Bible

 

คร่ำครวญ 1

Thai: from KJV         

Studovat vnitřní smysl

Další →

1 กรุงที่คับคั่งด้วยพลเมืองมาอ้างว้างอยู่ได้หนอ กรุงที่รุ่งเรืองอยู่ท่ามกลางประชาชาติมากลายเป็นดั่งหญิงม่ายหนอ กรุงที่เป็นดั่งเจ้าหญิงท่ามกลางเมืองทั้งหลายก็กลับเป็นเมืองขึ้นเขาไป

2 กรุงนั้นร่ำไห้สะอื้นในราตรีกาล และน้ำตาของเธอก็อาบแก้ม เธอจะหาใครท่ามกลางคนที่รักเธอให้มาปลอบเธอก็หาไม่พบ บรรดาพวกเพื่อนของเธอสิ้นทุกคนได้ทรยศต่อเธอ เขาทั้งปวงกลับเป็นศัตรูของเธอ

3 ยูดาห์ได้ถูกกวาดไปเป็นเชลย ได้รับความทุกข์ใจ ต้องทำงานอย่างทาส เธอต้องพำนักอยู่ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย เธอไม่พบที่หยุดพักสงบเลย บรรดาผู้ข่มเหงได้ไล่ทันเธอเมื่อเวลาเธอทุกข์ใจ

4 ถนนหนทางที่เข้าเมืองศิโยนก็คร่ำครวญอยู่ เพราะไม่มีผู้ใดเดินไปในงานเทศกาลที่เคร่งครัดทั้งหลายนั้น บรรดาประตูเมืองของเธอก็รกร้างเสียแล้ว พวกปุโรหิตของเธอได้พากันถอนใจ สาวพรหมจารีทั้งหลายของเธอก็ต้องทนทุกข์ และตัวเธอเองก็ได้รับความขมขื่นยิ่งนัก

5 พวกคู่อริของเธอกลายเป็นหัวหน้า พวกศัตรูของเธอได้จำเริญขึ้น ด้วยว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำให้เธอทนทุกข์ เพราะความทรยศอันมหันต์ของเธอ ลูกเต้าทั้งหลายของเธอตกไปเป็นเชลยต่อหน้าคู่อริ

6 และความโอ่อ่าตระการได้พรากไปจากธิดาแห่งศิโยนเสียแล้ว พวกเจ้านายของเธอก็กลับเป็นดุจฝูงกวางที่หาทุ่งหญ้าเลี้ยงชีวิตไม่ได้ และได้วิ่งป้อแป้หนีไปข้างหน้าผู้ไล่ติดตาม

7 เยรูซาเล็มเมื่อตกอยู่ในยามทุกข์ใจและยามลำเค็ญก็ได้หวนระลึกถึงสิ่งประเสริฐที่ตนเคยมีในครั้งกระโน้น เมื่อพลเมืองของเธอตกอยู่ในมือของคู่อริ และหามีผู้ใดจะสงเคราะห์เธอไม่ พวกคู่อริเห็นเธอแล้วก็เยาะเย้ยวันสะบาโตทั้งหลายของเธอ

8 เยรูซาเล็มได้ทำบาปอย่างใหญ่หลวง เหตุฉะนี้เธอจึงถูกไล่ออก บรรดาคนที่เคยให้เกียรติเธอก็ลบหลู่เธอ เพราะเหตุเขาทั้งหลายเห็นความเปลือยเปล่าของเธอ เออ เธอเองได้ถอนใจยิ่งและหันหน้าของเธอไปเสีย

9 มลทินของเธอก็กรังอยู่ในกระโปรงของเธอ และเธอหาได้คำนึงถึงอนาคตของเธอไม่ ดังนั้นเธอจึงได้เสื่อมทรามลงเร็วอย่างน่าใจหาย เธอก็ไม่มีผู้ใดจะเล้าโลม "ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทอดพระเนตรความทุกข์ใจของข้าพระองค์ เพราะพวกศัตรูได้พองตัวขึ้นแล้ว"

10 พวกศัตรูได้ยื่นมือของเขายึดเอาบรรดาของประเสริฐของเธอ ด้วยเธอได้เห็นบรรดาประชาชาติบุกรุกเข้ามาในสถานบริสุทธิ์ของเธอ คือคนที่พระองค์ได้ทรงห้ามไม่ให้เข้ามาในชุมนุมชนของพระองค์

11 บรรดาพลเมืองของเธอได้ถอนใจใหญ่ เขาทั้งหลายเสาะหาอาหาร และพวกเขาได้เอาของประเสริฐของตัวออกแลกอาหารกิน เพื่อจะได้ประทังชีวิต "ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงทอดพระเนตรและพิจารณา เพราะข้าพระองค์เป็นที่เหยียดหยามเสียแล้ว"

12 "ดูก่อน ท่านทั้งหลายที่เดินผ่านไป ท่านไม่เกิดความรู้สึกอะไรบ้างหรือ ดูเถิด จงดูซิว่ามีความทุกข์อันใดบ้างไหมที่เหมือนความทุกข์ที่มาสู่ข้าพเจ้า เป็นความทุกข์ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำแก่ข้าพเจ้าในวันที่พระองค์ทรงกริ้วข้าพเจ้าอย่างเกรี้ยวกราดนั้น

13 พระองค์ได้ทรงส่งเพลิงลงมาจากเบื้องบนให้เข้าไปเหนือกระดูกทั้งหลายของข้าพเจ้า และเพลิงนั้นก็มีชัยชนะต่อกระดูกเหล่านั้น พระองค์ได้ทรงกางตาข่ายไว้ดักเท้าของข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าต้องหันกลับ พระองค์ได้ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าโดดเดี่ยวอ้างว้าง และอ่อนระอาตลอดทั้งวัน

14 แอกแห่งการละเมิดทั้งมวลของข้าพเจ้าก็ถูกรวบเข้าโดยพระหัตถ์ของพระองค์ทรงรวบมัดไว้ แอกนั้นรัดรึงรอบคอข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงกระทำให้กำลังข้าพเจ้าถอยไป องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงมอบข้าพเจ้าไว้ในมือของเขาทั้งหลาย ซึ่งข้าพเจ้าไม่สามารถต่อต้านได้

15 องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเหยียบบรรดาผู้มีกำลังแข็งแกร่งของข้าพเจ้าไว้ใต้พระบาทท่ามกลางข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงเกณฑ์ชุมนุมชนเข้ามาต่อสู้ข้าพเจ้า เพื่อจะขยี้ชายฉกรรจ์ของข้าพเจ้าให้แหลกไป องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงย่ำบุตรสาวพรหมจารีแห่งยูดาห์ ดั่งเหยียบผลองุ่นลงในบ่อย่ำองุ่น

16 เพราะเรื่องเหล่านี้ข้าพเจ้าจึงร้องไห้ นัยน์ตาของข้าพเจ้า เออ นัยน์ตาของข้าพเจ้ามีน้ำตาไหลลงมา เพราะผู้ปลอบโยนที่ควรจะปลอบประโลมใจข้าพเจ้าก็อยู่ไกลจากข้าพเจ้า ลูกๆของข้าพเจ้าก็โดดเดี่ยวอ้างว้าง เพราะพวกศัตรูได้ชัยชนะ"

17 มืองศิโยนได้เหยียดมือทั้งสองออก แต่ก็ไม่มีใครที่เล้าโลมเธอได้ พระเยโฮวาห์ทรงมีพระบัญชาเรื่องยาโคบว่า ให้พวกคู่อริล้อมยาโคบไว้ เยรูซาเล็มเป็นดั่งผู้หญิงเมื่อมีประจำเดือนท่ามกลางเขาทั้งหลาย

18 "พระเยโฮวาห์ทรงชอบธรรมแล้ว เพราะข้าพเจ้าได้กบฏต่อพระบัญญัติของพระองค์ ดูก่อนบรรดาชนชาติทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอท่านได้ฟังและขอมามองดูความทนทุกข์ของข้าพเจ้า สาวพรหมจารีของข้าพเจ้า และหนุ่มๆของข้าพเจ้าตกไปเป็นเชลยแล้ว

19 ข้าพเจ้าได้ร้องเรียกบรรดาคนรักของข้าพเจ้า แต่เขาทั้งหลายได้หลอกลวงข้าพเจ้า พวกปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ของข้าพเจ้าก็ตายที่กลางเมือง ขณะเมื่อเขาออกหาอาหารเพื่อประทังชีวิตของตน

20 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ โปรดทอดพระเนตร เพราะข้าพระองค์มีความทุกข์ จิตใจของข้าพระองค์มีความทุรนทุราย จิตใจของข้าพระองค์ยุ่งเหยิงเพราะข้าพระองค์มักกบฏอย่างร้ายกาจ นอกบ้านมีคนต้องคมดาบตาย ในบ้านก็เหมือนมฤตยู

21 เขาทั้งหลายได้ยินว่า ข้าพระองค์ถอนใจอย่างไร หามีผู้ใดปลอบโยนข้าพระองค์ไม่ บรรดาศัตรูของข้าพระองค์ได้ยินถึงเหตุร้ายที่ตกแก่ข้าพระองค์ เขาทั้งหลายก็พากันดีใจที่พระองค์ได้ทรงกระทำอย่างนี้ พระองค์จะทรงนำวารที่พระองค์ทรงประกาศไว้นั้นให้มาถึง และเขาทั้งหลายจะเป็นอย่างที่ข้าพระองค์เป็นอยู่นี้

22 ขอให้บรรดาการชั่วของเขาทั้งหลายมาปรากฏต่อพระพักตร์พระองค์ และขอทรงกระทำแก่เขาทั้งหลาย เหมือนที่พระองค์ได้ทรงกระทำแก่ข้าพระองค์ เพราะการละเมิดทั้งสิ้นของข้าพระองค์เถิด ด้วยความสะท้อนถอนใจของข้าพระองค์นั้นมากมายหลายครั้ง และจิตใจของข้าพระองค์ก็อ่อนเพลียเต็มทีแล้ว"

Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 119


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 248, 680, 2362, 2606, 2851, 2930, 3081, ...

Apocalypse Revealed 213, 350, 543, 591, 612, 620, 652, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

The Lord 64

True Christian Religion 782


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 240, 270, 357, 484, 622, 724, 750, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Scriptural Confirmations 4, 9, 59, 78

Skočit na podobné biblické verše

พระธรรม 9:27

เลวีนิติ 26:22, 31, 33, 40

เฉลยธรรมบัญญัติ 23:3, 4, 28:41, 43, 44, 48, 65, 32:25

1 กษัตริย์ 9:6, 7

2 กษัตริย์ 21:15, 24:2

2 พงศาวดาร 36:18

เนหะมีย์ 9:33

งาน 19:6

เพลงสดุดี 25:18, 69:21, 79:1, 4, 10, 106:42

สุภาษิต 5:22

ปัญญาจารย์ 4:1

อิสยาห์ 3:26, 47:7, 49:21, 51:19, 54:11, 63:3, 64:10

เยเรมีย์ 4:17, 19, 31, 5:31, 10:19, 13:17, 26, 14:18, 20, 15:5, 27:19, 21, 30:14, 16, 44:2, 6, 50:29, 51:35, 51, 52:6, 28

คร่ำครวญ 1:1, 2, 5, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 2:1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 3:11, 49, 4:4, 5, 15, 19, 5:1, 5, 14, 16, 17

เอเสเคียล 7:15, 12:13, 23:29, 25:3, 6, 26:2, 39:23

แดเนียล 9:12, 14

โฮเชยา 2:13

ฮาบากุก 3:16

เศคาริยา 1:6

การเปิดเผย 14:20, 19:15

Vysvětlení slova/fráze

เมือง
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

มาก
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

น้ำตา
'A tear' signifies grief because of a lack of understanding of truth.

แก้ม
The cheek, referred to in Matthew 5:39, signifies the perception and understanding of interior truth. The right cheek signifies the affection, and thence perception, and...

รัก
To some degree, there really is no spiritual meaning to the word “love” in the Bible. Why? Because if you truly love another, that is...

เพื่อน
In the Bible, there is a careful distinction between the word “brother” and the word “companion” or “friend.” That’s partly because the people of Israel...

ศัตรู
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

ยูดาห์
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

ความทุกข์
An affliction "such as was not from the beginning of the world, no nor ever shall be", mentioned in 'Matthew 24:21', means the infestation from...

พบ
To not to be found any more, signifies not to rise again.

ถนน
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

ทาง
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

ประตู
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

ปุโรหิต
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

พรหมจารี
A ‘virgin’ in the Word means those who are in the Lord’s kingdom. –Secrets of Heaven 3081...

หัว
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

พระ
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

เยโฮวาห์
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ธิดา
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

หา
To not to be found any more, signifies not to rise again.

ทุ่งหญ้า
Plants in the Bible generally represent facts, knowledge that can be gleaned from the world. Plants that can serve animals as food represent facts that...

หญ้า
Plants in the Bible generally represent facts, knowledge that can be gleaned from the world. Plants that can serve animals as food represent facts that...

ติดตาม
'To pursue,' as in Genesis 14:16, signifies a state of purification, because 'to pursue enemies' is the expulsion of evils and falsities which were with...

เยรูซาเล็ม
Jerusalem, on Mount Zion, signifies the doctrine of love to the Lord, and how it governs your life. Jerusalem first comes to our attention in...

ตก
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

ระลึก
'To remember,' as in Genesis 41:9, signifies conjunction. 'Remembering' denotes conjunction because the remembrance of anyone in the other life joins them together, because as...

มือ
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

เห็น
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

วัน
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

ให้เกียรติ
'Honor' signifies the good of love. 'To honor,' as mentioned in Isaiah 24:15, signifies worship and adoration. 'To honor thy father and thy mother,' as...

เกียรติ
'Honor' signifies the good of love. 'To honor,' as mentioned in Isaiah 24:15, signifies worship and adoration. 'To honor thy father and thy mother,' as...

ความเปลือยเปล่า
Clothing in general represents day-to-day knowledge about spiritual things, held in the memory so it can be used for the goodness of life. For someone...

เปลือย
Clothing in general represents day-to-day knowledge about spiritual things, held in the memory so it can be used for the goodness of life. For someone...

หัน
Swedenborg says that the Lord is the sun of heaven, and like the natural sun of our world shines on everyone, good or evil. What...

มลทิน
Uncleanness and scum, as in Ezekiel 24:11, signifies evil and falsity.

กระโปรง
In Isaiah 6:1, 'the train of the Lord' signifies in general the divine proceeding, and specifically the divine truth which is in the extremities of...

ลง
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

มา
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

อาหาร
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

ดู
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

ผ่าน
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

ผ่านไป
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

เจ้า
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ส่ง
'Being sent' everywhere signifies, in an internal sense, going forth, as in John 17:8. In similar manner, it is said of the holy of the...

ให้
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

กระดูก
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

เท้า
The foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle. To set the right foot on the sea and the left on the earth, as...

ทำให้
'To reward' signifies meting out punishment.

กลับ
Swedenborg says that the Lord is the sun of heaven, and like the natural sun of our world shines on everyone, good or evil. What...

การละเมิด
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

ละเมิด
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

คอ
'The neck' signifies influx and the communication of interior and exterior levels and the following conjunction. The inmost or third heaven has reference to the...

ตา
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

น้ำ
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

ปลอบโยน
When the Bible talks about someone being comforted or consoled, it generally means that they are being offered ideas that will help bring them to...

บัญชา
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

ชอบธรรม
The word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. That may be because we hear it most often as part...

กบฏ
'Rebel,' as in Genesis 14:4, relates to evils pertaining to a person, or to evil spirits, when they begin to arise and infest, after they...

ฟัง
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

คนรัก
To some degree, there really is no spiritual meaning to the word “love” in the Bible. Why? Because if you truly love another, that is...

บ้าน
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

ดาบ
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

ได้ยิน
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

นำ
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

ประกาศ
'To proclaim' signifies exploration from influx of the Lord.

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 7668

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

7668. 'Go now, you young men, and serve Jehovah' means that those guided by truths that have been corroborated will be left alone, in order that they may worship the Lord. This is clear from the meaning of the command 'go' as the intimation that they will be left alone, as above in 7658; from the meaning of 'young men' as corroborated truths, dealt with below; and from the meaning of 'serving Jehovah' as worshipping the Lord, as above in 7654, 7664. The reason why 'young men' means those guided by truths that have been corroborated is that by sons, boys, young men, men, and old men' are meant aspects of intelligence and wisdom in their true order. Such aspects instead of those male persons are understood in heaven; for those in heaven possess spiritual ideas which are such that images from the purely natural order or the world cannot enter them without being instantly sloughed off and transformed into the kinds of images that are more in keeping with the wisdom of heaven and with angelic thought. This is why 'sons, boys, young men, men, and old men' cannot in the spiritual sense mean those male persons, only corresponding spiritual realities, which are aspects of intelligence and wisdom. The fact that these are meant is plainly evident from the internal sense of the places in the Word where they are mentioned.

[2] In the Word 'young men' is used to mean those who have intelligence, or - on the level of abstract ideas on which angels think - intelligence itself. And since intelligence is meant by them, so is firmly established truth since this belongs to intelligence. Also the expression which is used here in the original language to denote young men is derived from strength and power, which truth receives from good, and so which firmly established truth receives. And this name is therefore applied to the Lord in Zechariah,

O sword, rise up against My shepherd, and against the (young) man, My neighbour. Strike the shepherd, and the sheep are scattered. Zechariah 13:7.

These words were spoken in reference to the Lord, see Matthew 26:31. And also in Jeremiah,

How long do you wander around, O estranged daughter? Jehovah has created a new thing on the earth, a woman has surrounded a (young) man. Jeremiah 31:22.

(Odkazy: Jeremiah 30:1)


[3] Another word for 'young men in the original language stands for intelligence, and so for the truth that belongs to it, in Amos,

I have sent the pestilence upon you in the way of Egypt, I have killed your young men with the sword, along with captured horses. 1 Amos 4:10.

'The way of Egypt' stands for perverted factual knowledge, young men who have been killed' for truths which have as a result been destroyed, and 'captured horses' for an understanding that has been led into error.

[4] In the same prophet,

They will wander from sea to sea, and from the north even to the east; they will run to and fro to seek the Word of Jehovah, and will not find it. On that day the beautiful virgins and the young men will faint from thirst. Amos 8:12-13.

'The beautiful virgins' stands for the affection for truth, 'the young men' for intelligence, and 'fainting from thirst' for being deprived of truth; and this is why it says 'they will run to and fro to seek the Word of Jehovah, and will not find it'. The fact that neither beautiful virgins, nor young men, nor fainting because of thirst are meant here is self-evident.

In Jeremiah,

Death has come up through our windows, it has entered our palaces, cutting off the young child from the street, young men from the lanes. Jeremiah 9:11.

In the same prophet,

How is the city of glory not forsaken, the city of My joy? Therefore her young men will fall in her streets. Jeremiah 49:25-26; 50:30.

In the same prophet,

Hear now, all peoples, see my sorrow; my virgins and my young men have gone into captivity. Lamentations 1:18.

In these places 'young men' stands for the truths that belong to intelligence.

-----
Footnotes:

1. literally, the captivity of horses

-----

(Odkazy: Exodus 10:11; Jeremiah 9:21)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z vydaných prací:

Arcana Coelestia 7724, 8902, 10458

The White Horse 8


Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 242, 386

Další novokřesťanský komentář

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.

Bible

 

อิสยาห์ 54:11

Thai: from KJV         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

11 "โอ เจ้าผู้ถูกข่มใจ ถูกพายุพัดพา และขาดการเล้าโลม ดูเถิด เราจะวางศิลาของเจ้าไว้ในพลวง และวางรากฐานของเจ้าไว้ด้วยไพทูรย์

   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Isaiah 54      

Napsal(a) Rev. John H. Smithson

THE EXPLANATION of Isaiah Chapter 54

(Note: Rev. Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation.)

1. SING, O you barren, that didst not bear; break forth into singing, and exult, you that didst not travail: for more are the sons of the desolate than the sons of the married woman, says Jehovah.

VERSE 1. Treating of the advent of the Lord, and of the New Church to be established by Him among the Gentiles, who are understood by "the barren, who did not bear", and by "the desolate, who shall have many sons." They are called "barren", because they knew not the Lord, neither had the Word, where Truths are; wherefore they could not be regenerated. "Sons" denote Truths from the Lord by the Word. The church which is in possession of the Word, from which the Lord is known, is understood by "the married, who has no sons"; the joy of those who are of the New Church; and who before had not Truths, is signified by "her breaking forth in to singing, and exulting, who did not travail", - to "travail" denotes to have in the womb, Inasmuch as "mother" signified the church, and "sons" and "daughters" its Truths and Goods, and whereas in the ancient churches; and afterwards in the Jewish church, all things were representative, and thence significative, therefore it was a disgrace and a reproach for women to be barren; on which account Rachel was angry with Jacob, because she did not bear children, arid said, when she brought forth Joseph, "God has taken away my reproach." (Genesis 30:1, 23)

For the same reason, after Elizabeth had conceived, she said "Thus has the Lord done to me in the days wherein He looked on me, to take away my reproach amongst men." (Luke 1:25) Apocalypse Explained 721.

Verses 1-3. These words treat of the church about to be established among the Gentiles which is called "barren", and which "did not bear", because they were without Truths from the Word; of which church it is said that "the sons should be more than the sons of the married woman, because its Truths would be more numerous than the Truths of the former church now devastated, for "sons" signify Truths. To "enlarge the place of the tent", signifies the holy principle of worship from the Good of love; to "stretch out the curtains of the habitations, denotes the holy principle of worship from the Truths of faith. Arcana Coelestia 9595.

To "enlarge the place of the tent", is to enlarge those things which are of the church, thus the doctrine of what is Good and True from the Word, and hence those things which are of worship. To "stretch out or to expand the curtains of the habitations", is to multiply Truths; that "curtains" are the Truths of the church, may be seen in Arcana Coelestia 9596. The "barren" are those who were not before in the Goods and Truths of the church. Arcana Coelestia 10545.

Verses 1, 5, 6, 13. In these verses occur expressions which have relation to marriage such as being "barren", "not bearing", :" not travailing"; "the sons of the desolate and of the married woman"; "the reproach or shame of widowhood"; "as a woman forsaken and afflicted in spirit"; "the wife of [one's] youth", etc. The reason why these terms occur is, because the conjunction of what is Good and True is represented by "marriage"; hence, in the spiritual sense, these expressions involve something relating to the marriage of what is Good and True, and to the perversions of that marriage. See Arcana Coelestia 443.

2. Enlarge the place of your tent; and let them stretch forth the curtains of your habitations: spare not; lengthen your cords, and strengthen your stakes;

Verses 2, 3. Lengthen your cords, and strengthen your stakes; for on the right hand and on the left you shalt break forth, etc. - The establishment of the church amongst the Gentiles is here treated of. By "enlarging the place of the tent", is signified the increase of the church as to worship from Good; by "stretching out the curtains of the habitations", is denoted the increase of the church as to the Truths of doctrine; by "lengthening the cords", is understood their extension; by "strengthening the stakes", is meant their confirmation from the Word.

By "breaking forth on the right hand and on the left", is signified amplification as to the Good of charity, and as to the Truth of faith, "on the right" as to the Good of charity, and "on the left" as to the Truth of faith from that Good.

By "the seed which shall inherit the nations", is understood the Truth by which Goods are acquired, - "seed" is Truth, and "nations" are Goods; and by "the desolate cities which they would cause the nations to inhabit, are understood Truths from Goods of life, "desolate cities" are the Truths of doctrine where before there were no Truths, "nations" are the Goods of life from which are Truths, and to "dwell" or to be "inhabited" is to live. Apocalypse Explained 600. See also 223.

To" lengthen the cords" and to "strengthen the stakes" signifies the more ample connection and confirmation of Truths; for by "cords" is understood the conjunction of Truths, and by "stakes" their confirmation. Arcana Coelestia 9777. See also Apocalypse Explained 799.

As to the meaning of "cords" find "stakes", and the reason "why a "tent" and a "tabernacle" signify the holy principle of worship, see Chapter 33:20, the Exposition.

3. For on the right hand, and on the left, you shalt break forth; and your seed shall inherit the nations, and they shall cause the desolate cities to be inhabited.

Verse 3. By "the seed which shall inherit the nations", is signified the Divine Truth which shall be given to the nations; by "breaking forth on the right and on the left", is denoted the extension and multiplication of Goods and Truths, - by the "right" is understood Truth which is in light, and by the "left" Truth which is in the shade, because, in the spiritual world, to the right is the south, where those are who are in the clear light of Truth, and to the left is the north, where those are who fire in the obscure light of Truth.

By "causing the desolate cities to be "inhabited", is signified their life according to divine Truths, which were previously destroyed; "cities" are the Truths of doctrine from the Word; to be "inhabited" means to live according to those Truths; "desolate cities" signify those Truths previously destroyed, namely, among the Jewish people. Apocalypse Explained 768.

4. Fear not; for you shalt not be confounded: and blush not; for you shalt not be brought to reproach: for you shalt forget the shame of your youth, and the reproach of your widowhood you shalt remember no more,

Verse 4. See the Exposition of Isaiah Chapter 24:23.

You shalt forget the shame of your youth, and the reproach of your widowhood you shalt remember no more- The "reproach of widowhood" is predicated of the church when not in Truth, because not in Good, and consequently in the false. Arcana Coelestia 4844.

5. For your Husband is your Maker; Jehovah of Hosts is His name: and your Redeemer is the Holy One of Israel; the God of the whole earth shall He be called.

Verse 5. The Lord, from Divine Good, is called "Husband and Bridegroom"; and His kingdom and church, from the reception of the Divine Truth which proceeds from the Lord, is called "wife and bride." Arcana Coelestia 9198.

6. For as a woman forsaken and afflicted in spirit has Jehovah called you; and as a wife of youth, when you wast rejected, says your God.

7. For a small moment have I forsaken you; but with great mercies will I gather you:

Verses 6, 7. Here by "a woman forsaken and afflicted in spirit", is understood the church which is not in Truths, but still in the affection or desire for them, - "Woman" denoting the church, which is said to be "forsaken" when it is not in Truths, and "afflicted in spirit" when in grief from the affection or desire for Truths; by "a wife of youth", is denoted the ancient church, which was in Truths from affection; and by the same, when "repudiated or rejected", is understood the Jewish church, which was not in Truths from any spiritual affection. The establishment of a New Church by the Lord, and liberation from spiritual captivity, is signified by "For a small moment have I forsaken you; but with great mercies will I gather you." Apocalypse Explained 555.

8. In an inundation of anger I hid My face for a moment from you; but with everlasting kindness will I have Mercy on you, says your Redeemer Jehovah.

Verse 8. An "inundation of anger" signifies temptation, in which evils cause anguish and torment; because the Lord appears not to have mercy, it is said, "I hid my face for a moment from you." That the "face of Jehovah" is the Divine Love, is evident from the Lord's face "when He appeared transfigured before Peter, James and John that is, when He showed to them His Divine, and when "His face shone as the sun"; (Matthew 17:2) that the "Sun" is the Divine Love, was shown above. The Lord is never "angry", nor does He "turn away" or "hide His face", but it is so said from the appearance with the man who is In evil; for the man who is in evil turns himself away, and hides the Lord's face from himself, that is, removes from himself the Lord s mercy. This is evident from many passages, but especially from the following:

"Your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you." (Isaiah 59:2) Arcana Coelestia 5585, 6997.

9. For this is [as] the waters of Noah unto Me: when I swore that the waters of Noah should no more pass over the earth; so have I sworn that I will not be wroth with you, nor rebuke you.

Verse 9. When I sware that the waters of Noah should no more pass over the earth, etc. - The "waters of Noah" were the false principles and persuasions which destroyed the most ancient church. What is meant by "Jehovah's swearing", see Chapter 45:23, the Exposition.

10. For the mountains shall depart, and the hills shall be removed; but My loving-kindness shall not depart from you, and the covenant of My peace shall not be removed, says Jehovah who has mercy on you.

Verse 10. Where it is evident that it is not the mountains and hills upon the earth which shall "depart or recede, and be removed", but those who are in evil loves and in falsities thence derived; for the subject here treated of is concerning the nations or Gentiles, of whom a New Church was to be formed: wherefore by the "mountains" and "hills" are more especially understood those of the former church, consequently the Jews, with whom were mere evils of the false and falsities of evil, by reason of their being immersed in tbe loves of self and of the world. Apocalypse Explained 405.

Verses 10, 13. The subject here treated of is concerning the New Heaven and the New Church. The former heaven and the former church, which should perish, are understood by "the mountains which shall depart or recede, and the hills which shall be removed." That they who are in the New Heaven and in the New Church will be in Good from the Lord, and possess heavenly joy to eternity, by conjunction with Him, is signified by " My loving-kindness shall not depart [or recede] from you", and "the covenant of My peace shall not be removed"; "loving-kindness" or mercy signifies Good from the Lord, and the "covenant of peace" heavenly joy derived from conjunction with the Lord, - a "covenant" denoting conjunction.

By "the sons who shall be taught by Jehovah, and who shall have much peace", are understood those in the New Heaven and in the New Church, who will be principled in Truths originating in Good from the Lord, and enjoy eternal beatitude and felicity; "sons" in the Word, signifying Truths originating in Good, or those who are principled therein; their being "taught by Jehovah" denoting that those Truths are from the Lord; and "much peace" signifying eternal beatitude and felicity. Apocalypse Explained 365.

11. O you afflicted, tossed about with tempest, not comforted, behold, I will lay your stones in stibium, and your foundations with sapphires.

Verses 11-13. These things are said of "the barren, who brought not forth", and "who should have many sons"; and by the "barren" are signified the Gentiles who had not divine Truths, because they had not the Word, whence they are called "the afflicted, tossed about with tempest, and not comforted"; to be "afflicted and tossed about with tempest" is predicated of the falsities by which they were infested and carried every way. That the Lord, when He came, would reveal to them living Truths, and instruct them, is signified by "I will lay your stones in stibium, and your foundations with sapphires", &.c. That by the "precious stones", here mentioned, are understood divine Truths in the ultimate of order, such as are those of the literal sense of the Word, in which are contained internal Truths, such as are those in the spiritual sense of the Word, is evident; for by the "foundations", "gates", and "borders", which were to be laid with those stones are signified ultimate principles, whence it follows that, in the above passage, by "stones" in general, and by "sapphires", "carbuncles" and "fire-stones" [or rubies], are signified such Truths as are in the literal sense of the Word, which are ultimate Truths, because for the natural and sensual man. Inasmuch as the instruction of the Gentiles in divine Truths is here understood, therefore it follows, "And all your sons shall be taught by Jehovah"; but what is specifically signified by the sapphire", "carbuncle", and "fire-stone", it is not necessary to explain In this place, only that "precious stones" in general signify ultimate Truths. Apocalypse Explained 717. See also Arcana Coelestia 9407, 9643, 9873.

12. And I will make your windows of rubies, and your gates of stones of carbuncle; and all your borders of pleasant stones:

Verse 12. These things are said of the Gentiles out of the church, from whom a New Church was to be established by the Lord. By "I will make your suns as rubies" is signified that Goods shall be brilliant from the fire of love; "suns" here denoting the Goods of love, and the "ruby" denotes a brilliance as from fire.

By "I will make your gates of carbuncles", is signified that Truths shall be resplendent from Good; "gates" denoting introductory Truths, specifically the doctrinals which are derived from Good, for all Truths of doctrine, which are genuine, proceed from Good, and are of Good; and "stones of carbuncle" signify their splendour from Good, - all "precious stones" signifying Truths derived from Good, and the colour, splendour, and fire thereof indicating the quality of Truth from Good.

By "all your borders shall be of pleasant stones", is signified that the scientific Truths which appertain to the natural man shall be pleasant and delightful from Good; for by a "border" is understood the same as by a "foundation", and this is the natural man, forasmuch as in the things which are therein the Goods and Truths of the spiritual man are terminated; and "pleasant stones" denote Truths that are pleasant and delightful from Good. The nature and quality of the Goods and Truths of the Word, which will be with those who are of the New Church, is therefore described in this passage. That the "sun" signifies the Good of love, is also evident from the circumstance of their being called, "suns" in the plural number. Apocalypse Explained 401.

I will make [or set] your suns [windows] of rubies, etc. - Here, instead of windows, "suns" are mentioned, from light, because it is let in or transmitted thereby, "Suns" or "windows" are intellectual things, and, indeed, from charity, wherefore they are compared to the "ruby." The "gates" are the rational things hence derived: and the "borders" are the scientific and sensual principles; for the Lord's church is here treated of. Arcana Coelestia 655. See the note.

13. And all your sons shall be taught by Jehovah; and great shall be the peace of your sons.

14. In justice shalt you be established: you shalt be far from oppression; for you shalt not fear it: and from terror; for it shall not come near you.

15. Behold, they shall be leagued together, but not by Me: whosoever is leagued against you shall fall because of you.

Verse 13. There is a spiritual idea, of which few have any knowledge, which enters by influx into the minds of those who are in the affection of Truth, and dictates interiorly, whether the thing which they are hearing or reading is true or not. In this idea are those who read the Word in illumination from the Lord. To be in illumination is to be in perception and thence in an internal acknowledgement that that which they hear or read [in the Word] is true. Those who are in this illumination are said to be "taught by Jehovah"; (Isaiah 54:13; John 6:45), and of them it is said in Jeremiah

"Behold, the days come that I will make a new covenant; - this shall be the covenant: I will put My law in their inward parts, and write it in their hearts; and they shall no more teach every man his neighbour, and every man his brother, saying, Know you Jehovah: for they shall all know Me." (Jeremiah 31:31, 33, 34)

From these considerations it is plain that Faith and Truth are a one. This also is the reason that the ancients, who were more accustomed to think of Truth from affection than the moderns, instead of Faith used the word "Truth", and for the same reason, in the Hebrew language, Truth and Faith are expressed by one and the same word, namely, Amuna or Amen. Doctrine of Faith 5, 6.

16. Behold, I have created the smith who blows the coals in the fire, and produces an instrument for his work; and I have created the destroyer to lay waste.

17. No weapon that is formed against you shall prosper; and every tongue that rises up against you in judgment you shalt condemn. This is the heritage of the servants of Jehovah; and their justice is from Me, says Jehovah.

Verse 16. See Chapter 44:10, 12, the Exposition; see also Chapter 45:7, the Exposition, in which it is explained how all things, both good and evil, are said to be "created" by God.

---
Isaiah Chapter 54.

1. Sing, O you barren, that didst not bear; break forth into singing, and exult, you that didst not travail: for more are the sons of the desolate than the sons of the married woman, says Jehovah.

2. Enlarge the place of your tent; and let them stretch forth the curtains of your habitations: spare not; lengthen your cords, and strengthen your stakes;

3. For on the right hand, and on the left, you shalt break forth; and your seed shall inherit the nations, and they shall cause the desolate cities to be inhabited.

4. Fear not; for you shalt not be confounded: and blush not; for you shalt not be brought to reproach: for you shalt forget the shame of your youth, and the reproach of your widowhood you shalt remember no more,

5. For your Husband is your Maker; Jehovah of Hosts is His name: and your Redeemer is the Holy One of Israel; the God of the whole earth shall He be called.

6. For as a woman forsaken and afflicted in spirit has Jehovah called you; and as a wife of youth, when you wast rejected, says your God.

7. For a small moment have I forsaken you; but with great mercies will I gather you:

8. In an inundation of anger I hid My face for a moment from you; but with everlasting kindness will I have Mercy on you, says your Redeemer Jehovah.

9. For this is [as] the waters of Noah unto Me: when I sware that the waters of Noah should no more pass over the earth; so have I sworn that I will not be wroth with you, nor rebuke you.

10. For the mountains shall depart, and the hills shall be removed; but My loving-kindness shall not depart from you, and the covenant of My peace shall not be removed, says Jehovah who has mercy on you.

11. O you afflicted, tossed about with tempest, not comforted, behold, I will lay your stones in stibium, and your foundations with sapphires.

12. And I will make your windows of rubies, and your gates of stones of carbuncle; and all your borders of pleasant stones:

13. And all your sons shall be taught by Jehovah; and great shall be the peace of your sons.

14. In justice shalt you be established: you shalt be far from oppression; for you shalt not fear it: and from terror; for it shall not come near you.

15. Behold, they shall be leagued together, but not by Me: whosoever is leagued against you shall fall because of you.

16. Behold, I have created the smith who blows the coals in the fire, and produces an instrument for his work; and I have created the destroyer to lay waste.

17. No weapon that is formed against you shall prosper; and every tongue that rises up against you in judgment you shalt condemn. This is the heritage of the servants of Jehovah; and their justice is from Me, says Jehovah.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 54


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Arcana Coelestia 655, 705, 1298, 2851, 9407, 9643, 9873

Apocalypse Revealed 899, 915


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 717

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

Scriptural Confirmations 4, 44

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:


  Komentář (pdf)


Skočit na podobné biblické verše

คร่ำครวญ 1:16, 17

การเปิดเผย 21:19

Vysvětlení slova/fráze

ดู
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...


Přeložit: