Bible

 

Lamentations 1

Thai: from KJV         

Studovat vnitřní smysl

Další →

1 กรุงที่คับคั่งด้วยพลเมืองมาอ้างว้างอยู่ได้หนอ กรุงที่รุ่งเรืองอยู่ท่ามกลางประชาชาติมากลายเป็นดั่งหญิงม่ายหนอ กรุงที่เป็นดั่งเจ้าหญิงท่ามกลางเมืองทั้งหลายก็กลับเป็นเมืองขึ้นเขาไป

2 กรุงนั้นร่ำไห้สะอื้นในราตรีกาล และน้ำตาของเธอก็อาบแก้ม เธอจะหาใครท่ามกลางคนที่รักเธอให้มาปลอบเธอก็หาไม่พบ บรรดาพวกเพื่อนของเธอสิ้นทุกคนได้ทรยศต่อเธอ เขาทั้งปวงกลับเป็นศัตรูของเธอ

3 ยูดาห์ได้ถูกกวาดไปเป็นเชลย ได้รับความทุกข์ใจ ต้องทำงานอย่างทาส เธอต้องพำนักอยู่ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย เธอไม่พบที่หยุดพักสงบเลย บรรดาผู้ข่มเหงได้ไล่ทันเธอเมื่อเวลาเธอทุกข์ใจ

4 ถนนหนทางที่เข้าเมืองศิโยนก็คร่ำครวญอยู่ เพราะไม่มีผู้ใดเดินไปในงานเทศกาลที่เคร่งครัดทั้งหลายนั้น บรรดาประตูเมืองของเธอก็รกร้างเสียแล้ว พวกปุโรหิตของเธอได้พากันถอนใจ สาวพรหมจารีทั้งหลายของเธอก็ต้องทนทุกข์ และตัวเธอเองก็ได้รับความขมขื่นยิ่งนัก

5 พวกคู่อริของเธอกลายเป็นหัวหน้า พวกศัตรูของเธอได้จำเริญขึ้น ด้วยว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำให้เธอทนทุกข์ เพราะความทรยศอันมหันต์ของเธอ ลูกเต้าทั้งหลายของเธอตกไปเป็นเชลยต่อหน้าคู่อริ

6 และความโอ่อ่าตระการได้พรากไปจากธิดาแห่งศิโยนเสียแล้ว พวกเจ้านายของเธอก็กลับเป็นดุจฝูงกวางที่หาทุ่งหญ้าเลี้ยงชีวิตไม่ได้ และได้วิ่งป้อแป้หนีไปข้างหน้าผู้ไล่ติดตาม

7 เยรูซาเล็มเมื่อตกอยู่ในยามทุกข์ใจและยามลำเค็ญก็ได้หวนระลึกถึงสิ่งประเสริฐที่ตนเคยมีในครั้งกระโน้น เมื่อพลเมืองของเธอตกอยู่ในมือของคู่อริ และหามีผู้ใดจะสงเคราะห์เธอไม่ พวกคู่อริเห็นเธอแล้วก็เยาะเย้ยวันสะบาโตทั้งหลายของเธอ

8 เยรูซาเล็มได้ทำบาปอย่างใหญ่หลวง เหตุฉะนี้เธอจึงถูกไล่ออก บรรดาคนที่เคยให้เกียรติเธอก็ลบหลู่เธอ เพราะเหตุเขาทั้งหลายเห็นความเปลือยเปล่าของเธอ เออ เธอเองได้ถอนใจยิ่งและหันหน้าของเธอไปเสีย

9 มลทินของเธอก็กรังอยู่ในกระโปรงของเธอ และเธอหาได้คำนึงถึงอนาคตของเธอไม่ ดังนั้นเธอจึงได้เสื่อมทรามลงเร็วอย่างน่าใจหาย เธอก็ไม่มีผู้ใดจะเล้าโลม "ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทอดพระเนตรความทุกข์ใจของข้าพระองค์ เพราะพวกศัตรูได้พองตัวขึ้นแล้ว"

10 พวกศัตรูได้ยื่นมือของเขายึดเอาบรรดาของประเสริฐของเธอ ด้วยเธอได้เห็นบรรดาประชาชาติบุกรุกเข้ามาในสถานบริสุทธิ์ของเธอ คือคนที่พระองค์ได้ทรงห้ามไม่ให้เข้ามาในชุมนุมชนของพระองค์

11 บรรดาพลเมืองของเธอได้ถอนใจใหญ่ เขาทั้งหลายเสาะหาอาหาร และพวกเขาได้เอาของประเสริฐของตัวออกแลกอาหารกิน เพื่อจะได้ประทังชีวิต "ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงทอดพระเนตรและพิจารณา เพราะข้าพระองค์เป็นที่เหยียดหยามเสียแล้ว"

12 "ดูก่อน ท่านทั้งหลายที่เดินผ่านไป ท่านไม่เกิดความรู้สึกอะไรบ้างหรือ ดูเถิด จงดูซิว่ามีความทุกข์อันใดบ้างไหมที่เหมือนความทุกข์ที่มาสู่ข้าพเจ้า เป็นความทุกข์ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำแก่ข้าพเจ้าในวันที่พระองค์ทรงกริ้วข้าพเจ้าอย่างเกรี้ยวกราดนั้น

13 พระองค์ได้ทรงส่งเพลิงลงมาจากเบื้องบนให้เข้าไปเหนือกระดูกทั้งหลายของข้าพเจ้า และเพลิงนั้นก็มีชัยชนะต่อกระดูกเหล่านั้น พระองค์ได้ทรงกางตาข่ายไว้ดักเท้าของข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าต้องหันกลับ พระองค์ได้ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าโดดเดี่ยวอ้างว้าง และอ่อนระอาตลอดทั้งวัน

14 แอกแห่งการละเมิดทั้งมวลของข้าพเจ้าก็ถูกรวบเข้าโดยพระหัตถ์ของพระองค์ทรงรวบมัดไว้ แอกนั้นรัดรึงรอบคอข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงกระทำให้กำลังข้าพเจ้าถอยไป องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงมอบข้าพเจ้าไว้ในมือของเขาทั้งหลาย ซึ่งข้าพเจ้าไม่สามารถต่อต้านได้

15 องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเหยียบบรรดาผู้มีกำลังแข็งแกร่งของข้าพเจ้าไว้ใต้พระบาทท่ามกลางข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงเกณฑ์ชุมนุมชนเข้ามาต่อสู้ข้าพเจ้า เพื่อจะขยี้ชายฉกรรจ์ของข้าพเจ้าให้แหลกไป องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงย่ำบุตรสาวพรหมจารีแห่งยูดาห์ ดั่งเหยียบผลองุ่นลงในบ่อย่ำองุ่น

16 เพราะเรื่องเหล่านี้ข้าพเจ้าจึงร้องไห้ นัยน์ตาของข้าพเจ้า เออ นัยน์ตาของข้าพเจ้ามีน้ำตาไหลลงมา เพราะผู้ปลอบโยนที่ควรจะปลอบประโลมใจข้าพเจ้าก็อยู่ไกลจากข้าพเจ้า ลูกๆของข้าพเจ้าก็โดดเดี่ยวอ้างว้าง เพราะพวกศัตรูได้ชัยชนะ"

17 มืองศิโยนได้เหยียดมือทั้งสองออก แต่ก็ไม่มีใครที่เล้าโลมเธอได้ พระเยโฮวาห์ทรงมีพระบัญชาเรื่องยาโคบว่า ให้พวกคู่อริล้อมยาโคบไว้ เยรูซาเล็มเป็นดั่งผู้หญิงเมื่อมีประจำเดือนท่ามกลางเขาทั้งหลาย

18 "พระเยโฮวาห์ทรงชอบธรรมแล้ว เพราะข้าพเจ้าได้กบฏต่อพระบัญญัติของพระองค์ ดูก่อนบรรดาชนชาติทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอท่านได้ฟังและขอมามองดูความทนทุกข์ของข้าพเจ้า สาวพรหมจารีของข้าพเจ้า และหนุ่มๆของข้าพเจ้าตกไปเป็นเชลยแล้ว

19 ข้าพเจ้าได้ร้องเรียกบรรดาคนรักของข้าพเจ้า แต่เขาทั้งหลายได้หลอกลวงข้าพเจ้า พวกปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ของข้าพเจ้าก็ตายที่กลางเมือง ขณะเมื่อเขาออกหาอาหารเพื่อประทังชีวิตของตน

20 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ โปรดทอดพระเนตร เพราะข้าพระองค์มีความทุกข์ จิตใจของข้าพระองค์มีความทุรนทุราย จิตใจของข้าพระองค์ยุ่งเหยิงเพราะข้าพระองค์มักกบฏอย่างร้ายกาจ นอกบ้านมีคนต้องคมดาบตาย ในบ้านก็เหมือนมฤตยู

21 เขาทั้งหลายได้ยินว่า ข้าพระองค์ถอนใจอย่างไร หามีผู้ใดปลอบโยนข้าพระองค์ไม่ บรรดาศัตรูของข้าพระองค์ได้ยินถึงเหตุร้ายที่ตกแก่ข้าพระองค์ เขาทั้งหลายก็พากันดีใจที่พระองค์ได้ทรงกระทำอย่างนี้ พระองค์จะทรงนำวารที่พระองค์ทรงประกาศไว้นั้นให้มาถึง และเขาทั้งหลายจะเป็นอย่างที่ข้าพระองค์เป็นอยู่นี้

22 ขอให้บรรดาการชั่วของเขาทั้งหลายมาปรากฏต่อพระพักตร์พระองค์ และขอทรงกระทำแก่เขาทั้งหลาย เหมือนที่พระองค์ได้ทรงกระทำแก่ข้าพระองค์ เพราะการละเมิดทั้งสิ้นของข้าพระองค์เถิด ด้วยความสะท้อนถอนใจของข้าพระองค์นั้นมากมายหลายครั้ง และจิตใจของข้าพระองค์ก็อ่อนเพลียเต็มทีแล้ว"

Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 119


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 248, 680, 2362, 2606, 2851, 2930, 3081, ...

Apocalypse Revealed 213, 350, 543, 591, 612, 620, 652, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

The Lord 64

True Christian Religion 782


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 240, 270, 357, 484, 622, 724, 750, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Scriptural Confirmations 4, 9, 59, 78

Hop to Similar Bible Verses

Exodus 9:27

Leviticus 26:22, 31, 33, 40

Deuteronomy 23:3, 4, 28:41, 43, 44, 48, 65, 32:25

1 Kings 9:6, 7

2 Kings 21:15, 24:2

2 Chronicles 36:18

Nehemiah 9:33

Job 19:6

Psalms 25:18, 69:21, 79:1, 4, 10, 106:42

Proverbs 5:22

Ecclesiastes 4:1

Isaiah 3:26, 47:7, 49:21, 51:19, 54:11, 63:3, 64:10

Jeremiah 4:17, 19, 31, 5:31, 10:19, 13:17, 26, 14:18, 20, 15:5, 27:19, 21, 30:14, 16, 44:2, 6, 50:29, 51:35, 51, 52:6, 28

Lamentations 1:1, 2, 5, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 2:1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 3:11, 49, 4:4, 5, 15, 19, 5:1, 5, 14, 16, 17

Ezekiel 7:15, 12:13, 23:29, 25:3, 6, 26:2, 39:23

Daniel 9:12, 14

Hosea 2:13

Habakkuk 3:16

Zechariah 1:6

Revelation 14:20, 19:15

Word/Phrase Explanations

เมือง
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

มาก
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

น้ำตา
'A tear' signifies grief because of a lack of understanding of truth.

แก้ม
Jaws,' in Isaiah 30:28, signify thoughts from the sensory bodily principle, and so: thoughts from fallacies.

เพื่อน
In the Bible, there is a careful distinction between the word “brother” and the word “companion” or “friend.” That’s partly because the people of Israel...

ยูดาห์
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

ความทุกข์
An affliction "such as was not from the beginning of the world, no nor ever shall be", mentioned in 'Matthew 24:21', means the infestation from...

พบ
To not to be found any more, signifies not to rise again.

ถนน
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

ทาง
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

ประตู
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

ปุโรหิต
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

พรหมจารี
'Virgins,' as in Revelation 14:4, signify people who love truths because they are truths, so from a spiritual affection. 'Virgin' signifies the church as a...

หัว
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

ศัตรู
Foes, or adversaries, denote the falsities of evil. Foes, or adversaries, when predicate of the Lord, signifies to avert falsities derived from evil.

เยโฮวาห์
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ธิดา
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

ทุ่งหญ้า
Plants in the Bible generally represent facts, knowledge that can be gleaned from the world. Plants that can serve animals as food represent facts that...

ติดตาม
'To pursue,' as in Genesis 14:16, signifies a state of purification, because 'to pursue enemies' is the expulsion of evils and falsities which were with...

เยรูซาเล็ม
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

ตก
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

ระลึก
'To remember,' as in Genesis 41:9, signifies conjunction. 'Remembering' denotes conjunction because the remembrance of anyone in the other life joins them together, because as...

มือ
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

เห็น
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

วัน
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

เกียรติ
'Honor' signifies the good of love. 'To honor,' as mentioned in Isaiah 24:15, signifies worship and adoration. 'To honor thy father and thy mother,' as...

เปลือย
Clothing in general represents day-to-day knowledge about spiritual things, held in the memory so it can be used for the goodness of life. For someone...

มลทิน
Uncleanness and scum, as in Ezekiel 24:11, signifies evil and falsity.

กระโปรง
In Isaiah 6:1, 'the train of the Lord' signifies in general the divine proceeding, and specifically the divine truth which is in the extremities of...

ลง
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

มา
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

อาหาร
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

ผ่านไป
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

ส่ง
'Being sent' everywhere signifies, in an internal sense, going forth, as in John 17:8. In similar manner, it is said of the holy of the...

ให้
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

กระดูก
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

เท้า
The foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle. To set the right foot on the sea and the left on the earth, as...

ทำให้
'To reward' signifies meting out punishment.

กลับ
Swedenborg says that the Lord is the sun of heaven, and like the natural sun of our world shines on everyone, good or evil. What...

ละเมิด
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

คอ
'The neck' signifies influx and the communication of interior and exterior levels and the following conjunction. The inmost or third heaven has reference to the...

ตา
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

น้ำ
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

ปลอบโยน
When the Bible talks about someone being comforted or consoled, it generally means that they are being offered ideas that will help bring them to...

บัญชา
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

ชอบธรรม
He is said to be 'just' in a spiritual sense, who lives according to divine laws. They on the right hand being called 'just,' as...

กบฏ
'Rebel,' as in Genesis 14:4, relates to evils pertaining to a person, or to evil spirits, when they begin to arise and infest, after they...

คนรัก
To some degree, there really is no spiritual meaning to the word “love” in the Bible. Why? Because if you truly love another, that is...

บ้าน
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

ดาบ
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

ได้ยิน
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

นำ
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

ประกาศ
'To proclaim' signifies exploration from influx of the Lord.

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 850

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

850. And behold a Lamb standing on the Mount Zion, signifies the presence of the Lord in heaven and in the church for separating the good from the evil and for executing judgment. This is evident from the signification of "Lamb," as being the Lord as to the Divine Human (see above, n. 297, 314, 343, 460, 482); also from the signification of "standing," as meaning to be present and to be conjoined (of which presently); also from the signification of "the Mount Zion," as being heaven and the church, where the Lord reigns by His Divine truth, as can be seen from the passages in the Word where "Mount Zion" is mentioned. But first something shall be said about the Lord's presence in heaven and in the church, for separating the good from the evil and for executing judgment. The presence of the Lord is perpetual in the whole heaven and in the whole church; for heaven is not heaven from what is the angels' own [proprium] in it, nor is the church a church from what is men's own [proprium] in it, but from the Divine of the Lord with them. For an angel's own [proprium] cannot make heaven, nor a man's own [proprium] the church, since the own [proprium], both of angels and of men, is not good. Consequently it is the Divine that goes forth from the Lord, as received by them, that makes heaven and the church in particular with each one, and thus makes heaven and the church in general in all in whom heaven and the church exist. Thence it is evident that the presence of the Lord is perpetual with all who are in heaven and in the church; but it is a presence that is peaceful, tranquil, preserving, and sustaining, by which all things in the heavens and on the earth are held constantly in their order and connection, or are reduced to that order; so, too, in the hells. But the presence that is meant here by "standing upon the Mount Zion" is the unusually active presence of the Lord, for the purpose of effecting an inflow of His Divine through the heavens into the lower parts, that the good there may be separated from the evil, and the evil be cast down from their places where they had formed for themselves a semblance of heavens. But this presence and conjunction of the Lord with the heavens and His consequent influx into the lower parts to effect the judgment has been treated of above (n. 413, 418, 419, 426, 489, 493, 702, 704). It is this presence that is signified elsewhere by "standing," when attributed to the Lord (as in Isaiah 3:13). From all this it can be seen that "behold a Lamb standing on the Mount Zion" signifies the presence of the Lord in heaven and in the church, for separating the good from the evil and for executing judgment.

(Odkazy: Revelation 14:1; The Apocalypse Explained 297, 314, The Apocalypse Explained 343, The Apocalypse Explained 413, 418-419, 426, 460, 482, 489, 493, The Apocalypse Explained 702, 704)


[2] "Mount Zion" signifies heaven and the church where the Lord reigns by His Divine truth, for the reason that Zion was a city built by David, and in which he afterwards dwelt, and was therefore called "the city of David," and as "David" represented the Lord in respect to His royalty, which is the Divine truth, "Zion" signifies in the Word heaven and the church, where the Lord reigns by His Divine truth. For the same reason the ark of Jehovah, in which the law was deposited, was carried into that city by David; for that law also signifies in a broad sense Divine truth going forth from the Lord. And for the same reason Jerusalem, which lay below that mountain, signifies the church in respect to doctrine; for every doctrine of the church is from the Divine truth that goes forth from the Lord, consequently is from the Word. That city was built upon a mountain for the reason that at that time mountains, because of their height, represented the heavens, and thence also in the Word signify the heavens. The ground of this representation and consequent signification is that the highest heavens, in which are the angels of the third degree, appear at a height above the rest, and before the eyes of others like mountains; and as the highest heavens appear like mountains, and the angels who are upon them are in love to the Lord, so "mountains," and especially "Mount Zion," signify in the Word love to the Lord. (That a "mountain" signifies love see above, n. 405, 510.)

(Odkazy: The Apocalypse Explained 405, The Apocalypse Explained 510)


[3] That "Zion" signifies heaven and the church, in which the Lord reigns by His Divine truth, can be seen from the following passages. In David:

I have anointed My king upon Zion, the mountain of My holiness. I will declare the decree, Jehovah hath said unto Me, Thou art My Son, this day have I begotten Thee. I will give the nations for Thine inheritance, and the ends of the earth for Thy possession. Kiss the Son, lest He be angry and ye perish in the way, for His anger will shortly burn forth. Happy are all they that trust in Him (Psalms 2:6-8, 12).

This evidently was not said of David, but of the Lord, for it is said, "Thou art My Son, this day have I begotten Thee. I will give the nations for Thine inheritance, and the ends of the earth for Thy possession;" also "Kiss the Son, lest He be angry and ye perish in the way; Happy are all they that trust in Him;" nothing of which can be said of David. Therefore "to anoint a king upon Zion, the mountain of holiness," signifies the Lord's rule in heaven and in the church by means of Divine truth. (What "to be anointed" and "one anointed" signify, in reference to the Lord, may be seen above, n. 375.) "King" signifies the Lord in respect to Divine truth, "Zion" heaven and the church, and "to declare the decree" His coming; "Thou art, My Son, this day have I begotten Thee," signifies the Divine Human, which also is the Son of God; that He has all power in the heavens and on earth is meant by "I will give the nations for Thine inheritance, and the ends of the earth for Thy possession;" that there must be conjunction with Him by love that there may be salvation is signified by "Kiss the Son, lest He be angry and ye perish in the way." The Last Judgment by Him is signified by "His anger will shortly burn forth;" that those who have faith in Him will then be saved is signified by "Happy are all they that trust in Him." All this makes evident that "Zion" means heaven and the church, where the Lord reigns by means of His Divine truth.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 375)


[4] Likewise in Zechariah:

Exult greatly, O daughter of Zion; shout, O daughter of Jerusalem; behold thy king cometh unto thee; He is just and a Deliverer; meek and riding upon an ass, and upon a colt the son of an ass (Zechariah 9:9).

That this was said of the Lord and of His kingdom in the heavens and on earth, which kingdom is meant by "Zion" and by "Jerusalem," is evident in the Gospels, where this, when it is fulfilled, is related:

Jesus sent two disciples that they might bring to Him an ass and her colt. This was done that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, Tell ye the daughter of Zion, Behold thy King cometh to thee, meek, sitting upon an ass, and upon a colt, the son of a beast of burden (Matthew 21:1, 2, 4, 5; John 12:14, 15).

That "riding upon an ass and upon a foal of an ass" was a sign of royalty, and therefore the Lord so rode when He entered Jerusalem, and He was therefore called King by the multitude crying aloud, and branches of palm trees and garments were strewn upon the way before Him (verses 7-9), may be seen above n. 31, and as the Lord thus entered Jerusalem as a King it is evident that "Zion" means heaven and the church, in which the Lord reigns by means of His Divine truth. That the kings of Judah and Israel represented the Lord as to the Divine truth, and that consequently "kings" mean those who are in truths from good from the Lord can be seen above (n. 31, 553, 625); and that especially David represented in the Word the Lord as to royalty, which is the Divine truth (n. 205).

(Odkazy: John 12:14-15; Matthew 21:1-2, 21:4-5, 21:7-9; The Apocalypse Explained 31, 205, The Apocalypse Explained 553, The Apocalypse Explained 625)


[5] In Isaiah:

O Zion, proclaimer of good tidings, get thee up into the high mountain; O Jerusalem, proclaimer of good tidings, lift up thy voice with strength; lift it up, be not afraid; say unto the cities of Judah, Behold your God! behold the Lord Jehovih cometh in strength (Isaiah 40:9, 10).

As this is said of the Lord and of His Kingdom, and this is signified by "Zion and Jerusalem," it is said that "Zion and Jerusalem should proclaim it as good tidings," Zion from good of love, and Jerusalem from truths of doctrine. To proclaim good tidings from good of love is meant by "getting up into a high mountain;" and proclaiming good tidings from truths of doctrine is meant by "lifting up the voice with strength;" "the cities of Judah" signify the doctrine of love to the Lord and love towards the neighbor in the whole complex. The Lord as to the Divine truth and the Divine good, who was to come and execute judgment, is meant by, "Behold your God! behold the Lord Jehovih cometh in strength;" for the Lord is called "God" in the Word from Divine truth, and "Jehovah," and also "Lord Jehovih," from Divine good; and "to come in strength" is to execute judgment, and thus to subjugate the hells.

(Odkazy: Isaiah 40:9-10)


[6] In Micah:

In the end of the days it shall be that the mountain of the house of Jehovah shall be established in the head of the mountains, and it shall be exalted above the hills; and peoples shall flow unto it. And many nations shall come and say, Come and let us go up to the mountain of Jehovah, to the house of the God of Jacob, that He may teach us of His ways and that we may go in His paths; for from Zion shall go forth the law, and the word of Jehovah from Jerusalem. Then shall He judge among many nations, and shall reprove numerous nations, even afar off. Jehovah shall rule in Mount Zion from henceforth even forever. Thou, O tower of the flock, O hillside of the daughter of Zion, unto thee shall come and shall return the former kingdom, the kingdom of the daughter of Jerusalem (Micah 4:1-3, 7, 8).

Anyone can see that the coming of the Lord and of His kingdom in the heavens and in the earth are here described; therefore His kingdom, which is heaven and the church, is meant by "the mountain of the house of Jehovah" that will then be established in the head of the mountains. And as "Zion" means heaven and the church in which the Lord is to reign by His Divine truth, while "Jerusalem" means heaven and the church as to doctrine from that Divine truth, it is said, "from Zion shall go forth the law, and the word of Jehovah from Jerusalem." The instruction of all from the Lord is described by what then follows.

(Odkazy: Micah 4:7-8)


[7] In Isaiah:

Cry out and sing for joy, O inhabitant of Zion, for great is the Holy One of Israel in the midst of thee (Isaiah 12:6).

In the same:

The redeemed of Jehovah shall return to Zion with singing, and the joy of eternity shall be upon their head (3 Isaiah 35:10).

In Zephaniah:

Sing for joy, O daughter of Zion; shout, O Israel; be glad and exult with all the heart, O daughter of Jerusalem; Jehovah hath taken away thy judgments; He hath overturned thine adversary. Jehovah is in the midst of thee (Zephaniah 3:14, 15).

In Zechariah:

Sing for joy and be glad, O daughter of Zion; for lo, I come that I may dwell in the midst of thee; and many nations in that day shall cleave to Jehovah. I will dwell in thee (Zechariah 2:10, 11).

In the same:

I will return to Zion, and will dwell in the midst of Jerusalem; whence Jerusalem shall be called the city of truth, and the mountain of Jehovah, the mountain of holiness (Zechariah 8:3).

In David:

Who shall give in Zion the salvation of Israel? When Jehovah shall bring back the captivity of his people Jacob shall exult and Israel shall be glad (Psalms 14:7; 53:6).

In Isaiah:

The Lord Jehovih shall lay in Zion for a foundation a tried stone, a precious corner stone of a well-founded foundation; he that believeth shall not make haste. Then I will set judgment for a rule and justice for a plummet; your covenant with death shall be abolished, and your vision with hell shall not stand (Isaiah 28:16-18).

In the same:

In that day a present unto Jehovah of Hosts shall be brought, a people distracted and plundered, from a terrible people, to the place of the name of Jehovah of Hosts, to Mount Zion (Isaiah 18:7).

In the same:

I have made near My justice, it is not far off, and My salvation shall not tarry; I will place salvation in Zion, My adornment for Israel (Isaiah 46:13).

In the same:

Then a Redeemer shall come to Zion (Isaiah 59:20).

These passages treat of the Lord's coming and of His kingdom in the heavens and on the earth, and as that kingdom is meant by "Zion and Jerusalem" it is said that they shall come thither, and that Jehovah the Holy One and the King of Israel shall dwell there; "Jehovah the Holy One and the King of Israel" meaning the Lord as to Divine truth. This makes clear that "Zion" means heaven and the church, in which the Lord reigns by Divine truth, and "Jerusalem" heaven and the church as to doctrine from that Divine truth. Who does not see that Zion and Jerusalem, to which the nations should be brought back, and where the Lord should dwell, do not mean Zion and Jerusalem where the Jewish nation was?

(Odkazy: Zechariah 2:10-11; Zephaniah 3:14-15)


[8] It can also be seen from the following passages that "Zion" means heaven and the church, in which the Lord reigns by Divine truth. In Isaiah:

Zion shall be redeemed with judgment, and those of her that are brought back in justice (Isaiah 1:27).

In the same:

He that is left in Zion and he that remaineth in Jerusalem shall be called holy to Him, everyone that is written unto life in Jerusalem. Jehovah will create over every dwelling of Mount Zion, and over her assemblies, a cloud by day and a smoke and the shining of a flame of fire by night (Isaiah 4:3, 5).

In the same:

Jehovah of Hosts shall reign in Mount Zion and in Jerusalem, and before His elders shall be glory (Isaiah 24:23).

In the same:

Jehovah, who hath His fireplace in Zion, and His oven in Jerusalem (Isaiah 31:9).

In the same:

Jehovah is exalted, for He dwelleth on high; He hath filled Zion with judgment and justice. Look upon Zion, the city of our set feast; let thine eyes see Jerusalem, a quiet habitation, a tabernacle that shall not be destroyed (Isaiah 33:5, 20).

In the same:

The virgin daughter of Zion hath despised thee; she hath laughed thee to scorn; the daughter of Jerusalem hath shaken her head after thee, because thou hast blasphemed and reviled the Holy One of Israel (Isaiah 37:22, 23).

In David:

That I may recount all Thy praises in the gates of the daughter of Zion (Psalms 9:14).

The sides of the north, the city of the great King; God is known in her streets (Psalms 48:2, 3).

In the same:

Encompass ye Zion, and encircle her, number her towers, set your heart to her bulwarks, examine her palaces; and ye shall tell to the generation following that this God is our God forever and ever; He will lead us (Psalms 48:11-14).

In the same:

In Salem is the tabernacle of God, and his dwelling place in Zion (Psalms 76:2).

In the same:

The Lord hath chosen the tribe of Judah, the mountain of Zion which He hath loved (Psalms 78:68).

In the same:

Jehovah loveth the gates of Zion more than all the dwellings of Jacob. Glorious things are to be spoken in thee, O city of God; Jehovah shall count when He describeth the peoples, This one was born there. All my fountains are in thee (Psalms 87:2, 3, 6, 7).

In the same:

When Jehovah shall bring back the captivity of Zion, then shall our mouth be filled with laughter, and our tongue with singing (Psalms 126:1, 2).

In the same:

Jehovah shall bless thee out of Zion, that thou mayest see the good of Jerusalem all the days of my 1 life; that thou mayest see the sons of thy sons, peace upon Israel (Psalms 128:5, 6).

In the same:

Jehovah hath chosen Zion, He hath desired it for a seat for Himself; this is My rest forever, here will I dwell, for I have desired it (Psalms 132:13, 14).

In the same:

Jehovah shall bless thee out of Zion (Psalms 134:3).

In the same:

Blessed be Jehovah out of Zion, who dwelleth in Jerusalem (Psalms 135:21).

In the same:

Jehovah shall reign forever thy God, O Zion, in generation and generation (Psalms 146:10).

In the same:

Let the sons of Zion exalt in their king; let them praise His name in the dance; let them sing psalms with timbrel and harp (Psalms 149:2, 3).

These passages respecting Zion are quoted that everyone may see that in the Word "Zion" does not mean Zion, but heaven and the church where the Lord reigns by means of His Divine truth. Most of these are also prophetic of the Lord, that when He came He would love Zion and dwell there forever; and yet He did not love that city nor Jerusalem, as is evident from His words respecting them; but He loved heaven and the church, where He is received through His Divine truth. This is why Zion is called "His rest," "His dwelling place," "the mountain of Jehovah," "the city of God," "the city of the great King," "the city of truth," and it is said that His kingdom shall be there "to eternity," "forever," and "to generation and generation;" none of which things could by any means be said of the Zion of David, or be meant by it.

(Odkazy: Isaiah 37:22-23; Psalms 48:2-3, 87:2-3, 87:5-7, Psalms 87:6-7, Psalms 126:1-2, 128:5-6, 132:13-14, 149:2-3)


[9] As the Lord came into the world to execute judgment, and thereby reduce all things in the hells and in the heavens to order; and as judgment is effected by Divine truth, since this, according to reception, is what makes man spiritual, and according to its laws, which are the Divine commandments in the Word, all judgments are effected in the spiritual world, so the Lord assumed the Human, and during His life in the world made it Divine truth, to the end that He might execute judgment, as has been said. That the Lord made His Human Divine truth is meant in John by:

The Word that was with God, and that was God, and by which all things were made that were made, and by which the world was created (1 :1, seq.).

"The Word" means Divine truth. That the Lord became Divine truth as to His Human is clearly stated as follows:

And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, glory as of the only-begotten from the Father, full of grace and truth (John 1:14).

The Lord as to Divine truth is also meant by "the Son of man," as the Lord frequently calls Himself in the Gospels; of whom He also says that judgment is to be wrought by Him. Since, then, the Lord executed judgment by His Divine truth, and since "Zion" means heaven and the church, in which the Lord reigns by His Divine truth, it is said in this chapter of Revelation, which treats of the separation of the good from the evil before the Last Judgment, that "a Lamb was seen standing upon the Mount Zion," which signifies the presence of the Lord in heaven and in the church for separating the good from the evil and for executing judgment, as has been said above.

(Odkazy: John 1:1-4, 1:1)


[10] Because "the mount of Zion" has the same signification elsewhere in the Word, it is said that the Lord will fight from Mount Zion for the church against the evil, and will destroy them; as in the following passages. In Isaiah:

Jehovah of Hosts shall come down to fight upon the mount of Zion and upon the hill thereof (Isaiah 31:4).

This, too, treats of the coming of the Lord and of the redemption or deliverance of the faithful; therefore "to fight upon the mount of Zion and upon the hill thereof" signifies to execute judgment by Divine truth, by which judgment is executed because all are judged according to their reception of it; since Divine truth, or the Word and doctrine therefrom, teach life, and everyone is judged according to the life.

[11] In David:

Jehovah will send help for thee out of the sanctuary, and will sustain thee out of Zion. We will sing of thy salvation, and in the name of our God we will set up our banners. I know that Jehovah saveth His anointed; He answereth him from the heaven of His holiness with the might of the salvation of His right hand (Psalms 20:2, 5, 6).

This, too, was said of the Lord and of His victory over the hells, and the consequent salvation of men. Combats and victories are meant by "answering His anointed from the heaven of His holiness with the might of the salvation of His right hand," and the salvation of the faithful thereby is meant by "His sustaining us out of Zion," and by "singing of His salvation. "

(Odkazy: Psalms 20:5-6)


[12] In the same:

Jehovah shall speak, and shall call the earth from the rising of the sun even unto its going down. Out of Zion, the perfection of beauty, God shall shine forth, our God shall come. He shall cry out to heaven above and to the earth to judge His people. Gather My saints together unto Me (Psalms 50:1-5).

This plainly treats of judgment upon all from Zion, that is, from the Lord by the Divine truth. The separation of the good from the evil is meant by "He shall call the earth from the rising of the sun to its going down. " Judgment upon all is meant by "He shall cry out to heaven above and to the earth to judge the people." The gathering together of the good and their salvation is meant by "gather My saints together unto Me." Divine truth, in which the Lord is in His glory, is meant by "Out of Zion the perfection of beauty God shall shine forth."

[13] In the same:

The saying of Jehovah to my lord, Sit thou at My right hand, until I make thine enemies a stool for thy feet. Jehovah shall send to thee the staff of thy strength out of Zion; rule thou in the midst of thine enemies (Psalms 110:1, 2).

The words of the Lord Himself in Matthew (Matthew 22:44) show that this was said of the Lord. "To sit at the right hand" signifies the Lord's Divine omnipotence; "to make his enemies a stool for his feet" signifies the complete subjugation and surrender of the hells; "the staff of strength out of Zion" signifies Divine truth, which is omnipotent, "Zion" meaning heaven, where the Lord reigns by His Divine truth. His rule over the hells by means of it is signified by "rule thou in the midst of thine enemies." That omnipotence belongs to the Lord alone, and this He has by His Divine truth, may be seen above n. 726. That truths have all power from good, and that good and truth therefrom are from the Lord, may also be seen above (n. 209, 338, 716, 776, 783).

(Odkazy: Psalms 110:1-2; The Apocalypse Explained 209, The Apocalypse Explained 338, The Apocalypse Explained 716, 726, 776, 783)


[14] In Isaiah:

Awake, awake, put on thy strength, O Zion; put on the garments of thy beauty, O Jerusalem, the city of holiness (Isaiah 52:1).

As "Zion" signifies heaven, where the Lord reigns by His Divine truth, and as Divine truth has all power, it is said, "Awake, awake, put on thy strength, O Zion. " Doctrine therefrom is signified by the "garments of beauty" that Jerusalem will put on.

[15] In Joel:

Jehovah shall roar out of Zion, and shall utter His voice from Jerusalem, that the heavens and the earth may shake. Then shall ye know that I am Jehovah, dwelling in Zion the mountain of My holiness, and that Jerusalem is holiness; no strangers shall pass through her any more (Isaiah 3:16, 17, 21).

In Amos:

Jehovah shall roar out of Zion, and utter His voice from Jerusalem (Amos 1:2).

"To roar," and the "roaring of a lion," when predicated of Jehovah, signify an ardent zeal for protecting heaven and the church, and for saving those who are therein by the Divine truth and its power, which is done by destroying the evils and falsities that rise up out of hell (see above, n. 601, and as "Zion" signifies heaven where the Lord reigns by the Divine truth, and "Jerusalem" signifies doctrine therefrom, it is clear what is signified by "Jehovah shall roar out of Zion, and shall utter His voice from Jerusalem." That the Lord is present where He reigns by His Divine truth, both with the angels of heaven and with the men of the church, is signified by "ye shall know that I am Jehovah, dwelling in Zion, the mountain of My holiness." That there shall be no falsities of evil there is signified by "no strangers shall pass through her," "strangers" being the falsities of evil.

(Odkazy: Joel 3:16-17, 3:21; The Apocalypse Explained 601)


[16] In Isaiah:

The day of vengeance of Jehovah, the year of retribution for the controversy of Zion (Isaiah 34:8).

"The day of vengeance of Jehovah and the year of retribution" signifies the Last Judgment, and the condemnation of those who through falsities and evils have laid waste all the truths of the church; which is what is meant by the words "for the controversy of Zion. " In David:

Jehovah is great out of Zion, and He is high above all the peoples, the king's strength (Psalms 99:2, 4).

Here Zion is called "the king's strength" from the Divine truth which has power itself.

(Odkazy: Isaiah 3:16-17; Lamentations 4:2; Psalms 102:21-22)


[17] In the same:

O Jehovah, Thou shalt arise and have mercy upon Zion, for it is time to pity her, for the set time is come; for Thy servants desire the stones thereof, and pity the dust thereof, that the nations may fear the name of Jehovah, and all the kings of the earth Thy glory; because Jehovah hath built up Zion, and hath appeared in His glory. The name of Jehovah shall be declared in Zion, and His praise in Jerusalem, when the peoples shall be gathered together, and the kingdoms, to serve Jehovah (Psalms 102:13-16, 21, 22).

This treats of the Lord's coming and of the redemption of the faithful by Him. His coming is signified by "the time to pity her," and by "the set time;" truths that are to be restored and truths that have been restored are signified by the "stones" which the servants desire; the establishment of the church and the worship of the Lord from Divine truths is described by what follows.

(Odkazy: Psalms 102:21-22)


[18] The devastation of the church by the Jewish nation, by this that they had falsified every Divine truth, is also described throughout the Word by the vastation of Zion. As in Isaiah:

The cities of Thy holiness are become a wilderness; Zion is become a wilderness, and Jerusalem a waste (Isaiah 64:10).

In Lamentations:

The precious sons of Zion, esteemed equal to pure gold, how are they reputed as earthenware bottles, the work of the hands of the potter (Lamentations 4:2-22 to the end; likewise in Isaiah 3:16-26; Jeremiah 6:2; Micah 3:10, 12 here).

"The virgin" and "the daughter of Zion" are mentioned in many places, as in the following: 2 Kings 19:21; Isaiah 1:8; 3:16, 17; 4:4; 10:32; 16:1; 37:22; 52:2; 62:11; Jeremiah 4:31; 6:2, 23; Lamentations 1:6; 2:1, 4, 8, 10, 13, 18; 4:22; Micah 1:13; 4:8, 10, 13; Zephaniah 3:14; Zechariah 2:10; 9:9; Psalms 9:15; Matthew 21:5; John 12:15 and elsewhere. "The daughter of Zion" signifies the spiritual affection for the Divine truth, which is the love of truth for the sake of truth, and the desire for it for the sake of the uses of eternal life. From all this it is now evident what is signified by "the Lamb was seen standing upon the Mount Zion," namely, that in what here follows the separation of the good from the evil for the execution of judgment is treated of.

-----
Footnotes:

1. the Hebrew has "thy," the photolithograph has "Deus Deus."

-----

(Odkazy: Isaiah 3:16-17; John 1:1-4; Lamentations 4:2; Psalms 87:5-7; Revelation 14:1)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 848, 899, 946, 1025, 1062


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: