Bible

 

Lamentations 1

Thai: from KJV         

Studovat vnitřní smysl

Další →

1 กรุงที่คับคั่งด้วยพลเมืองมาอ้างว้างอยู่ได้หนอ กรุงที่รุ่งเรืองอยู่ท่ามกลางประชาชาติมากลายเป็นดั่งหญิงม่ายหนอ กรุงที่เป็นดั่งเจ้าหญิงท่ามกลางเมืองทั้งหลายก็กลับเป็นเมืองขึ้นเขาไป

2 กรุงนั้นร่ำไห้สะอื้นในราตรีกาล และน้ำตาของเธอก็อาบแก้ม เธอจะหาใครท่ามกลางคนที่รักเธอให้มาปลอบเธอก็หาไม่พบ บรรดาพวกเพื่อนของเธอสิ้นทุกคนได้ทรยศต่อเธอ เขาทั้งปวงกลับเป็นศัตรูของเธอ

3 ยูดาห์ได้ถูกกวาดไปเป็นเชลย ได้รับความทุกข์ใจ ต้องทำงานอย่างทาส เธอต้องพำนักอยู่ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย เธอไม่พบที่หยุดพักสงบเลย บรรดาผู้ข่มเหงได้ไล่ทันเธอเมื่อเวลาเธอทุกข์ใจ

4 ถนนหนทางที่เข้าเมืองศิโยนก็คร่ำครวญอยู่ เพราะไม่มีผู้ใดเดินไปในงานเทศกาลที่เคร่งครัดทั้งหลายนั้น บรรดาประตูเมืองของเธอก็รกร้างเสียแล้ว พวกปุโรหิตของเธอได้พากันถอนใจ สาวพรหมจารีทั้งหลายของเธอก็ต้องทนทุกข์ และตัวเธอเองก็ได้รับความขมขื่นยิ่งนัก

5 พวกคู่อริของเธอกลายเป็นหัวหน้า พวกศัตรูของเธอได้จำเริญขึ้น ด้วยว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำให้เธอทนทุกข์ เพราะความทรยศอันมหันต์ของเธอ ลูกเต้าทั้งหลายของเธอตกไปเป็นเชลยต่อหน้าคู่อริ

6 และความโอ่อ่าตระการได้พรากไปจากธิดาแห่งศิโยนเสียแล้ว พวกเจ้านายของเธอก็กลับเป็นดุจฝูงกวางที่หาทุ่งหญ้าเลี้ยงชีวิตไม่ได้ และได้วิ่งป้อแป้หนีไปข้างหน้าผู้ไล่ติดตาม

7 เยรูซาเล็มเมื่อตกอยู่ในยามทุกข์ใจและยามลำเค็ญก็ได้หวนระลึกถึงสิ่งประเสริฐที่ตนเคยมีในครั้งกระโน้น เมื่อพลเมืองของเธอตกอยู่ในมือของคู่อริ และหามีผู้ใดจะสงเคราะห์เธอไม่ พวกคู่อริเห็นเธอแล้วก็เยาะเย้ยวันสะบาโตทั้งหลายของเธอ

8 เยรูซาเล็มได้ทำบาปอย่างใหญ่หลวง เหตุฉะนี้เธอจึงถูกไล่ออก บรรดาคนที่เคยให้เกียรติเธอก็ลบหลู่เธอ เพราะเหตุเขาทั้งหลายเห็นความเปลือยเปล่าของเธอ เออ เธอเองได้ถอนใจยิ่งและหันหน้าของเธอไปเสีย

9 มลทินของเธอก็กรังอยู่ในกระโปรงของเธอ และเธอหาได้คำนึงถึงอนาคตของเธอไม่ ดังนั้นเธอจึงได้เสื่อมทรามลงเร็วอย่างน่าใจหาย เธอก็ไม่มีผู้ใดจะเล้าโลม "ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทอดพระเนตรความทุกข์ใจของข้าพระองค์ เพราะพวกศัตรูได้พองตัวขึ้นแล้ว"

10 พวกศัตรูได้ยื่นมือของเขายึดเอาบรรดาของประเสริฐของเธอ ด้วยเธอได้เห็นบรรดาประชาชาติบุกรุกเข้ามาในสถานบริสุทธิ์ของเธอ คือคนที่พระองค์ได้ทรงห้ามไม่ให้เข้ามาในชุมนุมชนของพระองค์

11 บรรดาพลเมืองของเธอได้ถอนใจใหญ่ เขาทั้งหลายเสาะหาอาหาร และพวกเขาได้เอาของประเสริฐของตัวออกแลกอาหารกิน เพื่อจะได้ประทังชีวิต "ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงทอดพระเนตรและพิจารณา เพราะข้าพระองค์เป็นที่เหยียดหยามเสียแล้ว"

12 "ดูก่อน ท่านทั้งหลายที่เดินผ่านไป ท่านไม่เกิดความรู้สึกอะไรบ้างหรือ ดูเถิด จงดูซิว่ามีความทุกข์อันใดบ้างไหมที่เหมือนความทุกข์ที่มาสู่ข้าพเจ้า เป็นความทุกข์ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำแก่ข้าพเจ้าในวันที่พระองค์ทรงกริ้วข้าพเจ้าอย่างเกรี้ยวกราดนั้น

13 พระองค์ได้ทรงส่งเพลิงลงมาจากเบื้องบนให้เข้าไปเหนือกระดูกทั้งหลายของข้าพเจ้า และเพลิงนั้นก็มีชัยชนะต่อกระดูกเหล่านั้น พระองค์ได้ทรงกางตาข่ายไว้ดักเท้าของข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าต้องหันกลับ พระองค์ได้ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าโดดเดี่ยวอ้างว้าง และอ่อนระอาตลอดทั้งวัน

14 แอกแห่งการละเมิดทั้งมวลของข้าพเจ้าก็ถูกรวบเข้าโดยพระหัตถ์ของพระองค์ทรงรวบมัดไว้ แอกนั้นรัดรึงรอบคอข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงกระทำให้กำลังข้าพเจ้าถอยไป องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงมอบข้าพเจ้าไว้ในมือของเขาทั้งหลาย ซึ่งข้าพเจ้าไม่สามารถต่อต้านได้

15 องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเหยียบบรรดาผู้มีกำลังแข็งแกร่งของข้าพเจ้าไว้ใต้พระบาทท่ามกลางข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงเกณฑ์ชุมนุมชนเข้ามาต่อสู้ข้าพเจ้า เพื่อจะขยี้ชายฉกรรจ์ของข้าพเจ้าให้แหลกไป องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงย่ำบุตรสาวพรหมจารีแห่งยูดาห์ ดั่งเหยียบผลองุ่นลงในบ่อย่ำองุ่น

16 เพราะเรื่องเหล่านี้ข้าพเจ้าจึงร้องไห้ นัยน์ตาของข้าพเจ้า เออ นัยน์ตาของข้าพเจ้ามีน้ำตาไหลลงมา เพราะผู้ปลอบโยนที่ควรจะปลอบประโลมใจข้าพเจ้าก็อยู่ไกลจากข้าพเจ้า ลูกๆของข้าพเจ้าก็โดดเดี่ยวอ้างว้าง เพราะพวกศัตรูได้ชัยชนะ"

17 มืองศิโยนได้เหยียดมือทั้งสองออก แต่ก็ไม่มีใครที่เล้าโลมเธอได้ พระเยโฮวาห์ทรงมีพระบัญชาเรื่องยาโคบว่า ให้พวกคู่อริล้อมยาโคบไว้ เยรูซาเล็มเป็นดั่งผู้หญิงเมื่อมีประจำเดือนท่ามกลางเขาทั้งหลาย

18 "พระเยโฮวาห์ทรงชอบธรรมแล้ว เพราะข้าพเจ้าได้กบฏต่อพระบัญญัติของพระองค์ ดูก่อนบรรดาชนชาติทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอท่านได้ฟังและขอมามองดูความทนทุกข์ของข้าพเจ้า สาวพรหมจารีของข้าพเจ้า และหนุ่มๆของข้าพเจ้าตกไปเป็นเชลยแล้ว

19 ข้าพเจ้าได้ร้องเรียกบรรดาคนรักของข้าพเจ้า แต่เขาทั้งหลายได้หลอกลวงข้าพเจ้า พวกปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ของข้าพเจ้าก็ตายที่กลางเมือง ขณะเมื่อเขาออกหาอาหารเพื่อประทังชีวิตของตน

20 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ โปรดทอดพระเนตร เพราะข้าพระองค์มีความทุกข์ จิตใจของข้าพระองค์มีความทุรนทุราย จิตใจของข้าพระองค์ยุ่งเหยิงเพราะข้าพระองค์มักกบฏอย่างร้ายกาจ นอกบ้านมีคนต้องคมดาบตาย ในบ้านก็เหมือนมฤตยู

21 เขาทั้งหลายได้ยินว่า ข้าพระองค์ถอนใจอย่างไร หามีผู้ใดปลอบโยนข้าพระองค์ไม่ บรรดาศัตรูของข้าพระองค์ได้ยินถึงเหตุร้ายที่ตกแก่ข้าพระองค์ เขาทั้งหลายก็พากันดีใจที่พระองค์ได้ทรงกระทำอย่างนี้ พระองค์จะทรงนำวารที่พระองค์ทรงประกาศไว้นั้นให้มาถึง และเขาทั้งหลายจะเป็นอย่างที่ข้าพระองค์เป็นอยู่นี้

22 ขอให้บรรดาการชั่วของเขาทั้งหลายมาปรากฏต่อพระพักตร์พระองค์ และขอทรงกระทำแก่เขาทั้งหลาย เหมือนที่พระองค์ได้ทรงกระทำแก่ข้าพระองค์ เพราะการละเมิดทั้งสิ้นของข้าพระองค์เถิด ด้วยความสะท้อนถอนใจของข้าพระองค์นั้นมากมายหลายครั้ง และจิตใจของข้าพระองค์ก็อ่อนเพลียเต็มทีแล้ว"

Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 119


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 248, 680, 2362, 2606, 2851, 2930, 3081, ...

Apocalypse Revealed 213, 350, 543, 591, 612, 620, 652, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

The Lord 64

True Christian Religion 782


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 240, 270, 357, 484, 622, 724, 750, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Scriptural Confirmations 4, 9, 59, 78

Hop to Similar Bible Verses

Exodus 9:27

Leviticus 26:22, 31, 33, 40

Deuteronomy 23:3, 4, 28:41, 43, 44, 48, 65, 32:25

1 Kings 9:6, 7

2 Kings 21:15, 24:2

2 Chronicles 36:18

Nehemiah 9:33

Job 19:6

Psalms 25:18, 69:21, 79:1, 4, 10, 106:42

Proverbs 5:22

Ecclesiastes 4:1

Isaiah 3:26, 47:7, 49:21, 51:19, 54:11, 63:3, 64:10

Jeremiah 4:17, 19, 31, 5:31, 10:19, 13:17, 26, 14:18, 20, 15:5, 27:19, 21, 30:14, 16, 44:2, 6, 50:29, 51:35, 51, 52:6, 28

Lamentations 1:1, 2, 5, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 2:1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 3:11, 49, 4:4, 5, 15, 19, 5:1, 5, 14, 16, 17

Ezekiel 7:15, 12:13, 23:29, 25:3, 6, 26:2, 39:23

Daniel 9:12, 14

Hosea 2:13

Habakkuk 3:16

Zechariah 1:6

Revelation 14:20, 19:15

Word/Phrase Explanations

เมือง
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

มาก
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

น้ำตา
'A tear' signifies grief because of a lack of understanding of truth.

แก้ม
Jaws,' in Isaiah 30:28, signify thoughts from the sensory bodily principle, and so: thoughts from fallacies.

เพื่อน
In the Bible, there is a careful distinction between the word “brother” and the word “companion” or “friend.” That’s partly because the people of Israel...

ยูดาห์
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

ความทุกข์
An affliction "such as was not from the beginning of the world, no nor ever shall be", mentioned in 'Matthew 24:21', means the infestation from...

พบ
To not to be found any more, signifies not to rise again.

ถนน
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

ทาง
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

ประตู
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

ปุโรหิต
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

พรหมจารี
'Virgins,' as in Revelation 14:4, signify people who love truths because they are truths, so from a spiritual affection. 'Virgin' signifies the church as a...

หัว
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

ศัตรู
Foes, or adversaries, denote the falsities of evil. Foes, or adversaries, when predicate of the Lord, signifies to avert falsities derived from evil.

เยโฮวาห์
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ธิดา
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

ทุ่งหญ้า
Plants in the Bible generally represent facts, knowledge that can be gleaned from the world. Plants that can serve animals as food represent facts that...

ติดตาม
'To pursue,' as in Genesis 14:16, signifies a state of purification, because 'to pursue enemies' is the expulsion of evils and falsities which were with...

เยรูซาเล็ม
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

ตก
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

ระลึก
'To remember,' as in Genesis 41:9, signifies conjunction. 'Remembering' denotes conjunction because the remembrance of anyone in the other life joins them together, because as...

มือ
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

เห็น
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

วัน
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

เกียรติ
'Honor' signifies the good of love. 'To honor,' as mentioned in Isaiah 24:15, signifies worship and adoration. 'To honor thy father and thy mother,' as...

เปลือย
Clothing in general represents day-to-day knowledge about spiritual things, held in the memory so it can be used for the goodness of life. For someone...

มลทิน
Uncleanness and scum, as in Ezekiel 24:11, signifies evil and falsity.

กระโปรง
In Isaiah 6:1, 'the train of the Lord' signifies in general the divine proceeding, and specifically the divine truth which is in the extremities of...

ลง
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

มา
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

อาหาร
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

ผ่านไป
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

ส่ง
'Being sent' everywhere signifies, in an internal sense, going forth, as in John 17:8. In similar manner, it is said of the holy of the...

ให้
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

กระดูก
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

เท้า
The foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle. To set the right foot on the sea and the left on the earth, as...

ทำให้
'To reward' signifies meting out punishment.

กลับ
Swedenborg says that the Lord is the sun of heaven, and like the natural sun of our world shines on everyone, good or evil. What...

ละเมิด
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

คอ
'The neck' signifies influx and the communication of interior and exterior levels and the following conjunction. The inmost or third heaven has reference to the...

ตา
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

น้ำ
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

ปลอบโยน
When the Bible talks about someone being comforted or consoled, it generally means that they are being offered ideas that will help bring them to...

บัญชา
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

ชอบธรรม
He is said to be 'just' in a spiritual sense, who lives according to divine laws. They on the right hand being called 'just,' as...

กบฏ
'Rebel,' as in Genesis 14:4, relates to evils pertaining to a person, or to evil spirits, when they begin to arise and infest, after they...

คนรัก
To some degree, there really is no spiritual meaning to the word “love” in the Bible. Why? Because if you truly love another, that is...

บ้าน
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

ดาบ
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

ได้ยิน
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

นำ
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

ประกาศ
'To proclaim' signifies exploration from influx of the Lord.

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 922

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

922. Verse 20. And the wine-press was trodden without the city, signifies the bringing forth of falsity from evil out of hell. This is evident from the signification of "treading the wine-press," as being to bring forth truth from good, and in the contrary sense to bring forth falsity from evil, since "grapes," from which wine is made in the wine-press, signify the good of charity, and in the contrary sense evil; and from good truth is brought forth, and from evil falsity. That this, as well as falsifications of the Word, are signified by "the great wine-press of the anger of God," can be seen from the preceding article n. 920. The above is evident also from the signification of "without the city," as being from hell, for "city" signifies the doctrine of truth from the Word (see above, n. 223, while "without the city" signifies the doctrine of falsity from the Word falsified; and as the falsification of the Word is from hell, "without the city" means out of hell. In the Word "city" signifies doctrine, and "the city of David," that is, Zion, and "the city of Jerusalem," signify the church as to the Word and as to doctrine from the Word, therefore "without the city" signifies, not from the Word and doctrine from the Word; and what is not from the Word and from doctrine therefrom is from hell. "Without the city" has a like signification as "without the camp" of the sons of Israel in the desert, for their "camp" signified heaven and the church, and "without the camp," signified hell. For this reason the lepers and all that were unclean were sent out of the camp (Leviticus 13:46; Numbers 5:1-6); and the excrements, by which things infernal were signified, were left without the camp (Deuteronomy 23:13, 14).

(Odkazy: Deuteronomy 13:13-14, 23:12-13, 23:13-14; Revelation 14:20; The Apocalypse Explained 223, The Apocalypse Explained 920)


[2] That the "wine-press" and "treading it" signify the bringing forth of falsity from evil and the bringing forth of truth from good, can be seen from the Word where "wine-press" is mentioned. That it signifies the bringing forth of falsity from evil can be seen from the following passages. In Lamentations:

The Lord hath prostrated all my strong ones in the midst of me, He hath proclaimed against me an appointed time for breaking my young men; the Lord hath trodden the wine-press for the daughter of Judah (Lamentations 1:15).

This treats of the end of the church with the Jewish nation; and "the strong ones whom the Lord hath prostrated in the midst thereof" signifies the destruction of the love of good; those who are in love of good are called in the Word "strong ones," because good from its love prevails over the hells, and is therefore "strong." "In the midst" signifies all and everywhere. "To break the young men" signifies the destruction of all the understanding of truth; "an appointed time" means when both the goods and the truths of the church were all devastated with that nation; this time was when the Lord came into the world, and is what is meant by "the fullness of times." So "the Lord hath trodden the wine-press for the daughter of Judah" signifies the perversion of the church and the adulteration of the Word that is brought forth from evils of life and falsities of doctrine, "the daughter of Judah" being the church from the doctrine of truth from the Word, and "wine-press" being the bringing forth of falsity from evil, and the consequent adulteration of the Word and overthrow of the church. In the sense of the letter this is attributed to the Lord; but this is reversed in the spiritual sense, in which it is meant that this was done by that nation itself.

[3] In Joel:

Send forth the sickle, for the harvest is ripe; come, get ye down, for the wine-press is full, the vats have overflowed; for their wickedness is great (Joel 3:13.)

The devastation of the church as to good and as to truth is thus described; and "the wine-press is full and the vats have overflowed" signifies that there was nothing except falsities from evil. (The rest may be seen explained, n. 911.

In Hosea:

Be not glad, O Israel, over a likeness, like the nations: for thou hast committed whoredom under thy God; thou hast loved the reward of whoredom upon all corn-floors; the floor and the wine-press shall not feed them, and the new wine shall be false to her (Hosea 9:2).

This treats of the falsification of the Word; "the floor and the wine-press shall not feed them" signifies that they will not draw from the Word the goods and truths that nourish the soul. (But this passage also has been explained above, n. 695

(Odkazy: Hosea 9:1-2; The Apocalypse Explained 695, The Apocalypse Explained 911)


[4] In Jeremiah:

Upon thy vintage hath the spoiler fallen; therefore gladness and joy are gathered out of Carmel, and out of the land of Moab; and I have caused the wine to cease from the wine-presses; none shall tread with shouting; the shouting shall be no shouting (Jeremiah 48:32-34).

What is signified by "the vintage" upon which the spoiler hath fallen, and what by "the gladness and joy" that were gathered, may be seen above n. 919; that there is no longer any truth because there is no good is signified by "I have caused the wine to cease from the wine-presses;" and that there is no longer any joy from any spiritual love is signified by "none shall tread with shouting," "shouting" meaning the rejoicing of those that tread the wine press.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 919)


[5] In Isaiah:

Who is this that cometh from Edom, His garments sprinkled from Bozrah, He that is honorable in His apparel, walking in the multitude of His strength? I that speak in justice, mighty to save. Wherefore art Thou red in Thy garment, and Thy garments as of one that treadeth in the wine-press? I have trodden the wine-press alone; and of the people not a man was with Me; therefore have I trodden them in mine anger, and trampled them in My wrath; therefore their victory is sprinkled upon My garments, and I have stained all My raiment (Isaiah 63:1-3).

This is said of the Lord, and of His combats against all the hells; and as He fought against them from the Human, in which was the Divine Itself, it is said, "Who is this that cometh from Edom, His garments sprinkled from Bozrah?" which signifies fighting from the good of love and from truth, which are from the Divine; for Edom means red, and Bozrah gathering the vintage; and "red" is predicated of good, and "gathering the vintage" of truth; and because this is what Edom and Bozrah mean, the expressions "red" and "as one treading in the wine-press" are afterwards used. And as the Divine good and the Divine truth that are here meant are the Word in the letter, and this is what is signified by the Lord's "garments" it is said, "garments sprinkled," also "honorable in His apparel." And as all strength in the Word is in the letter it is said, "walking in the multitude of His strength." Judgment from His Divine upon the good and upon the evil and consequent salvation, is meant by "I that speak in justice, mighty to save." The violence offered to the Word by the Jewish nation is signified by "Wherefore art Thou red in Thy garments, and Thy garments as of one that treadeth in the wine-press?" "Red in garment" is predicated of the violence offered to the Divine good of the Word, which is meant above by "Edom," and "garments as of one that treadeth in the wine-press" is predicated of the violence offered to Divine truth in the Word, which is meant above by "Bozrah." "The Lord's garments" signify the Word in the letter, to which violence was offered through adulterations and falsifications of it. The casting down of the hells and of their falsities by His own power is signified by "I have trodden the wine-press alone, and of the people not a man was with Me." The casting down into the hells of those who were in direful evils and in falsities therefrom is signified by "I have trodden them in Mine anger and trampled them in My wrath;" "anger" is predicated of evils, and "wrath" of falsities; and these are attributed to the Lord; although it is those who are in evils and in falsities therefrom that are angry and wrathful against the Lord. And as the judgment by which the hells were subjugated was accomplished by the Lord by means of temptations admitted into His Human, even to the last, which was the passion of the cross, it is said, "therefore their victory is sprinkled upon My garments, and I have stained all My raiment." For by all things of His passion and by the last temptation on the cross the Lord represented the violence offered by the Jewish nation to the Word, that is, to Divine truth (see above, n. 183, 195, 627, 655, 805).

(Odkazy: The Apocalypse Explained 183, 195, The Apocalypse Explained 627, 655, The Apocalypse Explained 805)


[6] That "wine-press" and "treading it" signify the bringing forth of truth from good, because "the grape" signifies spiritual good, and "wine from the grape" truth from that good, can be seen from the following passages.

In Joel:

Rejoice, ye sons of Zion, the floors are full of corn, and the winepresses overflow with new wine and oil (Joel 2:23, 24).

"Sons of Zion" signify those who are in wisdom from the Divine truth; "the floors are full of corn" signifies that they have celestial good in abundance; "the wine-presses overflow with new wine and oil" signifies that from the good of charity they have truth and its delight.

(Odkazy: Joel 2:23-24)


[7] In Matthew:

A man, a householder, planted a vineyard, and set a hedge about it, and digged a wine-press in it, and built a tower; and let it out to husbandmen, who slew the servants sent to them, and finally the son (Matthew 21:33).

The "vineyard" which the householder planted signifies the church that was instituted with the sons of Jacob; the "hedge" which he set about it signifies protection from the falsities of evil, which are from hell; "and digged a wine-press in it" signifies that it had spiritual good; "and built a tower" signifies interior truths from that good which looked to heaven; "and let it out to husbandmen" signifies to that people; "they slew the servants that were sent to them" signifies that they slew the prophets; "and finally the son" signifies the Lord.

(Odkazy: Isaiah 5:1-2)


[8] In Isaiah:

My beloved had a vineyard in a horn of a son of oil, which he fenced and gathered out the stones, and planted it with a noble vine, and built a tower in the midst of it, and also hewed out a wine-press in it; and he looked that it should bring forth grapes, but it brought forth wild grapes (Isaiah 5:1, 2).

"Vineyard," "tower," and "wine-press," have a like signification here as just above in Matthew. (The rest may be seen explained n. 918. In most passages, where "vintage" and "wine press" are mentioned, the "harvest" and "corn floor" are also mentioned (as in Hosea 9:1, 2; Joel 2:23, 24; 3:13; Numbers 18:26-30; Deuteronomy 15:14; 16:13; 2 Kings 6:27); and for the reason that "harvest" and "corn-floor," from "corn" and "bread" signify the good of celestial love, which is love to the Lord; and "vintage" and "wine-press," from the "grape" and the "wine," signify the good of spiritual love, which is love towards the neighbor; for these two loves make one, like an efficient cause and its effect. This has been said because here in Revelation the "harvest" is mentioned, and afterwards the "vintage" in the same way. (For the "harvest" see verses 14, 15; and the "vintage," verse 19.)

(Odkazy: Hosea 9:1-2; Isaiah 5:1-2; Joel 2:23-24; Revelation 14:14-15, 14:19; The Apocalypse Explained 918)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 921, 923


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: