Bible

 

คร่ำครวญ 1

Thai: from KJV         

Studovat vnitřní smysl

Další →

1 กรุงที่คับคั่งด้วยพลเมืองมาอ้างว้างอยู่ได้หนอ กรุงที่รุ่งเรืองอยู่ท่ามกลางประชาชาติมากลายเป็นดั่งหญิงม่ายหนอ กรุงที่เป็นดั่งเจ้าหญิงท่ามกลางเมืองทั้งหลายก็กลับเป็นเมืองขึ้นเขาไป

2 กรุงนั้นร่ำไห้สะอื้นในราตรีกาล และน้ำตาของเธอก็อาบแก้ม เธอจะหาใครท่ามกลางคนที่รักเธอให้มาปลอบเธอก็หาไม่พบ บรรดาพวกเพื่อนของเธอสิ้นทุกคนได้ทรยศต่อเธอ เขาทั้งปวงกลับเป็นศัตรูของเธอ

3 ยูดาห์ได้ถูกกวาดไปเป็นเชลย ได้รับความทุกข์ใจ ต้องทำงานอย่างทาส เธอต้องพำนักอยู่ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย เธอไม่พบที่หยุดพักสงบเลย บรรดาผู้ข่มเหงได้ไล่ทันเธอเมื่อเวลาเธอทุกข์ใจ

4 ถนนหนทางที่เข้าเมืองศิโยนก็คร่ำครวญอยู่ เพราะไม่มีผู้ใดเดินไปในงานเทศกาลที่เคร่งครัดทั้งหลายนั้น บรรดาประตูเมืองของเธอก็รกร้างเสียแล้ว พวกปุโรหิตของเธอได้พากันถอนใจ สาวพรหมจารีทั้งหลายของเธอก็ต้องทนทุกข์ และตัวเธอเองก็ได้รับความขมขื่นยิ่งนัก

5 พวกคู่อริของเธอกลายเป็นหัวหน้า พวกศัตรูของเธอได้จำเริญขึ้น ด้วยว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำให้เธอทนทุกข์ เพราะความทรยศอันมหันต์ของเธอ ลูกเต้าทั้งหลายของเธอตกไปเป็นเชลยต่อหน้าคู่อริ

6 และความโอ่อ่าตระการได้พรากไปจากธิดาแห่งศิโยนเสียแล้ว พวกเจ้านายของเธอก็กลับเป็นดุจฝูงกวางที่หาทุ่งหญ้าเลี้ยงชีวิตไม่ได้ และได้วิ่งป้อแป้หนีไปข้างหน้าผู้ไล่ติดตาม

7 เยรูซาเล็มเมื่อตกอยู่ในยามทุกข์ใจและยามลำเค็ญก็ได้หวนระลึกถึงสิ่งประเสริฐที่ตนเคยมีในครั้งกระโน้น เมื่อพลเมืองของเธอตกอยู่ในมือของคู่อริ และหามีผู้ใดจะสงเคราะห์เธอไม่ พวกคู่อริเห็นเธอแล้วก็เยาะเย้ยวันสะบาโตทั้งหลายของเธอ

8 เยรูซาเล็มได้ทำบาปอย่างใหญ่หลวง เหตุฉะนี้เธอจึงถูกไล่ออก บรรดาคนที่เคยให้เกียรติเธอก็ลบหลู่เธอ เพราะเหตุเขาทั้งหลายเห็นความเปลือยเปล่าของเธอ เออ เธอเองได้ถอนใจยิ่งและหันหน้าของเธอไปเสีย

9 มลทินของเธอก็กรังอยู่ในกระโปรงของเธอ และเธอหาได้คำนึงถึงอนาคตของเธอไม่ ดังนั้นเธอจึงได้เสื่อมทรามลงเร็วอย่างน่าใจหาย เธอก็ไม่มีผู้ใดจะเล้าโลม "ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทอดพระเนตรความทุกข์ใจของข้าพระองค์ เพราะพวกศัตรูได้พองตัวขึ้นแล้ว"

10 พวกศัตรูได้ยื่นมือของเขายึดเอาบรรดาของประเสริฐของเธอ ด้วยเธอได้เห็นบรรดาประชาชาติบุกรุกเข้ามาในสถานบริสุทธิ์ของเธอ คือคนที่พระองค์ได้ทรงห้ามไม่ให้เข้ามาในชุมนุมชนของพระองค์

11 บรรดาพลเมืองของเธอได้ถอนใจใหญ่ เขาทั้งหลายเสาะหาอาหาร และพวกเขาได้เอาของประเสริฐของตัวออกแลกอาหารกิน เพื่อจะได้ประทังชีวิต "ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงทอดพระเนตรและพิจารณา เพราะข้าพระองค์เป็นที่เหยียดหยามเสียแล้ว"

12 "ดูก่อน ท่านทั้งหลายที่เดินผ่านไป ท่านไม่เกิดความรู้สึกอะไรบ้างหรือ ดูเถิด จงดูซิว่ามีความทุกข์อันใดบ้างไหมที่เหมือนความทุกข์ที่มาสู่ข้าพเจ้า เป็นความทุกข์ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำแก่ข้าพเจ้าในวันที่พระองค์ทรงกริ้วข้าพเจ้าอย่างเกรี้ยวกราดนั้น

13 พระองค์ได้ทรงส่งเพลิงลงมาจากเบื้องบนให้เข้าไปเหนือกระดูกทั้งหลายของข้าพเจ้า และเพลิงนั้นก็มีชัยชนะต่อกระดูกเหล่านั้น พระองค์ได้ทรงกางตาข่ายไว้ดักเท้าของข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าต้องหันกลับ พระองค์ได้ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าโดดเดี่ยวอ้างว้าง และอ่อนระอาตลอดทั้งวัน

14 แอกแห่งการละเมิดทั้งมวลของข้าพเจ้าก็ถูกรวบเข้าโดยพระหัตถ์ของพระองค์ทรงรวบมัดไว้ แอกนั้นรัดรึงรอบคอข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงกระทำให้กำลังข้าพเจ้าถอยไป องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงมอบข้าพเจ้าไว้ในมือของเขาทั้งหลาย ซึ่งข้าพเจ้าไม่สามารถต่อต้านได้

15 องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเหยียบบรรดาผู้มีกำลังแข็งแกร่งของข้าพเจ้าไว้ใต้พระบาทท่ามกลางข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงเกณฑ์ชุมนุมชนเข้ามาต่อสู้ข้าพเจ้า เพื่อจะขยี้ชายฉกรรจ์ของข้าพเจ้าให้แหลกไป องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงย่ำบุตรสาวพรหมจารีแห่งยูดาห์ ดั่งเหยียบผลองุ่นลงในบ่อย่ำองุ่น

16 เพราะเรื่องเหล่านี้ข้าพเจ้าจึงร้องไห้ นัยน์ตาของข้าพเจ้า เออ นัยน์ตาของข้าพเจ้ามีน้ำตาไหลลงมา เพราะผู้ปลอบโยนที่ควรจะปลอบประโลมใจข้าพเจ้าก็อยู่ไกลจากข้าพเจ้า ลูกๆของข้าพเจ้าก็โดดเดี่ยวอ้างว้าง เพราะพวกศัตรูได้ชัยชนะ"

17 มืองศิโยนได้เหยียดมือทั้งสองออก แต่ก็ไม่มีใครที่เล้าโลมเธอได้ พระเยโฮวาห์ทรงมีพระบัญชาเรื่องยาโคบว่า ให้พวกคู่อริล้อมยาโคบไว้ เยรูซาเล็มเป็นดั่งผู้หญิงเมื่อมีประจำเดือนท่ามกลางเขาทั้งหลาย

18 "พระเยโฮวาห์ทรงชอบธรรมแล้ว เพราะข้าพเจ้าได้กบฏต่อพระบัญญัติของพระองค์ ดูก่อนบรรดาชนชาติทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอท่านได้ฟังและขอมามองดูความทนทุกข์ของข้าพเจ้า สาวพรหมจารีของข้าพเจ้า และหนุ่มๆของข้าพเจ้าตกไปเป็นเชลยแล้ว

19 ข้าพเจ้าได้ร้องเรียกบรรดาคนรักของข้าพเจ้า แต่เขาทั้งหลายได้หลอกลวงข้าพเจ้า พวกปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ของข้าพเจ้าก็ตายที่กลางเมือง ขณะเมื่อเขาออกหาอาหารเพื่อประทังชีวิตของตน

20 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ โปรดทอดพระเนตร เพราะข้าพระองค์มีความทุกข์ จิตใจของข้าพระองค์มีความทุรนทุราย จิตใจของข้าพระองค์ยุ่งเหยิงเพราะข้าพระองค์มักกบฏอย่างร้ายกาจ นอกบ้านมีคนต้องคมดาบตาย ในบ้านก็เหมือนมฤตยู

21 เขาทั้งหลายได้ยินว่า ข้าพระองค์ถอนใจอย่างไร หามีผู้ใดปลอบโยนข้าพระองค์ไม่ บรรดาศัตรูของข้าพระองค์ได้ยินถึงเหตุร้ายที่ตกแก่ข้าพระองค์ เขาทั้งหลายก็พากันดีใจที่พระองค์ได้ทรงกระทำอย่างนี้ พระองค์จะทรงนำวารที่พระองค์ทรงประกาศไว้นั้นให้มาถึง และเขาทั้งหลายจะเป็นอย่างที่ข้าพระองค์เป็นอยู่นี้

22 ขอให้บรรดาการชั่วของเขาทั้งหลายมาปรากฏต่อพระพักตร์พระองค์ และขอทรงกระทำแก่เขาทั้งหลาย เหมือนที่พระองค์ได้ทรงกระทำแก่ข้าพระองค์ เพราะการละเมิดทั้งสิ้นของข้าพระองค์เถิด ด้วยความสะท้อนถอนใจของข้าพระองค์นั้นมากมายหลายครั้ง และจิตใจของข้าพระองค์ก็อ่อนเพลียเต็มทีแล้ว"

Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 119


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 248, 680, 2362, 2606, 2851, 2930, 3081, ...

Apocalypse Revealed 213, 350, 543, 591, 612, 620, 652, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

The Lord 64

True Christian Religion 782


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 240, 270, 357, 484, 622, 724, 750, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Scriptural Confirmations 4, 9, 59, 78

Skočit na podobné biblické verše

พระธรรม 9:27

เลวีนิติ 26:22, 31, 33, 40

เฉลยธรรมบัญญัติ 23:3, 4, 28:41, 43, 44, 48, 65, 32:25

1 กษัตริย์ 9:6, 7

2 กษัตริย์ 21:15, 24:2

2 พงศาวดาร 36:18

เนหะมีย์ 9:33

งาน 19:6

เพลงสดุดี 25:18, 69:21, 79:1, 4, 10, 106:42

สุภาษิต 5:22

ปัญญาจารย์ 4:1

อิสยาห์ 3:26, 47:7, 49:21, 51:19, 54:11, 63:3, 64:10

เยเรมีย์ 4:17, 19, 31, 5:31, 10:19, 13:17, 26, 14:18, 20, 15:5, 27:19, 21, 30:14, 16, 44:2, 6, 50:29, 51:35, 51, 52:6, 28

คร่ำครวญ 1:1, 2, 5, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 2:1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 3:11, 49, 4:4, 5, 15, 19, 5:1, 5, 14, 16, 17

เอเสเคียล 7:15, 12:13, 23:29, 25:3, 6, 26:2, 39:23

แดเนียล 9:12, 14

โฮเชยา 2:13

ฮาบากุก 3:16

เศคาริยา 1:6

การเปิดเผย 14:20, 19:15

Vysvětlení slova/fráze

เมือง
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

มาก
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

น้ำตา
'A tear' signifies grief because of a lack of understanding of truth.

แก้ม
Jaws,' in Isaiah 30:28, signify thoughts from the sensory bodily principle, and so: thoughts from fallacies.

รัก
To some degree, there really is no spiritual meaning to the word “love” in the Bible. Why? Because if you truly love another, that is...

เพื่อน
In the Bible, there is a careful distinction between the word “brother” and the word “companion” or “friend.” That’s partly because the people of Israel...

ยูดาห์
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

ความทุกข์
An affliction "such as was not from the beginning of the world, no nor ever shall be", mentioned in 'Matthew 24:21', means the infestation from...

พบ
To not to be found any more, signifies not to rise again.

ถนน
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

ทาง
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

ประตู
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

ปุโรหิต
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

พรหมจารี
'Virgins,' as in Revelation 14:4, signify people who love truths because they are truths, so from a spiritual affection. 'Virgin' signifies the church as a...

หัว
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

ศัตรู
Foes, or adversaries, denote the falsities of evil. Foes, or adversaries, when predicate of the Lord, signifies to avert falsities derived from evil.

พระ
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

เยโฮวาห์
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ธิดา
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

หา
To not to be found any more, signifies not to rise again.

ทุ่งหญ้า
Plants in the Bible generally represent facts, knowledge that can be gleaned from the world. Plants that can serve animals as food represent facts that...

หญ้า
Plants in the Bible generally represent facts, knowledge that can be gleaned from the world. Plants that can serve animals as food represent facts that...

ติดตาม
'To pursue,' as in Genesis 14:16, signifies a state of purification, because 'to pursue enemies' is the expulsion of evils and falsities which were with...

เยรูซาเล็ม
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

ตก
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

ระลึก
'To remember,' as in Genesis 41:9, signifies conjunction. 'Remembering' denotes conjunction because the remembrance of anyone in the other life joins them together, because as...

มือ
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

เห็น
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

วัน
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

ให้เกียรติ
'Honor' signifies the good of love. 'To honor,' as mentioned in Isaiah 24:15, signifies worship and adoration. 'To honor thy father and thy mother,' as...

เกียรติ
'Honor' signifies the good of love. 'To honor,' as mentioned in Isaiah 24:15, signifies worship and adoration. 'To honor thy father and thy mother,' as...

ความเปลือยเปล่า
Clothing in general represents day-to-day knowledge about spiritual things, held in the memory so it can be used for the goodness of life. For someone...

เปลือย
Clothing in general represents day-to-day knowledge about spiritual things, held in the memory so it can be used for the goodness of life. For someone...

หัน
Swedenborg says that the Lord is the sun of heaven, and like the natural sun of our world shines on everyone, good or evil. What...

มลทิน
Uncleanness and scum, as in Ezekiel 24:11, signifies evil and falsity.

กระโปรง
In Isaiah 6:1, 'the train of the Lord' signifies in general the divine proceeding, and specifically the divine truth which is in the extremities of...

ลง
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

มา
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

อาหาร
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

ดู
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

ผ่าน
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

ผ่านไป
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

เจ้า
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ส่ง
'Being sent' everywhere signifies, in an internal sense, going forth, as in John 17:8. In similar manner, it is said of the holy of the...

ให้
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

กระดูก
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

เท้า
The foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle. To set the right foot on the sea and the left on the earth, as...

ทำให้
'To reward' signifies meting out punishment.

กลับ
Swedenborg says that the Lord is the sun of heaven, and like the natural sun of our world shines on everyone, good or evil. What...

การละเมิด
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

ละเมิด
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

คอ
'The neck' signifies influx and the communication of interior and exterior levels and the following conjunction. The inmost or third heaven has reference to the...

ตา
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

น้ำ
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

ปลอบโยน
When the Bible talks about someone being comforted or consoled, it generally means that they are being offered ideas that will help bring them to...

บัญชา
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

ชอบธรรม
He is said to be 'just' in a spiritual sense, who lives according to divine laws. They on the right hand being called 'just,' as...

กบฏ
'Rebel,' as in Genesis 14:4, relates to evils pertaining to a person, or to evil spirits, when they begin to arise and infest, after they...

ฟัง
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

คนรัก
To some degree, there really is no spiritual meaning to the word “love” in the Bible. Why? Because if you truly love another, that is...

บ้าน
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

ดาบ
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

ได้ยิน
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

นำ
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

ประกาศ
'To proclaim' signifies exploration from influx of the Lord.

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 7668

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

7668. 'Go now, you young men, and serve Jehovah' means that those guided by truths that have been corroborated will be left alone, in order that they may worship the Lord. This is clear from the meaning of the command 'go' as the intimation that they will be left alone, as above in 7658; from the meaning of 'young men' as corroborated truths, dealt with below; and from the meaning of 'serving Jehovah' as worshipping the Lord, as above in 7654, 7664. The reason why 'young men' means those guided by truths that have been corroborated is that by sons, boys, young men, men, and old men' are meant aspects of intelligence and wisdom in their true order. Such aspects instead of those male persons are understood in heaven; for those in heaven possess spiritual ideas which are such that images from the purely natural order or the world cannot enter them without being instantly sloughed off and transformed into the kinds of images that are more in keeping with the wisdom of heaven and with angelic thought. This is why 'sons, boys, young men, men, and old men' cannot in the spiritual sense mean those male persons, only corresponding spiritual realities, which are aspects of intelligence and wisdom. The fact that these are meant is plainly evident from the internal sense of the places in the Word where they are mentioned.

[2] In the Word 'young men' is used to mean those who have intelligence, or - on the level of abstract ideas on which angels think - intelligence itself. And since intelligence is meant by them, so is firmly established truth since this belongs to intelligence. Also the expression which is used here in the original language to denote young men is derived from strength and power, which truth receives from good, and so which firmly established truth receives. And this name is therefore applied to the Lord in Zechariah,

O sword, rise up against My shepherd, and against the (young) man, My neighbour. Strike the shepherd, and the sheep are scattered. Zechariah 13:7.

These words were spoken in reference to the Lord, see Matthew 26:31. And also in Jeremiah,

How long do you wander around, O estranged daughter? Jehovah has created a new thing on the earth, a woman has surrounded a (young) man. Jeremiah 31:22.

(Odkazy: Jeremiah 30:1)


[3] Another word for 'young men in the original language stands for intelligence, and so for the truth that belongs to it, in Amos,

I have sent the pestilence upon you in the way of Egypt, I have killed your young men with the sword, along with captured horses. 1 Amos 4:10.

'The way of Egypt' stands for perverted factual knowledge, young men who have been killed' for truths which have as a result been destroyed, and 'captured horses' for an understanding that has been led into error.

[4] In the same prophet,

They will wander from sea to sea, and from the north even to the east; they will run to and fro to seek the Word of Jehovah, and will not find it. On that day the beautiful virgins and the young men will faint from thirst. Amos 8:12-13.

'The beautiful virgins' stands for the affection for truth, 'the young men' for intelligence, and 'fainting from thirst' for being deprived of truth; and this is why it says 'they will run to and fro to seek the Word of Jehovah, and will not find it'. The fact that neither beautiful virgins, nor young men, nor fainting because of thirst are meant here is self-evident.

In Jeremiah,

Death has come up through our windows, it has entered our palaces, cutting off the young child from the street, young men from the lanes. Jeremiah 9:11.

In the same prophet,

How is the city of glory not forsaken, the city of My joy? Therefore her young men will fall in her streets. Jeremiah 49:25-26; 50:30.

In the same prophet,

Hear now, all peoples, see my sorrow; my virgins and my young men have gone into captivity. Lamentations 1:18.

In these places 'young men' stands for the truths that belong to intelligence.

-----
Footnotes:

1. literally, the captivity of horses

-----

(Odkazy: Exodus 10:11; Jeremiah 9:21)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z vydaných prací:

Arcana Coelestia 7724, 8902, 10458

The White Horse 8


Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 242, 386

Další novokřesťanský komentář

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.

Bible

 

อิสยาห์ 63:3

Thai: from KJV         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

3 "เราได้ย่ำบ่อองุ่นแต่ลำพัง และไม่มีใครจากชนชาติทั้งหลายอยู่กับเราเลย เราจะย่ำมันด้วยความโกรธของเรา เราเหยียบมันด้วยความพิโรธของเรา โลหิตของเขาจะพรมอยู่บนเสื้อผ้าของเรา และเราจะทำให้เสื้อผ้าของเราเปื้อนหมด

   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Isaiah 63      

Napsal(a) Rev. John H. Smithson

THE EXPLANATION of Isaiah Chapter 63

(Note: Rev. Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation.)

1. WHO is this that cometh from Edom, with sprinkled garments from Bozrah? this, that is magnificent in His apparel; marching on in the greatness of His strength? I, who speak in justice, mighty to save.

2. Wherefore art You red in Thine apparel, and Your garments as of him that treads the wine-vat?

VERSES 1-3. These things are said concerning the Lord, and His combats against all the hells; and whereas He fought against them from the human, in which was the Essential Divine it is therefore said - "Who is this that cometh from Edom, with sprinkled garments from Bozrah?" whereby is signified combating from the Good of Love and from Truth, which are from the Divine; for "Edom" denotes what is red, and "Bozrah" the vintaging, and red" is predicated of Good, and "vintaging" of Truth; and whereas those things are meant by "Edom" and by "Bozrah", therefore in what follows He is called "red as he that treads the wine-vat"; and, whereas the Divine Good and the Divine Truth, which is here understood, is the Word in the letter, and this is slgnified by the "garments" of the Lord, therefore it is said, - , "Who has sprinkled His garments"; likewise, "Who is magnificent in His apparel"; and whereas all strength is contained in the Word, in the letter, therefore it is said, "walking [or marching on] in the greatness of His strength".

Judgment from His Divine upon the good find upon the evil, salvation in consequence thereof, is understood by "I who speak in justice, mighty [or great] to save". The violence offered to the Word by the Jewish nation, is signified by "Wherefore art You red in Thine apparel, and Your garments as of him that treads the wine-vat!" - "red as to the apparel" being predicated of the violence offered to the Divine Good of the Word, which was understood above by "Edom", and "the garments as of him that treads in the wine-vat" being predicated of the violence offered to the Divine Truth therein, which was understood above by "Bozrah".

The "garments", of the Lord, signify the Word in the letter, to which violence was offered by the adulterations and falsifications thereof. The prostration of the hells, and of the falsities thence derived, by virtue of His own proper power, is signified by "I have trodden the wine-press alone, and of the peoples there was not a man with Me"; the casting of them down into the hells, who were in direful evils, and falsities thence derived, is signified by "I trod them down in Mine anger, and I trampled! them in My wrath"; "anger" being predicated of evils, and "wrath" of falsities; and they are attributed to the Lord, although it is they who are in evils and falsities thence derived, and that are angry and wrathful against the Lord; and whereas the judgment whereby the hells were subjugated was accomplished by the Lord, by temptations admitted into His Human, even to the last, which was the passion of the cross, therefore it is said, "Their victory was sprinkled upon My garments, and I have stained all Mine apparel"; for the Lord, by all things of His passion, and by the last upon the cross, represented the violence offered by the Jewish nation to the Word, or to Divine Truth; concerning which, see above, Apocalypse Explained 183, 195, at the end; 627, at the end; 655, 805. Apocalypse Explained 922.

Verses 1, 2, 3, 5. Who is this that cometh from Edom! etc.

- That "Edom" is the Lord as to the Divine Good of the Divine-Natural is evident, for the subject here treated of [in the supreme sense] is the conjunction of Good and Truth in the Humanity of the Lord; and the combats of temptations by which He conjoined them. That the "garments" here mentioned are the Truths of the natural man, or inferior Truths respectively, may be seen, Arcana Coelestia 2576; and that "red" is the Good of the natural principle, Arcana Coelestia 3300. That the Lord, by His own power, through combats in temptations, conjoined Truths therein to Good, is described by His "treading the wine-press alone", and by "His looking, and there was none to help", etc. "His own arm" signifies His own power. Arcana Coelestia 3322.

The subject here treated of is concerning the Lord, and His combats against the hells, and concerning the subjugation of them. The Lord Himself, as to His Divine Human, is here understood by "Edom, who had sprinkled garments from Bozrah", and by His "garments" is understood the Word in the letter; for "garments" signify Truths investing, and, when predicated of the Lord, they signify Divine Truths, consequently the Word; inasmuch as all Divine Truths are therein, as may be seen, Apocalypse Explained 195.

The Word, in the sense of the letter, is here also understood by "garments", because in the letter are Truths investing; for the sense of the letter serves for a vestment or clothing to the spiritual sense, and inasmuch as the Word, as to that sense, was torn asunder by the Jewish people, and thereby the Divine Truth adulterated, it is therefore said, "Who is this that cometh from Edom, with sprinkled garments from Bozrah?", "their victory was sprinkled upon My garments, and I have stained all Mine apparel"; the "garments of Bozrah" signifying the ultimate of the Word, which is the literal sense thereof; and "their victory upon My garments" denoting the sinister interpretation and application of the Word by those who wrest the sense of the letter to favour their own loves, and the principles thence conceived, as was done by the Jews, and is done by many at this day; this is understood by "their victory upon My garments."

That the Lord alone fought, is signified by "I have trodden the wine-press alone, and of the peoples there was not a man with Me"; the "wine-press" denotes combat from Divine Truths against falsities, because in wine-presses the wine is pressed out from the grapes, and by "wine" is signified Divine Truth; hence to "tread alone, and of the peoples there was not a man with Me", signifies that the Lord alone fought, without aid from anyone.

That the Lord subjugated the hells, is understood by "I trod them down in Mine anger, and I trampled them in My wrath"; "I have trodden" and "I have trampled" being expressions applicable to the wine-press, and signifying that He destroyed them; "anger" and "wrath" are expressions relating to destruction, and are attributed, in the sense of the letter, to the Lord, when notwithstanding there is not anything of anger and of wrath in Him, but in those who are against Him; wherefore, in this and in many other places, these things are said according to appearances. That they were subjugated and condemned to hell, is signified, in verse 6, by "I brought down their victory to the earth"; - "to the earth" denoting into damnation, thus into hell; that by the "earth" is also signified damnation, may be seen, Apocalypse Explained 304, at the end. Apocalypse Explained 359.

3. I have trodden the wine-press alone; and of the peoples there was not a man with Me: and I trod them down in Mine anger, and I trampled them in My wrath; and their victory was, sprinkled upon My garments, and I have stained all Mine apparel.

Verse 3. By "treading the wine-press" is signified exploration, at the time of Judgment, as to the quality of their works; for by "treading the vine-press" is signified to explore, and by "the clusters which are trodden" are understood works, as may be seen above, Apocalypse Explained 649.

By "treading the wine-press" is not only signified, in an opposite sense, to explore evil works, but also to sustain them with others, and likewise to remove them, and to cast them into hell, as may be seen from Isaiah:

"I trod them down in Mine anger, and I trampled them in My wrath." (Isaiah 63:3)

Again:

"Jehovah has trodden the wine-press of the virgin of the daughter of Judah"; (Lamentations 1:15) speaking of what takes place at the Judgment. Apocalypse Revealed 652.

4. For the day of vengeance was in My heart, and the year of My redeemed was come.

5. And I looked, and there was none to help; and I was astonished that there was none to uphold: therefore Mine own arm wrought salvation for Me, and Mine indignation, it sustained Me.

6. And I trod down the peoples in Mine anger, and I inebriated them in My wrath; and I brought down their victory to the earth.

Verses 4, 6. By the combats which were temptations admitted into Himself the Lord subjugated the hells, and thus accomplished the Last Judgment. This is the Judgment which is understood by "the day of anger and of wrath of Jehovah", in the Word of the Old Testament; but the Last Judgment which is at this day performed by the Lord, is understood by "the day of His anger" in the Apocalypse. That a Last Judgment was performed by the Lord, when He was in the world, may be seen in the work concerning the Last Judgment 46. "The year of the redeemed", signifies judgment upon the good who are saved. Apocalypse Explained 413. See also True Christian Religion 116.

7. The mercies of Jehovah I will record, and the praises of Jehovah, according to all that Jehovah has rendered unto us, and the great goodness to the house of Israel, which He has rendered to them, according to His compassions, and the multitude of His mercies.

8. For He said, Surely they are My people, sons that will not deceive; so He was their Saviour.

Verses 7-9. The divine Mercy in the Divine Human is here called " the Angel of the faces of Jehovah." That the "face of Jehovah", or of the Lord, is mercy, and also peace and goodness, because these are of Mercy, might be shown from many passages, as from the following: Numbers 6:25, 26; Psalm 67:1; 80:3, 7, 19. That the "face of Jehovah", or of the Lord, is Divine Love, is evident from His face when He was transfigured before Peter, James, and John, when "His face shone like the sun." (Matthew 17:2)

That "those who see the Lord, see the Father", is expressly declared in John 14:8, 9. Arcana Coelestia 5585.

9. In all their affliction He was afflicted, and the Angel of His faces saved them: in His love and in His pity He redeemed them; and He took them up, and He bare them, all the days of old.

Verse 9. Treating concerning the Lord, who is called "the Angel of the faces of Jehovah", by virtue of the Divine Truth from His Divine Love; for by an "angel", in the Word, is signified Divine Truth, whence angels are also called "gods", as may be seen, Apocalypse Explained 130, 200, 302; and by the "faces of Jehovah" is understood the Divine Love which is in the Lord, whence it is also said, "In His love and in His pity He redeemed them; and He took them up, and He bare them, all the days of old [or of eternity]"; these things being of the Divine Love. The Lord, as to His Human, was Divine Truth, from which He combated with the hells, and by which He subjugated them; and, therefore, He is here called an "Angel", which is His Divine Human. Apocalypse Explained 412.

10. But they rebelled, and provoked the Spirit of His holiness: so that He was turned to be their enemy, and He fought against them.

Verses 10, 11. In the Word of the Old Testament there is no mention made of the "Holy Spirit", but only of the "Spirit of Holiness", in three places, - once in David, Psalm 51:11; and twice in Isaiah, Isaiah 63:10, 11; whereas in the Word of the New Testament, both in the Gospels, the Acts of the Apostles, and the Epistles, it is mentioned frequently. The reason is, because there was no "Holy Spirit" before the coming of the Lord, inasmuch as it proceeds out of the Lord from the Father; for " the Lord only is Holy"; (Revelation 15:4) wherefore also it is said by the angel Gabriel to the mother Mary "The Holy Thing which shall be born of you." (Luke 1:35) It is written that "the Holy Spirit was not yet, because Jesus was not yet glorified"; (John 7:39) and yet it is said before that "the Holy Spirit filled Elizabeth", (Luke 1:41) and "Zechariah", (Luke 1:67) and "Simeon." (Luke 2:25)

The reason of which seeming contradiction is, because these three persons were filled with the Spirit of Jehovah the Father, which was called the "Holy Spirit" on account of the Lord, who was already in the world. This is the reason, too, why in the Word of the Old Testament it is nowhere said that the prophets "spake from the Holy Spirit", but from Jehovah; for, in expressIng themselves on this subject, they constantly use some of these terms:

"Jehovah spoke to me"; "The word of Jehovah came to me", "Jehovah has spoken", "The saying of Jehovah." The reader may convince himself of this fact by reading the Prophets, and observing the very numerous passages in which these declarations occur, which are too numerous to he adduced here, in which it is never said that "the Holy Spirit spoke by them, nor that "Jehovah spoke to them by the Holy Spirit." True Christian Religion 158. See also above, Chapter 1:1, the Exposition. In respect the true Doctrine of "the Holy Spirit its Divine Operation", True Christian Religion 138-158.

11. But He remembered the days of old, Moses and His people, [saying] Where is He that brought them up out of the sea with the shepherd of His flock? where is He that put in the midst of him the Spirit of His holiness?

12. Who led them at the right hand of Moses, with His glorious arm; dividing the waters before them, to make for Himself an everlasting name:

Verse 11. Where is He that brought them up out of the sea with the shepherd of His flock? etc.

In this prophetic declaration by "Moses" is understood the Lord, who is also "the Shepherd of the flock"; by "the people, whom He brought up out of the sea", are signified those who are delivered from damnation. Arcana Coelestia 8099.

Verse 12. Dividing the waters before them, etc. - As to the "sea" or the "waters", out of whioh they were brought", see Chapter 51:10, the Exposition.

13. Who led them through the deeps; as a horse in the desert, they did not stumble:

14. As the cattle goes down into the valley; so the Spirit of Jehovah led him: thus didst You guide Your people, to make for Yourself a name of glory.

Verses 13, 14. The subject of this chapter is concerning the Lord and His combats with the hells, and the subjugation of them; but, in this passage, concerning those who are in love and faith in Him, who are compared to "a horse in the desert", and to "cattle [or a beastJ in the valley"; because by a "horse" is signified the understanding of Truth, and by "cattle" [or a beast] the affection of Good; for, all comparisons in the Word are from correspondences. Apocalypse Explained 355.

15. Look down from heaven, and behold from the habitation of Your holiness and of Your beauty: where is Your zeal and Your strength? [For] the yearning of Your bowels, and Your compassions, are restrained toward me.

Verse. 15. Zeal here stands for Mercy, which is "the yearning [commotio] of the bowels, and is predicated of Good; for it is said, "Your zeal and Your strength [virtutes]", where "zeal" is predicated of Good and "strength" of Truth; in like manner "the yearning of the bowels" is predicated of Good, and "compassions" of Truth.

"The habitation of holiness" is the heaven where those are who are of the celestial kingdom, and "the habitation of beauty" is the heaven where those are who are of the spiritual kingdom. Hence also it is evident that in the Word where "Good" is mentioned, "Truth" is also named, on account of the heavenly marriage which is in every particular of the Word; thus also the Lord, as to His two names "JESUS" and "CHRIST" which signify the divine marriage which is in the Lord; concerning which see Arcana Coelestia 683, 793, 8339. Arcana Coelestia 8875. See also Arcana Coelestia 3960, 9815.

As to the distinction between "glory" and "beauty", see above Chapter 46:13, the Exposition.

"Bowels", in the Word, signify love or mercy, by reason that the bowels or inward parts, especially the mother's womb, represent and thence signify chaste conjugial love, and love towards infants thence derived, as in Isaiah:

"The yearning [or commotion] of Your bowels, and Your compassions, are restrained toward me"; and in Jeremiah:

"Is not Ephraim My dear son? Is not he a pleasant child? Therefore My bowels are troubled fo. him; I will surely have compassion on him. (Jeremiah 31:20)

Hence it appears that love Itself, or mercy itself and the Lord's compassion towards mankind, are the things which in the internal sense, are signified by "bowels", and by "coming forth", or by "the offspring of the bowels"; (Isaiah 48:19) to "come forth out of the bowels", signifies to be born, and, in a spiritual sense, to be born of the Lord, or regenerated. They who have not the Lord's love, that is, who do not love their neighbour as themselves, have not in any respect the Lord's life, consequently they are in no respect "born" of Him, or "come forth out of His bowels", wherefore they cannot be heirs of His kingdom. Arcana Coelestia 1803.

16. Surely You art our Father, for Abraham knows us not, and Israel doth not acknowledge us: You, O Jehovah! art our Father, our Redeemer; Your name is from eternity.

Verse 16. That the Lord, as to His Divine Human, in whom is the Divine Trinity, is the "Father" see Chapter 9:6, the Exposition; see also Isaiah 22:21-24, the Exposition; and True Christian Religion 83, 113, 188, 294, 299, 637.

For Abraham knows us not. - As to "Abraham", see Chapter 41:8; 51:2, the Exposition.

17. Why, O Jehovah! have You made us to err from Your ways; why have You hardened our heart from the fear of You? Return for the sake of Your servants, the tribes of Thine inheritance.

Verse 17. [That Jehovah is here said to "cause or make the people err from His ways, is spoken according to appearance, In a manner similar to that in which He is said to be "angry", to "punish", to "do evil", to "lead into temptation", etc. See the Exposition of Isaiah Chapter 45:7.]

Why have You hardened our heart from the fear of You? - What is meant by "the fear of the Lord", see Chapter 11:3, the Exposition.

Return for the sake of Your servants, the tribes of Your inheritance.

- "Tribes" are often mentioned in the Word, because the people of Israel were divided into twelve tribes; and he who does not know the internal sense of the Word supposes that by "tribes" are understood the tribes of Israel; tribes, however, are not understood by "tribes", nor Israel by "Israel", but by the "tribes" are understood all who are in Truths from Good, and by "Israel" is meant the church of the Lord. He who does not know this may easily seize upon the common belief that the sons of Israel were elected above all others in the universal world, and also that at length they are to be introduced into the land of Canaan, yea, that even heaven itself is to consist chiefly of them; whereas by the names of the "tribes" they are not understood, but those who are in Truths from Good, thus those who are of the church, - by the "twelve tribes" all, and by each "tribe" some particular Truth and Good, which they who belong to the church possess. That this is the case might be proved from many passages in the Word where "tribes" are mentioned, as in Isaiah 63:17. Apocalypse Explained 39.

18. They had, within a little, possessed the people of Your holiness: our enemies have trodden down Your sanctuary.

Verse 18. That "the people of holiness" signify holy Truths, see Chapter 62:12, the Exposition.

Our enemies have trodden down Your sanctuary. - By "enemies" are signified evils of life; by "treading down the sanctuary", is meant to destroy the Truths of doctrine from the Word, and this by the sensual-corporeal principle; for those who are in evils of life are all sensual-corporeal. The reason why "trampling" or "treading down" signifies these things is, because treading down is effected by the soles of the feet, and by the "soles of the feet" are signified the external-sensual things of man, and by the "feet" his natural things. In the spiritual world those who have denied and despised the Truths of heaven and the church, appear to tread them down with the soles of their feet, and this because, as said above, the external-sensual [principle] of man corresponds to the "soles of the feet." It is said that the external-sensual principle of man does this, but only the sensual [principle] with those who are merely sensual, who are those that deny the Truths of heaven and of the church, and also who believe nothing but what they can see with their eyes and touch with their hands. Apocalypse Explained 632. See also above, Chapter 5:5, 10:6, the Exposition.

That the internal of the natural degree is signified by the "feet", the middle by the "soles", and the lowest by the "shoes", see above, Chapter 11:15, 16, the Exposition.

19. We have been as those over whom You have never ruled, and who were not called by Your name.

Verse 19. Who were not called by Your name. - What is signified by being "called by a name", see Chapter 4:1, the Exposition.

---
Isaiah Chapter 63

1. WHO is this that cometh from Edom, with sprinkled garments from Bozrah? this, that is magnificent in His apparel; marching on in the greatness of His strength? I, who speak in justice, mighty to save.

2. Wherefore art You red in Thine apparel, and Your garments as of him that treads the wine-vat?

3. I have trodden the wine-press alone; and of the peoples there was not a man with Me: and I trod them down in Mine anger, and I trampled them in My wrath; and their victory was, sprinkled upon My garments, and I have stained all Mine apparel.

4. For the day of vengeance was in My heart, and the year of My redeemed was come.

5. And I looked, and there was none to help; and I was astonished that there was none to uphold: therefore Mine own arm wrought salvation for Me, and Mine indignation, it sustained Me.

6. And I trod down the peoples in Mine anger, and I inebriated them in My wrath; and I brought down their victory to the earth.

7. The mercies of Jehovah I will record, and the praises of Jehovah, according to all that Jehovah has rendered unto us, and the great goodness to the house of Israel, which He has rendered to them, according to His compassions, and the multitude of His mercies.

8. For He said, Surely they are My people, sons that will not deceive; so He was their Saviour.

9. In all their affliction He was afflicted, and the Angel of His faces saved them: in His love and in His pity He redeemed them; and He took them up, and He bare them, all the days of old.

10. But they rebelled, and provoked the Spirit of His holiness: so that He was turned to be their enemy, and He fought against them.

11. But He remembered the days of old, Moses and His people, [saying] Where is He that brought them up out of the sea with the shepherd of His flock? where is He that put in the midst of him the Spirit of His holiness?

12. Who led them at the right hand of Moses, with His glorious arm; dividing the waters before them, to make for Himself an everlasting name:

13. Who led them through the deeps; as a horse in the desert, they did not stumble:

14. As the cattle goes down into the valley; so the Spirit of Jehovah led him: thus didst You guide Your people, to make for Yourself a name of glory.

15. Look down from heaven, and behold from the habitation of Your holiness and of Your beauty: where is Your zeal and Your strength? [For] the yearning of Your bowels, and Your compassions, are restrained toward me.

16. Surely You art our Father, for Abraham knows us not, and Israel doth not acknowledge us: You, O Jehovah! art our Father, our Redeemer; Your name is from eternity.

17. Why, O Jehovah! have You made us to err from Your ways; why have You hardened our heart from the fear of You? Return for the sake of Your servants, the tribes of Thine inheritance.

18. They had, within a little, possessed the people of Your holiness: our enemies have trodden down Your sanctuary.

19. We have been as those over whom You have never ruled, and who were not called by Your name.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 63


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Arcana Coelestia 1813, 2025, 2576, 3322, 3614, 5005, 5798, ...

Apocalypse Revealed 166, 652, 825, 829

The Lord 6, 14

The Last Judgment 46

True Christian Religion 116

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 294


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 195, 359, 829, 922

Marriage 116

Scriptural Confirmations 4, 9, 19, 47, 73, 97

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:


  Komentář (pdf)


Skočit na podobné biblické verše

แหล่งกำเนิด 49:11

คร่ำครวญ 1:15

การเปิดเผย 14:20

Vysvětlení slova/fráze

ความโกรธ
Anger is an emotion so common to people that it requires no definition. However a couple of points of interest can be raised. 1) The...

โกรธ
'Wrath,' as in Genesis 49:7, signifies aversion from truth. 'Great wrath,' as in Revelation 12:12, signifies hatred against the new church.

เสื้อผ้า
Soft raiment,' as in Matthew 11:9, represents the internal sense of the Word.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Blessings: The Lord's Final Temptation
Blessings to say at mealtime.
Activity | Ages over 7

 His Own Arm Brought Salvation
Because the Lord came on earth and overcame the hells two thousand years ago, our battles are easier today. He fought the hells one by one, and each time He fought, He used a truth to combat them
Worship Talk | Ages over 18

 Memory Verse: The Lord's Final Temptation
Activity | Ages 4 - 14

 Quotes: The Lord's Final Temptation
Teaching Support | Ages over 15


Přeložit: