Bible

 

คร่ำครวญ 1

พระคัมภีร์ไทย         

Studovat vnitřní smysl

Další →

1 กรุงที่คับคั่งด้วยพลเมืองมาอ้างว้างอยู่ได้หนอ กรุงที่รุ่งเรืองอยู่ท่ามกลางประชาชาติมากลายเป็นดั่งหญิงม่ายหนอ กรุงที่เป็นดั่งเจ้าหญิงท่ามกลางเมืองทั้งหลายก็กลับเป็นเมืองขึ้นเขาไป

2 กรุงนั้นร่ำไห้สะอื้นในราตรีกาล และน้ำตาของเธอก็อาบแก้ม เธอจะหาใครท่ามกลางคนที่รักเธอให้มาปลอบเธอก็หาไม่พบ บรรดาพวกเพื่อนของเธอสิ้นทุกคนได้ทรยศต่อเธอ เขาทั้งปวงกลับเป็นศัตรูของเธอ

3 ยูดาห์ได้ถูกกวาดไปเป็นเชลย ได้รับความทุกข์ใจ ต้องทำงานอย่างทาส เธอต้องพำนักอยู่ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย เธอไม่พบที่หยุดพักสงบเลย บรรดาผู้ข่มเหงได้ไล่ทันเธอเมื่อเวลาเธอทุกข์ใจ

4 ถนนหนทางที่เข้าเมืองศิโยนก็คร่ำครวญอยู่ เพราะไม่มีผู้ใดเดินไปในงานเทศกาลที่เคร่งครัดทั้งหลายนั้น บรรดาประตูเมืองของเธอก็รกร้างเสียแล้ว พวกปุโรหิตของเธอได้พากันถอนใจ สาวพรหมจารีทั้งหลายของเธอก็ต้องทนทุกข์ และตัวเธอเองก็ได้รับความขมขื่นยิ่งนัก

5 พวกคู่อริของเธอกลายเป็นหัวหน้า พวกศัตรูของเธอได้จำเริญขึ้น ด้วยว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำให้เธอทนทุกข์ เพราะความทรยศอันมหันต์ของเธอ ลูกเต้าทั้งหลายของเธอตกไปเป็นเชลยต่อหน้าคู่อริ

6 และความโอ่อ่าตระการได้พรากไปจากธิดาแห่งศิโยนเสียแล้ว พวกเจ้านายของเธอก็กลับเป็นดุจฝูงกวางที่หาทุ่งหญ้าเลี้ยงชีวิตไม่ได้ และได้วิ่งป้อแป้หนีไปข้างหน้าผู้ไล่ติดตาม

7 เยรูซาเล็มเมื่อตกอยู่ในยามทุกข์ใจและยามลำเค็ญก็ได้หวนระลึกถึงสิ่งประเสริฐที่ตนเคยมีในครั้งกระโน้น เมื่อพลเมืองของเธอตกอยู่ในมือของคู่อริ และหามีผู้ใดจะสงเคราะห์เธอไม่ พวกคู่อริเห็นเธอแล้วก็เยาะเย้ยวันสะบาโตทั้งหลายของเธอ

8 เยรูซาเล็มได้ทำบาปอย่างใหญ่หลวง เหตุฉะนี้เธอจึงถูกไล่ออก บรรดาคนที่เคยให้เกียรติเธอก็ลบหลู่เธอ เพราะเหตุเขาทั้งหลายเห็นความเปลือยเปล่าของเธอ เออ เธอเองได้ถอนใจยิ่งและหันหน้าของเธอไปเสีย

9 มลทินของเธอก็กรังอยู่ในกระโปรงของเธอ และเธอหาได้คำนึงถึงอนาคตของเธอไม่ ดังนั้นเธอจึงได้เสื่อมทรามลงเร็วอย่างน่าใจหาย เธอก็ไม่มีผู้ใดจะเล้าโลม "ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทอดพระเนตรความทุกข์ใจของข้าพระองค์ เพราะพวกศัตรูได้พองตัวขึ้นแล้ว"

10 พวกศัตรูได้ยื่นมือของเขายึดเอาบรรดาของประเสริฐของเธอ ด้วยเธอได้เห็นบรรดาประชาชาติบุกรุกเข้ามาในสถานบริสุทธิ์ของเธอ คือคนที่พระองค์ได้ทรงห้ามไม่ให้เข้ามาในชุมนุมชนของพระองค์

11 บรรดาพลเมืองของเธอได้ถอนใจใหญ่ เขาทั้งหลายเสาะหาอาหาร และพวกเขาได้เอาของประเสริฐของตัวออกแลกอาหารกิน เพื่อจะได้ประทังชีวิต "ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงทอดพระเนตรและพิจารณา เพราะข้าพระองค์เป็นที่เหยียดหยามเสียแล้ว"

12 "ดูก่อน ท่านทั้งหลายที่เดินผ่านไป ท่านไม่เกิดความรู้สึกอะไรบ้างหรือ ดูเถิด จงดูซิว่ามีความทุกข์อันใดบ้างไหมที่เหมือนความทุกข์ที่มาสู่ข้าพเจ้า เป็นความทุกข์ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำแก่ข้าพเจ้าในวันที่พระองค์ทรงกริ้วข้าพเจ้าอย่างเกรี้ยวกราดนั้น

13 พระองค์ได้ทรงส่งเพลิงลงมาจากเบื้องบนให้เข้าไปเหนือกระดูกทั้งหลายของข้าพเจ้า และเพลิงนั้นก็มีชัยชนะต่อกระดูกเหล่านั้น พระองค์ได้ทรงกางตาข่ายไว้ดักเท้าของข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าต้องหันกลับ พระองค์ได้ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าโดดเดี่ยวอ้างว้าง และอ่อนระอาตลอดทั้งวัน

14 แอกแห่งการละเมิดทั้งมวลของข้าพเจ้าก็ถูกรวบเข้าโดยพระหัตถ์ของพระองค์ทรงรวบมัดไว้ แอกนั้นรัดรึงรอบคอข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงกระทำให้กำลังข้าพเจ้าถอยไป องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงมอบข้าพเจ้าไว้ในมือของเขาทั้งหลาย ซึ่งข้าพเจ้าไม่สามารถต่อต้านได้

15 องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเหยียบบรรดาผู้มีกำลังแข็งแกร่งของข้าพเจ้าไว้ใต้พระบาทท่ามกลางข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงเกณฑ์ชุมนุมชนเข้ามาต่อสู้ข้าพเจ้า เพื่อจะขยี้ชายฉกรรจ์ของข้าพเจ้าให้แหลกไป องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงย่ำบุตรสาวพรหมจารีแห่งยูดาห์ ดั่งเหยียบผลองุ่นลงในบ่อย่ำองุ่น

16 เพราะเรื่องเหล่านี้ข้าพเจ้าจึงร้องไห้ นัยน์ตาของข้าพเจ้า เออ นัยน์ตาของข้าพเจ้ามีน้ำตาไหลลงมา เพราะผู้ปลอบโยนที่ควรจะปลอบประโลมใจข้าพเจ้าก็อยู่ไกลจากข้าพเจ้า ลูกๆของข้าพเจ้าก็โดดเดี่ยวอ้างว้าง เพราะพวกศัตรูได้ชัยชนะ"

17 มืองศิโยนได้เหยียดมือทั้งสองออก แต่ก็ไม่มีใครที่เล้าโลมเธอได้ พระเยโฮวาห์ทรงมีพระบัญชาเรื่องยาโคบว่า ให้พวกคู่อริล้อมยาโคบไว้ เยรูซาเล็มเป็นดั่งผู้หญิงเมื่อมีประจำเดือนท่ามกลางเขาทั้งหลาย

18 "พระเยโฮวาห์ทรงชอบธรรมแล้ว เพราะข้าพเจ้าได้กบฏต่อพระบัญญัติของพระองค์ ดูก่อนบรรดาชนชาติทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอท่านได้ฟังและขอมามองดูความทนทุกข์ของข้าพเจ้า สาวพรหมจารีของข้าพเจ้า และหนุ่มๆของข้าพเจ้าตกไปเป็นเชลยแล้ว

19 ข้าพเจ้าได้ร้องเรียกบรรดาคนรักของข้าพเจ้า แต่เขาทั้งหลายได้หลอกลวงข้าพเจ้า พวกปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ของข้าพเจ้าก็ตายที่กลางเมือง ขณะเมื่อเขาออกหาอาหารเพื่อประทังชีวิตของตน

20 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ โปรดทอดพระเนตร เพราะข้าพระองค์มีความทุกข์ จิตใจของข้าพระองค์มีความทุรนทุราย จิตใจของข้าพระองค์ยุ่งเหยิงเพราะข้าพระองค์มักกบฏอย่างร้ายกาจ นอกบ้านมีคนต้องคมดาบตาย ในบ้านก็เหมือนมฤตยู

21 เขาทั้งหลายได้ยินว่า ข้าพระองค์ถอนใจอย่างไร หามีผู้ใดปลอบโยนข้าพระองค์ไม่ บรรดาศัตรูของข้าพระองค์ได้ยินถึงเหตุร้ายที่ตกแก่ข้าพระองค์ เขาทั้งหลายก็พากันดีใจที่พระองค์ได้ทรงกระทำอย่างนี้ พระองค์จะทรงนำวารที่พระองค์ทรงประกาศไว้นั้นให้มาถึง และเขาทั้งหลายจะเป็นอย่างที่ข้าพระองค์เป็นอยู่นี้

22 ขอให้บรรดาการชั่วของเขาทั้งหลายมาปรากฏต่อพระพักตร์พระองค์ และขอทรงกระทำแก่เขาทั้งหลาย เหมือนที่พระองค์ได้ทรงกระทำแก่ข้าพระองค์ เพราะการละเมิดทั้งสิ้นของข้าพระองค์เถิด ด้วยความสะท้อนถอนใจของข้าพระองค์นั้นมากมายหลายครั้ง และจิตใจของข้าพระองค์ก็อ่อนเพลียเต็มทีแล้ว"

Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 119


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 248, 680, 2362, 2606, 2851, 2930, 3081, ...

Apocalypse Revealed 213, 350, 543, 591, 612, 620, 652, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

Doctrine of the Lord 64

True Christian Religion 782


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 240, 270, 357, 484, 622, 724, 750, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Scriptural Confirmations 4, 9, 59, 78

Jiný komentář

  Příběhy:

Skočit na podobné biblické verše

พระธรรม 9:27

เลวีนิติ 26:22, 31, 33, 40

เฉลยธรรมบัญญัติ 23:3, 4, 28:41, 43, 44, 48, 65, 32:25

1 กษัตริย์ 9:6, 7

2 กษัตริย์ 21:15, 24:2

2 พงศาวดาร 36:18

เนหะมีย์ 9:33

งาน 19:6

เพลงสดุดี 25:18, 69:21, 79:1, 4, 10, 106:42

สุภาษิต 5:22

ปัญญาจารย์ 4:1

อิสยาห์ 3:26, 47:7, 49:21, 51:19, 54:11, 63:3, 64:10

เยเรมีย์ 4:17, 19, 31, 5:31, 10:19, 13:17, 26, 14:18, 20, 15:5, 27:19, 21, 30:14, 16, 44:2, 6, 50:29, 51:35, 51, 52:6, 28

คร่ำครวญ 1:1, 2, 5, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 2:1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 3:11, 49, 4:4, 5, 15, 19, 5:1, 5, 14, 16, 17

เอเสเคียล 7:15, 12:13, 23:29, 25:3, 6, 26:2, 39:23

แดเนียล 9:12, 14

โฮเชยา 2:13

ฮาบากุก 3:16

เศคาริยา 1:6

การเปิดเผย 14:20, 19:15

Významy biblických slov

เมือง
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

มาก
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

น้ำตา
'A tear' signifies grief because of a lack of understanding of truth.

แก้ม
The cheek, referred to in Matthew 5:39, signifies the perception and understanding of interior truth. The right cheek signifies the affection, and thence perception, and...

รัก
To some degree, there really is no spiritual meaning to the word “love” in the Bible. Why? Because if you truly love another, that is...

เพื่อน
In the Bible, there is a careful distinction between the word “brother” and the word “companion” or “friend.” That’s partly because the people of Israel...

ศัตรู
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

ยูดาห์
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

ความทุกข์
An affliction "such as was not from the beginning of the world, no nor ever shall be", mentioned in 'Matthew 24:21', means the infestation from...

พบ
To not to be found any more, signifies not to rise again.

ถนน
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

ทาง
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

ประตู
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

ปุโรหิต
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

พรหมจารี
A ‘virgin’ in the Word means those who are in the Lord’s kingdom. –Secrets of Heaven 3081...

หัว
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

พระ
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

เยโฮวาห์
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ธิดา
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

หา
To not to be found any more, signifies not to rise again.

ทุ่งหญ้า
Plants in the Bible generally represent facts, knowledge that can be gleaned from the world. Plants that can serve animals as food represent facts that...

หญ้า
Plants in the Bible generally represent facts, knowledge that can be gleaned from the world. Plants that can serve animals as food represent facts that...

ติดตาม
'To pursue,' as in Genesis 14:16, signifies a state of purification, because 'to pursue enemies' is the expulsion of evils and falsities which were with...

เยรูซาเล็ม
Jerusalem, on Mount Zion, signifies the doctrine of love to the Lord, and how it governs your life. Jerusalem first comes to our attention in...

ตก
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

ระลึก
'To remember,' as in Genesis 41:9, signifies conjunction. 'Remembering' denotes conjunction because the remembrance of anyone in the other life joins them together, because as...

มือ
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

เห็น
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

วัน
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

ให้เกียรติ
'Honor' signifies the good of love. 'To honor,' as mentioned in Isaiah 24:15, signifies worship and adoration. 'To honor thy father and thy mother,' as...

เกียรติ
'Honor' signifies the good of love. 'To honor,' as mentioned in Isaiah 24:15, signifies worship and adoration. 'To honor thy father and thy mother,' as...

ความเปลือยเปล่า
Clothing in general represents day-to-day knowledge about spiritual things, held in the memory so it can be used for the goodness of life. For someone...

เปลือย
Clothing in general represents day-to-day knowledge about spiritual things, held in the memory so it can be used for the goodness of life. For someone...

หัน
Swedenborg says that the Lord is the sun of heaven, and like the natural sun of our world shines on everyone, good or evil. What...

มลทิน
Uncleanness and scum, as in Ezekiel 24:11, signifies evil and falsity.

กระโปรง
In Isaiah 6:1, 'the train of the Lord' signifies in general the divine proceeding, and specifically the divine truth which is in the extremities of...

ลง
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

มา
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

อาหาร
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

ดู
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

ผ่าน
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

ผ่านไป
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

เจ้า
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ส่ง
'Being sent' everywhere signifies, in an internal sense, going forth, as in John 17:8. In similar manner, it is said of the holy of the...

ให้
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

กระดูก
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

เท้า
The foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle. To set the right foot on the sea and the left on the earth, as...

ทำให้
'To reward' signifies meting out punishment.

กลับ
Swedenborg says that the Lord is the sun of heaven, and like the natural sun of our world shines on everyone, good or evil. What...

การละเมิด
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

ละเมิด
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

คอ
'The neck' signifies influx and the communication of interior and exterior levels and the following conjunction. The inmost or third heaven has reference to the...

ตา
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

น้ำ
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

ปลอบโยน
When the Bible talks about someone being comforted or consoled, it generally means that they are being offered ideas that will help bring them to...

บัญชา
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

ชอบธรรม
The word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. That may be because we hear it most often as part...

กบฏ
'Rebel,' as in Genesis 14:4, relates to evils pertaining to a person, or to evil spirits, when they begin to arise and infest, after they...

ฟัง
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

คนรัก
To some degree, there really is no spiritual meaning to the word “love” in the Bible. Why? Because if you truly love another, that is...

บ้าน
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

ดาบ
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

ได้ยิน
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

นำ
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

ประกาศ
'To proclaim' signifies exploration from influx of the Lord.

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 750

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

750. And they loved not their soul, even unto death, signifies the faithful who have endured temptations for the sake of these truths, and who have regarded the life of the world as of no account in comparison with the life of heaven. This is evident from the signification of "not to love the soul," as being to regard the life of the world as of no account in comparison with the life of heaven (of which presently); and from the signification of "even unto death," as being to endure temptations; for those who are in the combats of temptation regard the life of the world as of no account in comparison with the life of heaven, and consequently regard the death of their body as of no account in comparison with the life of the soul, as is evident from those who suffered martyrdom. The reason is, that they know that life in the world, which is only for some years, is as nothing compared with the life in heaven, which is eternal life; yea, there is no ratio between the time of man's life in the world and the life in heaven that will continue to eternity. Think if you can whether there can be any ratio between a hundred thousand years and eternity, and you will find there is none. These with many other thoughts flow in from heaven with those who endure spiritual temptations, therefore "they love not their soul (that is, their life in the world), even unto death."

(Odkazy: Revelation 12:11)


[2] What is meant by "soul" is but little known in the world, because scholars have put forth several theories about the seat of the soul in the body, as also about its essence, and its influx into and operation in the body, and from notions drawn therefrom, about its immortality. From this it has come to be believed that the soul is a cogitative something, in its essence ethereal, and when separated from the body has no organs of motion or sense as it had in the world, until it is again conjoined with the body, which they say will take place at the time of the Last Judgment. As so unsuitable an idea of the soul of man has been accepted in the learned world it is important to illustrate from the Word what is meant by the soul. In general, the soul means the man, and in particular the life of man; and as there are in every man three degrees of life, there are also as many degrees of the soul. But as the whole life of man resides in his two faculties that are called will and understanding, on which account these are sometimes in the Word called "lives," in the plural, and as the soul means the life, it follows that there is a soul of the will and a soul of the understanding, and that the soul of the will is affection, which is of love, and the soul of the understanding is thought therefrom. But in the Word, the "soul" means properly the life of man's understanding, which is thought, and the "heart" the life of the will, which is affection. And as the respiration of the lungs corresponds to the life of the understanding, which is thought, and the pulsation of the heart corresponds to the life of the will which is affection, so in the lowest natural sense the life of respiration is meant by "soul;" consequently the dying are said to give up the soul or spirit, also that they have no more animation, or that no breath from the mouth is perceived. That such is the meaning of "soul" in the Word can be seen from passages where it is mentioned.

[3] 1. That in general "soul" signifies man is evident from the following passages. In Moses:

Abram took every soul that they had gotten in Haran; and they departed into the land of Canaan (Genesis 12:5).

The king of Sodom said unto Abram, Give me the souls, and take the substance to thyself (Genesis 14:21).

All the souls of the sons and daughters from Leah were thirty and three (Genesis 46:15).

The sons of Joseph were two souls; every soul of the house of Jacob which came into Egypt, seventy (Genesis 46:27).

Every soul which hath eaten of a carcass, or of that which is torn, shall be unclean until the even (Leviticus 17:15).

Of the cities of the peoples thou shalt not keep any soul alive (Deuteronomy 20:16).

If a man hath stolen a soul from his brethren and hath made gain of him (Deuteronomy 24:7).

The soul that eateth fat and blood shall be cut off (Leviticus 7:27).

The soul that is not circumcised shall be cut off from his people (Genesis 17:14);

and elsewhere. In these passages "soul" is used in place of man.

[4] 2. That in particular "soul" signifies the life of the body is evident from these passages. In Luke:

The rich man thought with himself, I will say to my soul, Soul, thou hast many goods laid up for many years; rest, eat, drink and be merry. But God said unto him, Thou unwise one, this night they shall require thy soul of thee (Luke 12:19, 20).

In Moses:

When the soul of Rachel was departing, she called his name Benoni (Genesis 35:18).

All the men are dead who sought thy soul (Exodus 4:19).

And elsewhere:

By the hand of them that seek thy soul (Jeremiah 19:7, 9; 34:21).

He that falleth away to the Chaldeans shall live, and his soul shall be to him for a spoil (Jeremiah 21:9).

I will give thy soul for a prey (Jeremiah 45:5).

Is such the fast that I choose, a day for a man to afflict his soul? (Isaiah 58:5)

Reuben said to his brethren respecting Joseph, Let us not smite him in the soul (Genesis 37:21).

Soul for soul, eye for eye, tooth for tooth (Deuteronomy 19:21).

Thou 1 shalt not take the mill or the millstone for a pledge, for he receiveth the soul for a pledge (Deuteronomy 24:6).

Samson said, Let my soul die with the Philistines (Judges 16:30).

Jezebel said to Elijah that tomorrow she would make his soul as the soul of one of them; and Elijah went away for his soul (1 Kings 19:2, 3).

Peter said, I will lay down my soul for Thee; Jesus answered, Wilt thou lay down thy soul for Me? Verily I say, the cock shall not crow till thou hast denied Me thrice (John 13:37, 38).

In these passages "soul" is used for the life of the body. Likewise the Lord said of the life of His body in the Gospels:

As the Son of man came not to be ministered unto, but to minister and to give His soul a redemption for many (Matthew 20:28; Mark 10:45).

So elsewhere:

Behold I love thee, therefore I will give a man for thee; and peoples for thy soul (Isaiah 43:4).

Jesus said, Greater love hath no one than this, that one lay down his soul for his friends (John 15:13).

Jesus said, I am the good shepherd; the good shepherd layeth down his soul for the sheep. I lay down My soul and I will take it again; no man taketh it away from Me, but I lay it down of Myself; I have power to lay it down and I have power to take it again (John 10:11, 12, 15, 17, 18).

(Odkazy: 1 Kings 19:2-3; John 10:11-12, 10:17-18, 13:37-38; Luke 12:19-20)


[5] 3. That "soul" signifies the life of man's spirit, which is called his spiritual life, is evident from the following passages. In the Gospels:

Jesus said, Fear not them that can kill the body, but cannot kill the soul; rather fear him who can destroy both soul and body in hell (Matthew 10:28; Luke 12:4, 5).

Whoever wisheth to find his soul shall lose it, and whoever would lose his soul for Jesus' sake shall find it (Matthew 10:39; Luke 17:33).

He that loveth his soul shall lose it; but he that hateth his soul in this world shall keep it unto the life eternal (John 12:25).

Jesus said, Whosoever will come after Him, 2 let him deny himself, take up his cross and follow Him. For he that will save his soul shall lose it, but he that would lose his soul for His sake shall find it. For what doth it profit a man if he should gain the whole world but should lose his soul? Or what 3 shall a man give as a sufficient price for the redemption of his soul? (Matthew 16:24-26; Mark 8:35-37; Luke 9:24, 25)

Jesus said, I have come not to destroy souls but to save (Luke 9:56).

Mary said to Elizabeth, My soul doth magnify the Lord (Luke 1:46).

Simeon said unto Mary concerning the infant Jesus, And a sword shall also pierce through thine own soul, that the thoughts of many hearts may be revealed (Luke 2:35).

Jesus said of the last times, In your patience possess ye your souls (Luke 21:19).

And elsewhere:

The foundations shall be broken, all that make gain from the pools of the soul (Isaiah 19:9, 10).

We get our bread with the peril of our souls, because of the sword of the desert (Lamentations 5:9).

They have digged 4 a pit for my soul (Jeremiah 18:20).

Their soul shall be as a watered garden (Jeremiah 31:12).

I will water the wearied soul, and every soul that grieveth I will fill (Jeremiah 31:25).

Woe to them that sew pillows under all the joints of My hands, and make kerchiefs upon the head of every stature to hunt souls. Will ye hunt the souls of My people, that ye may make souls alive for yourselves? Thou hast profaned Me with My people, to slay the souls that should not die, and to make alive the souls that should not live (Ezekiel 13:18, 19).

Behold all souls are Mine, as the soul of the father so the soul of the son, they are Mine; the soul that sinneth it shall die (Ezekiel 18:4, 20).

I will go away for the bitterness of my soul (Isaiah 38:15).

The waters compassed me about even to the soul (Jonah 2:5).

The waters came even unto the soul; I was sunk in the deep mire (Psalms 69:1, 2).

They afflicted my foot 5 with a fetter, my soul came to the earth 6 (Psalms 105:18).

Bring my soul out of prison (Psalms 142:7).

Thou hast delivered my soul from death (Psalms 56:13).

To deliver their soul from death, and to keep them alive in famine (Psalms 33:19).

Deliver me not up to the soul of my adversaries (Psalms 27:12; 41:2).

I afflicted my soul with fasting; let them not say in their heart, Ah, for his soul (Psalms 35:13, 25).

Thou wilt not leave My soul in hell, nor wilt thou give thine Holy One to see corruption (Psalms 16:10).

The man who feareth Jehovah, him shall He teach in the way that He shall choose; his soul shall lodge in good (Psalms 25:12, 13).

The clean in hands and the pure in heart, who doth not lift up his soul unto vanity (Psalms 24:4).

He shall save the souls of the needy, He shall redeem their souls from deceit and violence (Psalms 72:13, 14).

Bless Jehovah, O my soul (Psalms 103:1, 22).

Let every soul praise Jah (Psalms 150:6).

They will ask food for their soul (Psalms 78:18).

Jehovah breathed into man's nostrils the breath of lives, and man became a living soul (Genesis 2:7).

In these passages "soul" is used for the life of man's spirit, which is called his spiritual life.

(Odkazy: Ezekiel 13:18-19; Isaiah 19:9-10, 38:13; Luke 9:23-25, 9:24-25, 12:4-5; Mark 8:34-37; Psalms 25:12-13, Psalms 69:1-2, 72:13-14)


[6] 4. Since man has two faculties of life, namely, a faculty to understand and a faculty to will, and these two faculties constitute the spiritual life of man, it can be seen from certain passages cited above, as also from the following, that "soul" signifies that faculty that is called the life of man's understanding. As in Moses:

Thou shalt love Jehovah thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy might (Deuteronomy 6:5; 10:12; 11:13; 26:16).

And in the Gospels:

Jesus said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind (Matthew 22:37; Mark 12:30, 33; Luke 10:27).

"To love Jehovah God with all the heart and all the soul" means with all the will and all the understanding, also with all the love and all the faith, for "heart" signifies the love and the will, and "soul" signifies the faith and the understanding. "Heart" signifies these two, the love and the will, because a man's love is of his will; and "soul" signifies the two, namely, faith and understanding, because faith is of the understanding. This is the signification of "heart and soul" because the heart of man corresponds to the good of love that belongs to his will, and the soul [or breath] of the lungs corresponds to the truth of faith that belongs to man's understanding. "With all the might and with all the mind" signifies above all things.

[7] In Ezekiel:

Their silver and their gold shall not be able to deliver them in the day of Jehovah's anger; they shall not satisfy their soul, neither fill their bowels (Ezekiel 7:19).

Here, too, "soul" stands for the understanding of truth, which is said "not to be satisfied" when there is no truth in the church, and "bowels" stand for the will of good, and are said "not to be filled" when there is no good in the church. Because "silver" from correspondence signifies truth, and in the contrary sense falsity, and "gold" signifies good, and in the contrary sense evil, it is said, "their silver and their gold shall not be able to deliver them in the day of Jehovah's anger;" "silver and gold" meaning what is not true and what is not good, and also what is false and evil, and "day of anger" meaning the day of judgment.

[8] In Isaiah:

The light of Israel shall be for a fire, and His Holy One for a flame, and it shall burn and consume the glory of his forest and of Carmel, it shall consume from the soul even to the flesh (Isaiah 10:17, 18).

"The light of Israel," and "His Holy One," which shall be for a fire and a flame, mean the Lord in relation to the Last Judgment; "fire and flame" signify the destruction of those who are in the falsities of evil; "the glory of the forest and of Carmel that the fire and flame shall burn and consume" signifies the truth and the good of truth of the church, which shall be destroyed because they have been turned into falsities and the evils of falsity; "from the soul even to the flesh" signifies even from its understanding to its will, "soul" meaning the understanding of truth, and "flesh" the will of good.

(Odkazy: Isaiah 10:17-18; Psalms 25:12-13)


[9] In the same:

The fool speaketh foolishness, to make empty the soul of the hungry, and he will cause the drink of the thirsty to fail (Isaiah 32:6).

Here, again, the soul signifies the man in respect to the understanding of good and truth, "the soul of the hungry" the understanding of good, and "drink for the soul of the thirsty" the understanding of truth. That a man who is in the falsities of evil will endeavor to deprive a man who is in truth from good of that truth is signified by "the fool speaketh foolishness, to make empty the soul, and to cause it to fail."

[10] In the same:

It shall be as when a hungry man dreameth as if he were eating, but when he awaketh his soul is empty; and when a thirsty man dreameth as if he were drinking, but when he awaketh behold he is faint, and his soul hath appetite; so shall be the multitude of all nations that make war against Mount Zion (Isaiah 29:8).

This is said of those who are in falsities from evil and yet think them to be truths from good; the falsities from evil combating against the goods of the church are signified by "the multitude of all nations that make war against Mount Zion;" "multitude" is predicated of truths, "nations" signify evils, and "Mount Zion" signifies the church in respect to the good of love. Believing evils to be good when they are the evils of falsity is signified by "It shall be as when a hungry man dreameth as if he were eating, but when he awaketh his soul is empty;" "a hungry man dreaming as if he were eating" signifies an erroneous opinion and belief about good; "to dream" signifying an erroneous opinion and belief, and "to be hungry and as if he were eating" signifying as it were a desire for good that will give nourishment; "but when he awaketh" signifies when it is discovered what good is; "his soul is empty" signifies that there is no understanding of good. Like things are said of truth, which are signified by "when a thirsty man dreameth as if he were drinking, but when he awaketh behold he is faint, and his soul hath appetite;" "to be thirsty and as if drinking while he dreams" signifies an opinion and belief that it is true; "but when he awaketh behold he is faint, and his soul hath appetite," signifies that still it is not true but false; "soul" here signifying the belief in falsity from truth not being understood; for evil and falsity, like good and truth, pertain to faith and understanding when they are of the thought alone. For a man can think so as to understand and thus believe that evil is good, and that falsity is truth. Such are all those who are in the falsities of doctrine, and have faith merely in masters and books, and do not consider whether what they are taught is false and evil, believing it to be true and good because it can be confirmed, not knowing that falsity and evil can be confirmed just as well as truth and good.

[11] In the same:

If thou shalt draw out thy soul to the hungry and satisfy the afflicted soul thy light shall arise in darkness, and thy thick darkness be as the noonday (Isaiah 58:10).

"To draw out the soul to the hungry and to satisfy the afflicted soul" signifies to teach one who desires it what is good and what is true; "the hungry" signifies one who desires good, and "the afflicted" one who desires truth, and "to draw out the soul" signifies to teach good and truth, that is, from the understanding, doctrine and faith. That to those who are in ignorance and yet have a desire there shall be given an understanding of truth and good, is signified by "thy light shall arise in darkness and thy thick darkness be as the noonday;" "darkness" and "thick darkness" meaning ignorance of truth and good, and "light" and "noonday" meaning the understanding of good and truth.

[12] In Lamentations:

All the people groan, they seek bread, they have given their desirable things for food, to restore the soul. The comforter who restoreth my soul is far from me; my sons are made waste because the enemy hath prevailed. My priests and my elders have expired in the city, for they sought food for themselves with which to restore their soul (Lamentations 1:11, 16, 19).

This is said of a church in which there is no longer any truth and good of doctrine, consequently the men of the church who desire these lack them; the lack of good and truth in doctrine, and the desire for them to nourish the life of faith and of the understanding is signified by "all the people groan, they seek bread, they have given their desirable things for food to restore the soul;" lack is signified by their "groaning;" desire for good by "seeking bread;" desire for truth by "giving their desirable things for food;" and the nourishment of the faith and understanding by "restoring their soul;" that there is no nourishment of faith and understanding because there are no longer any truths on account of the evils of life is signified by "the comforter who restoreth my soul is far from me, my sons are made waste because the enemy hath prevailed," "sons made waste" signifying that there are no longer any truths, and "the enemy that hath prevailed" signifying evil from hell, thus the evil of life. That there are no longer any that teach good and truth is signified by "my priests and my elders have expired in the city;" "priests" signifying those who teach good, and "elders" those who teach truths, and "city" doctrine, and "to expire" that these no longer exist. That they have no spiritual nourishment is signified by "for they sought food for themselves with which to restore their soul."

[13] In Lamentations:

They say to their mothers, Where is the corn and the wine? when they faint as one pierced in the broad ways of the city, when their soul is poured out upon their mother's bosom (Lamentations 2:12).

This has a similar signification as the preceding passage, namely, that the church is so desolated by the lack of good and truth in doctrine that spiritual life in it faints and perishes. "Mothers" signify the truths of the church; they say to them, "Where is the corn and the wine" signifies where is now the good of doctrine and its truth? "Their soul is poured out upon their mother's bosom" signifies the fainting and perishing of spiritual life because of the desolation from lack of truths. Because the "soul" means the life of faith and of the understanding of good and truth, which is the spiritual life of man, it is said "they faint as one pierced in the broad ways of the city;" "one pierced" signifying one who perishes by falsities, and "the broad ways of the city," truth of doctrine.

[14] In Jonah:

When my soul fainted upon me (Jon. Jonah 2:7).

This treats of temptations; and that "his soul fainted upon him" signifies that the truth fainted (or ceased) in the faith and understanding. In David:

Mine eye wasteth away with vexation, and my belly (Psalms 31:9).

In the same:

My 7 soul is bowed down to the dust, our belly cleaveth to the earth (Psalms 44:25).

This also describes the state of temptations. The "eye" signifies the understanding, the "soul" the belief in truth and the understanding of truth, and the "belly" the belief in good and the understanding of good. This is the signification of "belly" because the belly receives food, and "food" and "bread" signify good that nourishes, here the understanding and faith. The lack of these in temptation is signified by "wasting away with vexation," and "bowing down to the dust," and "cleaving to the earth."

[15] In Moses:

They said, Now is our soul dried up, there is nothing at all except this manna before our eyes (Numbers 11:6).

Because "manna" signifies spiritual nourishment, and it is the faith and understanding, or the intelligence of man, that is spiritually nourished, and because the sons of Israel had no natural nourishment, which yet they desired, so they said, "Our soul is dried up, there is nothing at all except this manna before our eyes;" "the soul dried up" signifies the life of faith and of the understanding failing when there was not at the same time any natural nourishment; "there is nothing at all except this manna before our eyes" signifies that there was nothing except spiritual nourishment; and because they loathed this, the flesh of quails, or selav, was given to them, and the flesh of these signifies natural nourishment.

[16] In the first book of Samuel:

Hannah said unto Eli, I have poured out my soul before Jehovah (1 Samuel 1:15).

"To pour out the soul before Jehovah" signifies to declare the thoughts of her mind and heart. In the Gospels:

Be ye not anxious for your soul what ye shall eat and what ye shall drink, nor for your body what ye shall put on; is not the soul more than nourishment, and the body more than the raiment? (Matthew 6:25; Luke 12:22, 23)

Although this is said of the life of the body, still it signifies such things as pertain to the life of the spirit, for all things of the sense of the letter of the Word, which is natural, contain within them an internal sense which is spiritual; in this sense "to eat," "to drink," and "food" signify spiritual nourishment, which is the nourishment of faith together with the nourishment of the understanding, from which comes intelligence in spiritual things; therefore it is said, "Be not ye anxious for your soul what ye shall eat and what ye shall drink; is not the soul more than nourishment?" "To eat" means to perceive good intellectually and thus spiritually; "to drink" means to perceive truth intellectually and thus spiritually; and "nourishment" means good and truth from which is nutrition. "To clothe the body" and "raiment" signify truth investing the good of love and of the will; "raiment" signifies such truth, and the "body" the good of love which is the good of the will.

(Odkazy: Luke 12:19-20, 12:22-23)


[17] In David:

My soul, I lie in the midst of lions, the sons of man are set on fire (Psalms 57:4).

Here, too, "the soul" signifies spiritual life, which is the life of faith, and thus the life of the understanding, for the understanding is formed from truths and consists of them, the same as faith. As this is the signification of "the soul," and the vastation of truth is here treated of, it is said, "I lie in the midst of lions;" "lions" signifying the falsities that destroy the truths of the church; also it is said, "the sons of man are set on fire;" "sons of man" signifying the truths of doctrine and of the church, and when these are taken possession of by corporeal love, and thereby perish, they are said "to be set on fire." In Moses:

Abraham spake with the sons of Heth, If it be with your soul that I bury my dead (Genesis 23:8).

"Soul" here signifies thought from truth. (But these words are explained in the Arcana Coelestia 2930.)

[18] In Jeremiah:

Thy lovers will abhor thee, they will seek thy soul (Jeremiah 4:30).

"Lovers" mean those who are in the love of evil; "to seek the soul" signifies to wish to destroy the belief in truth and the understanding of truth by the falsities of evil. In Ezekiel:

Javan and Tubal traded with the soul of man and vessels of brass (Ezekiel 27:13).

This is said of Tyre, which signifies the church in respect to the knowledges of truth and good; "to trade" signifies the acquisition and communication of these; "Javan and Tubal" signify external representative worship; and "the soul of man" signifies the knowledge [scientia] of truth in the natural man, and "the vessels of brass" the knowledge of good in the natural man. The knowledge [scientia] of natural truth is signified also by "the souls of men" in Revelation 18:13; "the souls of men" mean properly slaves or servants, which also signify in the spiritual sense the true knowledges [vera scientifica] of the natural man that are serviceable to the spiritual.

[19] 5. Since the life of faith and also the life of man's understanding is from Divine truth, therefore Divine truth also is signified by "soul;" as can be seen from the following passages. In Jeremiah:

I will plant them in this land in verity, with My whole heart and with My whole soul (Jeremiah 32:41).

As there are two things that proceed from the Lord, Divine good and Divine truth, and as these, when received by the angels of heaven and the men of the church, constitute the heavenly life with them, so it is clear what is signified by "planting them with the whole heart and with the whole soul," namely, in His Divine good and in His Divine truth, for the "heart" signifies the Divine good of the Divine love, and the "soul" Divine truth.

[20] In the same:

Jehovah hath sworn by His soul (Jeremiah 51:14; Amos 6:8).

Jehovah is said "to swear by His soul" when He confirms by His Divine truth, for "to swear" signifies to confirm, and "the soul of Jehovah" Divine truth. In David:

Jehovah proveth the righteous; the wicked and him that loveth violence His soul hateth (Psalms 11:5).

Here, also, "the soul of Jehovah" signifies Divine truth, for "the violent" in the Word signifies one who offers violence to Divine truth; and because this is done by the falsities of evil this is signified by the "wicked and him that loveth violence."

[21] In Isaiah:

My chosen in whom My soul is well pleased, I have given My spirit upon Him (Isaiah 42:1).

This is said of the Lord, who is meant by "the chosen of Jehovah;" and as "the spirit of Jehovah" that was given upon Him signifies the Divine proceeding, so "the soul of Jehovah" that was well pleased in Him signifies Divine truth; for the Lord was in that Divine in respect to His Human in the world. In Jeremiah:

Jehovah said, Though Moses and Samuel stood before Me, My soul would not be towards this people (Jeremiah 15:1).

"Moses and Samuel" in the representative sense signify the Word; and as the Word is Divine truth, and "people" mean here the sons of Israel, who had no Divine truth that was not falsified and adulterated, it is said, "My soul would not be towards this people."

[22] In the same:

Shall not My soul take vengeance? (Jeremiah 5:9, 29)

Here, again, "the soul of Jehovah" means Divine truth; when by this the Lord executes judgment it is said that "His soul takes vengeance." "The Son of man who is to execute judgment" has a similar signification; "the Son of man" meaning the Lord in relation to Divine truth. In the same:

Receive chastisement, O Jerusalem, lest my soul be torn away from thee, and I reduce thee to wasteness (Jeremiah 6:8).

"Jerusalem" signifies the church in respect to doctrine; "to receive chastisement" signifies to receive discipline; "lest my soul be torn away from thee" signifies lest Divine truth depart from them; and "to reduce to wasteness" signifies lest the church be desolated in respect to all truth.

[23] In Isaiah:

Jehovah that giveth soul to the people upon the earth, and spirit to them that walk therein (Isaiah 42:5).

"The soul that Jehovah gives to the people upon the earth" signifies Divine truth from the Lord to those who will be of His church; "the spirit that Jehovah will give to them that walk upon the earth" signifies life according to Divine truth; "to walk" signifying to live.

[24] 6. Since "soul," in reference to the Lord, signifies Divine truth, so it signifies spiritual life from truth. In Moses:

The soul of all flesh is the blood (Lev. 17:14).

As the ultimate life of man, which is the life of his body, consists in the blood, it is said that "the soul of all flesh," that is, the life thereof, "is its blood;" but as there is a spiritual sense in every least particular of the Word, and in that sense "blood" signifies the truth of doctrine from the Word, therefore this too is signified by "the soul of flesh." That "blood" signifies the truth of doctrine from the Word, which is Divine truth, may be seen above (n. 328, 329, 476). Because this is the signification of blood, the sons of Israel were forbidden to eat blood; therefore the blood of the burnt-offerings and sacrifices was sprinkled about the altar, and by the blood sanctifications and also consecrations were effected; so likewise the covenant of the God of Israel, that is, of the Lord, with the people was entered into by blood; and furthermore, the Lord has entered into a new covenant with the church of this day. This is why the blood of the Lord is called "the blood of the covenant," that is, of conjunction with the Lord; and it is so called because it is Divine truth proceeding from the Lord that conjoins. From this it is clear why blood is called "soul."

(Odkazy: The Apocalypse Explained 328, 329, 476)


[25] It was because of this signification of blood that from the most ancient time it was forbidden to eat blood, as can be seen in Moses:

Every creeping thing that liveth shall be for food to you, but the flesh with the soul thereof, the blood thereof, ye shall not eat (Genesis 9:3, 4).

Here, too, it is said that "the blood is the soul of the flesh;" and it was forbidden to eat it because eating blood signified the profanation of truth. In the same:

Whosoever shall eat any blood, I will set My faces against the soul that eateth blood that I may cut it off from the midst of his people; for the soul of the flesh is in the blood; therefore I have given it upon the altar to expiate for your souls, for it is the blood itself that expiateth for the soul (Leviticus 17:10, 11).

Because "soul," like "blood," signifies truth from the Word, which is Divine truth proceeding from the Lord, and because all worship of the Lord is performed by means of Divine truth, it is said, "for the soul of the flesh is in the blood, therefore I have given it upon the altar," "to give the blood upon the altar" signifying worship from Divine truth. And as all deliverance from evils and falsities, which is expiation, is effected by Divine truth and by a life according to it, it is said, "to expiate your souls, for it is the blood itself that expiateth for the soul."

(Odkazy: Genesis 9:3-4; Leviticus 17:10-11)


[26] In the same:

Surely the blood of your souls will I require, at the hand of every wild beast will I require it, especially at the hand of man, at the hand of man his brother will I require the soul of man (Genesis 9:5).

Here "blood" and also "soul" mean the spiritual life of man, which is a life according to Divine truth, as can be seen from this, that whoever extinguishes that life perishes in eternal death, for that life is not extinguished but by one who is in infernal evil and falsity. (But this may be seen explained in the Arcana Coelestia.)

(Odkazy: Genesis 9:7)


[27] 7. That "living soul" signifies life in general can be seen from passages where beasts, birds, creeping things, and fishes, are called "living souls." As in the following:

God said, Let the waters bring forth the creeping thing, the living soul. God created great whales, and every living soul that creepeth which the waters brought forth (Genesis 1:20, 21).

God said, Let the earth bring forth the living soul according to its kind, beast and wild beast (Genesis 1:24).

Jehovah brought unto the man every beast of the field and every bird of the heavens, to see what he would call it; and whatsoever the man called it, the living soul, that was its name (Genesis 2:19).

Every living soul that swimmeth, whithersoever the rivers shall come, shall live; whence there is much fish (Ezekiel 47:9)

Every living soul died in the sea (Revelation 16:3).

In the spiritual sense all animals signify the things belonging to the natural man, and its life; and as the life of the natural man, which is life in ultimates, signifies life in the whole complex, so they are called "living souls."

(Odkazy: Genesis 1:20-21)


[28] From this it can now be seen what "soul" signifies in the Word, namely, the life of man both natural and spiritual, thus the life both of his body and of his spirit. This also makes evident how perverted is the idea of the soul of man that is entertained, first by the learned, and from them by the common people, namely, that it is a sort of indivisible entity, having its seat in some part of the body, either in the brain or in the heart, or elsewhere; and that when it is loosed from man by death it is without a body and without such sensory and motor parts as belong to a body, but that these will be added to it at the day of the Last Judgment; also that in the meantime it is a something flitting in the ether, or is abiding in a somewhere, awaiting its additional part, which is the body. Such is now the world's idea of the soul of man; although in the Word "soul" has no such meaning, but means instead the life of man, which has no existence separate from the body, but only in the body; for the body is the external form of that life that is called the soul, giving effect to its will and pleasure in both worlds, the natural in which men live and the spiritual in which spirits and angels live. And as the Divine proceeding from the Lord constitutes the life of all, therefore that life is signified by "soul" in the celestial sense. Because the Divine proceeding, wherever it comes, forms an image of the Lord, thus it so forms angels and spirits that they may be human forms according to reception; thence it now follows that the soul that lives after death must mean the spirit of man, which is a man with both a soul and a body, a soul that rules over the body, and a body by which the soul effects its will in the world in which it is.

-----
Footnotes:

1. The Hebrew has "he," as found in Arcana Coelestia 4335, 10303.

2. The Greek has "Me."

3. The Latin has "which."

4. The Latin has "foverunt" for "foderunt."

5. The Hebrew has "his foot," as also found in Arcana Coelestia 448.

6. The Hebrew has "into the Iron," as also found in 448.

7. The Hebrew has "our," as also found in 622.

-----

(Odkazy: Deuteronomy 24:6-7; Genesis 9:7; Isaiah 38:13; Leviticus 17:14-15; Revelation 12:11)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 743


   Studijní pomůcky


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.

Bible

 

คร่ำครวญ 2:4

พระคัมภีร์ไทย         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

4 พระองค์ทรงโก่งธนูของพระองค์อย่างศัตรู ทรงยกพระหัตถ์เบื้องขวาทีท่าปัจจามิตร และได้ทรงประหารบรรดาคนที่ตาของเราจะอวดได้นั้นเสียในกระโจมของธิดาแห่งศิโยน พระองค์ได้ทรงระบายพระพิโรธของพระองค์ออกมาดุจเพลิง

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 120


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Arcana Coelestia 414, 2362, 2686

Apocalypse Revealed 299, 585, 612


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 357, 799, 850

Jiný komentář

  Příběhy:

Skočit na podobné biblické verše

เลวีนิติ 26:17

เฉลยธรรมบัญญัติ 32:22

1 ซามูเอล 28:16

2 พงศาวดาร 34:25

งาน 19:11

เพลงสดุดี 7:13

อิสยาห์ 63:10

เยเรมีย์ 7:20, 21:5, 30:14, 42:18

คร่ำครวญ 1:13, 4:11

เอเสเคียล 7:14, 13:13

นาฮูม 1:6

Významy biblických slov

ศัตรู
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

ตา
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

กระโจม
'The tabernacle' has almost the same meaning as 'temple,' that is, in the highest sense, the Lord’s divine humanity, and in a relative sense, heaven...

ธิดา
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...


Přeložit: