Bible

 

คร่ำครวญ 1

Thai: from KJV         

Studovat vnitřní smysl

Další →

1 กรุงที่คับคั่งด้วยพลเมืองมาอ้างว้างอยู่ได้หนอ กรุงที่รุ่งเรืองอยู่ท่ามกลางประชาชาติมากลายเป็นดั่งหญิงม่ายหนอ กรุงที่เป็นดั่งเจ้าหญิงท่ามกลางเมืองทั้งหลายก็กลับเป็นเมืองขึ้นเขาไป

2 กรุงนั้นร่ำไห้สะอื้นในราตรีกาล และน้ำตาของเธอก็อาบแก้ม เธอจะหาใครท่ามกลางคนที่รักเธอให้มาปลอบเธอก็หาไม่พบ บรรดาพวกเพื่อนของเธอสิ้นทุกคนได้ทรยศต่อเธอ เขาทั้งปวงกลับเป็นศัตรูของเธอ

3 ยูดาห์ได้ถูกกวาดไปเป็นเชลย ได้รับความทุกข์ใจ ต้องทำงานอย่างทาส เธอต้องพำนักอยู่ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย เธอไม่พบที่หยุดพักสงบเลย บรรดาผู้ข่มเหงได้ไล่ทันเธอเมื่อเวลาเธอทุกข์ใจ

4 ถนนหนทางที่เข้าเมืองศิโยนก็คร่ำครวญอยู่ เพราะไม่มีผู้ใดเดินไปในงานเทศกาลที่เคร่งครัดทั้งหลายนั้น บรรดาประตูเมืองของเธอก็รกร้างเสียแล้ว พวกปุโรหิตของเธอได้พากันถอนใจ สาวพรหมจารีทั้งหลายของเธอก็ต้องทนทุกข์ และตัวเธอเองก็ได้รับความขมขื่นยิ่งนัก

5 พวกคู่อริของเธอกลายเป็นหัวหน้า พวกศัตรูของเธอได้จำเริญขึ้น ด้วยว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำให้เธอทนทุกข์ เพราะความทรยศอันมหันต์ของเธอ ลูกเต้าทั้งหลายของเธอตกไปเป็นเชลยต่อหน้าคู่อริ

6 และความโอ่อ่าตระการได้พรากไปจากธิดาแห่งศิโยนเสียแล้ว พวกเจ้านายของเธอก็กลับเป็นดุจฝูงกวางที่หาทุ่งหญ้าเลี้ยงชีวิตไม่ได้ และได้วิ่งป้อแป้หนีไปข้างหน้าผู้ไล่ติดตาม

7 เยรูซาเล็มเมื่อตกอยู่ในยามทุกข์ใจและยามลำเค็ญก็ได้หวนระลึกถึงสิ่งประเสริฐที่ตนเคยมีในครั้งกระโน้น เมื่อพลเมืองของเธอตกอยู่ในมือของคู่อริ และหามีผู้ใดจะสงเคราะห์เธอไม่ พวกคู่อริเห็นเธอแล้วก็เยาะเย้ยวันสะบาโตทั้งหลายของเธอ

8 เยรูซาเล็มได้ทำบาปอย่างใหญ่หลวง เหตุฉะนี้เธอจึงถูกไล่ออก บรรดาคนที่เคยให้เกียรติเธอก็ลบหลู่เธอ เพราะเหตุเขาทั้งหลายเห็นความเปลือยเปล่าของเธอ เออ เธอเองได้ถอนใจยิ่งและหันหน้าของเธอไปเสีย

9 มลทินของเธอก็กรังอยู่ในกระโปรงของเธอ และเธอหาได้คำนึงถึงอนาคตของเธอไม่ ดังนั้นเธอจึงได้เสื่อมทรามลงเร็วอย่างน่าใจหาย เธอก็ไม่มีผู้ใดจะเล้าโลม "ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทอดพระเนตรความทุกข์ใจของข้าพระองค์ เพราะพวกศัตรูได้พองตัวขึ้นแล้ว"

10 พวกศัตรูได้ยื่นมือของเขายึดเอาบรรดาของประเสริฐของเธอ ด้วยเธอได้เห็นบรรดาประชาชาติบุกรุกเข้ามาในสถานบริสุทธิ์ของเธอ คือคนที่พระองค์ได้ทรงห้ามไม่ให้เข้ามาในชุมนุมชนของพระองค์

11 บรรดาพลเมืองของเธอได้ถอนใจใหญ่ เขาทั้งหลายเสาะหาอาหาร และพวกเขาได้เอาของประเสริฐของตัวออกแลกอาหารกิน เพื่อจะได้ประทังชีวิต "ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงทอดพระเนตรและพิจารณา เพราะข้าพระองค์เป็นที่เหยียดหยามเสียแล้ว"

12 "ดูก่อน ท่านทั้งหลายที่เดินผ่านไป ท่านไม่เกิดความรู้สึกอะไรบ้างหรือ ดูเถิด จงดูซิว่ามีความทุกข์อันใดบ้างไหมที่เหมือนความทุกข์ที่มาสู่ข้าพเจ้า เป็นความทุกข์ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำแก่ข้าพเจ้าในวันที่พระองค์ทรงกริ้วข้าพเจ้าอย่างเกรี้ยวกราดนั้น

13 พระองค์ได้ทรงส่งเพลิงลงมาจากเบื้องบนให้เข้าไปเหนือกระดูกทั้งหลายของข้าพเจ้า และเพลิงนั้นก็มีชัยชนะต่อกระดูกเหล่านั้น พระองค์ได้ทรงกางตาข่ายไว้ดักเท้าของข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าต้องหันกลับ พระองค์ได้ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าโดดเดี่ยวอ้างว้าง และอ่อนระอาตลอดทั้งวัน

14 แอกแห่งการละเมิดทั้งมวลของข้าพเจ้าก็ถูกรวบเข้าโดยพระหัตถ์ของพระองค์ทรงรวบมัดไว้ แอกนั้นรัดรึงรอบคอข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงกระทำให้กำลังข้าพเจ้าถอยไป องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงมอบข้าพเจ้าไว้ในมือของเขาทั้งหลาย ซึ่งข้าพเจ้าไม่สามารถต่อต้านได้

15 องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเหยียบบรรดาผู้มีกำลังแข็งแกร่งของข้าพเจ้าไว้ใต้พระบาทท่ามกลางข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงเกณฑ์ชุมนุมชนเข้ามาต่อสู้ข้าพเจ้า เพื่อจะขยี้ชายฉกรรจ์ของข้าพเจ้าให้แหลกไป องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงย่ำบุตรสาวพรหมจารีแห่งยูดาห์ ดั่งเหยียบผลองุ่นลงในบ่อย่ำองุ่น

16 เพราะเรื่องเหล่านี้ข้าพเจ้าจึงร้องไห้ นัยน์ตาของข้าพเจ้า เออ นัยน์ตาของข้าพเจ้ามีน้ำตาไหลลงมา เพราะผู้ปลอบโยนที่ควรจะปลอบประโลมใจข้าพเจ้าก็อยู่ไกลจากข้าพเจ้า ลูกๆของข้าพเจ้าก็โดดเดี่ยวอ้างว้าง เพราะพวกศัตรูได้ชัยชนะ"

17 มืองศิโยนได้เหยียดมือทั้งสองออก แต่ก็ไม่มีใครที่เล้าโลมเธอได้ พระเยโฮวาห์ทรงมีพระบัญชาเรื่องยาโคบว่า ให้พวกคู่อริล้อมยาโคบไว้ เยรูซาเล็มเป็นดั่งผู้หญิงเมื่อมีประจำเดือนท่ามกลางเขาทั้งหลาย

18 "พระเยโฮวาห์ทรงชอบธรรมแล้ว เพราะข้าพเจ้าได้กบฏต่อพระบัญญัติของพระองค์ ดูก่อนบรรดาชนชาติทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอท่านได้ฟังและขอมามองดูความทนทุกข์ของข้าพเจ้า สาวพรหมจารีของข้าพเจ้า และหนุ่มๆของข้าพเจ้าตกไปเป็นเชลยแล้ว

19 ข้าพเจ้าได้ร้องเรียกบรรดาคนรักของข้าพเจ้า แต่เขาทั้งหลายได้หลอกลวงข้าพเจ้า พวกปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ของข้าพเจ้าก็ตายที่กลางเมือง ขณะเมื่อเขาออกหาอาหารเพื่อประทังชีวิตของตน

20 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ โปรดทอดพระเนตร เพราะข้าพระองค์มีความทุกข์ จิตใจของข้าพระองค์มีความทุรนทุราย จิตใจของข้าพระองค์ยุ่งเหยิงเพราะข้าพระองค์มักกบฏอย่างร้ายกาจ นอกบ้านมีคนต้องคมดาบตาย ในบ้านก็เหมือนมฤตยู

21 เขาทั้งหลายได้ยินว่า ข้าพระองค์ถอนใจอย่างไร หามีผู้ใดปลอบโยนข้าพระองค์ไม่ บรรดาศัตรูของข้าพระองค์ได้ยินถึงเหตุร้ายที่ตกแก่ข้าพระองค์ เขาทั้งหลายก็พากันดีใจที่พระองค์ได้ทรงกระทำอย่างนี้ พระองค์จะทรงนำวารที่พระองค์ทรงประกาศไว้นั้นให้มาถึง และเขาทั้งหลายจะเป็นอย่างที่ข้าพระองค์เป็นอยู่นี้

22 ขอให้บรรดาการชั่วของเขาทั้งหลายมาปรากฏต่อพระพักตร์พระองค์ และขอทรงกระทำแก่เขาทั้งหลาย เหมือนที่พระองค์ได้ทรงกระทำแก่ข้าพระองค์ เพราะการละเมิดทั้งสิ้นของข้าพระองค์เถิด ด้วยความสะท้อนถอนใจของข้าพระองค์นั้นมากมายหลายครั้ง และจิตใจของข้าพระองค์ก็อ่อนเพลียเต็มทีแล้ว"

Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 119


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 248, 680, 2362, 2606, 2851, 2930, 3081, ...

Apocalypse Revealed 213, 350, 543, 591, 612, 620, 652, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

The Lord 64

True Christian Religion 782


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 240, 270, 357, 484, 622, 724, 750, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Scriptural Confirmations 4, 9, 59, 78

Skočit na podobné biblické verše

พระธรรม 9:27

เลวีนิติ 26:22, 31, 33, 40

เฉลยธรรมบัญญัติ 23:3, 4, 28:41, 43, 44, 48, 65, 32:25

1 กษัตริย์ 9:6, 7

2 กษัตริย์ 21:15, 24:2

2 พงศาวดาร 36:18

เนหะมีย์ 9:33

งาน 19:6

เพลงสดุดี 25:18, 69:21, 79:1, 4, 10, 106:42

สุภาษิต 5:22

ปัญญาจารย์ 4:1

อิสยาห์ 3:26, 47:7, 49:21, 51:19, 54:11, 63:3, 64:10

เยเรมีย์ 4:17, 19, 31, 5:31, 10:19, 13:17, 26, 14:18, 20, 15:5, 27:19, 21, 30:14, 16, 44:2, 6, 50:29, 51:35, 51, 52:6, 28

คร่ำครวญ 1:1, 2, 5, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 2:1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 3:11, 49, 4:4, 5, 15, 19, 5:1, 5, 14, 16, 17

เอเสเคียล 7:15, 12:13, 23:29, 25:3, 6, 26:2, 39:23

แดเนียล 9:12, 14

โฮเชยา 2:13

ฮาบากุก 3:16

เศคาริยา 1:6

การเปิดเผย 14:20, 19:15

Vysvětlení slova/fráze

เมือง
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

มาก
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

น้ำตา
'A tear' signifies grief because of a lack of understanding of truth.

แก้ม
The cheek, referred to in Matthew 5:39, signifies the perception and understanding of interior truth. The right cheek signifies the affection, and thence perception, and...

รัก
To some degree, there really is no spiritual meaning to the word “love” in the Bible. Why? Because if you truly love another, that is...

เพื่อน
In the Bible, there is a careful distinction between the word “brother” and the word “companion” or “friend.” That’s partly because the people of Israel...

ศัตรู
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

ยูดาห์
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

ความทุกข์
An affliction "such as was not from the beginning of the world, no nor ever shall be", mentioned in 'Matthew 24:21', means the infestation from...

พบ
To not to be found any more, signifies not to rise again.

ถนน
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

ทาง
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

ประตู
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

ปุโรหิต
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

พรหมจารี
A ‘virgin’ in the Word means those who are in the Lord’s kingdom. –Secrets of Heaven 3081...

หัว
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

พระ
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

เยโฮวาห์
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ธิดา
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

หา
To not to be found any more, signifies not to rise again.

ทุ่งหญ้า
Plants in the Bible generally represent facts, knowledge that can be gleaned from the world. Plants that can serve animals as food represent facts that...

หญ้า
Plants in the Bible generally represent facts, knowledge that can be gleaned from the world. Plants that can serve animals as food represent facts that...

ติดตาม
'To pursue,' as in Genesis 14:16, signifies a state of purification, because 'to pursue enemies' is the expulsion of evils and falsities which were with...

เยรูซาเล็ม
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

ตก
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

ระลึก
'To remember,' as in Genesis 41:9, signifies conjunction. 'Remembering' denotes conjunction because the remembrance of anyone in the other life joins them together, because as...

มือ
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

เห็น
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

วัน
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

ให้เกียรติ
'Honor' signifies the good of love. 'To honor,' as mentioned in Isaiah 24:15, signifies worship and adoration. 'To honor thy father and thy mother,' as...

เกียรติ
'Honor' signifies the good of love. 'To honor,' as mentioned in Isaiah 24:15, signifies worship and adoration. 'To honor thy father and thy mother,' as...

ความเปลือยเปล่า
Clothing in general represents day-to-day knowledge about spiritual things, held in the memory so it can be used for the goodness of life. For someone...

เปลือย
Clothing in general represents day-to-day knowledge about spiritual things, held in the memory so it can be used for the goodness of life. For someone...

หัน
Swedenborg says that the Lord is the sun of heaven, and like the natural sun of our world shines on everyone, good or evil. What...

มลทิน
Uncleanness and scum, as in Ezekiel 24:11, signifies evil and falsity.

กระโปรง
In Isaiah 6:1, 'the train of the Lord' signifies in general the divine proceeding, and specifically the divine truth which is in the extremities of...

ลง
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

มา
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

อาหาร
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

ดู
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

ผ่าน
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

ผ่านไป
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

เจ้า
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ส่ง
'Being sent' everywhere signifies, in an internal sense, going forth, as in John 17:8. In similar manner, it is said of the holy of the...

ให้
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

กระดูก
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

เท้า
The foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle. To set the right foot on the sea and the left on the earth, as...

ทำให้
'To reward' signifies meting out punishment.

กลับ
Swedenborg says that the Lord is the sun of heaven, and like the natural sun of our world shines on everyone, good or evil. What...

การละเมิด
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

ละเมิด
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

คอ
'The neck' signifies influx and the communication of interior and exterior levels and the following conjunction. The inmost or third heaven has reference to the...

ตา
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

น้ำ
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

ปลอบโยน
When the Bible talks about someone being comforted or consoled, it generally means that they are being offered ideas that will help bring them to...

บัญชา
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

ชอบธรรม
The word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. That may be because we hear it most often as part...

กบฏ
'Rebel,' as in Genesis 14:4, relates to evils pertaining to a person, or to evil spirits, when they begin to arise and infest, after they...

ฟัง
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

คนรัก
To some degree, there really is no spiritual meaning to the word “love” in the Bible. Why? Because if you truly love another, that is...

บ้าน
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

ดาบ
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

ได้ยิน
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

นำ
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

ประกาศ
'To proclaim' signifies exploration from influx of the Lord.

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 7668

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

7668. 'Go now, you young men, and serve Jehovah' means that those guided by truths that have been corroborated will be left alone, in order that they may worship the Lord. This is clear from the meaning of the command 'go' as the intimation that they will be left alone, as above in 7658; from the meaning of 'young men' as corroborated truths, dealt with below; and from the meaning of 'serving Jehovah' as worshipping the Lord, as above in 7654, 7664. The reason why 'young men' means those guided by truths that have been corroborated is that by sons, boys, young men, men, and old men' are meant aspects of intelligence and wisdom in their true order. Such aspects instead of those male persons are understood in heaven; for those in heaven possess spiritual ideas which are such that images from the purely natural order or the world cannot enter them without being instantly sloughed off and transformed into the kinds of images that are more in keeping with the wisdom of heaven and with angelic thought. This is why 'sons, boys, young men, men, and old men' cannot in the spiritual sense mean those male persons, only corresponding spiritual realities, which are aspects of intelligence and wisdom. The fact that these are meant is plainly evident from the internal sense of the places in the Word where they are mentioned.

[2] In the Word 'young men' is used to mean those who have intelligence, or - on the level of abstract ideas on which angels think - intelligence itself. And since intelligence is meant by them, so is firmly established truth since this belongs to intelligence. Also the expression which is used here in the original language to denote young men is derived from strength and power, which truth receives from good, and so which firmly established truth receives. And this name is therefore applied to the Lord in Zechariah,

O sword, rise up against My shepherd, and against the (young) man, My neighbour. Strike the shepherd, and the sheep are scattered. Zechariah 13:7.

These words were spoken in reference to the Lord, see Matthew 26:31. And also in Jeremiah,

How long do you wander around, O estranged daughter? Jehovah has created a new thing on the earth, a woman has surrounded a (young) man. Jeremiah 31:22.

(Odkazy: Jeremiah 30:1)


[3] Another word for 'young men in the original language stands for intelligence, and so for the truth that belongs to it, in Amos,

I have sent the pestilence upon you in the way of Egypt, I have killed your young men with the sword, along with captured horses. 1 Amos 4:10.

'The way of Egypt' stands for perverted factual knowledge, young men who have been killed' for truths which have as a result been destroyed, and 'captured horses' for an understanding that has been led into error.

[4] In the same prophet,

They will wander from sea to sea, and from the north even to the east; they will run to and fro to seek the Word of Jehovah, and will not find it. On that day the beautiful virgins and the young men will faint from thirst. Amos 8:12-13.

'The beautiful virgins' stands for the affection for truth, 'the young men' for intelligence, and 'fainting from thirst' for being deprived of truth; and this is why it says 'they will run to and fro to seek the Word of Jehovah, and will not find it'. The fact that neither beautiful virgins, nor young men, nor fainting because of thirst are meant here is self-evident.

In Jeremiah,

Death has come up through our windows, it has entered our palaces, cutting off the young child from the street, young men from the lanes. Jeremiah 9:11.

In the same prophet,

How is the city of glory not forsaken, the city of My joy? Therefore her young men will fall in her streets. Jeremiah 49:25-26; 50:30.

In the same prophet,

Hear now, all peoples, see my sorrow; my virgins and my young men have gone into captivity. Lamentations 1:18.

In these places 'young men' stands for the truths that belong to intelligence.

-----
Footnotes:

1. literally, the captivity of horses

-----

(Odkazy: Exodus 10:11; Jeremiah 9:21)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z vydaných prací:

Arcana Coelestia 7724, 8902, 10458

The White Horse 8


Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 242, 386

Další novokřesťanský komentář

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 8902

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

8902. 'You shall not kill' means not taking the spiritual life away from anyone, also not destroying faith and charity, and not hating the neighbour. This is clear from the meaning of 'killing' as depriving of spiritual life. The reason why 'killing' has this meaning in the internal sense is that the internal sense deals with the spiritual life or life of heaven with a person; and since the spiritual life or life of heaven with a person is the life of faith and charity, 'not killing' also means not destroying the faith and charity present with anyone. The reason why 'not killing' also means in the internal sense not hating the neighbour is that someone who hates his neighbour is wanting all the time to kill him and would actually do so if there were no fear of punishment, of loss of life or reputation, or other such fears to hold him back. For hatred springs from evil, is opposed to charity, and is intent on nothing other than the murder of the one who is hated - in the world the murder of his body, in the next life the murder of his soul. This is meant by the Lord's words in Matthew,

You have heard that it was said to those of old, You shall not kill; and whoever kills will be liable to judgement. But I say to you that whoever is angry with his brother without cause will be liable to judgement. Whoever indeed says to his brother, Raca! will be liable to the Sanhedrin. And whoever says, You fool! will be liable to the Gehenna of fire. Matthew 5:21-22ff.

Hatred towards the neighbour is meant by 'being angry without cause with his brother', and degrees of greater hatred are described by saying to him, Raca! and calling him, You fool' Regarding 'anger', that it is a turning away from charity and springs from evil, thus that it is hatred, see 357, 4164, 5034, 5798, 5887, 5888.

(Odkazy: Arcana Coelestia 5887-5888)


[2] The fact that 'killing' in the internal sense means taking the spiritual life away from anyone, consequently destroying faith and charity, is clear from almost all the places in the Word that mention 'killing', such as in Isaiah,

Behold, the day of Jehovah comes, cruel, and [full] of indignation and wrath and anger, to make the earth a waste, so that 1 He may destroy its sinners from it. At that time the stars of heaven and their constellations will not shine with their light. The sun will be darkened in its rising, and the moon will not cause its light to shine. I will visit the world for its malice, and the wicked for their iniquity I will make man (homo) more rare than pure gold, and the son of man than the gold of Ophir. Everyone that is found will be slain, and everyone that is gathered will fall by the sword. Their young children will be dashed to pieces before their eyes; their houses will be plundered, and their wives will be ravished. Bows 2 will dash the young men to pieces; the eye 2 will not spare sons. Isaiah 13:9ff.

This refers to the final period of the Church, when faith and charity do not exist any longer; that period is meant by 'the day of Jehovah, cruel, full of indignation, wrath, and anger'. Anyone may see that something other is meant here than that which the words describe literally; yet what is meant cannot be known except from the meanings which the words carry in the spiritual sense. In the spiritual sense 'the earth' or 'the land' is the Church, see 566, 662, 1067, 1262, 1413, 1607, 1733, 1850, 2117, 2118 (end), 2928, 3355, 4447, 4535, 5577, 8011, 8732, so that 'making the earth a waste, and destroying sinners from it' means the members of the Church at that time, devoid of faith and charity.

(Odkazy: Arcana Coelestia 2117-2118; Isaiah 13:9-12, 13:15-16, 13:18)


[3] 'Stars and constellations' are cognitions or knowledge of truth and good, see 2120, 2495, 2849, 4697. These are said 'not to shine with their light' when they are no longer lit by the light of heaven which flows in through faith accompanying charity. 'The sun' is love to the Lord, and 'the moon' belief in Him, 2120, 2441, 2495, 3636, 3643, 4060, 4321 (end), 4696, 5097, 5377, 7078, 7083, 7171, 7173, 8644, 8812, so that 'the sun being darkened in its rising' means that love to the Lord cannot come to exist with a person and 'the moon not causing its light to shine' means that charity and faith cannot do so, thus that the person can no longer be regenerated.

(Odkazy: Arcana Coelestia 2494)


[4] 'Making man more rare than pure gold, and the son of man than the gold of Ophir' means that good will not be seen any longer, and neither will truth; for 'man' means the Church's good, 4287, 8547, and 'the son of man' truth springing from good, in the highest sense Divine Truth emanating from the Lord, 1729, 1733, 2813, 3704. 'Everyone that is found will be slain' means that all are going to be destroyed because of the evil of falsity, and 'everyone that is gathered will fall by the sword' means that all are going to be destroyed because of falsity. For the meaning of 'being slain' as being destroyed because of the evil of falsity, 4503; and for 'falling by the sword' as being destroyed because of falsity, 2799, 4499, 7102, 8294.

[5] 'Young children being dashed to pieces' means that they will completely annihilate innocence, for 'young children' are innocence, 430, 2126, 3183, 3494, 5608. 'Wives will be ravished' means that forms of the good of truth will be perverted by evils of falsity; for 'wives' are forms of the good of truth, 2517, 4510, 4823, 7022, and 'being ravished' is being perverted, 2466, 4865. 'Bows will dash the young men to pieces' means that the truths of good are going to be destroyed by false teachings arising from evil; for 'a bow' is teachings that are true, and in the contrary sense those that are false, 2686, 6422, 8800, and 'young men' are truths that have been corroborated, 7668. 'The eye will not spare sons' means that those who have an understanding of truths will nevertheless annihilate them; for 'sons' are truths, 489, 491, 533, 1147, 2803, 2813, 3373, 4257, 5542, and eye is the understanding seeing truth, 2701, 4403-4421, 4523-4534.

All this now makes plain what should be understood by the prophet's words, namely that when the Church reaches its end all faith and all charity, that is, all truth and all good, are going to be destroyed. It is also evident that 'being thrust through' and 'being dashed to pieces', in short 'being killed', is the annihilation of faith and charity.

(Odkazy: Arcana Coelestia 4403, 4421, Arcana Coelestia 4523, 4534)


[6] In Jeremiah,

Drag them away like sheep for the slaughter, and destine them to the day of killing. How long will the land mourn and the plant of every field wither, on account of the wickedness of those who dwell in it? The beasts and the birds will be devoured. Jeremiah 12:3-4.

'The day of killing' stands for the time when the Church has been laid waste, which is its final period when faith no longer exists because there is no charity. 'The land will mourn' stands for the Church; 'the plant of every field will wither' stands for the withering of every truth of the Church; and 'the beasts and the birds will be devoured' stands for the devourment of forms of good and truths. For the meaning of 'the land' as the Church, see just above; for 'the plant of the field' as the truth of the Church, 7571, 'the field' being the Church, 2971, 3310, 3766; for 'the beasts' as forms of good, and affections for good, 45, 46, 142, 143, 246, 714, 715, 719, 1823, 2179, 2180, 3218, 3519, 5198; and for 'the birds' as truths, and affections for truth, 5149, 7441. From all this one may see what the internal sense of those words is. One may also see that some spiritual and holy feature of the Church and of heaven is present in every detail, and that without the internal sense no one would have any understanding at all of what 'the day of killing' means, what 'the land will mourn' means, or 'the plant of every field will wither', or 'the beasts and the birds will at that time be devoured'.

(Odkazy: Arcana Coelestia 45-46, 142-143, 714-715, Arcana Coelestia 2179-2180, Arcana Coelestia 8902)


[7] In Zechariah,

Thus said Jehovah my 3 God, Feed the sheep for killing, whose owners kill them and do not acknowledge themselves guilty. Zechariah 11:4-5.

'The sheep for killing' are those who are governed by simple good, with whom the truths of faith are annihilated not through their own fault but that of their teachers.

[8] In Isaiah,

Those who are to come Jacob will cause to take root Israel will blossom and flower, so that the face of the earth (orbis) may be filled with produce. Has he struck him as with the stroke of one who strikes? Has he been killed as at the slaughter of his killed ones? Isaiah 27:6-7.

Behold, Jehovah is coming out of His place to visit the iniquity of the earth; at that time the earth (terra) will disclose her blood, 4 and will not conceal her killed ones. Isaiah 26:21.

This too refers in the internal sense to the final period of the Church, when a new Church will be raised up as the old is passing out of existence. 'Jacob' stands for those in the external part of the Church, 'Israel' for those in the internal part. 'The face of the earth' (orbis) stands for the Church in general, 'the earth' (terra) for the old Church, 'the killed ones' for those with whom there is no faith because there is no charity.

[9] In the same prophet,

You are cast out from your sepulchre like an abominable branch, [like] a garment of the killed, [like] those slain with the sword. You will not be united with them in the sepulchre, for you have destroyed your land, you have killed your people. Isa, 14:19-20.

'The killed' stands for those who have been deprived of spiritual life, 'you have killed your people' stands for the destruction of the truths and forms of the good of faith. This is said in reference to Babel, by which the profanation of good is meant, 1182, 1283, 1295, 1306-1308, 1321, 1322, 1326, and also its being laid waste, 1327 (end).

(Odkazy: Arcana Coelestia 1321-1322)


[10] In Jeremiah,

I have heard the voice of the daughter of Zion; she sighs, she spreads out her hands, [saying,] Woe is me now, for my soul has been wearied by killers! Run to and fro through the streets of Jerusalem and see now, and take note, and search in its broad places, if you can find a man, if there is anyone executing judgement and seeking truth. Jeremiah 4:31; 5:1.

'The daughter of Zion' stands for the celestial Church, 'killers' for those who destroy forms of good and truths, 'a man' and 'anyone executing judgement' for those guided by truths rooted in good.

[11] In Ezekiel,

You have desecrated Me among My people for handfuls of barley and for crusts of bread, to kill souls that ought not to die, and to keep alive souls that ought not to live. Ezekiel 13:19.

Here 'killing souls' plainly stands for taking spiritual life away. Because 'killing' had this meaning also, the actions that were cursed on Mount Ebal included killing a companion secretly and taking a bribe to kill an innocent person, 5 Deuteronomy 27:24-25.

[12] In Matthew,

At the close of the age they will deliver you up to affliction, and will kill you, and you will be hated by all nations for My name's sake. Matthew 24:9.

And in John,

Jesus said to the disciples, The hour will come that everyone who kills you will think that he offers holy worship to God. And these things they will do because they do not know the Father nor Me. John 16:2-3.

In these places also 'killing' means depriving of spiritual life, that is, of faith and charity; for all aspects of the truth and good of faith and charity are meant by 'the disciples', 3488, 3858 (end), 6397. The fact that it is not the disciples to whom the Lord was speaking who are meant there is evident from the consideration that in those places the subject is the close of the age, when the Lord is going to come in the clouds of heaven. And the close of the age which the disciples asked Him about means the final period of the Church, at which time the disciples would not be alive, see 3488.

[13] Similarly in Mark,

Brother will deliver up brother to death, and the father his children; the children will rise up against parents and kill them. Mark 13:12.

This too refers to the last times, and again 'killing' means depriving of the truths and forms of the good of faith and charity, thus depriving of spiritual life.

[14] In Luke,

I will send them prophets and apostles, but some of them they will kill and persecute. From the blood of Abel to the blood of Zechariah the prophet it will be required of this generation. Luke 11:49, 51.

'Prophets and apostles' stands in the spiritual sense for the Church's truths and forms of good, 'killing' for annihilating them, and 'the blood of Abel' for the annihilation of charity. For the meaning of 'prophets' as truths contained in teachings derived from the Word, see 2534, 7269; and for 'the blood of Abel' as the annihilation of charity, 374.

[15] Similarly in John,

The blood of saints and prophets, and of the killed, was found in Babylon. Revelation 18:24.

Here also 'the blood of saints and prophets' stands for the annihilation of the good and truth of faith and charity, 'the killed' for those who have lost their spiritual life - 'blood' being violence done to charity, as well as all evil in general, 374, 1005, and the profanation of truth in particular, 4735, 6978, 7317, 7326.

[16] Since the annihilation of goodness and truth is meant by one who has been 'killed' or 'slain', and since all that had been established in the Jewish Church was representative of spiritual and celestial realities in the Lord's kingdom, and in the highest sense of Divine attributes in the Lord, the following procedure to expiate the people was commanded if someone was found slain, lying in the field,

They were to measure the distances to the cities from the one slain, lying in the field. Then the elders of the nearest city were to take a heifer by means of which no work had been done, and on which the yoke had not yet been laid, and to bring it down to a fast-flowing river. The priests, the sons of Levi, were to break its neck there, and then the elders of the city were to wash their hands over the heifer and to say that their hands had not shed that blood, nor had their eyes seen it, and that in this way the blood would be expiated. Deuteronomy 21:1-8.

Could anyone ever know why such a procedure was established on account of someone who had been slain and was lying in the field, unless it were known from the internal sense what is meant by 'one slain, in the field', by 'the nearest city', by 'a heifer', by 'a fast-flowing river', by 'washing the hands', and by everything else in the procedure? 'One slain, in the field' means truth and good that have been annihilated, 4503, 'the field' being the Church, 2971, 3310, 3766 'The city' means teachings composed of truth, 402, 2449, 2943, 3216, 4492, 4493, 'the elders of the city' meaning truths that accord with what is good, 6524, 6525, 8578, 8585. 'A heifer on which the yoke had not yet been laid' means truth that has not yet been corroborated - for what 'a heifer' means, see 1824, 1825. 'Washing the hands over the heifer at a fast-flowing river' means purification from that evil because the commission of it has been due to the excessive zeal of one who does not know what the truth is.

(Odkazy: Arcana Coelestia 1824-1825, Arcana Coelestia 4492-4493, Arcana Coelestia 6524-6525)


[17] From these as from all other places one may see what the arcana are, and how great they are, which every part of the Word contains. They will not, it is true, be seen as arcana by a person if he believes that the literal sense is all there is to the Word, and so believes that nothing holier or more heavenly lies inwardly in it. However, the literal sense is for a person in the world, that is, for the natural man, whereas the internal sense is for one in heaven, that is, for the spiritual man. From this one may see what the commandment about not killing holds within it, namely not only that a person's body must not be killed but that his soul must not be killed either, thus not only that he must not be deprived of life in the world but in particular that he must not be deprived of life in heaven. If that commandment had not at the same time held the latter prohibition within it, ]Jehovah Himself, that is, the Lord, would not have declared it on Mount Sinai in so miraculous a way by an actual voice. For all peoples and nations without direct revelation know, and also their laws decree that a person must not be killed, even as they know that adultery, theft, and false witness are forbidden. Nor should anyone think that the Israelite nation were so stupid that they alone did not know what all throughout the world knew. But because the Word that has been revealed comes from God Himself, it in addition conceals deeper and more universal truths within itself, namely the kind that have to do with heaven; that is, it holds not only truths which concern the life of the body but also those that concern the life of the soul or eternal life. This makes the Word different, far removed from and superior to anything else that has been written.

-----
Footnotes:

1. Reading ut (so that) for et (and)

2. i.e. of the Medes

3. The Latin means your but the Hebrew means my, which Swedenborg has in another place where he quotes this verse.

4. literally, bloods

5. literally, to kill the soul of innocent blood

-----

(Odkazy: Exodus 20:13)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z vydaných prací:

Arcana Coelestia 8902, 9013, 9093, 9205, 9325, 10288, 10458, 10490

Další novokřesťanský komentář

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: