Bible

 

Joel 3

Thai: from KJV         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí  

1 "เพราะ ดูเถิด ในวันเหล่านั้นและในเวลานั้น เมื่อเราให้ยูดาห์และเยรูซาเล็มกลับสู่สภาพเดิม

2 เราจะรวบรวมบรรดาประชาชาติทั้งสิ้น และนำเขาลงมาที่หุบเขาเยโฮชาฟัท และเราจะเข้าสู่การพิพากษากับเขาที่นั่นด้วยเรื่องประชาชนของเรา คืออิสราเอลมรดกของเรา เพราะว่าเขาได้กระจายชนชาติของเราไปท่ามกลางประชาชาติ และได้แบ่งแผ่นดินของเรา

3 และได้จับสลากเอาประชาชนของเรา และให้เด็กผู้ชายเป็นข้าของหญิงโสเภณี และขายเด็กผู้หญิงไปซื้อเหล้าองุ่น และดื่ม

4 โอ ไทระและไซดอน และประเทศฟีลิสเตียทุกแคว้นเอ๋ย เจ้าจะเอาอะไรกับเรา เจ้าจะแก้แค้นเราหรือ ถ้าเจ้าสนองเราอยู่ เราจะตอบสนองการกระทำของเจ้าเหนือศีรษะของเจ้าอย่างฉับพลันและอย่างรวดเร็ว

5 เพราะเจ้าได้เอาเงินของเราและทองคำของเราไป และเอาทรัพย์สมบัติมั่งคั่งของเราไปยังบรรดาวิหารของเจ้า

6 เจ้าได้ขายประชาชนยูดาห์และเยรูซาเล็มให้แก่พวกกรีก ถอนเขาไปไกลจากแดนเมืองของเขา

7 ดูเถิด เราจะกระตุ้นเขาจากสถานที่ซึ่งเจ้าขายเขาไปนั้น เราจะตอบสนองการกระทำของเจ้าบนศีรษะของเจ้าเอง

8 เราจะขายบุตรชายและบุตรสาวของเจ้าไว้ในมือของคนยูดาห์ และเขาทั้งหลายจะขายต่อไปยังคนเสบา แก่ประชาชาติหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไป เพราะว่าพระเยโฮวาห์ลั่นพระวาจาแล้ว"

9 จงประกาศข้อความต่อไปนี้ให้นานาประชาชาติทราบว่า จงเตรียมทำการรบ จงปลุกใจชายฉกรรจ์ทั้งหลาย ให้พลรบทั้งสิ้นเข้ามาใกล้ ให้เขาขึ้นมาเถิด

10 จงตีผาลไถนาของเจ้าให้เป็นดาบ และตีขอลิดของเจ้าให้เป็นทวน ให้คนอ่อนแอพูดว่า "ฉันเป็นนักรบ"

11 บรรดาประชาชาติทั้งสิ้นเอ๋ย จงรวมกันอยู่ล้อมรอบ จงรีบมาเถิด จงเรียกประชุมกันที่นั่น ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงนำนักรบของพระองค์ลงมา

12 ให้บรรดาประชาชาติตื่นตัวและขึ้นมายังหุบเขาเยโฮชาฟัท เพราะที่นั่นเราจะนั่งพิพากษาบรรดาประชาชาติทั้งสิ้นที่อยู่ล้อมรอบ

13 จงเอาเคียวเกี่ยวเถิด เพราะถึงฤดูเกี่ยวแล้ว เข้าไปซิ ย่ำเลย เพราะบ่อย่ำองุ่นกำลังเต็ม บ่อเก็บน้ำองุ่นล้นแล้ว เพราะว่าความชั่วของเขาทั้งหลายมากมายนัก

14 มวลชน มวลชนในหุบเขาแห่งคำตัดสิน เพราะวันแห่งพระเยโฮวาห์ใกล้เข้ามาแล้วในหุบเขาแห่งคำตัดสิน

15 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะมืดไป ดวงดาวจะอับแสง

16 พระเยโฮวาห์จะทรงเปล่งพระสิงหนาทจากศิโยน ทรงเปล่งพระสุรเสียงของพระองค์จากเยรูซาเล็ม และฟ้าสวรรค์กับพิภพก็จะหวั่นไหว แต่พระเยโฮวาห์จะทรงเป็นความหวังแห่งประชาชนของพระองค์ เป็นที่กำบังเข้มแข็งของคนอิสราเอล

17 "ดังนั้นเจ้าทั้งหลายจะได้รู้ว่า เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ประทับในศิโยน ภูเขาบริสุทธิ์ของเรา แล้วเยรูซาเล็มจะเป็นเมืองบริสุทธิ์ จะไม่มีคนต่างด้าวผ่านเมืองนั้นไปอีกเลย

18 และอยู่มาในวันนั้นจะมีน้ำองุ่นใหม่หยดจากภูเขา และมีน้ำนมไหลมาจากเนินเขา และห้วยทั้งสิ้นของยูดาห์จะมีน้ำไหล และน้ำพุจะมาจากพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และรดหุบเขาชิทธิม

19 อียิปต์จะกลายเป็นที่รกร้าง และเอโดมจะกลายเป็นถิ่นทุรกันดารร้าง เพราะเหตุความรุนแรงที่กระทำต่อชนชาติยูดาห์ เพราะว่าเขากระทำให้โลหิตที่ปราศจากความผิดตกในแผ่นดินของเขา

20 แต่ยูดาห์จะมีคนอาศัยอยู่เป็นนิตย์ และเยรูซาเล็มจะมีผู้อาศัยอยู่ทุกชั่วอายุ

21 เราจะชำระเลือดของเขาซึ่งยังมิได้รับการชำระ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสถิตในศิโยน"

← Předchozí  

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 7051

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 200


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1151, 1197, 1201, 1551, 1808, 2184, 2495, ...

Apocalypse Revealed 37, 51, 53, 312, 316, 336, 350, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 78, 100

The Lord 4, 64

Sacred Scripture 14, 51

Heaven and Hell 119

True Christian Religion 82, 198, 620, 689, 782, 789


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 72, 119, 242, 261, 372, 376, 401, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 4, 9, 55

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Numbers 11:29, 12:6

Proverbs 1:23

Isaiah 11:11, 44:3

Jeremiah 23:7

Ezekiel 37:12, 39:29

Joel 2:2, 10

Obadiah 1:17

Matthew 24:29

Mark 13:24

Luke 21:11

Acts of the Apostles 2:17, 21, 39

Romans 10:13

Revelation 8:7, 12

Word/Phrase Explanations

วัน
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

เวลา
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

ยูดาห์
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

เยรูซาเล็ม
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

กลับ
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

ลง
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

หุบเขา
Mountains in the Bible represent people's highest points, where we are closest to the Lord - our love of the Lord and the state of...

โฮชาฟัท
In the Bible, King Jehoshaphat of Judah is mentioned in the first Book of Kings, in Chapters 21 and 22. He comes to the throne...

อิสราเอล
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

มรดก
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

ให้
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

เด็กผู้ชาย
A boy (Gen. 18:7) signifies the natural man, and consequently, him who ministers and administers. Boy (Gen. 22:3) signifies the Lord's former rational principle merely...

โสเภณี
'A harlot' signifies the affection of falsities, thus the church corrupted.

ขาย
'To sell,' as in Genesis 41:56, means transferring to another as their own, because what is sold becomes the property of the one who buys...

ดื่ม
To be drunken without wine (Isa. 29:9), are they who are unconcerned about the Word, and the truths of faith, and thus have no inclination...

เงิน
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

ทอง
'Money' relates to truth.

กรีก
Greeks, as in Joel 3:6, signify the falsities of evil. Also the gentiles who are in falsities.

ดู
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

สถานที่
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

บุตรชาย
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

มือ
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

ประกาศ
'To proclaim' signifies exploration from influx of the Lord.

ใกล้
'Nigh' denotes truth in affinity with good.

ไถ
'Ploughshares,; as in Isaiah 2:4 and Micah 4:3, signify the goods of the church which are perfected, or set forth by truths.

ดาบ
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

พูด
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

มา
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

นำ
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

ตื่น
'Awake' denotes a clear state.

นั่ง
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

เต็ม
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

มาก
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

ดวงอาทิตย์
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

ดวงจันทร์
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

ดาว
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

สวรรค์
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

รู้
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

พระเจ้า
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ภูเขา
'Hills' signify the good of charity.

ผ่าน
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

น้ำ
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

นม
Water represents true ideas about day-to-day life, and other drinks and liquids in general represent different forms of truth. Milk is a drink that contains...

น้ำพุ
A fountain signifies the Lord and the Word. A fountain signifies superior truth, and well, inferior truth. A fountain, as in Psalm 104:10, denotes knowledges....

อียิปต์
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

โดม
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

รุนแรง
'Violence' signifies the outrage done to charity and the destruction of charity and faith. 'Violence,' as in Jeremiah 15:21, signifies falsities which assault the good...

อาศัยอยู่
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

เลือด
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 The Minor Prophets
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Minor Prophets (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Minor Prophets (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Minor Prophets (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

Komentář

 

Inherit      

← Předchozí   Další →

This is a wall-painting at the Elston Chapel in Nottinghamshire, England. The photograph is part of the Geograph Project, created to collect images of historic sites in the U.K. and Ireland.

In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is important in its spiritual meaning.

A "father" represents the Lord, and indeed the Lord is like a father to all of us. What we "inherit" from the Lord are his "possessions": the love of being good which He can implant in us.

The Lord created us to be separate from Himself, so that He could love us. He thus allows us to act contrary to His will – to want what is evil and to believe what is false. The Writings say, though, that he cannot inhabit those things in us; He cannot live inside us through those things. When we accept Him, though – by learning what's true, and determining to live according to it – we can let Him place inside us a love for what is good, which He can inhabit, and through which He can live inside us. That is our "inheritance."

(Odkazy: Apocalypse Revealed 890; Arcana Coelestia 2658, 2851, 8327, 9338)

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 9295

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

9295. This second feast, which was called 'the feast of the harvest of the firstfruits of works', also 'of the firstfruits of wheat' as well as 'the feast of weeks', means the planting of truth in good. This is clear from the establishment of it, spoken of in Moses as follows,

Say to the children of Israel, When you have come into the land which I am giving you, and you reap its harvest, you shall bring a sheaf of the firstfruits of your harvest to the priest, who shall wave the sheaf before Jehovah, so that you may be acceptable; on the day after the sabbath the priest shall wave it. And you shall offer on that day a he-lamb 1 as a burnt offering, also a minchah and a drink-offering. But you shall not eat bread or parched ears or green ones until that very day. After this you shall count for yourselves from the day after the sabbath, from the day you bring the sheaf of the wave-offering, seven sabbaths shall there be complete. Until the day after the seventh sabbath you shall count fifty days, and offer a new gift to Jehovah. You shall bring from your dwellings the bread of the wave-offering; it shall be baked with yeast, as firstfruits to Jehovah. Besides the bread you shall offer seven lambs, one young bull, and two rams, as a burnt offering, together with their minchah and drink-offering. Leviticus 23:10-21; Deuteronomy 16:9-12.

(Odkazy: Leviticus 23:10-18)


[2] No one can know what the meaning is of these details except from their internal sense. In that sense the seeds which are sown in the field are truths of faith which are planted in good. Harvest means their growing ripe when forms of good develop from them; for wheat and barley are forms of good, and ears containing them are truths accordingly linked to good. A sheaf is an ordered sequence and bringing together of such truths; for the truths have been arranged into sheaf-like groups. Waving means giving life to, for truths with a person are not living ones until they are rooted in good. The priest who waved the sheaf, that is, who gave life to forms of the good of truth, represented the Lord; for He is the Source of life in its entirety. Doing this on the day after the sabbath meant the holiness of goodness and truth joined together. Their not being permitted before then to eat bread, parched ears, or green ones meant not making the life of good their own before then, bread being the good of love, parched ears the good of charity, green ones the good of truth, and eating making one's own. The requirement that from then seven sabbaths were to be counted until the feast, which therefore was held on the fiftieth day, meant a complete planting of truth in good until the first phase of a new state. Bread made with yeast which was offered then meant good not as yet completely purified. The waving of it meant giving it life. The burnt offering of the lambs, young bull, and rams, together with minchah and drink-offerings meant worship of the Lord that has all the essential characteristics of that good. These are the things that are meant by this feast and what happened then. And from all this it is evident that a second state in deliverance from damnation was meant, which was a state when truth was planted in good.

[3] Since this feast was called the feast of the firstfruits of harvest one needs to know what 'harvest' means in the Word. In a broad sense 'the field' that contains the harvest means the whole human race or the whole world, in a less broad sense the Church, in a narrower sense a member of the Church, and in an even narrower sense the good present in a member of the Church since this good receives the truths of faith as the field receives seeds. From the meaning of 'the field' it is evident what 'harvest' means. That is to say, in the broadest sense it means the state of the whole human race in respect of its reception of good through truth, in a less broad sense the state of the Church in respect of the reception of the truths of faith in good, in a narrower sense the state of a member of the Church in respect of that reception, and in a still narrower sense the state of good in respect of the reception of truth, and so the planting of truth in good.

[4] All this shows what 'harvest' means in the following places, as in Matthew,

He who sows the good seed is the Son of Man; the field is the world; the seed is the sons of the kingdom; the tares are the sons of the kingdom of the evil one; 2 the enemy who sows them is the devil; but the harvest is the close of the age, while the harvesters are the angels. Matthew 13:37-39.

'The good seed' is the truths of faith received from the Lord; 'the Son of Man' is the Lord in respect of the Church's truths; 'the world' which 'the field' stands for is the entire human race; 'the sons of the kingdom' whom 'the seed' stands for are the Church's truths of faith; 'the sons of the kingdom of the evil one' whom 'the tares' stand for are the Church's falsities of faith; 'the devil' whom 'the enemy' stands for and who sows them is hell; 'the close of the age' which 'the harvest' stands for is the final state of the Church in respect of the reception of the truths of faith in good; and 'the angels' whom 'the harvesters' stand for are truths from the Lord. That such things are meant by those words spoken by the Lord may be recognized from their internal sense indicated throughout this explanation of them. All this also shows the manner in which the Lord spoke when He was in the world, namely by the use of images that carried a spiritual meaning, and the reason why He did so was in order that the Word might exist not only for the world but also for heaven.

[5] In Revelation,

An angel came out of the temple, crying with a loud voice to him who sat on the cloud, Thrust in 3 your sickle and reap, for the hour of harvesting has come for you; for the harvest of the earth has become dry. The one sitting on the cloud therefore thrust 4 his sickle into the earth, and the earth was harvested. Revelation 14:15-16.

'The harvest' here also stands for the final state of the Church in respect of the reception of the truths of faith in good. In Joel,

The priests have been mourning, the ministers of Jehovah. The field has been devastated, the land has been mourning because the grain has been laid waste, the new wine has failed, the oil languishes. Farmers have been put to shame, vinedressers have wailed over the wheat and over the barley, for the reason that the harvest of the field has perished. Joel 1:9-11.

This describes the ruination of the Church in respect of truths of faith and forms of the good of charity by means of such things as belong to the field, vineyard, and olive-grove. The Church itself is 'the field', and its final state, which the Lord called 'the close of the age', is 'the harvest'.

[6] In the same prophet,

Send out the sickle, for the harvest is ripe. Come, go down, for the winepress is full, the vats overflow - for great is their wickedness. Joel 3:13.

Here also 'the harvest' means the close of the age or final state of a Church laid waste. In Jeremiah,

Cut off the sower from Babel, and the one handling the sickle in the time of harvest. Jeremiah 50:16.

In the same prophet,

The daughter of Babel is like a threshing-floor; it is time to thresh her. Only a little while, and the time of harvest comes [to her]. Jeremiah 51:33.

'The time of harvest' stands for the final state of the Church there.

[7] In Isaiah,

Wail, O ships of Tarshish! For Tyre has been laid waste, so that there is no house nor anyone to go in. The inhabitants of the island are silent, O merchant of Sidon passing over the sea; they have replenished you. And through the great waters the seed of Shihor is the harvest of the Nile, her produce, to be the merchandise of nations. Isaiah 23:1-3.

The holy things of the Church that are described in these verses cannot be known to anyone except from the internal sense. Everyone knows that the holy things of heaven and of the Church are present throughout the Word, and that for this reason the Word is holy. The literal sense of those verses describes things connected with the commerce of Tyre and Sidon, but without a holy and more internal sense those descriptions are not holy. What their meaning is in this more internal sense is evident if they are brought to the surface. 'Ships of Tarshish' are doctrinal teachings about truth and good; 'Tyre and Sidon' are cognitions or knowledge of goodness and truth; 'no house, so that there is not anyone to go in' means that there is no longer any good in which truth can be planted; 'the inhabitants of the island who are silent' are more remote forms of good; 'the seed of Shihor' is true factual knowledge; and 'the harvest of the Nile, her produce' is good resulting from that knowledge, outside the Church.

-----
Footnotes:

1. literally, son of a lamb

2. The Latin means the sons of that of the evil one. Swedenborg derives this wording from the Latin Bible of Sebastian Schmidt. The Greek means simply the sons of the evil one.

3. literally, Send

4. literally, sent

-----

(Odkazy: Exodus 23:16)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 9325, 9372, 10083, 10137, 10227, 10669, 10670


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 163, 175, 946


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: