Bible

 

คร่ำครวญ 1

Thai: from KJV         

Studovat vnitřní smysl

Další →

1 กรุงที่คับคั่งด้วยพลเมืองมาอ้างว้างอยู่ได้หนอ กรุงที่รุ่งเรืองอยู่ท่ามกลางประชาชาติมากลายเป็นดั่งหญิงม่ายหนอ กรุงที่เป็นดั่งเจ้าหญิงท่ามกลางเมืองทั้งหลายก็กลับเป็นเมืองขึ้นเขาไป

2 กรุงนั้นร่ำไห้สะอื้นในราตรีกาล และน้ำตาของเธอก็อาบแก้ม เธอจะหาใครท่ามกลางคนที่รักเธอให้มาปลอบเธอก็หาไม่พบ บรรดาพวกเพื่อนของเธอสิ้นทุกคนได้ทรยศต่อเธอ เขาทั้งปวงกลับเป็นศัตรูของเธอ

3 ยูดาห์ได้ถูกกวาดไปเป็นเชลย ได้รับความทุกข์ใจ ต้องทำงานอย่างทาส เธอต้องพำนักอยู่ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย เธอไม่พบที่หยุดพักสงบเลย บรรดาผู้ข่มเหงได้ไล่ทันเธอเมื่อเวลาเธอทุกข์ใจ

4 ถนนหนทางที่เข้าเมืองศิโยนก็คร่ำครวญอยู่ เพราะไม่มีผู้ใดเดินไปในงานเทศกาลที่เคร่งครัดทั้งหลายนั้น บรรดาประตูเมืองของเธอก็รกร้างเสียแล้ว พวกปุโรหิตของเธอได้พากันถอนใจ สาวพรหมจารีทั้งหลายของเธอก็ต้องทนทุกข์ และตัวเธอเองก็ได้รับความขมขื่นยิ่งนัก

5 พวกคู่อริของเธอกลายเป็นหัวหน้า พวกศัตรูของเธอได้จำเริญขึ้น ด้วยว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำให้เธอทนทุกข์ เพราะความทรยศอันมหันต์ของเธอ ลูกเต้าทั้งหลายของเธอตกไปเป็นเชลยต่อหน้าคู่อริ

6 และความโอ่อ่าตระการได้พรากไปจากธิดาแห่งศิโยนเสียแล้ว พวกเจ้านายของเธอก็กลับเป็นดุจฝูงกวางที่หาทุ่งหญ้าเลี้ยงชีวิตไม่ได้ และได้วิ่งป้อแป้หนีไปข้างหน้าผู้ไล่ติดตาม

7 เยรูซาเล็มเมื่อตกอยู่ในยามทุกข์ใจและยามลำเค็ญก็ได้หวนระลึกถึงสิ่งประเสริฐที่ตนเคยมีในครั้งกระโน้น เมื่อพลเมืองของเธอตกอยู่ในมือของคู่อริ และหามีผู้ใดจะสงเคราะห์เธอไม่ พวกคู่อริเห็นเธอแล้วก็เยาะเย้ยวันสะบาโตทั้งหลายของเธอ

8 เยรูซาเล็มได้ทำบาปอย่างใหญ่หลวง เหตุฉะนี้เธอจึงถูกไล่ออก บรรดาคนที่เคยให้เกียรติเธอก็ลบหลู่เธอ เพราะเหตุเขาทั้งหลายเห็นความเปลือยเปล่าของเธอ เออ เธอเองได้ถอนใจยิ่งและหันหน้าของเธอไปเสีย

9 มลทินของเธอก็กรังอยู่ในกระโปรงของเธอ และเธอหาได้คำนึงถึงอนาคตของเธอไม่ ดังนั้นเธอจึงได้เสื่อมทรามลงเร็วอย่างน่าใจหาย เธอก็ไม่มีผู้ใดจะเล้าโลม "ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทอดพระเนตรความทุกข์ใจของข้าพระองค์ เพราะพวกศัตรูได้พองตัวขึ้นแล้ว"

10 พวกศัตรูได้ยื่นมือของเขายึดเอาบรรดาของประเสริฐของเธอ ด้วยเธอได้เห็นบรรดาประชาชาติบุกรุกเข้ามาในสถานบริสุทธิ์ของเธอ คือคนที่พระองค์ได้ทรงห้ามไม่ให้เข้ามาในชุมนุมชนของพระองค์

11 บรรดาพลเมืองของเธอได้ถอนใจใหญ่ เขาทั้งหลายเสาะหาอาหาร และพวกเขาได้เอาของประเสริฐของตัวออกแลกอาหารกิน เพื่อจะได้ประทังชีวิต "ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงทอดพระเนตรและพิจารณา เพราะข้าพระองค์เป็นที่เหยียดหยามเสียแล้ว"

12 "ดูก่อน ท่านทั้งหลายที่เดินผ่านไป ท่านไม่เกิดความรู้สึกอะไรบ้างหรือ ดูเถิด จงดูซิว่ามีความทุกข์อันใดบ้างไหมที่เหมือนความทุกข์ที่มาสู่ข้าพเจ้า เป็นความทุกข์ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำแก่ข้าพเจ้าในวันที่พระองค์ทรงกริ้วข้าพเจ้าอย่างเกรี้ยวกราดนั้น

13 พระองค์ได้ทรงส่งเพลิงลงมาจากเบื้องบนให้เข้าไปเหนือกระดูกทั้งหลายของข้าพเจ้า และเพลิงนั้นก็มีชัยชนะต่อกระดูกเหล่านั้น พระองค์ได้ทรงกางตาข่ายไว้ดักเท้าของข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าต้องหันกลับ พระองค์ได้ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าโดดเดี่ยวอ้างว้าง และอ่อนระอาตลอดทั้งวัน

14 แอกแห่งการละเมิดทั้งมวลของข้าพเจ้าก็ถูกรวบเข้าโดยพระหัตถ์ของพระองค์ทรงรวบมัดไว้ แอกนั้นรัดรึงรอบคอข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงกระทำให้กำลังข้าพเจ้าถอยไป องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงมอบข้าพเจ้าไว้ในมือของเขาทั้งหลาย ซึ่งข้าพเจ้าไม่สามารถต่อต้านได้

15 องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเหยียบบรรดาผู้มีกำลังแข็งแกร่งของข้าพเจ้าไว้ใต้พระบาทท่ามกลางข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงเกณฑ์ชุมนุมชนเข้ามาต่อสู้ข้าพเจ้า เพื่อจะขยี้ชายฉกรรจ์ของข้าพเจ้าให้แหลกไป องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงย่ำบุตรสาวพรหมจารีแห่งยูดาห์ ดั่งเหยียบผลองุ่นลงในบ่อย่ำองุ่น

16 เพราะเรื่องเหล่านี้ข้าพเจ้าจึงร้องไห้ นัยน์ตาของข้าพเจ้า เออ นัยน์ตาของข้าพเจ้ามีน้ำตาไหลลงมา เพราะผู้ปลอบโยนที่ควรจะปลอบประโลมใจข้าพเจ้าก็อยู่ไกลจากข้าพเจ้า ลูกๆของข้าพเจ้าก็โดดเดี่ยวอ้างว้าง เพราะพวกศัตรูได้ชัยชนะ"

17 มืองศิโยนได้เหยียดมือทั้งสองออก แต่ก็ไม่มีใครที่เล้าโลมเธอได้ พระเยโฮวาห์ทรงมีพระบัญชาเรื่องยาโคบว่า ให้พวกคู่อริล้อมยาโคบไว้ เยรูซาเล็มเป็นดั่งผู้หญิงเมื่อมีประจำเดือนท่ามกลางเขาทั้งหลาย

18 "พระเยโฮวาห์ทรงชอบธรรมแล้ว เพราะข้าพเจ้าได้กบฏต่อพระบัญญัติของพระองค์ ดูก่อนบรรดาชนชาติทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอท่านได้ฟังและขอมามองดูความทนทุกข์ของข้าพเจ้า สาวพรหมจารีของข้าพเจ้า และหนุ่มๆของข้าพเจ้าตกไปเป็นเชลยแล้ว

19 ข้าพเจ้าได้ร้องเรียกบรรดาคนรักของข้าพเจ้า แต่เขาทั้งหลายได้หลอกลวงข้าพเจ้า พวกปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ของข้าพเจ้าก็ตายที่กลางเมือง ขณะเมื่อเขาออกหาอาหารเพื่อประทังชีวิตของตน

20 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ โปรดทอดพระเนตร เพราะข้าพระองค์มีความทุกข์ จิตใจของข้าพระองค์มีความทุรนทุราย จิตใจของข้าพระองค์ยุ่งเหยิงเพราะข้าพระองค์มักกบฏอย่างร้ายกาจ นอกบ้านมีคนต้องคมดาบตาย ในบ้านก็เหมือนมฤตยู

21 เขาทั้งหลายได้ยินว่า ข้าพระองค์ถอนใจอย่างไร หามีผู้ใดปลอบโยนข้าพระองค์ไม่ บรรดาศัตรูของข้าพระองค์ได้ยินถึงเหตุร้ายที่ตกแก่ข้าพระองค์ เขาทั้งหลายก็พากันดีใจที่พระองค์ได้ทรงกระทำอย่างนี้ พระองค์จะทรงนำวารที่พระองค์ทรงประกาศไว้นั้นให้มาถึง และเขาทั้งหลายจะเป็นอย่างที่ข้าพระองค์เป็นอยู่นี้

22 ขอให้บรรดาการชั่วของเขาทั้งหลายมาปรากฏต่อพระพักตร์พระองค์ และขอทรงกระทำแก่เขาทั้งหลาย เหมือนที่พระองค์ได้ทรงกระทำแก่ข้าพระองค์ เพราะการละเมิดทั้งสิ้นของข้าพระองค์เถิด ด้วยความสะท้อนถอนใจของข้าพระองค์นั้นมากมายหลายครั้ง และจิตใจของข้าพระองค์ก็อ่อนเพลียเต็มทีแล้ว"

Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 119


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 248, 680, 2362, 2606, 2851, 2930, 3081, ...

Apocalypse Revealed 213, 350, 543, 591, 612, 620, 652, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

The Lord 64

True Christian Religion 782


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 240, 270, 357, 484, 622, 724, 750, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Scriptural Confirmations 4, 9, 59, 78

Skočit na podobné biblické verše

พระธรรม 9:27

เลวีนิติ 26:22, 31, 33, 40

เฉลยธรรมบัญญัติ 23:3, 4, 28:41, 43, 44, 48, 65, 32:25

1 กษัตริย์ 9:6, 7

2 กษัตริย์ 21:15, 24:2

2 พงศาวดาร 36:18

เนหะมีย์ 9:33

งาน 19:6

เพลงสดุดี 25:18, 69:21, 79:1, 4, 10, 106:42

สุภาษิต 5:22

ปัญญาจารย์ 4:1

อิสยาห์ 3:26, 47:7, 49:21, 51:19, 54:11, 63:3, 64:10

เยเรมีย์ 4:17, 19, 31, 5:31, 10:19, 13:17, 26, 14:18, 20, 15:5, 27:19, 21, 30:14, 16, 44:2, 6, 50:29, 51:35, 51, 52:6, 28

คร่ำครวญ 1:1, 2, 5, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 2:1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 3:11, 49, 4:4, 5, 15, 19, 5:1, 5, 14, 16, 17

เอเสเคียล 7:15, 12:13, 23:29, 25:3, 6, 26:2, 39:23

แดเนียล 9:12, 14

โฮเชยา 2:13

ฮาบากุก 3:16

เศคาริยา 1:6

การเปิดเผย 14:20, 19:15

Vysvětlení slova/fráze

เมือง
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

มาก
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

น้ำตา
'A tear' signifies grief because of a lack of understanding of truth.

แก้ม
The cheek, referred to in Matthew 5:39, signifies the perception and understanding of interior truth. The right cheek signifies the affection, and thence perception, and...

รัก
To some degree, there really is no spiritual meaning to the word “love” in the Bible. Why? Because if you truly love another, that is...

เพื่อน
In the Bible, there is a careful distinction between the word “brother” and the word “companion” or “friend.” That’s partly because the people of Israel...

ศัตรู
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

ยูดาห์
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

ความทุกข์
An affliction "such as was not from the beginning of the world, no nor ever shall be", mentioned in 'Matthew 24:21', means the infestation from...

พบ
To not to be found any more, signifies not to rise again.

ถนน
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

ทาง
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

ประตู
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

ปุโรหิต
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

พรหมจารี
A ‘virgin’ in the Word means those who are in the Lord’s kingdom. –Secrets of Heaven 3081...

หัว
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

พระ
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

เยโฮวาห์
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ธิดา
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

หา
To not to be found any more, signifies not to rise again.

ทุ่งหญ้า
Plants in the Bible generally represent facts, knowledge that can be gleaned from the world. Plants that can serve animals as food represent facts that...

หญ้า
Plants in the Bible generally represent facts, knowledge that can be gleaned from the world. Plants that can serve animals as food represent facts that...

ติดตาม
'To pursue,' as in Genesis 14:16, signifies a state of purification, because 'to pursue enemies' is the expulsion of evils and falsities which were with...

เยรูซาเล็ม
Jerusalem, on Mount Zion, signifies the doctrine of love to the Lord, and how it governs your life. Jerusalem first comes to our attention in...

ตก
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

ระลึก
'To remember,' as in Genesis 41:9, signifies conjunction. 'Remembering' denotes conjunction because the remembrance of anyone in the other life joins them together, because as...

มือ
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

เห็น
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

วัน
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

ให้เกียรติ
'Honor' signifies the good of love. 'To honor,' as mentioned in Isaiah 24:15, signifies worship and adoration. 'To honor thy father and thy mother,' as...

เกียรติ
'Honor' signifies the good of love. 'To honor,' as mentioned in Isaiah 24:15, signifies worship and adoration. 'To honor thy father and thy mother,' as...

ความเปลือยเปล่า
Clothing in general represents day-to-day knowledge about spiritual things, held in the memory so it can be used for the goodness of life. For someone...

เปลือย
Clothing in general represents day-to-day knowledge about spiritual things, held in the memory so it can be used for the goodness of life. For someone...

หัน
Swedenborg says that the Lord is the sun of heaven, and like the natural sun of our world shines on everyone, good or evil. What...

มลทิน
Uncleanness and scum, as in Ezekiel 24:11, signifies evil and falsity.

กระโปรง
In Isaiah 6:1, 'the train of the Lord' signifies in general the divine proceeding, and specifically the divine truth which is in the extremities of...

ลง
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

มา
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

อาหาร
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

ดู
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

ผ่าน
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

ผ่านไป
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

เจ้า
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ส่ง
'Being sent' everywhere signifies, in an internal sense, going forth, as in John 17:8. In similar manner, it is said of the holy of the...

ให้
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

กระดูก
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

เท้า
The foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle. To set the right foot on the sea and the left on the earth, as...

ทำให้
'To reward' signifies meting out punishment.

กลับ
Swedenborg says that the Lord is the sun of heaven, and like the natural sun of our world shines on everyone, good or evil. What...

การละเมิด
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

ละเมิด
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

คอ
'The neck' signifies influx and the communication of interior and exterior levels and the following conjunction. The inmost or third heaven has reference to the...

ตา
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

น้ำ
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

ปลอบโยน
When the Bible talks about someone being comforted or consoled, it generally means that they are being offered ideas that will help bring them to...

บัญชา
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

ชอบธรรม
The word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. That may be because we hear it most often as part...

กบฏ
'Rebel,' as in Genesis 14:4, relates to evils pertaining to a person, or to evil spirits, when they begin to arise and infest, after they...

ฟัง
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

คนรัก
To some degree, there really is no spiritual meaning to the word “love” in the Bible. Why? Because if you truly love another, that is...

บ้าน
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

ดาบ
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

ได้ยิน
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

นำ
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

ประกาศ
'To proclaim' signifies exploration from influx of the Lord.

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 7668

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

7668. 'Go now, you young men, and serve Jehovah' means that those guided by truths that have been corroborated will be left alone, in order that they may worship the Lord. This is clear from the meaning of the command 'go' as the intimation that they will be left alone, as above in 7658; from the meaning of 'young men' as corroborated truths, dealt with below; and from the meaning of 'serving Jehovah' as worshipping the Lord, as above in 7654, 7664. The reason why 'young men' means those guided by truths that have been corroborated is that by sons, boys, young men, men, and old men' are meant aspects of intelligence and wisdom in their true order. Such aspects instead of those male persons are understood in heaven; for those in heaven possess spiritual ideas which are such that images from the purely natural order or the world cannot enter them without being instantly sloughed off and transformed into the kinds of images that are more in keeping with the wisdom of heaven and with angelic thought. This is why 'sons, boys, young men, men, and old men' cannot in the spiritual sense mean those male persons, only corresponding spiritual realities, which are aspects of intelligence and wisdom. The fact that these are meant is plainly evident from the internal sense of the places in the Word where they are mentioned.

[2] In the Word 'young men' is used to mean those who have intelligence, or - on the level of abstract ideas on which angels think - intelligence itself. And since intelligence is meant by them, so is firmly established truth since this belongs to intelligence. Also the expression which is used here in the original language to denote young men is derived from strength and power, which truth receives from good, and so which firmly established truth receives. And this name is therefore applied to the Lord in Zechariah,

O sword, rise up against My shepherd, and against the (young) man, My neighbour. Strike the shepherd, and the sheep are scattered. Zechariah 13:7.

These words were spoken in reference to the Lord, see Matthew 26:31. And also in Jeremiah,

How long do you wander around, O estranged daughter? Jehovah has created a new thing on the earth, a woman has surrounded a (young) man. Jeremiah 31:22.

(Odkazy: Jeremiah 30:1)


[3] Another word for 'young men in the original language stands for intelligence, and so for the truth that belongs to it, in Amos,

I have sent the pestilence upon you in the way of Egypt, I have killed your young men with the sword, along with captured horses. 1 Amos 4:10.

'The way of Egypt' stands for perverted factual knowledge, young men who have been killed' for truths which have as a result been destroyed, and 'captured horses' for an understanding that has been led into error.

[4] In the same prophet,

They will wander from sea to sea, and from the north even to the east; they will run to and fro to seek the Word of Jehovah, and will not find it. On that day the beautiful virgins and the young men will faint from thirst. Amos 8:12-13.

'The beautiful virgins' stands for the affection for truth, 'the young men' for intelligence, and 'fainting from thirst' for being deprived of truth; and this is why it says 'they will run to and fro to seek the Word of Jehovah, and will not find it'. The fact that neither beautiful virgins, nor young men, nor fainting because of thirst are meant here is self-evident.

In Jeremiah,

Death has come up through our windows, it has entered our palaces, cutting off the young child from the street, young men from the lanes. Jeremiah 9:11.

In the same prophet,

How is the city of glory not forsaken, the city of My joy? Therefore her young men will fall in her streets. Jeremiah 49:25-26; 50:30.

In the same prophet,

Hear now, all peoples, see my sorrow; my virgins and my young men have gone into captivity. Lamentations 1:18.

In these places 'young men' stands for the truths that belong to intelligence.

-----
Footnotes:

1. literally, the captivity of horses

-----

(Odkazy: Exodus 10:11; Jeremiah 9:21)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z vydaných prací:

Arcana Coelestia 7724, 8902, 10458

The White Horse 8


Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 242, 386

Další novokřesťanský komentář

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.

Bible

 

อิสยาห์ 64:10

Thai: from KJV         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

10 หัวเมืองบริสุทธิ์ของพระองค์กลายเป็นถิ่นทุรกันดาร ศิโยนได้กลายเป็นถิ่นทุรกันดาร เยรูซาเล็มเป็นที่รกร้าง

   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Isaiah 64      

Napsal(a) Rev. John H. Smithson

THE EXPLANATION of Isaiah Chapter 64

(Note: Rev. Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation.)

1. O THAT You wouldst rend the heavens, that You wouldst come down, that the mountains might flow down before You!

2. As the fire kindles the stubble; as the fire causes the waters to boil: so make Your name known to Thine adversaries, that the nations may tremble before You!

3. When You didst terrible things which we did not expect; You didst come down, and the mountains flowed down before You!

4. For from eternity [men] have not heard, nor perceived by the ear, nor has the eye seen, O God, beside You, what He has done for such as hope in Him,

VERSE 1. To "rend the heavens", is to descend with power and strength: in this way "the mountains flow down", namely, those are dispersed who think that they have the victory. (Swedenborg's Notes on Isaiah, p. 154.)

That You wouldst come down. - To "come down" is predicated of Jehovah, because He is called "the Most High", or because He is said to be "on high"; but this is spoken according to appearance, since He is not in the highest parts, but in the inmost; wherefore " highest" and "inmost" have the same signification in the Word. Jehovah, or the Lord, is everywhere present, and knows all things from eternity; wherefore it cannot be said of Him that "He comes down to see", except in the literal sense only, the language of which is framed according to appearances with man; but in the internal sense it is not so, for in that sense things are exhibited, not as they are according to appearances, but as they are in themselves: wherefore, in the present case, to "come down" signifies judgment. Judgment is spoken of as taking place when evil is brought to its height; or, as it is expressed in the Word, when "it is come to its consummation", or when "iniquity is consummated." The case herein is this. All evil has its boundaries or limits as far as which it is permitted to go; but, when it is carried beyond these limits, the guilty party runs into the punishment of evil, and this both in general and in particular cases. The punishment of evil is what is then called "judgment"; and as it appears at first as if the Lord did not see or notice the existence of evil (for when man does evil with impunity, he supposes that the Lord does not regard it, but when he comes to suffer punishment, he then first thinks that the Lord sees him, yea, that the Lord punishes him), therefore it is said, according to such appearances, that "Jehovah came down to see."

Judgment, or the punishment of evil, is exhibited as taking place in the lower and lowest parts, and therefore Jehovah is said to "come down", as in David:

"Bow the heavens, O Jehovah, and come down; touch the mountains, and they shall smoke; cast forth Your lightning, and scatter them"; (Psalm 144:5, 6),

where also is described the punishment of evil, or judgment.

So in Isaiah:

"Jehovah of Hosts shall come down to fight upon Mount Zion, and upon the hill thereof." (Isaiah 31:4)

Again, in the same Prophet:

"O that You wouldst rend the heavens, that You wouldst come down that the mountains might flow down before You"; (Isaiah 64:1),

where to "come down", in like manner, denotes punishment or judgment upon evil. Arcana Coelestia 1311.

Verses 1, 3. That the mountains might flow down before You, etc. In Nahum we read similar words:

"The mountains tremble before Him, and the hills melt, and the earth is burned up at His presence yea, the world and all that dwell therein." (Nahum 1:5)

"Mountains", in a good sense, signify the church where love to the Lord is, and "hills" the church in which love towards the neighbour is. The reason is, because the angels who are in love to the Lord dwell upon mountains and those who are in love to the neighbour upon hills.

When, in the place of love to the Lord, there prevails the love of self and in the place of love to the neighbour, there prevails the love of the world then these mountains are said to "tremble", and the hills to "melt"; for thus it happens in the spiritual world; not, however, with the angels who are in heaven, but with the spirits who had made to themselves [in the world of spirits] a semblance of heaven upon mountains and hills before the Last Judgment.

Since the love of self and of the world is here understood, therefore it is said that "they melt", and also that "the earth is burned up before Him, and the world and all that dwell therein", and that "His wrath is poured out like fire"; for "fire" signifies those loves, and to "melt" and to be "burned up" signifies to perish by them. Apocalypse Explained 400.

As to "mountains" and "hills", in a bad sense, and their destruction at the time of Judgment in the world of spirits, see Chapter 2:12-17, the Exposition; and what they signify, in a good sense, see in the same Chapter, verses 1-5, the Exposition.

5. You meet him that rejoices and works justice; [even those] who remember You in Your ways: behold, You art wroth, for we have sinned; the world is in sins; but we shall be saved.

Verse 5. [It does not appear that Swedenborg has quoted this verse, but from the internal sense in the margin the meaning may appear to be this - that at the period of Judgment "those who rejoice in doing justice, and who remember the Lord in His ways, will, as the "remnants", or those who escape or as the "sheep on the right hand", be saved; whereas those who notwithstanding the semblance of holiness in the external, are discovered, when the Internals are opened, to be in evils and sins will be condemned.]

6. But, we are all of us as an unclean thing, and all our, deeds of righteousness are as a menstruous cloth; and we are all withered away like a leaf; and our iniquities, like the wind, have taken us away.

Verse 6. [This verse is quoted by Swedenborg only in the Adversaria, or Notes; and it evidently involves, in the spiritual sense, the confession of those who at the period of Judgment in the world of spirits, can be saved, and who acknowledge that, in themselves, they are nothing but uncleanness and iniquity.]

A "menstruous cloth" signifies things unclean; specifically scientifics which do not as yet correspond to interior Truths. Arcana Coelestia 4161. See also Chapter 30:22, the Exposition.

These words, together with what is said at the end of the former verse, prove that in man [prior to regeneration] there is nothing but what is unclean and unjust, so that "all his deeds of justice [or righteousness]" are, as it were, a "menstruous cloth"; from which it is abundantly evident of what quality they are who wish to justify themselves, on which account "their sins carry them entirely away." (Swedenborg's Notes on Isaiah, p. 154.)

7. And there is none that calls upon Your name; that stirs up himself to take hold of You: wherefore You have hidden Your face from us, and You have melted us away by the hand of our iniquities.

8. But now, O Jehovah, You art our Father; we are the clay, and You our Potter; and we are all the work of Thine hands.

Verse. 7. Wherefore You have hidden Your face from us, etc. - What is meant by Jehovah "hiding His face", see Chapter live 8, the Exposition.

Verse18. That "clay" signifies the Good of which is formed the mind, or man of the church, appears also from the Word, as in Isaiah:

"But now, O Jehovah, You art our Father; we are the clay, and You our Potter; and we are all the work of Thine hands"; (Isaiah 64:8) where by "clay" is signified the man of the church himself, who is formed by the Lord; consequently, the Good of charity, which is the means of every man's formation, that is, reformation and regeneration."

So in Jeremiah:

"As the clay is in the hand of the potter, so are you in My hand, O house of Israel"; (Jeremiah 18:6) where the signification of "clay" is similar to what it was in the preceding passage. Whether we speak of building by "clay", or of formation thereby, it amounts to the same. Arcana Coelestia 1300.

The ground and reason why the "vessel of a potter" or an "earthen vessel", signifies [in a bad sense] the false, is, because a potter is one who forms, and a vessel is what is formed; when man forms it, it is falsity; but when the Lord forms it with man, it is Truth. Hence it is that the "potter's vessel", in the Word, signifies either the false or the True, and a "potter" the former. The Lord Himself is, in the Word, called a "Potter", from the formation of man by Truths, as in the above words. Apocalypse Explained 177.

9. Be not, O Jehovah, so grievously angry, and remember not our iniquity for ever: behold! look, we beseech You; we are all of us Your people.

Verse 9. As to "anger", when it is predicated of Jehovah, see Chapter 9:12, 17, 21, the Exposition.

In the Word it is said of Jehovah that "He remembers", and that "He doth not remember", as in Isaiah 64:9, and by it is signified that in such case it is done from Mercy, whether it be preservation or deliverance; in like manner as that "He sees", "hears", "knows", that "He doth not see", ", doth not hear", and "doth not know", by which expressions also are signified compassions and non-compassions. The reason why it is so expressed is grounded in what passes in a similar way with man, and in appearance; for when man averts himself from the Lord from the Lord, as is the case when he does evil, then, because the Lord is to his back, it appears to him as if the Lord does not see him, does not hear and know him, neither remembers him, when yet this is what appertains to the man, and hence from appearance it is so expressed in the Word. But the case is changed when man turns himself to the Lord, as he does when he acts well; see the passages cited, Arcana Coelestia 9306. Everyone may know that "recollection " or "remembrance" cannot be predicated of the Lord, inasmuch as things past and future in Him are eternal, that is, are present from eternity to eternity. That to "remember", when predicated concerning the Lord, denotes to have compassion, and thus to preserve or deliver from a principle of Mercy, is manifest from the following passages:

"He has remembered His mercy and His truth toward the house of Israel." (Psalm 98:3) "Who remembered us in our low estate: for His mercy endures for ever. (Psalm 136:23) Arcana Coelestia 9849.

10. The cities of Your holiness are a wilderness; Zion is a wilderness; Jerusalem a desolation.

Verse 10. These words imply that the doctrines of the church are reduced to a state in which there is no Truth, because there is no Good. What is meant by a "wilderness", see above, Chapter 35:6; 40:3, 4; 41:19 Exposition.

11. The house of our holiness and of our beauty, in which our fathers praised You, is become a burning of fire; and all our desirable things are a devastation.

12. For these things, O Jehovah, will You restrain Yourself? will You be silent? and will You so grievously afflict us?

Verse 11. The "house of holiness and of beauty", signifies the celestial and the spiritual church, - the "house of holiness" the celestial church, and of "beauty" the spiritual church; "in which our fathers praised You", signifies the worship of the ancient church; to "praise" denoting to worship, and "fathers" those who are of the ancient church. To become the "burning of fire", signifies that all the Goods of that church were turned into evil, by which the Goods were consumed, and perished; and "all our desirable things are a devastation", signifies all Truths being consumed in like manner, "desirable things", in the Word, denoting the Truths of the church. Apocalypse Explained 504.

---
Isaiah Chapter 64

1. O THAT You wouldst rend the heavens, that You wouldst come down, that the mountains might flow down before You!

2. As the fire kindles the stubble; as the fire causes the waters to boil: so make Your name known to Thine adversaries, that the nations may tremble before You!

3. When You didst terrible things which we did not expect; You didst come down, and the mountains flowed down before You!

4. For from eternity [men] have not heard, nor perceived by the ear, nor has the eye seen, O God, beside You, what He has done for such as hope in Him,

5. You meet him that rejoices and works justice; [even those] who remember You in Your ways: behold, You art wroth, for we have sinned; the world is in sins; but we shall be saved.

6. But, we are all of us as an unclean thing, and all our, deeds of righteousness are as a menstruous cloth; and we are all withered away like a leaf; and our iniquities, like the wind, have taken us away.

7. And there is none that calls upon Your name; that stirs up himself to take hold of You: wherefore You have hidden Your face from us, and You have melted us away by the hand of our iniquities.

8. But now, O Jehovah, You art our Father; we are the clay, and You our Potter; and we are all the work of Thine hands.

9. Be not, O Jehovah, so grievously angry, and remember not our iniquity for ever: behold! look, we beseech You; we are all of us Your people.

10. The cities of Your holiness are a wilderness; Zion is a wilderness; Jerusalem a desolation.

11. The house of our holiness and of our beauty, in which our fathers praised You, is become a burning of fire; and all our desirable things are a devastation.

12. For these things, O Jehovah, will You restrain Yourself? will You be silent? and will You so grievously afflict us?

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 64


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Arcana Coelestia 2708

Apocalypse Revealed 194, 586, 612


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 223, 850

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

Scriptural Confirmations 4, 47, 48

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:


  Komentář (pdf)


Skočit na podobné biblické verše

1 พงศาวดาร 23:5

2 พงศาวดาร 36:19

เพลงสดุดี 79:7

อิสยาห์ 63:18

เยเรมีย์ 52:13

คร่ำครวญ 1:7, 10

ฮักกัย 2:3

Vysvětlení slova/fráze

เมือง
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

เยรูซาเล็ม
Jerusalem, on Mount Zion, signifies the doctrine of love to the Lord, and how it governs your life. Jerusalem first comes to our attention in...


Přeložit: