Bible

 

Lamentations 1

Thai: from KJV         

Studovat vnitřní smysl

Další →

1 กรุงที่คับคั่งด้วยพลเมืองมาอ้างว้างอยู่ได้หนอ กรุงที่รุ่งเรืองอยู่ท่ามกลางประชาชาติมากลายเป็นดั่งหญิงม่ายหนอ กรุงที่เป็นดั่งเจ้าหญิงท่ามกลางเมืองทั้งหลายก็กลับเป็นเมืองขึ้นเขาไป

2 กรุงนั้นร่ำไห้สะอื้นในราตรีกาล และน้ำตาของเธอก็อาบแก้ม เธอจะหาใครท่ามกลางคนที่รักเธอให้มาปลอบเธอก็หาไม่พบ บรรดาพวกเพื่อนของเธอสิ้นทุกคนได้ทรยศต่อเธอ เขาทั้งปวงกลับเป็นศัตรูของเธอ

3 ยูดาห์ได้ถูกกวาดไปเป็นเชลย ได้รับความทุกข์ใจ ต้องทำงานอย่างทาส เธอต้องพำนักอยู่ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย เธอไม่พบที่หยุดพักสงบเลย บรรดาผู้ข่มเหงได้ไล่ทันเธอเมื่อเวลาเธอทุกข์ใจ

4 ถนนหนทางที่เข้าเมืองศิโยนก็คร่ำครวญอยู่ เพราะไม่มีผู้ใดเดินไปในงานเทศกาลที่เคร่งครัดทั้งหลายนั้น บรรดาประตูเมืองของเธอก็รกร้างเสียแล้ว พวกปุโรหิตของเธอได้พากันถอนใจ สาวพรหมจารีทั้งหลายของเธอก็ต้องทนทุกข์ และตัวเธอเองก็ได้รับความขมขื่นยิ่งนัก

5 พวกคู่อริของเธอกลายเป็นหัวหน้า พวกศัตรูของเธอได้จำเริญขึ้น ด้วยว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำให้เธอทนทุกข์ เพราะความทรยศอันมหันต์ของเธอ ลูกเต้าทั้งหลายของเธอตกไปเป็นเชลยต่อหน้าคู่อริ

6 และความโอ่อ่าตระการได้พรากไปจากธิดาแห่งศิโยนเสียแล้ว พวกเจ้านายของเธอก็กลับเป็นดุจฝูงกวางที่หาทุ่งหญ้าเลี้ยงชีวิตไม่ได้ และได้วิ่งป้อแป้หนีไปข้างหน้าผู้ไล่ติดตาม

7 เยรูซาเล็มเมื่อตกอยู่ในยามทุกข์ใจและยามลำเค็ญก็ได้หวนระลึกถึงสิ่งประเสริฐที่ตนเคยมีในครั้งกระโน้น เมื่อพลเมืองของเธอตกอยู่ในมือของคู่อริ และหามีผู้ใดจะสงเคราะห์เธอไม่ พวกคู่อริเห็นเธอแล้วก็เยาะเย้ยวันสะบาโตทั้งหลายของเธอ

8 เยรูซาเล็มได้ทำบาปอย่างใหญ่หลวง เหตุฉะนี้เธอจึงถูกไล่ออก บรรดาคนที่เคยให้เกียรติเธอก็ลบหลู่เธอ เพราะเหตุเขาทั้งหลายเห็นความเปลือยเปล่าของเธอ เออ เธอเองได้ถอนใจยิ่งและหันหน้าของเธอไปเสีย

9 มลทินของเธอก็กรังอยู่ในกระโปรงของเธอ และเธอหาได้คำนึงถึงอนาคตของเธอไม่ ดังนั้นเธอจึงได้เสื่อมทรามลงเร็วอย่างน่าใจหาย เธอก็ไม่มีผู้ใดจะเล้าโลม "ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทอดพระเนตรความทุกข์ใจของข้าพระองค์ เพราะพวกศัตรูได้พองตัวขึ้นแล้ว"

10 พวกศัตรูได้ยื่นมือของเขายึดเอาบรรดาของประเสริฐของเธอ ด้วยเธอได้เห็นบรรดาประชาชาติบุกรุกเข้ามาในสถานบริสุทธิ์ของเธอ คือคนที่พระองค์ได้ทรงห้ามไม่ให้เข้ามาในชุมนุมชนของพระองค์

11 บรรดาพลเมืองของเธอได้ถอนใจใหญ่ เขาทั้งหลายเสาะหาอาหาร และพวกเขาได้เอาของประเสริฐของตัวออกแลกอาหารกิน เพื่อจะได้ประทังชีวิต "ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงทอดพระเนตรและพิจารณา เพราะข้าพระองค์เป็นที่เหยียดหยามเสียแล้ว"

12 "ดูก่อน ท่านทั้งหลายที่เดินผ่านไป ท่านไม่เกิดความรู้สึกอะไรบ้างหรือ ดูเถิด จงดูซิว่ามีความทุกข์อันใดบ้างไหมที่เหมือนความทุกข์ที่มาสู่ข้าพเจ้า เป็นความทุกข์ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำแก่ข้าพเจ้าในวันที่พระองค์ทรงกริ้วข้าพเจ้าอย่างเกรี้ยวกราดนั้น

13 พระองค์ได้ทรงส่งเพลิงลงมาจากเบื้องบนให้เข้าไปเหนือกระดูกทั้งหลายของข้าพเจ้า และเพลิงนั้นก็มีชัยชนะต่อกระดูกเหล่านั้น พระองค์ได้ทรงกางตาข่ายไว้ดักเท้าของข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าต้องหันกลับ พระองค์ได้ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าโดดเดี่ยวอ้างว้าง และอ่อนระอาตลอดทั้งวัน

14 แอกแห่งการละเมิดทั้งมวลของข้าพเจ้าก็ถูกรวบเข้าโดยพระหัตถ์ของพระองค์ทรงรวบมัดไว้ แอกนั้นรัดรึงรอบคอข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงกระทำให้กำลังข้าพเจ้าถอยไป องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงมอบข้าพเจ้าไว้ในมือของเขาทั้งหลาย ซึ่งข้าพเจ้าไม่สามารถต่อต้านได้

15 องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเหยียบบรรดาผู้มีกำลังแข็งแกร่งของข้าพเจ้าไว้ใต้พระบาทท่ามกลางข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงเกณฑ์ชุมนุมชนเข้ามาต่อสู้ข้าพเจ้า เพื่อจะขยี้ชายฉกรรจ์ของข้าพเจ้าให้แหลกไป องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงย่ำบุตรสาวพรหมจารีแห่งยูดาห์ ดั่งเหยียบผลองุ่นลงในบ่อย่ำองุ่น

16 เพราะเรื่องเหล่านี้ข้าพเจ้าจึงร้องไห้ นัยน์ตาของข้าพเจ้า เออ นัยน์ตาของข้าพเจ้ามีน้ำตาไหลลงมา เพราะผู้ปลอบโยนที่ควรจะปลอบประโลมใจข้าพเจ้าก็อยู่ไกลจากข้าพเจ้า ลูกๆของข้าพเจ้าก็โดดเดี่ยวอ้างว้าง เพราะพวกศัตรูได้ชัยชนะ"

17 มืองศิโยนได้เหยียดมือทั้งสองออก แต่ก็ไม่มีใครที่เล้าโลมเธอได้ พระเยโฮวาห์ทรงมีพระบัญชาเรื่องยาโคบว่า ให้พวกคู่อริล้อมยาโคบไว้ เยรูซาเล็มเป็นดั่งผู้หญิงเมื่อมีประจำเดือนท่ามกลางเขาทั้งหลาย

18 "พระเยโฮวาห์ทรงชอบธรรมแล้ว เพราะข้าพเจ้าได้กบฏต่อพระบัญญัติของพระองค์ ดูก่อนบรรดาชนชาติทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอท่านได้ฟังและขอมามองดูความทนทุกข์ของข้าพเจ้า สาวพรหมจารีของข้าพเจ้า และหนุ่มๆของข้าพเจ้าตกไปเป็นเชลยแล้ว

19 ข้าพเจ้าได้ร้องเรียกบรรดาคนรักของข้าพเจ้า แต่เขาทั้งหลายได้หลอกลวงข้าพเจ้า พวกปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ของข้าพเจ้าก็ตายที่กลางเมือง ขณะเมื่อเขาออกหาอาหารเพื่อประทังชีวิตของตน

20 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ โปรดทอดพระเนตร เพราะข้าพระองค์มีความทุกข์ จิตใจของข้าพระองค์มีความทุรนทุราย จิตใจของข้าพระองค์ยุ่งเหยิงเพราะข้าพระองค์มักกบฏอย่างร้ายกาจ นอกบ้านมีคนต้องคมดาบตาย ในบ้านก็เหมือนมฤตยู

21 เขาทั้งหลายได้ยินว่า ข้าพระองค์ถอนใจอย่างไร หามีผู้ใดปลอบโยนข้าพระองค์ไม่ บรรดาศัตรูของข้าพระองค์ได้ยินถึงเหตุร้ายที่ตกแก่ข้าพระองค์ เขาทั้งหลายก็พากันดีใจที่พระองค์ได้ทรงกระทำอย่างนี้ พระองค์จะทรงนำวารที่พระองค์ทรงประกาศไว้นั้นให้มาถึง และเขาทั้งหลายจะเป็นอย่างที่ข้าพระองค์เป็นอยู่นี้

22 ขอให้บรรดาการชั่วของเขาทั้งหลายมาปรากฏต่อพระพักตร์พระองค์ และขอทรงกระทำแก่เขาทั้งหลาย เหมือนที่พระองค์ได้ทรงกระทำแก่ข้าพระองค์ เพราะการละเมิดทั้งสิ้นของข้าพระองค์เถิด ด้วยความสะท้อนถอนใจของข้าพระองค์นั้นมากมายหลายครั้ง และจิตใจของข้าพระองค์ก็อ่อนเพลียเต็มทีแล้ว"

Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 119


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 248, 680, 2362, 2606, 2851, 2930, 3081, ...

Apocalypse Revealed 213, 350, 543, 591, 612, 620, 652, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

Doctrine of the Lord 64

True Christian Religion 782


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 240, 270, 357, 484, 622, 724, 750, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Scriptural Confirmations 4, 9, 59, 78

Jiný komentář

  Příběhy:

Hop to Similar Bible Verses

Exodus 9:27

Leviticus 26:22, 31, 33, 40

Deuteronomy 23:3, 4, 28:41, 43, 44, 48, 65, 32:25

1 Kings 9:6, 7

2 Kings 21:15, 24:2

2 Chronicles 36:18

Nehemiah 9:33

Job 19:6

Psalms 25:18, 69:21, 79:1, 4, 10, 106:42

Proverbs 5:22

Ecclesiastes 4:1

Isaiah 3:26, 47:7, 49:21, 51:19, 54:11, 63:3, 64:10

Jeremiah 4:17, 19, 31, 5:31, 10:19, 13:17, 26, 14:18, 20, 15:5, 27:19, 21, 30:14, 16, 44:2, 6, 50:29, 51:35, 51, 52:6, 28

Lamentations 1:1, 2, 5, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 2:1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 3:11, 49, 4:4, 5, 15, 19, 5:1, 5, 14, 16, 17

Ezekiel 7:15, 12:13, 23:29, 25:3, 6, 26:2, 39:23

Daniel 9:12, 14

Hosea 2:13

Habakkuk 3:16

Zechariah 1:6

Revelation 14:20, 19:15

Word/Phrase Explanations

เมือง
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

มาก
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

น้ำตา
'A tear' signifies grief because of a lack of understanding of truth.

แก้ม
Jaws,' in Isaiah 30:28, signify thoughts from the sensory bodily principle, and so: thoughts from fallacies.

เพื่อน
In the Bible, there is a careful distinction between the word “brother” and the word “companion” or “friend.” That’s partly because the people of Israel...

ยูดาห์
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

ความทุกข์
An affliction "such as was not from the beginning of the world, no nor ever shall be", mentioned in 'Matthew 24:21', means the infestation from...

พบ
To not to be found any more, signifies not to rise again.

ถนน
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

ทาง
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

ประตู
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

ปุโรหิต
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

พรหมจารี
'Virgins,' as in Revelation 14:4, signify people who love truths because they are truths, so from a spiritual affection. 'Virgin' signifies the church as a...

หัว
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

ศัตรู
Foes, or adversaries, denote the falsities of evil. Foes, or adversaries, when predicate of the Lord, signifies to avert falsities derived from evil.

เยโฮวาห์
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ธิดา
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

ทุ่งหญ้า
Plants in the Bible generally represent facts, knowledge that can be gleaned from the world. Plants that can serve animals as food represent facts that...

ติดตาม
'To pursue,' as in Genesis 14:16, signifies a state of purification, because 'to pursue enemies' is the expulsion of evils and falsities which were with...

เยรูซาเล็ม
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

ตก
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

ระลึก
'To remember,' as in Genesis 41:9, signifies conjunction. 'Remembering' denotes conjunction because the remembrance of anyone in the other life joins them together, because as...

มือ
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

เห็น
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

วัน
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

เกียรติ
'Honor' signifies the good of love. 'To honor,' as mentioned in Isaiah 24:15, signifies worship and adoration. 'To honor thy father and thy mother,' as...

เปลือย
Clothing in general represents day-to-day knowledge about spiritual things, held in the memory so it can be used for the goodness of life. For someone...

มลทิน
Uncleanness and scum, as in Ezekiel 24:11, signifies evil and falsity.

กระโปรง
In Isaiah 6:1, 'the train of the Lord' signifies in general the divine proceeding, and specifically the divine truth which is in the extremities of...

ลง
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

มา
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

อาหาร
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

ผ่านไป
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

ส่ง
'Being sent' everywhere signifies, in an internal sense, going forth, as in John 17:8. In similar manner, it is said of the holy of the...

ให้
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

กระดูก
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

เท้า
The foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle. To set the right foot on the sea and the left on the earth, as...

ทำให้
'To reward' signifies meting out punishment.

กลับ
Swedenborg says that the Lord is the sun of heaven, and like the natural sun of our world shines on everyone, good or evil. What...

ละเมิด
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

คอ
'The neck' signifies influx and the communication of interior and exterior levels and the following conjunction. The inmost or third heaven has reference to the...

ตา
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

น้ำ
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

ปลอบโยน
When the Bible talks about someone being comforted or consoled, it generally means that they are being offered ideas that will help bring them to...

บัญชา
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

ชอบธรรม
He is said to be 'just' in a spiritual sense, who lives according to divine laws. They on the right hand being called 'just,' as...

กบฏ
'Rebel,' as in Genesis 14:4, relates to evils pertaining to a person, or to evil spirits, when they begin to arise and infest, after they...

คนรัก
To some degree, there really is no spiritual meaning to the word “love” in the Bible. Why? Because if you truly love another, that is...

บ้าน
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

ดาบ
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

ได้ยิน
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

นำ
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

ประกาศ
'To proclaim' signifies exploration from influx of the Lord.

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 240

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

240. But that "naked" signifies those who are without the understanding of truth because without the will of good, is evident from the passages in the Word where "naked" and "nakedness" occur, which will be cited below. This is what "naked" and "nakedness" signify, because "garments" signify truths that are of the understanding, and he that is without truths is also without good, for all spiritual good is procured by means of truths; without truths, or except by means of truths, there is no spiritual good; spiritual good is charity. "Naked" and "nakedness" signify lacking in, or the lack of, intelligence and love, thus of the understanding and will of good; also for the reason that garments cover the body and flesh, and "body" and "flesh" signify good, therefore "garments" signify the things that cover good.

(Odkazy: Revelation 3:17)


[2] There is the understanding of truth, and the understanding of good; the understanding of truth is the understanding of such things as are of faith, and the understanding of good is the understanding of such things as are of love and charity. There is also the will of truth and the will of good; the will of truth is with those who are of the Lord's spiritual kingdom; but the will of good with those who are of His celestial kingdom. The latter, because they are in love to the Lord, and from this in mutual love, which is to them charity towards the neighbor, have truths inscribed on their hearts, and thence do them; and what proceeds out of the heart is out of the will of good, "heart" meaning the will of good. But those who are in love towards the neighbor, which love is charity, have truths inscribed not on their hearts but on the memory, and therefore on the intellectual mind, and what proceeds therefrom out of the affection is the will of truth. Thus it is that spiritual angels are distinguished from celestial angels. The latter appear naked in heaven, but the former clothed. Celestial angels appear naked because they have no need of the memory to retain truths, nor of understanding therefrom to comprehend them, because they have them inscribed on the heart, that is, on the love and will, and thence see them. But spiritual angels appear clothed because they have truths inscribed on the memory and thence on the understanding, and truths of the memory and of the understanding therefrom correspond to garments; they therefore all appear clothed according to their intelligence. (That angels are thus clothed, see in the work on Heaven and Hell 177-182.) From this it can be seen what "naked" signifies in both senses, namely, in the one sense it signifies those who are in celestial good, but in the other those who are not in good because not in truths.

[3] But these things can be better seen from the passages in the word where "naked" and "nakedness" occur, which now follow. In Isaiah:

Jehovah said to the prophet, Put off the sackcloth from upon thy loins, and put off thy shoe from upon thy foot. And he did so. Then Jehovah said, Like as My servant Isaiah hath gone naked and barefoot, so shall the king of Assyria lead the captivity of Egypt, and the crowd of Cush that is to be carried away, lads and old men, naked and barefoot, and with buttocks bare, the nakedness of Egypt (Isaiah 20:2-4).

What of the church and of heaven lies hidden in these words no one can see unless he knows their spiritual sense; for in every particular of the Word there is something of the church and of heaven, because the Word is spiritual; this shall therefore be explained. By "prophet" the doctrine of the church is here meant; "putting off the sackcloth from his loins," or presenting the loins naked, means to disclose filthy loves; the customary "sackcloth" of the prophet here means the breeches that cover, and "the loin" signify such loves; "putting off the shoe from upon his foot," or unshoeing the soles of the foot, signifies to disclose the filthy things of nature; that "the king of Assyria shall lead the captivity of Egypt, and the crowd of Cush that is to be carried away," means that the perverted rational will confirm evils and falsities by means of knowledges [scientifica] and by means of fallacies; "lads and old men" means by means of all things both general and particular; "naked and barefoot" means that they are deprived of all truth and all good; "buttocks bare" means the evils of self-love; "the nakedness of Egypt" means falsities therefrom. From this it is clear what things of the church and of heaven are here treated of, namely, that the perverted rational, which is the rational that denies God and attributes all things to nature, confirms itself by means of knowledges [scientifica] and fallacies, until it is destitute of all the understanding of truth and the will of good.

(That "prophet" in the Word means doctrine, see Arcana Coelestia, n. 2534, 7269;

That the "loins" signify loves in both senses, n. 3021, 4280, 5059;

That "feet" signify the natural things with man, and "the soles of the feet" the things that are in ultimates, n. 2162, 3147, 3761, 3986, 4280, 4938-4952;

That "shoes" signify these same things in respect to their covering, n. 1748, 2162, 4835, 6844;

That "the king of Assyria" signifies the rational in both senses, n. 119, 1186;

That "Egypt" signifies the faculty of knowing [scientificum] of the natural man, in both senses, good and bad, n. 1164, 1165, 1186, 1462, 5700, 5702, 6015, 6651, 6679, 6683, 6692, 7296, 9340, 9391.

That "Cush" signifies the fallacies of the senses, n. 1163, 1164, 1166)

(Odkazy: Arcana Coelestia 1163-1164, 1164-1165)


[4] In Ezekiel:

When I passed by thee, and saw thee, I covered thy nakedness, and I washed thee, and I clothed thee. But thou didst trust in thy beauty and play the harlot, and thou hast not remembered the things 1 of thy youth, when thou wast naked and bare; thou hast committed whoredom with the sons of Egypt, and with the sons of Asshur. And thou hast multiplied thy whoredom even unto Chaldea. Moreover, thy nakedness was revealed through thy whoredoms. Therefore they shall stone thee with stones, and shall cut thee in pieces with swords; and shall burn up thine houses with fire (Ezekiel 16:6).

Jerusalem is here treated of, by which the church in respect to doctrine is meant, and these and many other expressions in the same chapter describe what the church was in its beginning, and what it became when it turned away from good and from truth. What the church was when it was established by the Lord, thus what it was in the beginning, is described by these words, "When I passed by thee, and saw thee, I covered thy nakedness, I washed thee and clothed thee." "To cover the nakedness" signifies to remove the evils of the will and the falsities of the understanding; "to wash" signifies to purify from evils, and "to clothe" signifies to instruct in truths. But what the church became when it turned away from good and truth is described by what follows; "thou didst trust in thy beauty" signifies intelligence from one's own [ex proprio], and that this gave delight; "committing whoredom" signifies that thus it was imbued with falsities; "committing whoredom with the sons of Egypt, and with the sons of Asshur," signifies falsifications confirmed by knowledges [scientifica] and by things rational therefrom; "multiplying whoredom even unto Chaldea" signifies even to the profanation of truth. This shows what is signified by "Moreover thy nakedness was revealed through thy whoredoms," namely, that the church through falsities and falsifications was deprived of all the understanding of truth. "They shall stone thee with stones" signifies that the church will die through falsities; "they shall cut thee in pieces with swords" signifies that the church will utterly die through the falsifications of truth; and "they shall burn up thy houses with fire" signifies that it will wholly perish through infernal loves, "houses" meaning all things with man, and "fire" meaning infernal love. From this it is clear what is contained in these words relating to heaven and the church, and that this can be seen only from the spiritual sense. (That "to wash" signifies to purify from evils and falsities, see Arcana Coelestia 3147, 10237, 10240, 10243; that "to clothe" signifies to instruct in truths, n. 1073, 2576, 5248, 5319, 5954, 9212, 9216, 9952, 10536; that "beauty" signifies intelligence, n. 3080, 4985, 5199, here intelligence from one's own [ex proprio]. That "to commit whoredom" means to become imbued with falsities, see above, n. 141; that "Egypt" means the faculty of knowing [scientificum]; and "Asshur" the rational, see just above. That "Chaldea" is the profanation of truth, Arcana Coelestia 1182, 1283, 1295, 1304, 1306-1308, 1321, 1322, 1326; that "to stone with stones" signifies to die through falsities, n. 5156, 7456, 8575, 8799; that "sword" signifies falsity combating against truth and destroying it, n. 2799, 4499, 7102; therefore "to cut in pieces with swords" means to die utterly through falsifications of truth. That "fire" signifies infernal love, n. 1861, 5071, 6314, 6832, 7575, 10747; and that "house" signifies the whole man, and the things which are with him, thus that are of his understanding and will, n. 710, 2231, 2233, 2559, 3128, 3538, 4973, 5023, 6690, 7353, 7848, 7910, 7929, 9150. From this it is clear what is signified by "they shall burn up thy houses with fire.")

(Odkazy: Arcana Coelestia 1321-1322; The Apocalypse Explained 141)


[5] In Hosea:

Strive with your mother, that she may put away her whoredoms and her adulteries; lest I strip her naked, and make her as the wilderness, as a land of dryness, and let her die with thirst; and on her sons I will not have compassion, because they are the sons of whoredoms (Hosea 2:2-4).

Here also the church fallen into falsities and evils is treated of; "the mother with whom they should strive" signifies the church; "whoredoms" and "adulteries" signify falsities and evils therefrom; "to make her as the wilderness, and as a land of dryness," signifies to be without good and truth; "to let her die with thirst" signifies a total lack of truth; "her sons whom I will not have compassion on" signify all the falsities thereof in general, and they are therefore called "sons of whoredoms." (That "mother" signifies the church, see Arcana Coelestia 289, 2691, 2717, 3703, 4257, 5581, 8897; that "wilderness" signifies where there is no good, because no truth, n. 2708, 4736, 7055; "a land of dryness" signifies where there is no truth, because "water" signifies the truth of faith, n. 2702, 3058, 5668, 8568, 10238; that "to cause to die with thirst" signifies to perish from the lack of truth, n. 8568[1-10 Arcana Coelestia 8568 end. That "sons" signify the affections of truth and truths in general, n. 2362, 3963, 6729, 6775, 6779, 9055; thus, in the opposite sense, the affections of falsity and falsities in general. From this it can be seen what is signified by "stripping her naked," namely, that the church will be without good and truth.)

[6] In Lamentations:

Jerusalem hath sinned a sin; therefore all that honored her hold her vile, because they have seen her nakedness (Lamentations 1:8).

In Ezekiel:

Oholah, which is Samaria, committed whoredom with the Egyptians and with the sons of Asshur; these uncovered her nakedness, they took her sons and daughters, and her they finally slew with the sword; therefore will I give thee into the hand of those whom thou hatest, that they may deal with thee in hatred, and take away all thy labor, and leave thee naked and bare, that the nakedness of thy whoredoms may be uncovered (Ezekiel 23:4, 8-10, 18, 28-29).

In this chapter Samaria, which is called "Oholah," and Jerusalem, which is called "Oholibah," are treated of, and by both the church is signified. "Samaria," where the sons of Israel were, signifies the church in which there are not truths but falsities, and "Jerusalem" the church where there are not goods but evils. What is signified by "committing whoredom with the Egyptians, and with the sons of Asshur," and by "slaying her daughters and sons with the sword," was explained above. From this it is clear that "leaving her naked and bare" signifies without truth and good.

[7] In Isaiah:

The Lord will make bald the crown of the head of the daughters of Zion, and Jehovah will make naked their buttocks (Isaiah 3:17).

"The daughters of Zion" signify the celestial church and the things of that church, but here that church perverted. "The crown of their head which shall be made bald" signifies intelligence of which the church shall be deprived; and "the buttocks which shall be made naked" signify the love of evil and falsity.

[8] In Nahum:

Woe to the city of bloods; it is all full of lies and rapine, because of the multitude of her whoredoms. I will uncover thy skirts upon thy faces; and will show the nations thy nakedness, and the kingdoms thy disgrace (Nahum 3:1, 4-5).

"The city of bloods" signifies the doctrine of falsity which offers violence to the good of charity.

[9] In Habakkuk:

Woe unto him that maketh his companion drink, also making him drunken; that thou mayest look on their nakednesses; drink thou also, that thy foreskin may be uncovered (Habakkuk 2:15-16).

"To make a companion drink, and drunken," signifies to so imbue one with falsities that he does not see the truth; "to look on nakednesses" means so that falsities which are of the understanding and evils which are of the will are seen; "that the foreskin may be uncovered" means so that filthy loves are seen. (That "to drink" is to be instructed in truths, see Arcana Coelestia 3069, 3772, 4017, 4018, 8562, 9412; in the contrary sense, therefore, it means to be imbued with falsities. That "to be made drunken" means to become insane from falsities, thus not to see truths, n. 1072; that "the foreskin" signifies corporeal and earthly loves, n. 4462, 7045) From this it can be seen what is signified by:

Noah's drinking wine and becoming drunken, so that he lay naked in the midst of his tent, and that Ham laughed at the nakedness of his father; but Shem and Japheth covered his nakedness, and turned away their faces that they might not see the nakedness of their father (Genesis 9:21-23).

(But these things may be seen explained in the Arcana Coelestia, where they are treated of.)

(Odkazy: Arcana Coelestia 4017-4018)


[10] In Lamentations:

O daughter of Edom, the cup shall pass over unto thee also; thou shalt be drunken, and shall be made naked (Lamentations 4:21).

Here, "being drunken and made naked" signify the like as above. (But who those are who are meant by "Edom," see Arcana Coele (Arcana Coelestia 3322, 8314) stia, n. 3322, 8314.) In Isaiah:

Daughter of Babylon and of Chaldea, sit upon the earth. Take the millstone, and grind meal; uncover thy locks, uncover the thigh, pass through the rivers. Thy nakedness shall be uncovered, yea, thy reproach shall be seen (Isaiah 47:1-3).

By "the daughter of Babylon and of Chaldea" those are meant who profane the goods and truths of the church. "To grind meal" means to falsify truths; "to uncover the locks and the thigh" means to be deprived of the intelligence of truth and of the will of good; the like is meant by "passing through the rivers," and "uncovering nakedness."

[11] Because "nakedness" signified the deprivation of the understanding of truth and of the will of good, it was commanded:

That Aaron and his sons should not ascend by steps upon the altar, that their nakedness be not discovered thereon (Exodus 20:26);

Also that they should make them linen breeches to cover the flesh of their nakedness, and that these should be upon them when they went in unto the tent of meeting, and when they came near to the altar, and that otherwise they should bear iniquity and die (Exodus 28:42-43).

From this it is clear what is signified by the words in the following verse of this chapter: "I counsel thee to buy of Me white garments, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness be not manifest." Also in the following passages of this book, of Revelation:

Blessed is he that is wakeful and keepeth his garments, lest he walk naked, and his shame be seen (Revelation 16:15).

[12] Moreover, "the naked" in the Word mean those also who are not in truths and thence not in good, being ignorant of truths and yet longing for them. This is the case with those within the church when those who teach are in falsities, and with those outside of the church who do not have the Word and consequently do not know truths and thence know nothing about the Lord. Such are meant in the following passages.

In Isaiah:

Is not this the fast that I choose, To break bread to the hungry, and when thou seest the naked that thou cover him? (Isaiah 58:6-7).

In Ezekiel:

He giveth his bread to the hungry, and covereth the naked with a garment (Ezekiel 18:7);

and in Matthew:

I was naked, and ye clothed Me not (Matthew 25:43).

"To cover with a garment," and "to clothe," signify to instruct in truths. (That "garments" are truths, see above, n. 195. That "naked" signifies also the good of innocence, see Arcana Coelestia 165, 8375, 9960; and in the work on Heaven and Hell 179, 180, 280.)

-----
Footnotes:

1.  For "things" the Hebrew has "days."

-----

(Odkazy: Heaven and Hell 179-180; Matthew 25:36, 25:38; Revelation 3:17; The Apocalypse Explained 195)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 226, 244, 355, 1008, 1081

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: