Bible

 

คร่ำครวญ 1

Thai: from KJV         

Studovat vnitřní smysl

Další →

1 กรุงที่คับคั่งด้วยพลเมืองมาอ้างว้างอยู่ได้หนอ กรุงที่รุ่งเรืองอยู่ท่ามกลางประชาชาติมากลายเป็นดั่งหญิงม่ายหนอ กรุงที่เป็นดั่งเจ้าหญิงท่ามกลางเมืองทั้งหลายก็กลับเป็นเมืองขึ้นเขาไป

2 กรุงนั้นร่ำไห้สะอื้นในราตรีกาล และน้ำตาของเธอก็อาบแก้ม เธอจะหาใครท่ามกลางคนที่รักเธอให้มาปลอบเธอก็หาไม่พบ บรรดาพวกเพื่อนของเธอสิ้นทุกคนได้ทรยศต่อเธอ เขาทั้งปวงกลับเป็นศัตรูของเธอ

3 ยูดาห์ได้ถูกกวาดไปเป็นเชลย ได้รับความทุกข์ใจ ต้องทำงานอย่างทาส เธอต้องพำนักอยู่ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย เธอไม่พบที่หยุดพักสงบเลย บรรดาผู้ข่มเหงได้ไล่ทันเธอเมื่อเวลาเธอทุกข์ใจ

4 ถนนหนทางที่เข้าเมืองศิโยนก็คร่ำครวญอยู่ เพราะไม่มีผู้ใดเดินไปในงานเทศกาลที่เคร่งครัดทั้งหลายนั้น บรรดาประตูเมืองของเธอก็รกร้างเสียแล้ว พวกปุโรหิตของเธอได้พากันถอนใจ สาวพรหมจารีทั้งหลายของเธอก็ต้องทนทุกข์ และตัวเธอเองก็ได้รับความขมขื่นยิ่งนัก

5 พวกคู่อริของเธอกลายเป็นหัวหน้า พวกศัตรูของเธอได้จำเริญขึ้น ด้วยว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำให้เธอทนทุกข์ เพราะความทรยศอันมหันต์ของเธอ ลูกเต้าทั้งหลายของเธอตกไปเป็นเชลยต่อหน้าคู่อริ

6 และความโอ่อ่าตระการได้พรากไปจากธิดาแห่งศิโยนเสียแล้ว พวกเจ้านายของเธอก็กลับเป็นดุจฝูงกวางที่หาทุ่งหญ้าเลี้ยงชีวิตไม่ได้ และได้วิ่งป้อแป้หนีไปข้างหน้าผู้ไล่ติดตาม

7 เยรูซาเล็มเมื่อตกอยู่ในยามทุกข์ใจและยามลำเค็ญก็ได้หวนระลึกถึงสิ่งประเสริฐที่ตนเคยมีในครั้งกระโน้น เมื่อพลเมืองของเธอตกอยู่ในมือของคู่อริ และหามีผู้ใดจะสงเคราะห์เธอไม่ พวกคู่อริเห็นเธอแล้วก็เยาะเย้ยวันสะบาโตทั้งหลายของเธอ

8 เยรูซาเล็มได้ทำบาปอย่างใหญ่หลวง เหตุฉะนี้เธอจึงถูกไล่ออก บรรดาคนที่เคยให้เกียรติเธอก็ลบหลู่เธอ เพราะเหตุเขาทั้งหลายเห็นความเปลือยเปล่าของเธอ เออ เธอเองได้ถอนใจยิ่งและหันหน้าของเธอไปเสีย

9 มลทินของเธอก็กรังอยู่ในกระโปรงของเธอ และเธอหาได้คำนึงถึงอนาคตของเธอไม่ ดังนั้นเธอจึงได้เสื่อมทรามลงเร็วอย่างน่าใจหาย เธอก็ไม่มีผู้ใดจะเล้าโลม "ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทอดพระเนตรความทุกข์ใจของข้าพระองค์ เพราะพวกศัตรูได้พองตัวขึ้นแล้ว"

10 พวกศัตรูได้ยื่นมือของเขายึดเอาบรรดาของประเสริฐของเธอ ด้วยเธอได้เห็นบรรดาประชาชาติบุกรุกเข้ามาในสถานบริสุทธิ์ของเธอ คือคนที่พระองค์ได้ทรงห้ามไม่ให้เข้ามาในชุมนุมชนของพระองค์

11 บรรดาพลเมืองของเธอได้ถอนใจใหญ่ เขาทั้งหลายเสาะหาอาหาร และพวกเขาได้เอาของประเสริฐของตัวออกแลกอาหารกิน เพื่อจะได้ประทังชีวิต "ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงทอดพระเนตรและพิจารณา เพราะข้าพระองค์เป็นที่เหยียดหยามเสียแล้ว"

12 "ดูก่อน ท่านทั้งหลายที่เดินผ่านไป ท่านไม่เกิดความรู้สึกอะไรบ้างหรือ ดูเถิด จงดูซิว่ามีความทุกข์อันใดบ้างไหมที่เหมือนความทุกข์ที่มาสู่ข้าพเจ้า เป็นความทุกข์ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำแก่ข้าพเจ้าในวันที่พระองค์ทรงกริ้วข้าพเจ้าอย่างเกรี้ยวกราดนั้น

13 พระองค์ได้ทรงส่งเพลิงลงมาจากเบื้องบนให้เข้าไปเหนือกระดูกทั้งหลายของข้าพเจ้า และเพลิงนั้นก็มีชัยชนะต่อกระดูกเหล่านั้น พระองค์ได้ทรงกางตาข่ายไว้ดักเท้าของข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าต้องหันกลับ พระองค์ได้ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าโดดเดี่ยวอ้างว้าง และอ่อนระอาตลอดทั้งวัน

14 แอกแห่งการละเมิดทั้งมวลของข้าพเจ้าก็ถูกรวบเข้าโดยพระหัตถ์ของพระองค์ทรงรวบมัดไว้ แอกนั้นรัดรึงรอบคอข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงกระทำให้กำลังข้าพเจ้าถอยไป องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงมอบข้าพเจ้าไว้ในมือของเขาทั้งหลาย ซึ่งข้าพเจ้าไม่สามารถต่อต้านได้

15 องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเหยียบบรรดาผู้มีกำลังแข็งแกร่งของข้าพเจ้าไว้ใต้พระบาทท่ามกลางข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงเกณฑ์ชุมนุมชนเข้ามาต่อสู้ข้าพเจ้า เพื่อจะขยี้ชายฉกรรจ์ของข้าพเจ้าให้แหลกไป องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงย่ำบุตรสาวพรหมจารีแห่งยูดาห์ ดั่งเหยียบผลองุ่นลงในบ่อย่ำองุ่น

16 เพราะเรื่องเหล่านี้ข้าพเจ้าจึงร้องไห้ นัยน์ตาของข้าพเจ้า เออ นัยน์ตาของข้าพเจ้ามีน้ำตาไหลลงมา เพราะผู้ปลอบโยนที่ควรจะปลอบประโลมใจข้าพเจ้าก็อยู่ไกลจากข้าพเจ้า ลูกๆของข้าพเจ้าก็โดดเดี่ยวอ้างว้าง เพราะพวกศัตรูได้ชัยชนะ"

17 มืองศิโยนได้เหยียดมือทั้งสองออก แต่ก็ไม่มีใครที่เล้าโลมเธอได้ พระเยโฮวาห์ทรงมีพระบัญชาเรื่องยาโคบว่า ให้พวกคู่อริล้อมยาโคบไว้ เยรูซาเล็มเป็นดั่งผู้หญิงเมื่อมีประจำเดือนท่ามกลางเขาทั้งหลาย

18 "พระเยโฮวาห์ทรงชอบธรรมแล้ว เพราะข้าพเจ้าได้กบฏต่อพระบัญญัติของพระองค์ ดูก่อนบรรดาชนชาติทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอท่านได้ฟังและขอมามองดูความทนทุกข์ของข้าพเจ้า สาวพรหมจารีของข้าพเจ้า และหนุ่มๆของข้าพเจ้าตกไปเป็นเชลยแล้ว

19 ข้าพเจ้าได้ร้องเรียกบรรดาคนรักของข้าพเจ้า แต่เขาทั้งหลายได้หลอกลวงข้าพเจ้า พวกปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ของข้าพเจ้าก็ตายที่กลางเมือง ขณะเมื่อเขาออกหาอาหารเพื่อประทังชีวิตของตน

20 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ โปรดทอดพระเนตร เพราะข้าพระองค์มีความทุกข์ จิตใจของข้าพระองค์มีความทุรนทุราย จิตใจของข้าพระองค์ยุ่งเหยิงเพราะข้าพระองค์มักกบฏอย่างร้ายกาจ นอกบ้านมีคนต้องคมดาบตาย ในบ้านก็เหมือนมฤตยู

21 เขาทั้งหลายได้ยินว่า ข้าพระองค์ถอนใจอย่างไร หามีผู้ใดปลอบโยนข้าพระองค์ไม่ บรรดาศัตรูของข้าพระองค์ได้ยินถึงเหตุร้ายที่ตกแก่ข้าพระองค์ เขาทั้งหลายก็พากันดีใจที่พระองค์ได้ทรงกระทำอย่างนี้ พระองค์จะทรงนำวารที่พระองค์ทรงประกาศไว้นั้นให้มาถึง และเขาทั้งหลายจะเป็นอย่างที่ข้าพระองค์เป็นอยู่นี้

22 ขอให้บรรดาการชั่วของเขาทั้งหลายมาปรากฏต่อพระพักตร์พระองค์ และขอทรงกระทำแก่เขาทั้งหลาย เหมือนที่พระองค์ได้ทรงกระทำแก่ข้าพระองค์ เพราะการละเมิดทั้งสิ้นของข้าพระองค์เถิด ด้วยความสะท้อนถอนใจของข้าพระองค์นั้นมากมายหลายครั้ง และจิตใจของข้าพระองค์ก็อ่อนเพลียเต็มทีแล้ว"

Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 119


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 248, 680, 2362, 2606, 2851, 2930, 3081, ...

Apocalypse Revealed 213, 350, 543, 591, 612, 620, 652, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

Doctrine of the Lord 64

True Christian Religion 782


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 240, 270, 357, 484, 622, 724, 750, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Scriptural Confirmations 4, 9, 59, 78

Skočit na podobné biblické verše

พระธรรม 9:27

เลวีนิติ 26:22, 31, 33, 40

เฉลยธรรมบัญญัติ 23:3, 4, 28:41, 43, 44, 48, 65, 32:25

1 กษัตริย์ 9:6, 7

2 กษัตริย์ 21:15, 24:2

2 พงศาวดาร 36:18

เนหะมีย์ 9:33

งาน 19:6

เพลงสดุดี 25:18, 69:21, 79:1, 4, 10, 106:42

สุภาษิต 5:22

ปัญญาจารย์ 4:1

อิสยาห์ 3:26, 47:7, 49:21, 51:19, 54:11, 63:3, 64:10

เยเรมีย์ 4:17, 19, 31, 5:31, 10:19, 13:17, 26, 14:18, 20, 15:5, 27:19, 21, 30:14, 16, 44:2, 6, 50:29, 51:35, 51, 52:6, 28

คร่ำครวญ 1:1, 2, 5, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 2:1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 3:11, 49, 4:4, 5, 15, 19, 5:1, 5, 14, 16, 17

เอเสเคียล 7:15, 12:13, 23:29, 25:3, 6, 26:2, 39:23

แดเนียล 9:12, 14

โฮเชยา 2:13

ฮาบากุก 3:16

เศคาริยา 1:6

การเปิดเผย 14:20, 19:15

Významy biblických slov

เมือง
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

มาก
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

น้ำตา
'A tear' signifies grief because of a lack of understanding of truth.

แก้ม
The cheek, referred to in Matthew 5:39, signifies the perception and understanding of interior truth. The right cheek signifies the affection, and thence perception, and...

รัก
To some degree, there really is no spiritual meaning to the word “love” in the Bible. Why? Because if you truly love another, that is...

เพื่อน
In the Bible, there is a careful distinction between the word “brother” and the word “companion” or “friend.” That’s partly because the people of Israel...

ศัตรู
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

ยูดาห์
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

ความทุกข์
An affliction "such as was not from the beginning of the world, no nor ever shall be", mentioned in 'Matthew 24:21', means the infestation from...

พบ
To not to be found any more, signifies not to rise again.

ถนน
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

ทาง
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

ประตู
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

ปุโรหิต
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

พรหมจารี
A ‘virgin’ in the Word means those who are in the Lord’s kingdom. –Secrets of Heaven 3081...

หัว
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

พระ
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

เยโฮวาห์
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ธิดา
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

หา
To not to be found any more, signifies not to rise again.

ทุ่งหญ้า
Plants in the Bible generally represent facts, knowledge that can be gleaned from the world. Plants that can serve animals as food represent facts that...

หญ้า
Plants in the Bible generally represent facts, knowledge that can be gleaned from the world. Plants that can serve animals as food represent facts that...

ติดตาม
'To pursue,' as in Genesis 14:16, signifies a state of purification, because 'to pursue enemies' is the expulsion of evils and falsities which were with...

เยรูซาเล็ม
Jerusalem, on Mount Zion, signifies the doctrine of love to the Lord, and how it governs your life. Jerusalem first comes to our attention in...

ตก
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

ระลึก
'To remember,' as in Genesis 41:9, signifies conjunction. 'Remembering' denotes conjunction because the remembrance of anyone in the other life joins them together, because as...

มือ
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

เห็น
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

วัน
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

ให้เกียรติ
'Honor' signifies the good of love. 'To honor,' as mentioned in Isaiah 24:15, signifies worship and adoration. 'To honor thy father and thy mother,' as...

เกียรติ
'Honor' signifies the good of love. 'To honor,' as mentioned in Isaiah 24:15, signifies worship and adoration. 'To honor thy father and thy mother,' as...

ความเปลือยเปล่า
Clothing in general represents day-to-day knowledge about spiritual things, held in the memory so it can be used for the goodness of life. For someone...

เปลือย
Clothing in general represents day-to-day knowledge about spiritual things, held in the memory so it can be used for the goodness of life. For someone...

หัน
Swedenborg says that the Lord is the sun of heaven, and like the natural sun of our world shines on everyone, good or evil. What...

มลทิน
Uncleanness and scum, as in Ezekiel 24:11, signifies evil and falsity.

กระโปรง
In Isaiah 6:1, 'the train of the Lord' signifies in general the divine proceeding, and specifically the divine truth which is in the extremities of...

ลง
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

มา
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

อาหาร
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

ดู
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

ผ่าน
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

ผ่านไป
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

เจ้า
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ส่ง
'Being sent' everywhere signifies, in an internal sense, going forth, as in John 17:8. In similar manner, it is said of the holy of the...

ให้
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

กระดูก
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

เท้า
The foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle. To set the right foot on the sea and the left on the earth, as...

ทำให้
'To reward' signifies meting out punishment.

กลับ
Swedenborg says that the Lord is the sun of heaven, and like the natural sun of our world shines on everyone, good or evil. What...

การละเมิด
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

ละเมิด
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

คอ
'The neck' signifies influx and the communication of interior and exterior levels and the following conjunction. The inmost or third heaven has reference to the...

ตา
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

น้ำ
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

ปลอบโยน
When the Bible talks about someone being comforted or consoled, it generally means that they are being offered ideas that will help bring them to...

บัญชา
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

ชอบธรรม
The word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. That may be because we hear it most often as part...

กบฏ
'Rebel,' as in Genesis 14:4, relates to evils pertaining to a person, or to evil spirits, when they begin to arise and infest, after they...

ฟัง
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

คนรัก
To some degree, there really is no spiritual meaning to the word “love” in the Bible. Why? Because if you truly love another, that is...

บ้าน
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

ดาบ
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

ได้ยิน
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

นำ
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

ประกาศ
'To proclaim' signifies exploration from influx of the Lord.

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 7668

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

7668. 'Go now, you young men, and serve Jehovah' means that those guided by truths that have been corroborated will be left alone, in order that they may worship the Lord. This is clear from the meaning of the command 'go' as the intimation that they will be left alone, as above in 7658; from the meaning of 'young men' as corroborated truths, dealt with below; and from the meaning of 'serving Jehovah' as worshipping the Lord, as above in 7654, 7664. The reason why 'young men' means those guided by truths that have been corroborated is that by sons, boys, young men, men, and old men' are meant aspects of intelligence and wisdom in their true order. Such aspects instead of those male persons are understood in heaven; for those in heaven possess spiritual ideas which are such that images from the purely natural order or the world cannot enter them without being instantly sloughed off and transformed into the kinds of images that are more in keeping with the wisdom of heaven and with angelic thought. This is why 'sons, boys, young men, men, and old men' cannot in the spiritual sense mean those male persons, only corresponding spiritual realities, which are aspects of intelligence and wisdom. The fact that these are meant is plainly evident from the internal sense of the places in the Word where they are mentioned.

[2] In the Word 'young men' is used to mean those who have intelligence, or - on the level of abstract ideas on which angels think - intelligence itself. And since intelligence is meant by them, so is firmly established truth since this belongs to intelligence. Also the expression which is used here in the original language to denote young men is derived from strength and power, which truth receives from good, and so which firmly established truth receives. And this name is therefore applied to the Lord in Zechariah,

O sword, rise up against My shepherd, and against the (young) man, My neighbour. Strike the shepherd, and the sheep are scattered. Zechariah 13:7.

These words were spoken in reference to the Lord, see Matthew 26:31. And also in Jeremiah,

How long do you wander around, O estranged daughter? Jehovah has created a new thing on the earth, a woman has surrounded a (young) man. Jeremiah 31:22.

(Odkazy: Jeremiah 30:1)


[3] Another word for 'young men in the original language stands for intelligence, and so for the truth that belongs to it, in Amos,

I have sent the pestilence upon you in the way of Egypt, I have killed your young men with the sword, along with captured horses. 1 Amos 4:10.

'The way of Egypt' stands for perverted factual knowledge, young men who have been killed' for truths which have as a result been destroyed, and 'captured horses' for an understanding that has been led into error.

[4] In the same prophet,

They will wander from sea to sea, and from the north even to the east; they will run to and fro to seek the Word of Jehovah, and will not find it. On that day the beautiful virgins and the young men will faint from thirst. Amos 8:12-13.

'The beautiful virgins' stands for the affection for truth, 'the young men' for intelligence, and 'fainting from thirst' for being deprived of truth; and this is why it says 'they will run to and fro to seek the Word of Jehovah, and will not find it'. The fact that neither beautiful virgins, nor young men, nor fainting because of thirst are meant here is self-evident.

In Jeremiah,

Death has come up through our windows, it has entered our palaces, cutting off the young child from the street, young men from the lanes. Jeremiah 9:11.

In the same prophet,

How is the city of glory not forsaken, the city of My joy? Therefore her young men will fall in her streets. Jeremiah 49:25-26; 50:30.

In the same prophet,

Hear now, all peoples, see my sorrow; my virgins and my young men have gone into captivity. Lamentations 1:18.

In these places 'young men' stands for the truths that belong to intelligence.

-----
Footnotes:

1. literally, the captivity of horses

-----

(Odkazy: Exodus 10:11; Jeremiah 9:21)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z vydaných prací:

Arcana Coelestia 7724, 8902, 10458

The White Horse 8


Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 242, 386


   Studijní pomůcky

Další novokřesťanský komentář

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.

Bible

 

อิสยาห์ 47:7

Thai: from KJV         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

7 เจ้าว่า "ข้าจะเป็นนางพญาเป็นนิตย์" เจ้าจึงมิได้เอาเรื่องเหล่านี้เป็นที่สอนใจ หรือจดจำบั้นปลายของเรื่องเหล่านี้ไว้

   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Isaiah 47      

Napsal(a) Rev. John H. Smithson

THE EXPLANATION of Isaiah Chapter 47

(Note: Rev. Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation.)

1. COME down, and sit in the dust, O virgin daughter of Babylon; sit on the ground; there is no throne, O daughter of the Chaldeans: for you shalt no longer be called the tender and the delicate.

VERSES 1, 5, 8. The subject here treated of is concerning the profanation of Good and of Truth; for by the "daughter of Babylon" is signified the profanation of Good, and by the "daughter of the Chaldeans" the profanation of Truth. The reason why such things are signified by them is, because they employ the divine Goods and Truths which are in the Word and from the Word as means of bearing rule, whence the Babylonians and Chaldeans regard themselves, or their own dominion, as ends, and the holy things of the church from the Word as means; thus they do not regard the Lord and His dominion as an end, nor their neighbour, and love towards him.

To "come down and sit in the dust, and on the ground", signifies to be in evils and thence in damnation; to "sit in silence" and to "enter into darkness" signifies to be in falsities 'and thence in damnation.

To "sit or dwell in security", denotes to be in confidence that their rule or dominion will remain, and that they shall not perish; "not to sit a widow" and "not to know bereaving or loss of children", signifies not to be in want of attendants, clients, and worshippers.

"There is no throne, O daughter of the Chaldeans; for you shalt no longer be called the mistress of kingdoms", signifies that they shall bear rule no longer, because of their subversion and damnation in the day of the Last Judgment, which is treated of in this chapter. Arcana Coelestia 687.

Verses 1, 2. That by those who "grind meal", when mentioned in the Word, are signified those who within the church are in Truth from the affection of Good, and, in the opposite sense, those who within the church are in Truth from the affection of evil, is evident from Isaiah 47:1, 2:

"Come down, and sit in the dust, O virgin daughter of Babylon", etc.

The "daughter of Babylon" stands for those, with whom the externals appear holy and good, but the interiors profane and evil. (See above, Isaiah 13 and 14, the Exposition.)

The "daughter of the Chaldeans" means those with whom the externals appear holy and true, but the interiors are profane and false.

To "take a millstone" and to "grind meal" signifies to conclude doctrines from Truths which they pervert; for "meal", which is either from wheat or from barley, signifies Truths from Good, and, in the opposite sense, Truths which they pervert for the purpose of seducing others. Arcana Coelestia 4335.

[The correspondence of "grinding meal" may be readily seen, when it is considered that the act of grinding meal is to prepare food for the nourishment of the body; which corresponds to the act of preparing food for the nourishment of the soul, which is done by instructing the mind in the Truths of the Word, and by deriving doctrine therefrom for its spiritual nourishment.]

Verses 1-3. The "daughter of Babylon" is the church, or what professes to be a church, where what is holy is in externals, but what is profane is in the internals. This profanity in the internals consists in this, that they regard themselves and the world as an end, thus dominion and abundance of riches, and the holy things [of the Word and of the church] as means to that end. To "take millstones and grind meal", is to concoct doctrine from such things as can serve, as means, to that end; to "uncover the hair, make bare the leg [or feet], and to "uncover the thigh", is, without shame and fear, to prostitute holy externals and internals; thus" your nakedness shall be revealed", is to cause what is filthy and infernal, which are the ends, to appear. Arcana Coelestia 9960.

2. Take the millstones, and grind meal: uncover your locks; make bare the leg; uncover the thigh; pass through the rivers.

Verse 2. Uncover the thigh; pass through the rivers. - These things are said of "Babylon" and of "Chaldea." By "taking the millstones and grinding meal" is signified to produce falsities from evil, and to confirm them by the Word; and by "uncovering the thigh" and by "passing through the rivers" is signified to adulterate Goods by reasonings. Apocalypse Explained 1182.

That the "rivers of Chaldea" signify, in a bad sense, reasonings from fallacies and from false doctrines, also from negative principles respecting the Truths of the Word and of the church, see above, Chapter 8:7, 8, the Exposition.

3. Your nakedness shall be uncovered; even your shame shall be seen: I will take vengeance; and I will not suffer man to intercede.

Verse 3. To be "naked", in a bad sense, signifies to be deprived of the knowledges of Truth and of Good, and to "walk naked" denotes a life without such knowledges as the means [of living], thus a life not spiritual, but merely natural; hence to be "naked" signifies a life without the understanding of Truth, because without the will of Good. Thus when it is said, "Blessed is he that watches, and keeps his garments, lest he, walk naked, and they see his shame" (Revelation 16:15), "not to walk naked" signifies not to be without Truths, and hence without Goods; for they who are without Truths are also without Goods, since all Good is acquired by Truths.

Besides, Good without Truth is not Good, nor is Truth without Good, Truth; in order that it be Truth, it must be conjoined with Good, and in order that Good may be Good, it must be conjoined with Truth. There is indeed a Truth without Good, and a Good without Truth; but Truth without Good is dead, and also Good without Truth, for Truth has its esse from Good, and Good has its existere by Truth.

From this it is evident that by "walking naked" is signified to be without Truths, and hence without Goods.

That to "walk" signifies to be and to live, may be seen in Apocalypse Explained 787. By the "shame of nakedness", (Revelation 16:15) are signified filthy loves. But, in a good sense; to be "naked " signifies to be in innocence and in celestial love, [as was the case with Adam and Eve before the fall, Genesis 2:25.]

To "cover" or to "clothe the naked" signifies to remove, the evils of the will and the falsities of the uuderstanding, thus to instruct those who are in ignorance of Truths, and nevertheless desire them. (See the Exposition of Isaiah Chapter 58:7.) Apocalypse Explained 187, 224, 238, 1008. See also Chapter 20:2-4, the Exposition.

4. Our Redeemer, Jehovah of Hosts is His name! the Holy One of Israel!

Verse 4. Jehovah of Hosts. - See Chapter 1:9, 24, the Exposition.

5. Sit you in silence, go into darkness, O daughter of the Chaldeans; for you shalt no longer be called the mistress of kingdoms,

Verse 5. By the "daughter of the Chaldeans" is signified the falsification of Truth; and hence by "darkness" are meant the falsities of evil, inasmuch as evil falsifies Truth. Apocalypse Explained 526.

6. I was angry with My people; I profaned My heritage; and I gave them up in to your hand: you didst not show mercy unto them; even upon the aged didst you lay very heavily your yoke.

7. And you said, I shall be a mistress for ever: so that you didst not lay these things to your heart, neither didst you remember the end thereof.

Verse 6. As to "anger", when said of the Lord, see Chapter 1:24, 9:12, 17, 21, the Exposition.

8. But hear now this, O you voluptuary, that dwells in security; that says in your heart, I am, and there is none else beside me; I shall not sit a widow; I shall not know the loss of children:

Verses 8, 9. These things also are said concerning " Babylon", and thereby are signIfied the same things as by these words in the Apocalypse:

"I am not a widow, and shall not see mourning; wherefore in one day shall her plagues come to you, death, and mourning, and famine." By "widows", in other parts of the Word, are also signified such of both sexes as are in Good but not in Truth, and yet desire Truth, thus such as are without defence against the false and evil whom however, the Lord defends. They are also understood in the opposite sense, as may be evident from Isaiah 9:17, 10:1, 2; (Jeremiah 15:7-9, 22:3. Apocalypse Explained 1121.

Verses 8-14. I shall not sit a widow; I shall not know the loss of children, etc. - That "sorcerers" [or witches] are those who conjoin the false of .the evil of self-love to the Truths of faith, and thereby perish, is evident from every particular in the above passage, viewed in the internal sense, for they are there described. The extinction of their spiritual life is described by "widowhood " and by "bereavement" [or loss of children]. "Widowhood" is the deprivation of Truth, and thence of Good; "bereavement" is the deprivation of Truth and of Good. The origin of the false, as derived from the evil of self-love is described by these words:

"Your wisdom and your knowledge have seduced you; whilst you have said in thine heart, I am, and there is none beside me"; and the evil itself of self-love is described by these words:

"Behold, they shall be like stubble; the fire shall burn them up: they shall not deliver their soul from the hand of the flame;"fire" and "flame" denote self-love. That the all of spiritual life is extinct, is described by these words:

"Therefore shall evil come upon you, which you shalt not know how to deprecate; and calamity shall fall upon you, which you shalt not be able to expiate." They are called "observers of the heavens, and gazers on the stars, and who know the new moons", [or "prognosticate concerning the months, see note] from being in external things, without an internal principle; for such see from the external man, and nothing from the internal, thus from natural lumen; and nothing from spiritual light; for "heaven", the "stars", and "new moons", in the internal sense are knowledges and scientifics, - in this case, such as are viewed from the world, and not from heaven. Arcana Coelestia 9188.

9. Yet shall these two things come upon you in a moment, in one day; loss of children and widowhood: in their perfection shall they, come upon you; because of the multitude of your sorceries, and of the great abundance of thine enchantments.

Verses 9, 12. Because of the multitude of your sorceries, and of the great abundance of thine enchantments, etc. - In the Revelation 18:23: "By your sorceries were all nations deceived." By "your sorceries" [veneficium, poisoning] are meant the abominable arts and schemes by which they have deluded and persuaded the people to worship and adore themselves instead of the Lord, therefore as the Lord; and inasmuch as the Lord is the God of heaven and earth, as He Himself teaches in Matthew 28:18, consequently as gods. That they have transferred the Lord's divine power to themselves, may be seen above, [Chapter 14, the Exposition], and since this is signified by these words, they also signify that by their abominable arts and contrivances they have turned the minds of men from the holy worship of the Lord, to the profane worship of living and dead men and of idols. That nevertheless there will be an end of these things, and that there is already an end of them in the spiritual world, has been shown in the work on the Last Judgment. This is described in the following words of Isaiah:

"Persist in thine enchantments, O Babylon, and in the multitude of your sorceries", etc. (Isaiah 47:9, 12, 14, 15.) Apocalypse Revealed 800.

By "sorcery", when mentioned in the Word, a similar thing is signified as by incantation [or enchantment], and by "incantation" is understood such a persuasion that a man does not perceive otherwise than that it is so. Such a kind of persuasion exists amongst certain spirits as closes up, as it were, the understanding of another, and suffocates the faculty of perception; and as well-disposed men among the Babylonish nation [Roman Catholics] are induced and persuaded to believe and to do what the monks say, therefore it is here said that they are seduced by "sorcery." Apocalypse Explained 1191.

10. For you have trusted in your wickedness: you have said, None sees me. Your wisdom and your knowledge have Reduced you; whilst you have said in your heart, I run, and there is none beside me.

11. Therefore shall, evil come upon you, which you shalt not know how to deprecate; and calamity shall fall upon you, which you shalt not be able to expiate; and destruction shall come upon you suddenly, which you shalt not know.

Verses 10, 11. Your wisdom and your knowledge have seduced you; whilst you have said in your heart, I am, and there is none beside me, etc. - Here also they are described who believe themselves to know all things, and to be intelligent above all others, when yet they know and understand nothing of Truth; wherefore it follows that the understanding of Truth is taken away from them. Their belief that they are more intelligent than all others is understood by these words:

"Your wisdom and your knowledge have seduced you; whilst you have said in your heart, I am, and there is none beside me; and the loss of all understanding of Truth is understood by these words:

"Calamity shall fall upon you, and destruction shall come upon you." Apocalypse Explained 237.

12. Persist now in thine enchantments; and in the multitude of your sorceries, in which you have laboured from your youth; if peradventure you mayest be profited; if you mayest become terrible.

13. You art wearied in the multitude of your counsels. Let them stand up now, and let them save you, - the observers of the heavens, the gazers on the stars, they that prognosticate concerning the months, - from the things that shall come upon you.

Verse 12. As to "enchantments" or "incantations", and the modes in which they were practised in ancient times, see Chapter 3:2, the Exposition.

14. Behold, they shall be like stubble; the fire shall burn them up: they shall not deliver their soul from the hand of the flame; not a coal to warm at, not a fire to sit before it.

Verses 14, 15. By "merchandising" and "trading", in the Word, is signified to procure for one's self spiritual riches, which are the knowledges of Truth and of Goodness; and, in the opposite, the knowledges of what is false and evil, and by these to gain the world, and by the former to gain heaven; wherefore the Lord compared the kingdom of the heavens to "a merchantman seeking goodly pearls." (Matthew 13:45, 46)

By the "merchants of Babylon" no others can be meant than those of the superior and inferior orders in their ecclesiastical hierarchy, because, in Revelation 18:23, it is said that they are "the great men of the earth"; and by the means of her delicacies, through which they have become rich, no other things can be meant than dogmatic tenets, through which, as means, they procure for themselves dominion over the souls of men, and thereby also over their possessions and wealth; that they collect these without any proposed end, and fill their treasuries with them, is a known fact; also that they make a traffic with the holy things of the church, as that by means of offerings and gifts presented to monasteries and to their saints and images, and by means of masses, indulgences, and various dispensations they sell salvation, that is, heaven. Who cannot see that if the Popish dominion had not received a check at the time of the Reformation, they would have amassed together the possessions and riches of all the kingdoms of Europe, and in this case would have been sole lords, and all the rest servants? Have they not derived from former ages, when they had power over emperors and kings, whom they could excommunicate and dethrone if they did not obey them, their principal opulence and annual revenues, which are still immense, together with treasuries full of gold, silver, and jewels? The like barbarous dominion many or them have still at heart, and it is kept within bounds solely by the fear of losing what power they have, if they were to attempt to extend it beyond certain limits. But what use do they make of these vast revenues, treasures, and possessions, except to pamper themselves and gratify their pride, and to confirm their power and dominion to all eternity? From these considerations it may appear what is here signified by the "merchants of the earth", who have become rich through the means of the delicacies of Babylon. Apocalypse Revealed 759.

Verse 14. The fire shall burn them up, etc. - That "fire", in a bad sense, signifies lusts of evil which consume everything Good and True in the mind and in the church, see Chapter 9:17-19, and Chapter 50:11, the Exposition.

Not a coal to warm at, etc. [implies that their lusts of evil will remain ungratified; hence their torment.]

15. Thus shall they be unto you, with whom you have laboured; your merchants, [with whom you have dealt] from your youth: they shall wander everyone to his own quarter; none shall save you.

Verse 15. Every one to his own quarter [or his own way] , denotes that everyone, at the time of judgment, will be reduced to his final state. See the Exposition of Isaiah Chapter 13:14.

---
Isaiah Chapter 47

1. COME down, and sit in the dust, O virgin daughter of Babylon; sit on the ground; there is no throne, O daughter of the Chaldeans: for you shalt no longer be called the tender and the delicate.

2. Take the millstones, and grind meal: uncover your locks; make bare the leg; uncover the thigh; pass through the rivers.

3. Your nakedness shall be uncovered; even your shame shall be seen: I will take vengeance; and I will not suffer man to intercede.

4. Our Redeemer, Jehovah of Hosts is His name! the Holy One of Israel!

5. Sit you in silence, go into darkness, O daughter of the Chaldeans; for you shalt no longer be called the mistress of kingdoms,

6. I was angry with My people; I profaned My heritage; and I gave them up in to your hand: you didst not show mercy unto them; even upon the aged didst you lay very heavily your yoke.

7. And you said, I shall be a mistress for ever: so that you didst not lay these things to your heart, neither didst you remember the end thereof.

8. But hear now this, O you voluptuary, that dwells in security; that sayest in your heart, I am, and there is none else beside me; I shall not sit a widow; I shall not know the loss of children:

9. Yet shall these two things come upon you in a moment, in one day; loss of children and widowhood: in their perfection shall they, come upon you; because of the multitude of your sorceries, and of the great abundance of thine enchantments.

10. For you have trusted in your wickedness: you have said, None sees me. Your wisdom and your knowledge have Reduced you; whilst you have said in your heart, I run, and there is none beside me.

11. Therefore shall, evil come upon you, which you shalt not know how to deprecate; and calamity shall fall upon you, which you shalt not be able to expiate; and destruction shall come upon you suddenly, which you shalt not know.

12. Persist now in thine enchantments; and in the multitude of your sorceries, in which you have laboured from your youth; if peradventure you mayest be profited; if you mayest become terrible.

13. You art wearied in the multitude of your counsels. Let them stand up now, and let them save you, - the observers of the heavens, the gazers on the stars, they that prognosticate concerning the months, - from the things that shall come upon you.

14. Behold, they shall be like stubble; the fire shall burn them up: they shall not deliver their soul from the hand of the flame; not a coal to warm at, not a fire to sit before it.

15. Thus shall they be unto you, with whom you have laboured; your merchants, [with whom you have dealt] from your youth: they shall wander everyone to his own quarter; none shall save you.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 47


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Apocalypse Revealed 717, 764

The Last Judgement 54

Skočit na podobné biblické verše

พระธรรม 7:23

เฉลยธรรมบัญญัติ 32:29

คร่ำครวญ 1:9

การเปิดเผย 18:7

Významy biblických slov

จำ
'To remember,' as in Genesis 41:9, signifies conjunction. 'Remembering' denotes conjunction because the remembrance of anyone in the other life joins them together, because as...


Přeložit: