Bible

 

Joel 3

Thai: from KJV         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí  

1 "เพราะ ดูเถิด ในวันเหล่านั้นและในเวลานั้น เมื่อเราให้ยูดาห์และเยรูซาเล็มกลับสู่สภาพเดิม

2 เราจะรวบรวมบรรดาประชาชาติทั้งสิ้น และนำเขาลงมาที่หุบเขาเยโฮชาฟัท และเราจะเข้าสู่การพิพากษากับเขาที่นั่นด้วยเรื่องประชาชนของเรา คืออิสราเอลมรดกของเรา เพราะว่าเขาได้กระจายชนชาติของเราไปท่ามกลางประชาชาติ และได้แบ่งแผ่นดินของเรา

3 และได้จับสลากเอาประชาชนของเรา และให้เด็กผู้ชายเป็นข้าของหญิงโสเภณี และขายเด็กผู้หญิงไปซื้อเหล้าองุ่น และดื่ม

4 โอ ไทระและไซดอน และประเทศฟีลิสเตียทุกแคว้นเอ๋ย เจ้าจะเอาอะไรกับเรา เจ้าจะแก้แค้นเราหรือ ถ้าเจ้าสนองเราอยู่ เราจะตอบสนองการกระทำของเจ้าเหนือศีรษะของเจ้าอย่างฉับพลันและอย่างรวดเร็ว

5 เพราะเจ้าได้เอาเงินของเราและทองคำของเราไป และเอาทรัพย์สมบัติมั่งคั่งของเราไปยังบรรดาวิหารของเจ้า

6 เจ้าได้ขายประชาชนยูดาห์และเยรูซาเล็มให้แก่พวกกรีก ถอนเขาไปไกลจากแดนเมืองของเขา

7 ดูเถิด เราจะกระตุ้นเขาจากสถานที่ซึ่งเจ้าขายเขาไปนั้น เราจะตอบสนองการกระทำของเจ้าบนศีรษะของเจ้าเอง

8 เราจะขายบุตรชายและบุตรสาวของเจ้าไว้ในมือของคนยูดาห์ และเขาทั้งหลายจะขายต่อไปยังคนเสบา แก่ประชาชาติหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไป เพราะว่าพระเยโฮวาห์ลั่นพระวาจาแล้ว"

9 จงประกาศข้อความต่อไปนี้ให้นานาประชาชาติทราบว่า จงเตรียมทำการรบ จงปลุกใจชายฉกรรจ์ทั้งหลาย ให้พลรบทั้งสิ้นเข้ามาใกล้ ให้เขาขึ้นมาเถิด

10 จงตีผาลไถนาของเจ้าให้เป็นดาบ และตีขอลิดของเจ้าให้เป็นทวน ให้คนอ่อนแอพูดว่า "ฉันเป็นนักรบ"

11 บรรดาประชาชาติทั้งสิ้นเอ๋ย จงรวมกันอยู่ล้อมรอบ จงรีบมาเถิด จงเรียกประชุมกันที่นั่น ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงนำนักรบของพระองค์ลงมา

12 ให้บรรดาประชาชาติตื่นตัวและขึ้นมายังหุบเขาเยโฮชาฟัท เพราะที่นั่นเราจะนั่งพิพากษาบรรดาประชาชาติทั้งสิ้นที่อยู่ล้อมรอบ

13 จงเอาเคียวเกี่ยวเถิด เพราะถึงฤดูเกี่ยวแล้ว เข้าไปซิ ย่ำเลย เพราะบ่อย่ำองุ่นกำลังเต็ม บ่อเก็บน้ำองุ่นล้นแล้ว เพราะว่าความชั่วของเขาทั้งหลายมากมายนัก

14 มวลชน มวลชนในหุบเขาแห่งคำตัดสิน เพราะวันแห่งพระเยโฮวาห์ใกล้เข้ามาแล้วในหุบเขาแห่งคำตัดสิน

15 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะมืดไป ดวงดาวจะอับแสง

16 พระเยโฮวาห์จะทรงเปล่งพระสิงหนาทจากศิโยน ทรงเปล่งพระสุรเสียงของพระองค์จากเยรูซาเล็ม และฟ้าสวรรค์กับพิภพก็จะหวั่นไหว แต่พระเยโฮวาห์จะทรงเป็นความหวังแห่งประชาชนของพระองค์ เป็นที่กำบังเข้มแข็งของคนอิสราเอล

17 "ดังนั้นเจ้าทั้งหลายจะได้รู้ว่า เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ประทับในศิโยน ภูเขาบริสุทธิ์ของเรา แล้วเยรูซาเล็มจะเป็นเมืองบริสุทธิ์ จะไม่มีคนต่างด้าวผ่านเมืองนั้นไปอีกเลย

18 และอยู่มาในวันนั้นจะมีน้ำองุ่นใหม่หยดจากภูเขา และมีน้ำนมไหลมาจากเนินเขา และห้วยทั้งสิ้นของยูดาห์จะมีน้ำไหล และน้ำพุจะมาจากพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และรดหุบเขาชิทธิม

19 อียิปต์จะกลายเป็นที่รกร้าง และเอโดมจะกลายเป็นถิ่นทุรกันดารร้าง เพราะเหตุความรุนแรงที่กระทำต่อชนชาติยูดาห์ เพราะว่าเขากระทำให้โลหิตที่ปราศจากความผิดตกในแผ่นดินของเขา

20 แต่ยูดาห์จะมีคนอาศัยอยู่เป็นนิตย์ และเยรูซาเล็มจะมีผู้อาศัยอยู่ทุกชั่วอายุ

21 เราจะชำระเลือดของเขาซึ่งยังมิได้รับการชำระ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสถิตในศิโยน"

← Předchozí  

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 7051

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 200


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1151, 1197, 1201, 1551, 1808, 2184, 2495, ...

Apocalypse Revealed 37, 51, 53, 312, 316, 336, 350, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 78, 100

The Lord 4, 64

Sacred Scripture 14, 51

Heaven and Hell 119

True Christianity 82, 198, 620, 689, 782, 789


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 72, 119, 242, 261, 372, 376, 401, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 4, 9, 55

Jiný komentář

  Příběhy:
Hop to Similar Bible Verses

Numbers 11:29, 12:6

Proverbs 1:23

Isaiah 11:11, 44:3

Jeremiah 23:7

Ezekiel 37:12, 39:29

Joel 2:2, 10

Obadiah 1:17

Matthew 24:29

Mark 13:24

Luke 21:11

Acts of the Apostles 2:17, 21, 39

Romans 10:13

Revelation 8:7, 12

Word/Phrase Explanations

วัน
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

เวลา
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

ยูดาห์
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

เยรูซาเล็ม
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

กลับ
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

ลง
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

หุบเขา
Mountains in the Bible represent people's highest points, where we are closest to the Lord - our love of the Lord and the state of...

โฮชาฟัท
In the Bible, King Jehoshaphat of Judah is mentioned in the first Book of Kings, in Chapters 21 and 22. He comes to the throne...

อิสราเอล
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

มรดก
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

ให้
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

เด็กผู้ชาย
A boy (Gen. 18:7) signifies the natural man, and consequently, him who ministers and administers. Boy (Gen. 22:3) signifies the Lord's former rational principle merely...

โสเภณี
'A harlot' signifies the affection of falsities, thus the church corrupted.

ขาย
'To sell,' as in Genesis 41:56, means transferring to another as their own, because what is sold becomes the property of the one who buys...

ดื่ม
To be drunken without wine (Isa. 29:9), are they who are unconcerned about the Word, and the truths of faith, and thus have no inclination...

เงิน
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

ทอง
'Money' relates to truth.

กรีก
Greeks, as in Joel 3:6, signify the falsities of evil. Also the gentiles who are in falsities.

ดู
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

สถานที่
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

บุตรชาย
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

มือ
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

ประกาศ
'To proclaim' signifies exploration from influx of the Lord.

ใกล้
'Nigh' denotes truth in affinity with good.

ไถ
'Ploughshares,; as in Isaiah 2:4 and Micah 4:3, signify the goods of the church which are perfected, or set forth by truths.

ดาบ
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

พูด
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

มา
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

นำ
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

ตื่น
'Awake' denotes a clear state.

นั่ง
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

เต็ม
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

มาก
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

ดวงอาทิตย์
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

ดวงจันทร์
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

ดาว
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

สวรรค์
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

รู้
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

พระเจ้า
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ภูเขา
'Hills' signify the good of charity.

ผ่าน
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

น้ำ
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

นม
Water represents true ideas about day-to-day life, and other drinks and liquids in general represent different forms of truth. Milk is a drink that contains...

น้ำพุ
A fountain signifies the Lord and the Word. A fountain signifies superior truth, and well, inferior truth. A fountain, as in Psalm 104:10, denotes knowledges....

อียิปต์
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

โดม
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

รุนแรง
'Violence' signifies the outrage done to charity and the destruction of charity and faith. 'Violence,' as in Jeremiah 15:21, signifies falsities which assault the good...

อาศัยอยู่
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

เลือด
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 The Minor Prophets
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Minor Prophets (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Minor Prophets (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Minor Prophets (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Revealed # 880

Apocalypse Revealed (Rogers translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

880. Jerusalem in the Word means the church because the Temple and altar were there in the land of Canaan and nowhere else, and sacrifices were made there. Thus it was the focus of Divine worship. The three annual feasts were accordingly also celebrated there, and every male throughout the land was commanded to attend them. For that reason Jerusalem symbolizes the church with respect to worship, and so also the church with respect to doctrine, inasmuch as worship is prescribed by doctrine and is conducted in accordance with it.

Jerusalem means the church, too, because the Lord was there and taught in its temple, and later glorified His humanity there.

That Jerusalem means the church with respect to its doctrine and consequent worship is apparent from many passages in the Word. As for example, from these verses in Isaiah:

For Zion's sake I will not keep silent, and for Jerusalem's sake I will not rest, until her righteousness goes forth as a radiance, and her salvation as a burning lamp. Then gentiles shall see your righteousness, and all kings your glory. You shall also be called by a new name, which the mouth of the Lord will proclaim. And you shall be a crown of glory in the hand of Jehovah, and a royal jewel 1 in the hand of your God... ...Jehovah will delight in you, and your land shall be married.

Behold, your salvation is coming; behold, His reward is with Him... And they shall call them a holy people, the redeemed of Jehovah; and you shall be called a city sought out, not forsaken. (Isaiah 62:1-4, 11-12)

(Odkazy: Isaiah 44:24-26; Jeremiah 9:14; Revelation 21:2; Zechariah 12:6-10)


[2] The subject in that chapter is the Lord's advent and a new church to be established by Him. This new church is the church meant by Jerusalem, which shall be called by a new name that the mouth of Jehovah will proclaim; which will be a crown of glory in the hand of Jehovah and a royal jewel 1 in the hand of God; in which Jehovah will delight; and which shall be called a city sought out and not forsaken. This does not mean the Jerusalem inhabited by Jews when the Lord came into the world, for that Jerusalem was of a totally opposite character. It was rather to be called Sodom, as it also is called in Revelation 11:8, Isaiah 3:9, Jeremiah 23:14, and Ezekiel 16:46, 48.

[3] Elsewhere in Isaiah:

...behold, I am creating a new heaven and a new earth; the former shall not be remembered... Be glad and rejoice forever in what I am creating. ...behold, I am creating Jerusalem to be an exultation, and her people a joy, that I may exult over Jerusalem and rejoice over My people... Then the wolf and the lamb shall feed together... They shall not do evil... in all My holy mountain... (Isaiah 65:17-19, 25)

In this chapter, too, the subject is the Lord's advent and a church to be established by Him, one that was not established among the people in Jerusalem but among people elsewhere. Consequently that church is the one meant here by Jerusalem, which will be an exultation to the Lord and whose people will be a joy to Him, where the wolf and lamb will feed together, and the people will not do evil.

As in the book of Revelation, we are told here also that the Lord will create a new heaven and a new earth, and that He will create Jerusalem, which have similar symbolic meanings.

[4] Elsewhere in Isaiah:

Awake, awake! Put on your strength, O Zion; put on your beautiful garments, O Jerusalem, the holy city! For the uncircumcised and the unclean shall no longer come to you. Shake yourself from the dust, arise; sit down, O Jerusalem! ...Therefore My people shall know My name... in that day; for it is I who speaks: behold, it is I. ...Jehovah has comforted His people, He has redeemed Jerusalem. (Isaiah 52:1-2, 6, 9)

The subject in this chapter is also the Lord's advent and the church to be established by Him. Therefore the Jerusalem into which the uncircumcised and the unclean shall no longer come, and which the Lord will redeem, means the church, and Jerusalem, the holy city, means the church with respect to doctrine from the Lord and concerning the Lord.

[5] In Zephaniah:

Shout, O daughter of Zion! Be glad... with all your heart, O daughter of Jerusalem! ...The King of Israel... is in your midst; fear evil no longer! ...He will rejoice over you with gladness, He will rest in your love, He will exult over you with exultation... ...I will give you a name and praise among all the peoples of the earth... (Zephaniah 3:14-17, 20)

Here likewise the subject is the Lord and a church established by Him, over which the King of Israel, namely the Lord, will rejoice with gladness and exult with exultation, and in whose love He will rest, who will give them a name and praise among all the peoples of the earth.

(Odkazy: Zephaniah 3:14-15, 3:17)


[6] In Isaiah:

Thus said Jehovah, your Redeemer and your Former..., who says to Jerusalem, "You shall be inhabited," and to the cities of Judah, "You shall be rebuilt."... (Isaiah 44:24, 26)

And in Daniel:

Know and perceive: from the going forth of the command to restore and rebuild Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be seven weeks... (Daniel 9:25)

It is apparent that Jerusalem here also means the church, since it was the church that the Lord restored and rebuilt, and not Jerusalem, the Jewish capital.

[7] Jerusalem means a church established by the Lord also in the following passages. In Zechariah:

Thus said Jehovah, "I will return to Zion and dwell in the midst of Jerusalem. Jerusalem shall be called a city of truth, and the mountain of Jehovah Zebaoth a holy mountain." (Zechariah 8:3, cf. 8:20-23)

In Joel:

Then you shall know that I am Jehovah your God, dwelling in Zion, My holy mountain. Then Jerusalem shall be holy... And it will come to pass in that day that the mountains shall drip with new wine, and the hills shall flow with milk..., and Jerusalem (shall abide) from generation to generation. (Joel 3:17-21)

In Isaiah:

In that day the offshoot of Jehovah shall be beautiful and glorious... And it shall come to pass that he who is left in Zion and remains in Jerusalem will be called holy - everyone recorded among the living in Jerusalem. (Isaiah 4:2-3)

In Micah:

...in the latter days the mountain of Jehovah's house shall be established on top of the mountains... For out of Zion doctrine shall go forth, and the Word of Jehovah from Jerusalem... ...to you... the former kingdom shall come, the kingdom of the daughter of Jerusalem. (Micah 4:1-2, 8)

In Jeremiah:

At that time they shall call Jerusalem the throne of Jehovah, and all the nations shall be gathered..., because of the name of Jehovah, to Jerusalem. No more shall they go after the justification of their evil hearts. (Jeremiah 3:17)

In Isaiah:

Look upon Zion, the city of our appointed feasts; let your eyes see Jerusalem, a tranquil habitation, a tabernacle that will not vanish; its stakes will never be removed, nor any of its cords be broken. (Isaiah 33:20)

And so on elsewhere, as in Isaiah 24:23; 37:32; 66:10-14; Zechariah 12:3, 6, 8-10; 14:8, 11-12, 21; Malachi 3:2, 4; Psalms 122:1-7; 137:4-6.

(Odkazy: Jeremiah 8:6-8; Joel 3:17-18, 3:20; Psalms 137:5-7)


[8] Jerusalem in these places means a church which the Lord would establish, and not Jerusalem in the land of Canaan inhabited by Jews. This can be seen from passages in the Word which say that Jerusalem was completely ruined and would be destroyed, as in Jeremiah 5:1; 6:6-7; 7:17-18; Luke 19:41-44; 21:20-22; 23:28-30; and in many other places.

-----
Footnotes:

1. The word translated as "jewel" here means a diadem or crown in the original Greek and Latin, but the writer's definitions of the term elsewhere make plain that he regularly and consistently interpreted it to mean a jewel or gem.

-----

(Odkazy: Ezekiel 4, 5:9-17, 12:18-19, 15:6-8, 16, 23; Isaiah 44:24-26; Jeremiah 8:6-8, Jeremiah 9:10-11, 9:11-12, 9:13, Jeremiah 13:9-10, 13:14, 14:16; Lamentations 1:8-9, 1:17; Matthew 23:37-38; Revelation 21:2)

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Apocalypse Revealed 876, 896, 904, 907, 914, 951

Conjugial Love 117

True Christianity 197, 307


Thanks to the General Church of the New Jerusalem for the permission to use this translation.


Přeložit: