Bible

 

Ezekiel 17

Xhosa     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Kwafika ilizwi likaYehova kum, lisithi,

2 Nyana womntu, jika iqhina, uzekelise ngomzekeliso kwindlu kaSirayeli, uthi,

3 Itsho iNkosi uYehova ukuthi: Ixhalanga elikhulu, elimaphiko makhulu, elintsiba zolukileyo, eliboya buqhamileyo, buchokochoko, leza eLebhanon, lathabatha amantloko omsedare.

4 Laqhawula eliphezulu emahlamvini awo, lalisa ezweni lakwaKanan, lalimisa emzini wabarhwebi.

5 Lacaphula embewini yelo zwe, layifaka entsimini ehlwayelwayo, layithabatha layisa kumanzi amaninzi, layimisa ngokomngculuba.

6 Yahluma, yaba ngumdiliya onabileyo, omfuphi, ukuze amasebe awo asinge kulo, neengcambu zawo zibe phantsi kwalo; waba ngumdiliya ke, wenza amasebe, waqhama amagqabi.

7 Kwabakho elinye ixhalanga elikhulu, elimaphiko makhulu, linoboya obuninzi. Nango lo mdiliya unabela ngakulo ngeengcambu zawo, ugobela ngakulo amasebe awo, ukuba liwanyele ezindimeni otyewe kuzo.

8 Ubutyelwe entsimini elungileyo wona, ngasemanzini amaninzi, ukuze wenze amasebe, uxakathe iziqhamo, ukuba ube ngumdiliya onguwona unguwo.

9 Yithi, Itsho iNkosi uYehova ukuthi, Womila na? Elaa xhalanga aliyi kuzinyothula na iingcambu zawo, lizinqumle iziqhamo zawo, ubune, athi onke amagqabi amatsha okuhluma kwawo abune, kungabi nangangalo inkulu nangabantu baninzi, ukuwususa ezingcanjini zawo?

10 Yabona, khona utyelwe, womila na? Awuyi kubuna ubune na, wakufikelwa lulophu lwasempumalanga? Uya kubunela ezindimeni ohlume kuzo.

11 Kwafika ilizwi likaYehova kum, lisithi,

12 Khawuthi kwindlu eneenkani, Anikwazi na ukuba kuyintoni na oko? Yithi, Yabonani, ukumkani waseBhabheli weza eYerusalem, wamthabatha ukumkani wayo nabathetheli bayo, wabasa kuye eBhabheli.

13 Wathabatha owasembeweni yokumkani, wanqophisana naye, wamfungisa; wathabatha iinjengele zelizwe elo;

14 ukuze bube bubukumkani obuphantsi, ukuze bungaziphakamisi, ukuze awugcine umnqophiso wakhe, ukuze ume wona.

15 Wasuka ke wagwilika kuye ngokuthuma abathunywa bakhe eYiputa, ukuze anikwe amahashe nabantu abaninzi. Woba nempumelelo na? Wosinda na owenze loo nto? Wowaphula umnqophiso, asinde na ke?

16 Ndihleli nje, itsho iNkosi uYehova, inyaniso, endaweni yokumkani owamenza ukumkani, osifungo asidelileyo, omnqophiso awaphuleyo, uya kufela kuyo, esazulwini seBhabheli.

17 UFaro akayi kumnceda ngampi inkulu nangasikhungu sikhulu emfazweni, kwakufunjwa udonga lokungqinga, kwakhiwe inqaba zokubonisela; ukuze inqunyulwe imiphefumlo emininzi.

18 Ekubeni esidelile isifungo, ukuba awaphule umnqophiso, yabona, unike isandla sakhe, waza noko wenza zonke ezi zinto; akayi kusinda.

19 Ngako oko itsho iNkosi uYehova ukuthi, Ndihleli nje, inyaniso, isifungo sam asidelileyo, nomnqophiso wam awaphuleyo, ndiya kumnika entlokweni yakhe.

20 Ndowutwabulula phezu kwakhe umnatha wam, abanjiswe ngumgibe wam, ndimse eBhabheli, ndimangalelane naye khona ngenxa yomenezo lwakhe, andimenezele ngalo.

21 Baya kuwa likrele bonke abasabileyo bakhe emahlelweni akhe onke, namasalela athiwe saa qhu kwimimoya yonke; nazi ukuba mna Yehova ndithethile.

22 Itsho iNkosi uYehova ukuthi, Mna ndiya kuthabatha ke ihlamvu emantloko omsedare omde, ndilimise; emahlamvini awo aphezulu ndiya kuqhawula elithambileyo, ndilityale mna entabeni ephakamileyo, ende.

23 Ndiya kulityala ke entabeni ende yakwaSirayeli, linyuse amasebe, lixakathe iziqhamo, libe ngumsedare ongowona unguwo, zihlale phantsi kwawo zonke iintaka zeentlobo ngeentlobo; ziya kuhlala emthunzini wamasebe awo.

24 Iya kwazi yonke imithi yasendle, ukuba mna Yehova ndiwuthobile umthi ophakamileyo, ndiwuphakamisile umthi omfuphi; ndiwomisile umthi omanzi, ndiwuqhamisile umthi owomileyo. Mna Yehova ndithethile, ndenza.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 140


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 40, 368, 776, 885, 2702, 3448, 3901, ...

Apocalypse Revealed 244, 298, 343, 400, 401, 757, 759

Doctrine of the Lord 28

True Christianity 290, 468


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 109, 281, 283, 355, 419, 507, 577, ...

The White Horse - Appendix 1

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 41:6

Deuteronomy 17:16, 28:49

Joshua 9:20

Judges 14:12

1 Samuel 2:7

1 Kings 32, 33

2 Kings 10:15, 24:12, 14, 15, 16, 20

2 Chronicles 36:10

Psalms 2:6

Isaiah 11:1, 31:1, 36:6

Jeremiah 22:23, 23:5, 24:1, 32:4, 34:3, 21, 37:5

Ezekiel 2:5, 5:13, 9:10, 12:9, 13, 14, 16:43, 19:10, 12, 20:40, 21:5, 28, 22:14, 24:3, 14, 29:6, 31:6, 36:36, 37:14

Daniel 4:8, 9

Hosea 12:11

Micah 4:1

Matthew 13:32, 23:12

Mark 4:32

Luke 1:52

Word/Phrase Explanations

phantsi
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

amasebe
A branch (Matt. 24:32) signifies affection, for affection springs and flourishes from good as a branch Springs from its trunk. A branch (Mal. 4:1) denotes...

iziqhamo
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

iingcambu
'A root,' as in Malachi 4:1, signifies charity. The dried up root,' as in Hosea 9:16, 17, signifies charity which could not bear fruit.

ubune
In the Bible (and in life), the idea of withering is usually connected to plants, and plants generally wither if they don't get enough water....

weza
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

abathunywa
In the most ancient church, their method of expressing themselves was such, that when they mentioned earthly and worldly things, they thought of the spiritual...

amahashe
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

inkosi
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

UFaro
'Pharaoh' signifies scientific ideas, or the natural principle in general. 'Pharaoh' signifies false ideas infesting the truth of the church. Pharaoh,' in Genesis 40, represents...

imiphefumlo
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

yabona
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

isandla
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

kuwa
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

Yehova
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

iintaka
"Birds" mean rational concepts in the external man and intellectual concepts in the internal man.

ukuba
‘To grow’ signifies to be perfected.

umthi
'Trees,' in general, signify the perceptions when discussing the celestial self, but when related to the spiritual church, they signify knowledges. A person in the...

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 3448

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

3448. 'And Ahuzzath his companion, and Phicol the commander of his army' means the first and foremost features of their doctrine of faith. This is clear from the representation of 'Abimelech' as the doctrine of faith which has regard to rational concepts. Consequently 'his companion and the commander of his army' means those first and foremost things, indeed the first and foremost things of their doctrine; for 'a commander' like a prince means things that are first and foremost, 1482, 2089, and 'an army' means matters of doctrine themselves. The reason why 'an army' means matters of doctrine which are expressions of truth, that is, which are lower truths, is that by 'warfare' in the Word and by 'war' are meant those things that have to do with spiritual war and warfare, 1664, 1788, 2686. The same are also meant by weapons - by spears, shields, bows, arrows, swords, and so on, as has been shown in various places. And since they are truths or matters of doctrine through which spiritual conflicts are fought, armies therefore mean those truths or matters of doctrine, and also in the contrary sense falsities or heretical ideas.

[2] It may be seen from many places that by 'armies' or 'hosts' in the Word are meant truths or falsities, as in Daniel,

The one [little] horn of the he-goat 1 grew exceedingly towards the south, and towards the east, and towards the glorious [land]. And it grew even towards the host of heaven, and cast down to earth some of the host, and of the stars, and trampled on them. It drew itself up even towards the pence of the host. His host was set over the continual [burnt offering] on account of the transgression, and it cast down truth to the earth. I heard a holy one speaking. He said, For how long is this vision, the continual burnt offering, and the desolating transgression, to give both the sanctuary and the host to be trodden down? Daniel 8:9-13.

'The horn that grew towards the south, the east, and the glorious [land]' is the power of falsity that springs from evil, 2832, 'the host of heaven' truths, 'the prince of the host' the Lord as regards Divine Truth. And since in the good sense 'an army' or 'a host' is truth it is said that the horn cast down to earth some of the host, and then that it cast down truth to the earth.

[3] In the same prophet,

The king of the north will raise a multitude greater than the former, and at the end of the period of years he wit surely come with a great army and with many riches. Then he will stir up his power and his heart against the king of the south with a great army. And the king of the south will engage in war with an exceedingly great and mighty army, but he will not stand. For even those who eat his food will break him, and his army will overflow, and many will fall down slain. Daniel 11:13, 25-26.

The whole of that chapter refers to war between the king of the north and the king of the south. 'The king of the north' is used to mean falsities as also is 'his army', while 'the king of the south and his army' is used to mean truths. It is prophecy concerning the vastation of the Church.

[4] In John,

I saw heaven standing open, and behold, a white horse! and He who sat on it was called faithful and true. He was clothed in a garment dyed in blood, and His armies in heaven were following Him on white horses and were clothed in linen, white and clean. I saw the beast and the kings of the earth and their armies gathered to make war with Him who was sitting on the horse and with His army. Revelation 19:11, 13-14, 19.

'He who sat on the white horse' stands for the Word of the Lord, or the Lord as regards the Word, 2760-2762. 'His armies which in heaven were following Him' stands for truths from the Word and so for those in heaven who possess truths. 'The beast' stands for the evils that belong to self-love, 'the kings of the earth and their armies' for falsities. Conflicts between falsity and truth are what are described here.

[5] In David,

By the word of Jehovah were the heavens made, and their host by the spirit of His mouth. Psalms 33:6.

'Their host' or the host of heaven stands for truths. Since 'an army' means truths, the children of the kingdom, and angels, by virtue of the truths which they possess, are called the host of heaven, as in Luke,

Suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God. Luke 2:13.

In David,

Bless Jehovah, all His hosts, His ministers doing His will. Psalms 103:21.

In the same author,

Praise Jehovah, all His angels, praise Him, all His hosts. Psalms 148:2.

In Isaiah,

Lift up your eyes on high and see; who created these? He who brings out their host by number; He calls them all by name. From the multitude of the powerful and of the mighty not a man will be missing. Isaiah 40:26.

In the same prophet,

It was I that made the earth and created man on it. It was I - My hands - that stretched out the heavens; and I commanded all their host. Isaiah 45:12.

Here 'the host of the heavens' stands for truths, and so for angels since angels, as has been stated, are in possession of truths.

[6] In the first Book of Kings,

I saw Jehovah sitting on His throne, and the entire host of heaven standing beside Him, on His right hand and on His left. 1 Kings 22:19

In Joel,

Jehovah gave voice before His army, for His camp is exceedingly great; for that which executes His word is uncountable. Joel 2:11.

In Zechariah,

I will pitch by My house a camp composed of an army passing through and resuming, so that the oppressor passes over them no more. Exult greatly, O daughter of Zion! Make a noise, O daughter of Jerusalem! Behold, your King comes to you. Zechariah 9:8-9.

This refers to the Coming of the Lord. 'His army' stands for Divine truths For this reason, and also because the Lord alone fights on man's behalf against hells that are constantly endeavouring to attack, the Lord is called many times in the Word Jehovah Zebaoth, God Zebaoth, the Lord Zebaoth - that is, Jehovah, God, or Lord of Hosts - as in Isaiah,

The noise of a tumult of the kingdoms of the nations gathered together! Jehovah Zebaoth is leading an army of war. Isaiah 13:4.

'The kingdoms of the nations' stands for falsities that spring from evils, 'leading an army of war' for fighting on man's behalf.

[7] Because the twelve tribes of Israel represented the Lord's heavenly kingdom, and 'tribes' as well as 'twelve' meant all things of faith in their entirety, that is, all the truths of the kingdom, 577, 2089, 2129, 2130, 3272, they were also called Jehovah's hosts, as in Exodus 7:4; 12:17, 41, 51. And commands were given to bring them out of Egypt according to their hosts, Exodus 6:26, to encamp according to their hosts, Numbers 1:52, and to divide them into hosts, Numbers 2:1- end.

(Odkazy: Arcana Coelestia 2129-2130; Numbers 2)


[8] That truths are meant by 'armies' is also clear in Ezekiel,

Persia and Lud and Put were in your army, as your men of war; they hung the shield and helmet in you, they gave you your reputation. The sons of Arvad, and your army, were on your walls round about, and the Gammadim were in your towers. Ezekiel 27:10-11.

This refers to Tyre which means interior cognitions of good and truth, and so those who possess them, 1201, 'army' standing for truths themselves 'Lud' and 'Put' too mean those who possess cognitions, see 1163, 1164, 1166, 1195, 1231. 'The shield and helmet' describes such things as belong to spiritual conflict.

(Odkazy: Arcana Coelestia 1163-1164)


[9] As regards 'an army' or 'a host' in the contrary sense meaning falsities, this is evident in Isaiah,

It will be on that day, that Jehovah will visit the host of the height on high, and the kings of the earth on the earth. Isaiah 24:21.

Here 'the host of the height' stands for falsities that result from self-love. In Ezekiel,

I will bring you back and put hooks in your jaws, and I will bring you forth, and all your army, horses and horsemen, all of them clothed perfectly, a great company with shield and buckler, all of them wielding swords. You will come from your place, from the uttermost parts of the north, you and many peoples with you, all of them riding horses, a great company, a great army. Ezekiel 38:4, 15.

This refers to Gog, who means external worship separated from internal and so made idolatrous, 1151. 'His army' stands for falsities.

[10] In Jeremiah,

I will send against Babel the archer, him who arches his bow and draws himself up in his breastplate. Do not spare the young men; utterly destroy all its host. Jeremiah 51:2-3.

'Babel' stands for worship whose external features appear holy but whose interiors are profane, 1182, 1283, 1295, 1304, 1306-1308, 1321, 1322, 1326. 'Its host' means the falsities that go with such as these, and the army of Babel in other places has the same meaning as in Jeremiah 34:1, 21; 32:2; 39:1. In Ezekiel,

Pharaoh will see them and will comfort himself over all his multitude, Pharaoh and all his army, slain by the sword; for I will put My terror in the land of the living. Ezekiel 32:31-32.

This refers to Egypt, which means those who by means of reasonings based on facts pervert truths, 1164, 1165. 'His army', that is, Pharaoh's, stands for derivative falsities, as also does 'Pharaoh's army' in other places, as in Jeremiah 37:5, 7, 11; 46:2; Ezekiel 17:17. In Luke,

When you see Jerusalem surrounded by armies, then know that its devastation is near. Luke 21:20.

This refers to the close of the age or final period of the Church when faith does not exist any longer. 'Jerusalem' - which means the Church, see 2117 - is 'surrounded by armies' when beset by falsities.

(Odkazy: Arcana Coelestia 1164-1165, 1321-1322)


[11] From these quotations it is clear that 'the hosts of heaven', which Jews and Israelite idolaters worshipped, in the internal sense meant falsities. The second Book of Kings says of them,

They forsook all the commandments of their God and made for themselves a molten image of two calves, and made a grove, and bowed down to all the host of heaven. 2 Kings 17:16.

This refers to the Israelites. And elsewhere it is said of Manasseh that he built altars for all the host of heaven, 2 Kings 21:5, and that King Josiah brought out of the temple all the vessels made for Baal, and for the grove, and for all the host of heaven, 2 Kings 23:4. And in Jeremiah it is said that they were to spread the bones of the princes, of the priests, and of the prophets before the sun, the moon, and all the host of heaven, which they had loved and had served and had gone after, Jeremiah 8:1-2. And elsewhere,

The houses of Jerusalem and the houses of the king of Judah will be defiled, like the place of Topheth - all the houses on whose roofs they have burned incense to all the host of heaven and have poured out drink offerings to other gods. Jeremiah 19:13.

And in Zephaniah,

I will stretch out My hand against those worshipping on their roofs the host of heaven. Zephaniah 1:5.

It is the stars to which the expression 'the host of heaven' refers primarily, and by 'the stars' is meant truths, and also in the contrary sense falsities; see 1128, 1808.

-----
Footnotes:

1. literally, The one horn of the he-goat of the she-goats i.e. the little horn that grew up out of one of four horns

-----

(Odkazy: Genesis 26:26; Zephaniah 1:4-5)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 3858, 4236, 5354, 5922, 6272, 6535, 7236, 7898, 7988, 8138, 8275, 9987, 10225

The White Horse 1

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 121


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 72, 155, 391

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: