Bible

 

คร่ำครวญ 1

Thai: from KJV         

Studovat vnitřní smysl

Další →

1 กรุงที่คับคั่งด้วยพลเมืองมาอ้างว้างอยู่ได้หนอ กรุงที่รุ่งเรืองอยู่ท่ามกลางประชาชาติมากลายเป็นดั่งหญิงม่ายหนอ กรุงที่เป็นดั่งเจ้าหญิงท่ามกลางเมืองทั้งหลายก็กลับเป็นเมืองขึ้นเขาไป

2 กรุงนั้นร่ำไห้สะอื้นในราตรีกาล และน้ำตาของเธอก็อาบแก้ม เธอจะหาใครท่ามกลางคนที่รักเธอให้มาปลอบเธอก็หาไม่พบ บรรดาพวกเพื่อนของเธอสิ้นทุกคนได้ทรยศต่อเธอ เขาทั้งปวงกลับเป็นศัตรูของเธอ

3 ยูดาห์ได้ถูกกวาดไปเป็นเชลย ได้รับความทุกข์ใจ ต้องทำงานอย่างทาส เธอต้องพำนักอยู่ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย เธอไม่พบที่หยุดพักสงบเลย บรรดาผู้ข่มเหงได้ไล่ทันเธอเมื่อเวลาเธอทุกข์ใจ

4 ถนนหนทางที่เข้าเมืองศิโยนก็คร่ำครวญอยู่ เพราะไม่มีผู้ใดเดินไปในงานเทศกาลที่เคร่งครัดทั้งหลายนั้น บรรดาประตูเมืองของเธอก็รกร้างเสียแล้ว พวกปุโรหิตของเธอได้พากันถอนใจ สาวพรหมจารีทั้งหลายของเธอก็ต้องทนทุกข์ และตัวเธอเองก็ได้รับความขมขื่นยิ่งนัก

5 พวกคู่อริของเธอกลายเป็นหัวหน้า พวกศัตรูของเธอได้จำเริญขึ้น ด้วยว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำให้เธอทนทุกข์ เพราะความทรยศอันมหันต์ของเธอ ลูกเต้าทั้งหลายของเธอตกไปเป็นเชลยต่อหน้าคู่อริ

6 และความโอ่อ่าตระการได้พรากไปจากธิดาแห่งศิโยนเสียแล้ว พวกเจ้านายของเธอก็กลับเป็นดุจฝูงกวางที่หาทุ่งหญ้าเลี้ยงชีวิตไม่ได้ และได้วิ่งป้อแป้หนีไปข้างหน้าผู้ไล่ติดตาม

7 เยรูซาเล็มเมื่อตกอยู่ในยามทุกข์ใจและยามลำเค็ญก็ได้หวนระลึกถึงสิ่งประเสริฐที่ตนเคยมีในครั้งกระโน้น เมื่อพลเมืองของเธอตกอยู่ในมือของคู่อริ และหามีผู้ใดจะสงเคราะห์เธอไม่ พวกคู่อริเห็นเธอแล้วก็เยาะเย้ยวันสะบาโตทั้งหลายของเธอ

8 เยรูซาเล็มได้ทำบาปอย่างใหญ่หลวง เหตุฉะนี้เธอจึงถูกไล่ออก บรรดาคนที่เคยให้เกียรติเธอก็ลบหลู่เธอ เพราะเหตุเขาทั้งหลายเห็นความเปลือยเปล่าของเธอ เออ เธอเองได้ถอนใจยิ่งและหันหน้าของเธอไปเสีย

9 มลทินของเธอก็กรังอยู่ในกระโปรงของเธอ และเธอหาได้คำนึงถึงอนาคตของเธอไม่ ดังนั้นเธอจึงได้เสื่อมทรามลงเร็วอย่างน่าใจหาย เธอก็ไม่มีผู้ใดจะเล้าโลม "ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทอดพระเนตรความทุกข์ใจของข้าพระองค์ เพราะพวกศัตรูได้พองตัวขึ้นแล้ว"

10 พวกศัตรูได้ยื่นมือของเขายึดเอาบรรดาของประเสริฐของเธอ ด้วยเธอได้เห็นบรรดาประชาชาติบุกรุกเข้ามาในสถานบริสุทธิ์ของเธอ คือคนที่พระองค์ได้ทรงห้ามไม่ให้เข้ามาในชุมนุมชนของพระองค์

11 บรรดาพลเมืองของเธอได้ถอนใจใหญ่ เขาทั้งหลายเสาะหาอาหาร และพวกเขาได้เอาของประเสริฐของตัวออกแลกอาหารกิน เพื่อจะได้ประทังชีวิต "ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงทอดพระเนตรและพิจารณา เพราะข้าพระองค์เป็นที่เหยียดหยามเสียแล้ว"

12 "ดูก่อน ท่านทั้งหลายที่เดินผ่านไป ท่านไม่เกิดความรู้สึกอะไรบ้างหรือ ดูเถิด จงดูซิว่ามีความทุกข์อันใดบ้างไหมที่เหมือนความทุกข์ที่มาสู่ข้าพเจ้า เป็นความทุกข์ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำแก่ข้าพเจ้าในวันที่พระองค์ทรงกริ้วข้าพเจ้าอย่างเกรี้ยวกราดนั้น

13 พระองค์ได้ทรงส่งเพลิงลงมาจากเบื้องบนให้เข้าไปเหนือกระดูกทั้งหลายของข้าพเจ้า และเพลิงนั้นก็มีชัยชนะต่อกระดูกเหล่านั้น พระองค์ได้ทรงกางตาข่ายไว้ดักเท้าของข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าต้องหันกลับ พระองค์ได้ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าโดดเดี่ยวอ้างว้าง และอ่อนระอาตลอดทั้งวัน

14 แอกแห่งการละเมิดทั้งมวลของข้าพเจ้าก็ถูกรวบเข้าโดยพระหัตถ์ของพระองค์ทรงรวบมัดไว้ แอกนั้นรัดรึงรอบคอข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงกระทำให้กำลังข้าพเจ้าถอยไป องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงมอบข้าพเจ้าไว้ในมือของเขาทั้งหลาย ซึ่งข้าพเจ้าไม่สามารถต่อต้านได้

15 องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเหยียบบรรดาผู้มีกำลังแข็งแกร่งของข้าพเจ้าไว้ใต้พระบาทท่ามกลางข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงเกณฑ์ชุมนุมชนเข้ามาต่อสู้ข้าพเจ้า เพื่อจะขยี้ชายฉกรรจ์ของข้าพเจ้าให้แหลกไป องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงย่ำบุตรสาวพรหมจารีแห่งยูดาห์ ดั่งเหยียบผลองุ่นลงในบ่อย่ำองุ่น

16 เพราะเรื่องเหล่านี้ข้าพเจ้าจึงร้องไห้ นัยน์ตาของข้าพเจ้า เออ นัยน์ตาของข้าพเจ้ามีน้ำตาไหลลงมา เพราะผู้ปลอบโยนที่ควรจะปลอบประโลมใจข้าพเจ้าก็อยู่ไกลจากข้าพเจ้า ลูกๆของข้าพเจ้าก็โดดเดี่ยวอ้างว้าง เพราะพวกศัตรูได้ชัยชนะ"

17 มืองศิโยนได้เหยียดมือทั้งสองออก แต่ก็ไม่มีใครที่เล้าโลมเธอได้ พระเยโฮวาห์ทรงมีพระบัญชาเรื่องยาโคบว่า ให้พวกคู่อริล้อมยาโคบไว้ เยรูซาเล็มเป็นดั่งผู้หญิงเมื่อมีประจำเดือนท่ามกลางเขาทั้งหลาย

18 "พระเยโฮวาห์ทรงชอบธรรมแล้ว เพราะข้าพเจ้าได้กบฏต่อพระบัญญัติของพระองค์ ดูก่อนบรรดาชนชาติทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอท่านได้ฟังและขอมามองดูความทนทุกข์ของข้าพเจ้า สาวพรหมจารีของข้าพเจ้า และหนุ่มๆของข้าพเจ้าตกไปเป็นเชลยแล้ว

19 ข้าพเจ้าได้ร้องเรียกบรรดาคนรักของข้าพเจ้า แต่เขาทั้งหลายได้หลอกลวงข้าพเจ้า พวกปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ของข้าพเจ้าก็ตายที่กลางเมือง ขณะเมื่อเขาออกหาอาหารเพื่อประทังชีวิตของตน

20 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ โปรดทอดพระเนตร เพราะข้าพระองค์มีความทุกข์ จิตใจของข้าพระองค์มีความทุรนทุราย จิตใจของข้าพระองค์ยุ่งเหยิงเพราะข้าพระองค์มักกบฏอย่างร้ายกาจ นอกบ้านมีคนต้องคมดาบตาย ในบ้านก็เหมือนมฤตยู

21 เขาทั้งหลายได้ยินว่า ข้าพระองค์ถอนใจอย่างไร หามีผู้ใดปลอบโยนข้าพระองค์ไม่ บรรดาศัตรูของข้าพระองค์ได้ยินถึงเหตุร้ายที่ตกแก่ข้าพระองค์ เขาทั้งหลายก็พากันดีใจที่พระองค์ได้ทรงกระทำอย่างนี้ พระองค์จะทรงนำวารที่พระองค์ทรงประกาศไว้นั้นให้มาถึง และเขาทั้งหลายจะเป็นอย่างที่ข้าพระองค์เป็นอยู่นี้

22 ขอให้บรรดาการชั่วของเขาทั้งหลายมาปรากฏต่อพระพักตร์พระองค์ และขอทรงกระทำแก่เขาทั้งหลาย เหมือนที่พระองค์ได้ทรงกระทำแก่ข้าพระองค์ เพราะการละเมิดทั้งสิ้นของข้าพระองค์เถิด ด้วยความสะท้อนถอนใจของข้าพระองค์นั้นมากมายหลายครั้ง และจิตใจของข้าพระองค์ก็อ่อนเพลียเต็มทีแล้ว"

Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 119


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 248, 680, 2362, 2606, 2851, 2930, 3081, ...

Apocalypse Revealed 213, 350, 543, 591, 612, 620, 652, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

The Lord 64

True Christian Religion 782


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 240, 270, 357, 484, 622, 724, 750, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Scriptural Confirmations 4, 9, 59, 78

Skočit na podobné biblické verše

พระธรรม 9:27

เลวีนิติ 26:22, 31, 33, 40

เฉลยธรรมบัญญัติ 23:3, 4, 28:41, 43, 44, 48, 65, 32:25

1 กษัตริย์ 9:6, 7

2 กษัตริย์ 21:15, 24:2

2 พงศาวดาร 36:18

เนหะมีย์ 9:33

งาน 19:6

เพลงสดุดี 25:18, 69:21, 79:1, 4, 10, 106:42

สุภาษิต 5:22

ปัญญาจารย์ 4:1

อิสยาห์ 3:26, 47:7, 49:21, 51:19, 54:11, 63:3, 64:10

เยเรมีย์ 4:17, 19, 31, 5:31, 10:19, 13:17, 26, 14:18, 20, 15:5, 27:19, 21, 30:14, 16, 44:2, 6, 50:29, 51:35, 51, 52:6, 28

คร่ำครวญ 1:1, 2, 5, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 2:1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 3:11, 49, 4:4, 5, 15, 19, 5:1, 5, 14, 16, 17

เอเสเคียล 7:15, 12:13, 23:29, 25:3, 6, 26:2, 39:23

แดเนียล 9:12, 14

โฮเชยา 2:13

ฮาบากุก 3:16

เศคาริยา 1:6

การเปิดเผย 14:20, 19:15

Vysvětlení slova/fráze

เมือง
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

มาก
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

น้ำตา
'A tear' signifies grief because of a lack of understanding of truth.

แก้ม
The cheek, referred to in Matthew 5:39, signifies the perception and understanding of interior truth. The right cheek signifies the affection, and thence perception, and...

รัก
To some degree, there really is no spiritual meaning to the word “love” in the Bible. Why? Because if you truly love another, that is...

เพื่อน
In the Bible, there is a careful distinction between the word “brother” and the word “companion” or “friend.” That’s partly because the people of Israel...

ศัตรู
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

ยูดาห์
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

ความทุกข์
An affliction "such as was not from the beginning of the world, no nor ever shall be", mentioned in 'Matthew 24:21', means the infestation from...

พบ
To not to be found any more, signifies not to rise again.

ถนน
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

ทาง
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

ประตู
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

ปุโรหิต
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

พรหมจารี
A ‘virgin’ in the Word means those who are in the Lord’s kingdom. –Secrets of Heaven 3081...

หัว
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

พระ
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

เยโฮวาห์
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ธิดา
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

หา
To not to be found any more, signifies not to rise again.

ทุ่งหญ้า
Plants in the Bible generally represent facts, knowledge that can be gleaned from the world. Plants that can serve animals as food represent facts that...

หญ้า
Plants in the Bible generally represent facts, knowledge that can be gleaned from the world. Plants that can serve animals as food represent facts that...

ติดตาม
'To pursue,' as in Genesis 14:16, signifies a state of purification, because 'to pursue enemies' is the expulsion of evils and falsities which were with...

เยรูซาเล็ม
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

ตก
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

ระลึก
'To remember,' as in Genesis 41:9, signifies conjunction. 'Remembering' denotes conjunction because the remembrance of anyone in the other life joins them together, because as...

มือ
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

เห็น
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

วัน
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

ให้เกียรติ
'Honor' signifies the good of love. 'To honor,' as mentioned in Isaiah 24:15, signifies worship and adoration. 'To honor thy father and thy mother,' as...

เกียรติ
'Honor' signifies the good of love. 'To honor,' as mentioned in Isaiah 24:15, signifies worship and adoration. 'To honor thy father and thy mother,' as...

ความเปลือยเปล่า
Clothing in general represents day-to-day knowledge about spiritual things, held in the memory so it can be used for the goodness of life. For someone...

เปลือย
Clothing in general represents day-to-day knowledge about spiritual things, held in the memory so it can be used for the goodness of life. For someone...

หัน
Swedenborg says that the Lord is the sun of heaven, and like the natural sun of our world shines on everyone, good or evil. What...

มลทิน
Uncleanness and scum, as in Ezekiel 24:11, signifies evil and falsity.

กระโปรง
In Isaiah 6:1, 'the train of the Lord' signifies in general the divine proceeding, and specifically the divine truth which is in the extremities of...

ลง
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

มา
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

อาหาร
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

ดู
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

ผ่าน
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

ผ่านไป
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

เจ้า
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ส่ง
'Being sent' everywhere signifies, in an internal sense, going forth, as in John 17:8. In similar manner, it is said of the holy of the...

ให้
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

กระดูก
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

เท้า
The foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle. To set the right foot on the sea and the left on the earth, as...

ทำให้
'To reward' signifies meting out punishment.

กลับ
Swedenborg says that the Lord is the sun of heaven, and like the natural sun of our world shines on everyone, good or evil. What...

การละเมิด
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

ละเมิด
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

คอ
'The neck' signifies influx and the communication of interior and exterior levels and the following conjunction. The inmost or third heaven has reference to the...

ตา
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

น้ำ
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

ปลอบโยน
When the Bible talks about someone being comforted or consoled, it generally means that they are being offered ideas that will help bring them to...

บัญชา
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

ชอบธรรม
The word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. That may be because we hear it most often as part...

กบฏ
'Rebel,' as in Genesis 14:4, relates to evils pertaining to a person, or to evil spirits, when they begin to arise and infest, after they...

ฟัง
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

คนรัก
To some degree, there really is no spiritual meaning to the word “love” in the Bible. Why? Because if you truly love another, that is...

บ้าน
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

ดาบ
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

ได้ยิน
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

นำ
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

ประกาศ
'To proclaim' signifies exploration from influx of the Lord.

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 7668

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

7668. 'Go now, you young men, and serve Jehovah' means that those guided by truths that have been corroborated will be left alone, in order that they may worship the Lord. This is clear from the meaning of the command 'go' as the intimation that they will be left alone, as above in 7658; from the meaning of 'young men' as corroborated truths, dealt with below; and from the meaning of 'serving Jehovah' as worshipping the Lord, as above in 7654, 7664. The reason why 'young men' means those guided by truths that have been corroborated is that by sons, boys, young men, men, and old men' are meant aspects of intelligence and wisdom in their true order. Such aspects instead of those male persons are understood in heaven; for those in heaven possess spiritual ideas which are such that images from the purely natural order or the world cannot enter them without being instantly sloughed off and transformed into the kinds of images that are more in keeping with the wisdom of heaven and with angelic thought. This is why 'sons, boys, young men, men, and old men' cannot in the spiritual sense mean those male persons, only corresponding spiritual realities, which are aspects of intelligence and wisdom. The fact that these are meant is plainly evident from the internal sense of the places in the Word where they are mentioned.

[2] In the Word 'young men' is used to mean those who have intelligence, or - on the level of abstract ideas on which angels think - intelligence itself. And since intelligence is meant by them, so is firmly established truth since this belongs to intelligence. Also the expression which is used here in the original language to denote young men is derived from strength and power, which truth receives from good, and so which firmly established truth receives. And this name is therefore applied to the Lord in Zechariah,

O sword, rise up against My shepherd, and against the (young) man, My neighbour. Strike the shepherd, and the sheep are scattered. Zechariah 13:7.

These words were spoken in reference to the Lord, see Matthew 26:31. And also in Jeremiah,

How long do you wander around, O estranged daughter? Jehovah has created a new thing on the earth, a woman has surrounded a (young) man. Jeremiah 31:22.

(Odkazy: Jeremiah 30:1)


[3] Another word for 'young men in the original language stands for intelligence, and so for the truth that belongs to it, in Amos,

I have sent the pestilence upon you in the way of Egypt, I have killed your young men with the sword, along with captured horses. 1 Amos 4:10.

'The way of Egypt' stands for perverted factual knowledge, young men who have been killed' for truths which have as a result been destroyed, and 'captured horses' for an understanding that has been led into error.

[4] In the same prophet,

They will wander from sea to sea, and from the north even to the east; they will run to and fro to seek the Word of Jehovah, and will not find it. On that day the beautiful virgins and the young men will faint from thirst. Amos 8:12-13.

'The beautiful virgins' stands for the affection for truth, 'the young men' for intelligence, and 'fainting from thirst' for being deprived of truth; and this is why it says 'they will run to and fro to seek the Word of Jehovah, and will not find it'. The fact that neither beautiful virgins, nor young men, nor fainting because of thirst are meant here is self-evident.

In Jeremiah,

Death has come up through our windows, it has entered our palaces, cutting off the young child from the street, young men from the lanes. Jeremiah 9:11.

In the same prophet,

How is the city of glory not forsaken, the city of My joy? Therefore her young men will fall in her streets. Jeremiah 49:25-26; 50:30.

In the same prophet,

Hear now, all peoples, see my sorrow; my virgins and my young men have gone into captivity. Lamentations 1:18.

In these places 'young men' stands for the truths that belong to intelligence.

-----
Footnotes:

1. literally, the captivity of horses

-----

(Odkazy: Exodus 10:11; Jeremiah 9:21)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z vydaných prací:

Arcana Coelestia 7724, 8902, 10458

The White Horse 8


Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 242, 386

Další novokřesťanský komentář

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.

Bible

 

อิสยาห์ 3:26

Thai: from KJV         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

26 ประตูทั้งหลายของเธอจะคร่ำครวญและโศกเศร้า เธอผู้อยู่อย่างโดดเดี่ยวจะนั่งบนพื้นดิน"

   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Isaiah 3      

Napsal(a) Rev. John H. Smithson

THE EXPLANATION of Isaiah Chapter 3

(Note: Rev. Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation)

1. For, behold, the Lord, Jehovah of Hosts, removes from Jerusalem and from Judah the stay and the staff; the whole stay of bread, and the whole stay of waters;

2. The mighty man, and the man of war, the judge, and the prophet, and the diviner, and the old man;

Verse 1. To "remove the stay and the staff" denotes the power and strength of life from Truth and Good; the "stay of bread" denotes power from Good, the "stay of waters", power from Truth. "Staff", in the original tongue, is an expression implying to lean upon and be supported, which in the spiritual world is effected by Truth and Good. Arcana Coelestia 9028.

Verses 1, 2. The whole stay of bread, and the whole stay of waters; the mighty man, and the man of war, etc. - To "remove the whole stay of bread, and the whole stay of waters, "signifies all the good of love and truth of faith, from which spiritual life exists; "bread" denotes the good of love, and "water" the truth of faith; and a "staff" and a "stay" denote powers, and thence all things appertaining to spiritual life. To "remove the mighty man and the man of war", signifies all resistance against evils and falsities; to "remove the judge and the prophet", signifies all the good and truth of doctrine; and to "remove the diviner and the old man", means all intelligence and wisdom. Apocalypse Explained 433.

3. The commander of fifty, and the honourable, and the counsellor, and the wise in magic, and the intelligent in incantation.

4. And I will make boys their rulers, and infants shall govern them.

5. And the people shall be oppressed, one man by another, and a man by his neighbour: the boy shall raise himself up against the aged, and the despised against the honoured.

Verse 3. Incantations were in use among the ancients, and were performed three ways: First, By keeping another's hearing and thereby his mind continually attending to what they were saying and talking of, by not relaxing their speech or allowing any intermission, and at the same time by aspiring and inspiring thought joined with affection by the breath into the sound of the voice, by which means the hearer could not think anything from himself; in this manner the lovers of falsehood violently infused their falsities. Secondly, They infused a persuasion, which was done by detaining the mind from everything of a contrary nature, and directing the attention solely to the idea of what was said by themselves, hence the spiritual sphere of the enchanter's mind dispelled the spiritual sphere of the other's mind, and stifled it; this was the kind of spiritual fascination which the magi formerly made use of, and it was called tying up or shackling the understanding. This sort of incantation or enchantment appertained only to the spirit or thought, but the former was also for the lips or speech. Thirdly, The hearer kept his mind so fixed in his opinion, that he almost shut his ears against hearing anything from the speaker - which was done by holding his breath, and sometimes by a tacit mussitation, and so by a continued negation of his adversary's sentiment. This kind of incantation was practised by those who heard others; but the two former by those who spake to others. These three kinds of incantation were practised by the ancients, and are still in use among infernal spirits; but among men in the world, there remains only the third kind among those who have confirmed in themselves false principles of religion from the pride of their own intelligence, for these, when they hear things contrary thereto, do not admit them into their thought any nearer than just into contact, and then from the interior bosom of their mind they send forth, as it were, fire which consumes them of which the other does not know anything but by conjecture from the face and sound of the voice in the reply, provided the enchanter does not restrain by dissimulation that fire, that is, the anger of his pride. This incantation is at this day the cause that truths are not accepted, and with many that they are not understood. That in ancient times many magic arts prevailed, and among these incantations, is evident from Moses. (Deuteronomy 18:9-11)

A persuasion of what is false, and the consequent destruction of the Truth is signified in the following passages:

"By the incantation of Babylon all nations were seduced." (Revelation 18:23. See also Isaiah 47:10-12; 2 Kings 9:22)

On the other hand, "incantation" [is used in a good sense], and signifies the rejection of what is false by means of Truths, which was also effected by tacit thought and mussitation, out of zeal for Truth in opposition to what is false, as is plain from Psalm 58:4, 5; Jeremiah 8:17; Isaiah 26:16. (See Hebrew text.) Apocalypse Revealed 462.

6. Then a man shall take hold of his brother of the house of his father [saying], You have raiment; be you a prince over us, and let this [our] ruin be under your hand.

7. In that day shall he lift up [his voice], saying, I will not be a binder up [of wounds]; for in my house is neither bread nor raiment: make me not a prince of the people.

Verses 6. 7. Then a man shall take hold of his brother, etc. - The subject here treated of, in the internal sense, is concerning the perverted state of the church, when Truth is no longer acknowledged to be truth, nor is it known what Good is. "A man's taking hold of his brother in the house of his father", denotes the acknowledging of everything whatsoever to be good; "raiment denotes truth; "prince", the primary principle of doctrine thence derived. "In my house is neither bread nor raiment, means that there was neither Good nor Truth. Arcana Coelestia 3703 Arcana Coelestia 3703[1-23].

Verses 6, 7, 17-24. The "garment" which the prince had, denotes the truth appertaining to doctrine; the various "clothing and ornaments of the daughters of Zion", which are here enumerated are all kinds and species of Good and Truth, whereof they were to be deprived, Arcana Coelestia 2576.

8. For Jerusalem stumbles, and Judah falls; because their tongue and their doings are against Jehovah, to rebel against the eyes of His glory.

9. The obstinacy of their countenance doth witness, against them, and they declare their sin as Sodom; they hide it not. Woe unto their soul! for to themselves have they rewarded evil.

Verse 8. Because their tongue and their doings are against Jehovah, to rebel against the eyes of His glory. - Signifies that all their doctrine and their life is altogether against Divine Truth; "tongue" denoting doctrine; "doings", the life; and "the eyes of the glory of Jehovah", the Divine Truth; to "rebel", is to be against it. Apocalypse Explained 433.

Verses 8, 9. Because their tongue and their doings are against Jehovah, etc. the obstinacy of their countenances, etc. - By Their tongue and their doings which are against Jehovah", are signified thought and affection : by the "tongue", thought, because the tongue speaks what the man thinks; and by the "doings", affection, because a man does what is of his affection. These are "against Jehovah and rebel against the eyes of His glory", when they are against the Divine Good and against the Divine Truth; for by "Jehovah", in the Word, is understood the Lord as to Divine Good proceeding from His Divine Love, and by His "glory" is understood the Divine Truth; to be against this is signified by "rebelling against the eyes of His glory."The"obstinacy of their countenances which witnesses against them", signifies the refusal and non-admission of divine Truth and divine Good into their thoughts and affections, which are their interiors, and are signified by "countenances" or faces. Apocalypse Explained 412.

10. Say you to the just, that good [shall be their portion]; for the fruit of their doings shall they eat.

Verse 10. - By "the just, or righteous, eating the fruit of their doings", is signified the celestial Good which man receives by a life according to divine Truth from the Lord, and, as it were, acquires to himself by his own labour and study. Apocalypse Explained 617.

11. Woe to the wicked! evil [shall be his portion]; for the reward of his hands shall be given him,

Verse 11. - Inasmuch as few know what is properly understood by "reward", it shall here be briefly explained. By "reward", when predicated of the good, is properly understood that delight, satisfaction, and blessedness which is contained in the love or affection of Good and Truth, for that love or that affection has in itself all the joy of heart which is called heavenly joy, and also heaven. The reason is, because the Lord is in that love, or in that affection, and with the Lord is also heaven. This joy, therefore, or this delight, satisfaction, and blessedness is what is properly understood by the reward which they shall receive who do good and speak truth from the love and affection of Good and Truth, thus from the Lord, and by no means from themselves; and whereas they act and speak from the Lord and not from themselves, therefore the reward is not of merit but of grace. From these considerations it may appear that he who knows what heavenly joy is, may know also what reward is; what heavenly joy is, in its essence, may be seen in the work concerning Heaven and Hell 395-414; this, therefore, is signified by the "reward" which is given to those who are in truths from good. But the "reward" of those who are in falsities from evil, is joy or delight, satisfaction, and blessedness in the world, but hell after their departure out of the world. Apocalypse Explained 695.

12. As for My people, children are their oppressors, and - women lord it over them: My people! your leaders cause you to err, and abolish the way of your paths.

Verse 12. By "oppressors or exactors, infants, and women", are signified those who violate, are ignorant of, and, pervert truths; by "oppressors or exactors", those who violate truths; by "infants", they who are ignorant of them; and by "women", the cupidities which pervert them. The "leaders who cause to err", signify those who teach; to "abolish the way of the paths", signifies' not to know the leading truth. Apocalypse Explained 555.

13. Jehovah shall set up Himself to plead; He stands to judge the peoples.

Verse 13. Jehovah stands to judge the peoples. - It is also said concerning the Lord Himself, that He "stood to judge", because it is said of the Divine Proceeding from the Lord, which is called Divine Truth, inasmuch as judgment is from it: thus in Isaiah, - "Jehovah has set Himself up to plead, and stands to judge." Apocalypse Explained 639.

14. Jehovah will enter into judgment with the elders of His people, and with the princes thereof: for you have burnt up the vineyard; the plunder of the poor is in your houses.

Verse 14. By "the elders of the people and the princes", are signified the same as by the twelve disciples, namely all of the church who are in the truths and goods thereof, and, in the abstract sense, the truths and goods of the church in every complex. Apocalypse Explained 851.

For, you have burnt up the vineyard. - "Vineyard" manifestly denotes the church as to the good and truth of faith; for the "elders", with whom Jehovah will come into judgment, denote the goods of the church, and "princes" denote the truths thereof. Arcana Coelestia 9130.

The reason why to "desolate" denotes to deprive by lusts, and thereby to consume, is because by the term, which in the original tongue is expressed "to desolate", is properly signified to set on fire and burn up, hence also to devour and consume; and this being the derivation of, that expression, by "desolating" is here signified the consumption which is effected by lusts; since the lusts appertaining to man are fires which consume; for there appertains to man the fire of life, and the light of faith; the fire of life is his love, and the light of life is his faith. The love of good, that is, love to the Lord and love towards the neighbour, constitute the fire of life appertaining to a good man and to an angel of heaven, and the love of truth and the faith, of truth constitute the light of life appertaining to them: but the love of evil, that is, the love of self and the love of the world, constitute the fire of life appertaining to an evil man and to a spirit of hell; and. the love of the false, and the faith of the false, constitute the lumen of life appertaining to them; but the love of evil is called, in the Word, the "burning of fire", because it burns and consumes those things which are of the love of good and truth. That consumption by lusts is signified by that expression in the original tongue, is evident from the following passage :

"Jehovah will come into judgment with the elders of his people, and the princes thereof; you have consumed [set fire to] the vineyard." Arcana Coelestia 9141.

15. What mean you, that you tread down My people, and grind the faces of the poor? says the Lord Jehovih of Hosts.

Verse 15. What mean you, that you tread down My people, and grind the faces of the poor? - To "grind the faces of the poor", signifies to destroy the affections of knowing truth with those who are in ignorance thereof, and yet desire to be instructed; to "grind" signifying to-destroy, and "faces", the affections of knowing truths, and "the 'poor", those who are in ignorance of truth, and desire to be instructed, for these are they who are spiritually poor. Apocalypse Explained 412.

Saith the Lord JEHOVIH of Hosts. - In the Word frequent mention is made of the Lord JEHOVIH, yea, wherever Jehovah the Lord is spoken of, He is called not Lord JEHOVAH but Lord JEHOVIH; and He is especially so called where the subject treated of is concerning temptations; as in Isaiah, - "Behold, the Lord JEHOVIH will come with strong hand, and His arm shall rule for Him: behold, His recompense is with Him, and His work before Him, He shall feed His flock like a shepherd: He shall gather His lambs with His arm, and carry them in His bosom, and shall gently lead those that give suck"; (Isaiah 40:10, 11) where the Lord JEHOVIH "coming with strong hand" denotes victory in temptation-combats, and "His arm ruling for Him "means that it is derived from His own power: What the "recompense" is, which was spoken of in the preceding verse, is here declared, that is, that it is the salvation of the whole human race, which is what is meant by "His feeding His flock as a shepherd; gathering the lambs with His arm, carrying them in His bosom, and gently leading those that give suck"; all which are operations of inmost or Divine Love. Arcana Coelestia 1793. See also Apocalypse Explained 601, 850.

16. Moreover says Jehovah, Because the daughters of Zion are haughty, and walk with the neck stretched forth and with ogling eyes, and mincing as they walk, and tinkling with their feet:

Verses 16-22. The "daughters of Zion: who are haughty, or extol themselves", denote the affections of evil within the church; the "rings. and the ornaments of the nose", which shall be taken away denote Good and its badges; the "dress-vestments, or changeable suits of apparel, and the mantles", denote Truth and its badges. Arcana Coelestia 3013.

17. The Lord will make bald the crown of the daughters of Zion; and Jehovah will lay bare their nakedness,

Verse 17. - The "daughters of Zion" signify the celestial church, and the things belonging to that church, but in this case perverted; by the "crown of the head which shall be made bald" is signified intelligence, of which it shall be deprived; and the "buttock which shall be made naked" signifies the love of evil and of the false. Apocalypse Explained 240

18. In that day the Lord will remove the ornament of their ankle-bands, and of their networks, and of their moon -like crescents ;

19., And the ear-rings, and the bracelets, and the thin veils;

20. The turbans, the stepping-chains, and the head-bands, and the scent-boxes, and the amulets;

21. The finger-rings, and the ornaments of the nose ;

22. The dress-vestments, and the tunics, and the shawls, and the purses;

23. The min-ors, and the fine linen [shifts], and the hoods, and the large veils.

24. And instead of perfume there shall be putridity; and instead of a girdle, a rent; and instead of braided-work [of hair], baldness; and instead of a robe, a wrapper of sackcloth; and a brand [mark] instead of beauty.

25. Your men shall fall by the sword, and your strength in the war.

Verses 18-25. They who do not think beyond the sense of the letter, know no other than that all those things, with which the daughters of Zion are said to be adorned, are to be understood according to the letter; and that on account of their ornament, and the loftiness and pride thence derived, the men of that kingdom would perish, for it is said that "your men shall fall by the sword, and your strength in "war"; but that such things are not meant, may be known to those who elevate the mind in some degree above the letter; these know, from various passages in the Word, that by "the daughters of Zion" are not meant the daughters of Zion, but such things as are of the church; as also by "the daughters of Jerusalem", "the daughters of Judah", and several others. When therefore the church, and those things which are of the church, are signified by "the daughters of Zion", it follows that, by their" ornaments", recounted in the above passage, are signified the truths and goods of the church, and that each ornament denotes some specific truth and good; for in the Word nothing is said without a meaning, not even one expression; and whereas that church was to be deprived of its truths and goods, which are signified by those ornaments; therefore it is said, that "instead of a perfume, shall be putridity; instead of a girdle, a rent; instead of braided-work [of hair], baldness; instead of a robe, a wrapper or girding of sackcloth; a brand or burning, instead of beauty"; and also that "your men should fall by the sword, and your-strength in war:" for by "perfume" is signified Divine Truth, as to its perceptive principles; by "putridity" [or a stench], its privation; by a "girdle" is signified the bond containing truths and goods in their connection; a "rent" instead of it, denotes their dissolution and dissipation; by "braided-work [of hair]", scientific truth; by "baldness", the deprivation of the intelligence of truth and of the wisdom of good; by "burning", their consumption by the evils of self-love; by "beauty", the form of truth derived from good in the church, thus its perfection; and by a "sword", whereby men shall fall, , the false principle destroying truth and good; by "no strength in war" is signified not any resistance against evil and the false, for "war" denotes spiritual combat and temptation. From these consideratlons, it is now evident that by "ornaments" in general, is signified the Divine Truth of the church. Arcana Coelestia 10540 See also Apocalypse Explained 637.

Verse 24. "Perfume" [or sweet smell], denotes interior truth; "putridity" [or stench], the privation thereof. Arcana Coelestia 10199.

26. And her gates shall lament and mourn; and she being desolate shall sit on the ground.

Verse 26. By "gates" are signified knowledges of what is true and good out of the Word, because by them man is introduced [as through gates] into the church. Apocalypse Revealed 899.

"Lamentation and mourning" [here predicated of the gates of

Jerusalem], signify grief on account of the devastation of the church as to Truths and as to Good. Apocalypse Explained 555.

To be "desolate and naked", signifies to be destitute of all Truth and Good. Apocalypse Explained 1081.

---

Isaiah Chapter 3

1. For, behold, the Lord, Jehovah of Hosts, removes from Jerusalem and from Judah the stay and the staff; the whole stay of bread, and the whole stay of waters;

2. The mighty man, and the man of war, the judge, and the prophet, and the diviner, and the old man;

3. The commander of fifty, and the honourable, and the counsellor, and the wise in magic, and the intelligent in incantation.

4. And I will make boys their rulers, and infants shall govern them.

5. And the people shall be oppressed, one man by another, and a man by his neighbour: the boy- shall raise himself up against the aged, and the despised against the honoured.

6. Then a man shall take hold of his brother of the house of his father [saying], You have raiment; be you a prince over us, and let this [our] ruin be under your hand.

7. In that day shall he lift up [his voice], saying, ~ will not be a binder up [of wounds]; for in my house is neither bread nor raiment : make me not a prince of the people.

8. For Jerusalem stumbles, and Judah falls; because their tongue and their doings are against Jehovah, to rebel against the eyes of His glory.

9. The obstinacy of their countenance doth witness, against them, and they declare their sin as Sodom; they hide it not. Woe unto their soul! for to themselves have they rewarded evil.

10. Say you to the just, that good [shall be their portion]; for the fruit of their doings shall they eat.

11. Woe to the wicked! evil [shall be his portion]; for the reward of his hands shall be given him,

12. As for My people, children are their oppressors, and - women lord it over them: My people! your leaders cause you to err, and abolish the way of your paths.

13. Jehovah shall set up Himself to plead; He stands to judge the peoples.

14. Jehovah will enter into judgment with the elders of His people, and with the princes thereof: for you have burnt up the vineyard; the plunder of the poor is in your houses.

15. What mean you, that you tread down My people, and grind the faces of the poor? says the Lord Jehovih of Hosts.

16. Moreover says Jehovah, Because the daughters of Zion are haughty, and walk with the neck stretched forth and with ogling eyes, and mincing as they walk, and tinkling with their feet:

17. The Lord will make bald the crown of the daughters of Zion; and Jehovah will lay bare their nakedness,

18. In that day the Lord will remove the ornament of their ankle-bands, and of their networks, and of their moon-like crescents ;

19., And the ear-rings, and the bracelets, and the thin veils;

20. The turbans, the stepping-chains, and the head-bands, and the scent- boxes, and the amulets;

21. The finger-rings, and the ornaments of the nose ;

22. The dress-vestments, and the tunics, and the shawls, and the purses;

23. The min-ors, and the fine linen [shifts], and the hoods, and the large veils.

24. And instead of perfume there shall be putridity; and instead of a girdle, a rent; and instead of braided-work [of hair], baldness; and instead of a robe, a wrapper of sackcloth; and a brand [mark] instead of beauty.

25. Your men shall fall by the sword, and your strength in the war.

26. And her gates shall lament and mourn; and she being desolate shall sit on the ground.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 3


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Arcana Coelestia 9055

Apocalypse Revealed 612, 899


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 850

Skočit na podobné biblické verše

อิสยาห์ 32:14

คร่ำครวญ 1:4, 2:10

Vysvětlení slova/fráze

ประตู
In a general sense, doors in the Bible represent the initial desires for good and concepts of truth that introduce people to new levels of...

โศกเศร้า
In a general sense, mourning in the Bible represents a state of grief over the lack of desires for good and true ideas about life....

นั่ง
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

พื้น
Is there any difference in meaning between “earth” and “ground”? At first it doesn’t seem so; both refer to the soil making up the land...


Přeložit: