said to be 'covered with silver' because 'silver' is truth derived from good, 1551, 2954, 5658, 6914, 6917, 7999.

[8] The meaning of 'wings' as God's truth is in addition clear from the following places: In Isaiah,

Those who await Jehovah are renewed with strength; they mount up with wings like eagles. Isaiah 40:31.

In David,

God rode on a cherub, and flew; He was borne on the wings of the wind. Psalms 18:10; 104:3.

This refers to Divine Truth and its power. In the same author,

Jehovah will cover you under His wing, and under His wings will you put your trust. Truth is a shield and buckler. Psalms 91:4.

'Being covered by Jehovah's wing, and putting one's trust under His wings' stands for protection and trust that belong to faith. The like is meant by being hidden under the shadow of God's wings, Psalms 17:8; trusting in the shadow of His wings, Psalms 36:7; 57:1; 61:4; singing in the shadow of His wings, Psalms 63:7.

[9] Most things also have a contrary meaning, and this is no less so with 'wings'. In that contrary sense 'wings' means falsities, as in John,

From the smoke of the pit of the abyss there went out locusts, and the sound of their wings was like the sound of many chariot horses running to war. Revelation 9:3, 9..

Here 'wings' are falsities fighting against truth, for 'locusts' are falsities in the things that are outermost, 7643.

-----
Footnotes:

1. literally, voice

2. literally, kissing

3. literally, A great eagle, great with wings, long with pinions, and full with feathers

4. literally, another eagle, great with wings, and full with feathers

5. What Swedenborg, following the Latin version of Sebastian Schmidt, understands the Hebrew to mean here is uncertain.

-----

(Odkazy: Exodus 19:4; Revelation 9:2-3, 9:2)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
Other New Christian Commentary
Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 How the Word Enlightens
The Lord wants to help everyone see spiritual things more clearly but the quality and extent of an individual’s enlightenment depends on his or her own spiritual development. Enlightenment is affected by the questions we ask the Lord and the reasons we are seeking answers.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Symbols of the Lord's Protection
Teaching Support | Ages over 12


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: