Bible

 

Joel 3

Thai: from KJV         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí  

1 "เพราะ ดูเถิด ในวันเหล่านั้นและในเวลานั้น เมื่อเราให้ยูดาห์และเยรูซาเล็มกลับสู่สภาพเดิม

2 เราจะรวบรวมบรรดาประชาชาติทั้งสิ้น และนำเขาลงมาที่หุบเขาเยโฮชาฟัท และเราจะเข้าสู่การพิพากษากับเขาที่นั่นด้วยเรื่องประชาชนของเรา คืออิสราเอลมรดกของเรา เพราะว่าเขาได้กระจายชนชาติของเราไปท่ามกลางประชาชาติ และได้แบ่งแผ่นดินของเรา

3 และได้จับสลากเอาประชาชนของเรา และให้เด็กผู้ชายเป็นข้าของหญิงโสเภณี และขายเด็กผู้หญิงไปซื้อเหล้าองุ่น และดื่ม

4 โอ ไทระและไซดอน และประเทศฟีลิสเตียทุกแคว้นเอ๋ย เจ้าจะเอาอะไรกับเรา เจ้าจะแก้แค้นเราหรือ ถ้าเจ้าสนองเราอยู่ เราจะตอบสนองการกระทำของเจ้าเหนือศีรษะของเจ้าอย่างฉับพลันและอย่างรวดเร็ว

5 เพราะเจ้าได้เอาเงินของเราและทองคำของเราไป และเอาทรัพย์สมบัติมั่งคั่งของเราไปยังบรรดาวิหารของเจ้า

6 เจ้าได้ขายประชาชนยูดาห์และเยรูซาเล็มให้แก่พวกกรีก ถอนเขาไปไกลจากแดนเมืองของเขา

7 ดูเถิด เราจะกระตุ้นเขาจากสถานที่ซึ่งเจ้าขายเขาไปนั้น เราจะตอบสนองการกระทำของเจ้าบนศีรษะของเจ้าเอง

8 เราจะขายบุตรชายและบุตรสาวของเจ้าไว้ในมือของคนยูดาห์ และเขาทั้งหลายจะขายต่อไปยังคนเสบา แก่ประชาชาติหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไป เพราะว่าพระเยโฮวาห์ลั่นพระวาจาแล้ว"

9 จงประกาศข้อความต่อไปนี้ให้นานาประชาชาติทราบว่า จงเตรียมทำการรบ จงปลุกใจชายฉกรรจ์ทั้งหลาย ให้พลรบทั้งสิ้นเข้ามาใกล้ ให้เขาขึ้นมาเถิด

10 จงตีผาลไถนาของเจ้าให้เป็นดาบ และตีขอลิดของเจ้าให้เป็นทวน ให้คนอ่อนแอพูดว่า "ฉันเป็นนักรบ"

11 บรรดาประชาชาติทั้งสิ้นเอ๋ย จงรวมกันอยู่ล้อมรอบ จงรีบมาเถิด จงเรียกประชุมกันที่นั่น ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงนำนักรบของพระองค์ลงมา

12 ให้บรรดาประชาชาติตื่นตัวและขึ้นมายังหุบเขาเยโฮชาฟัท เพราะที่นั่นเราจะนั่งพิพากษาบรรดาประชาชาติทั้งสิ้นที่อยู่ล้อมรอบ

13 จงเอาเคียวเกี่ยวเถิด เพราะถึงฤดูเกี่ยวแล้ว เข้าไปซิ ย่ำเลย เพราะบ่อย่ำองุ่นกำลังเต็ม บ่อเก็บน้ำองุ่นล้นแล้ว เพราะว่าความชั่วของเขาทั้งหลายมากมายนัก

14 มวลชน มวลชนในหุบเขาแห่งคำตัดสิน เพราะวันแห่งพระเยโฮวาห์ใกล้เข้ามาแล้วในหุบเขาแห่งคำตัดสิน

15 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะมืดไป ดวงดาวจะอับแสง

16 พระเยโฮวาห์จะทรงเปล่งพระสิงหนาทจากศิโยน ทรงเปล่งพระสุรเสียงของพระองค์จากเยรูซาเล็ม และฟ้าสวรรค์กับพิภพก็จะหวั่นไหว แต่พระเยโฮวาห์จะทรงเป็นความหวังแห่งประชาชนของพระองค์ เป็นที่กำบังเข้มแข็งของคนอิสราเอล

17 "ดังนั้นเจ้าทั้งหลายจะได้รู้ว่า เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ประทับในศิโยน ภูเขาบริสุทธิ์ของเรา แล้วเยรูซาเล็มจะเป็นเมืองบริสุทธิ์ จะไม่มีคนต่างด้าวผ่านเมืองนั้นไปอีกเลย

18 และอยู่มาในวันนั้นจะมีน้ำองุ่นใหม่หยดจากภูเขา และมีน้ำนมไหลมาจากเนินเขา และห้วยทั้งสิ้นของยูดาห์จะมีน้ำไหล และน้ำพุจะมาจากพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และรดหุบเขาชิทธิม

19 อียิปต์จะกลายเป็นที่รกร้าง และเอโดมจะกลายเป็นถิ่นทุรกันดารร้าง เพราะเหตุความรุนแรงที่กระทำต่อชนชาติยูดาห์ เพราะว่าเขากระทำให้โลหิตที่ปราศจากความผิดตกในแผ่นดินของเขา

20 แต่ยูดาห์จะมีคนอาศัยอยู่เป็นนิตย์ และเยรูซาเล็มจะมีผู้อาศัยอยู่ทุกชั่วอายุ

21 เราจะชำระเลือดของเขาซึ่งยังมิได้รับการชำระ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสถิตในศิโยน"

← Předchozí  

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 7051

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 200


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1151, 1197, 1201, 1551, 1808, 2184, 2495, ...

Apocalypse Revealed 37, 51, 53, 312, 316, 336, 350, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 78, 100

The Lord 4, 64

Sacred Scripture 14, 51

Heaven and Hell 119

True Christian Religion 82, 198, 620, 689, 782, 789


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 72, 119, 242, 261, 372, 376, 401, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 4, 9, 55

Jiný komentář

  Příběhy:
Hop to Similar Bible Verses

Numbers 11:29, 12:6

Proverbs 1:23

Isaiah 11:11, 44:3

Jeremiah 23:7

Ezekiel 37:12, 39:29

Joel 2:2, 10

Obadiah 1:17

Matthew 24:29

Mark 13:24

Luke 21:11

Acts of the Apostles 2:17, 21, 39

Romans 10:13

Revelation 8:7, 12

Word/Phrase Explanations

วัน
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

เวลา
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

ยูดาห์
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

เยรูซาเล็ม
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

กลับ
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

ลง
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

หุบเขา
Mountains in the Bible represent people's highest points, where we are closest to the Lord - our love of the Lord and the state of...

โฮชาฟัท
In the Bible, King Jehoshaphat of Judah is mentioned in the first Book of Kings, in Chapters 21 and 22. He comes to the throne...

อิสราเอล
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

มรดก
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

ให้
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

เด็กผู้ชาย
A boy (Gen. 18:7) signifies the natural man, and consequently, him who ministers and administers. Boy (Gen. 22:3) signifies the Lord's former rational principle merely...

โสเภณี
'A harlot' signifies the affection of falsities, thus the church corrupted.

ขาย
'To sell,' as in Genesis 41:56, means transferring to another as their own, because what is sold becomes the property of the one who buys...

ดื่ม
To be drunken without wine (Isa. 29:9), are they who are unconcerned about the Word, and the truths of faith, and thus have no inclination...

เงิน
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

ทอง
'Money' relates to truth.

กรีก
Greeks, as in Joel 3:6, signify the falsities of evil. Also the gentiles who are in falsities.

ดู
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

สถานที่
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

บุตรชาย
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

มือ
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

ประกาศ
'To proclaim' signifies exploration from influx of the Lord.

ใกล้
'Nigh' denotes truth in affinity with good.

ไถ
'Ploughshares,; as in Isaiah 2:4 and Micah 4:3, signify the goods of the church which are perfected, or set forth by truths.

ดาบ
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

พูด
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

มา
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

นำ
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

ตื่น
'Awake' denotes a clear state.

นั่ง
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

เต็ม
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

มาก
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

ดวงอาทิตย์
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

ดวงจันทร์
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

ดาว
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

สวรรค์
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

รู้
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

พระเจ้า
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ภูเขา
'Hills' signify the good of charity.

ผ่าน
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

น้ำ
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

นม
Water represents true ideas about day-to-day life, and other drinks and liquids in general represent different forms of truth. Milk is a drink that contains...

น้ำพุ
A fountain signifies the Lord and the Word. A fountain signifies superior truth, and well, inferior truth. A fountain, as in Psalm 104:10, denotes knowledges....

อียิปต์
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

โดม
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

รุนแรง
'Violence' signifies the outrage done to charity and the destruction of charity and faith. 'Violence,' as in Jeremiah 15:21, signifies falsities which assault the good...

อาศัยอยู่
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

เลือด
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 The Minor Prophets
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Minor Prophets (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Minor Prophets (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Minor Prophets (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

Komentář

 

Inherit      

← Předchozí   Další →

This is a wall-painting at the Elston Chapel in Nottinghamshire, England. The photograph is part of the Geograph Project, created to collect images of historic sites in the U.K. and Ireland.

In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is important in its spiritual meaning.

A "father" represents the Lord, and indeed the Lord is like a father to all of us. What we "inherit" from the Lord are his "possessions": the love of being good which He can implant in us.

The Lord created us to be separate from Himself, so that He could love us. He thus allows us to act contrary to His will – to want what is evil and to believe what is false. The Writings say, though, that he cannot inhabit those things in us; He cannot live inside us through those things. When we accept Him, though – by learning what's true, and determining to live according to it – we can let Him place inside us a love for what is good, which He can inhabit, and through which He can live inside us. That is our "inheritance."

(Odkazy: Apocalypse Revealed 890; Arcana Coelestia 2658, 2851, 8327, 9338)

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 3881

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

3881. 'Therefore she called his name Judah' means the essential nature of it. This is clear from the meaning of 'name' and of 'calling the name' as the essential nature, dealt with in 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2724, 3006, 3421. That nature is contained in the internal sense of these words spoken by Leah - 'This time I will confess Jehovah', dealt with immediately above in 3880. That is to say, in the highest sense those words mean the Lord and the Divinity of His Love, in the internal sense the Word and also the Lord's celestial kingdom, and in the more exterior sense doctrine from the Word which the celestial Church has. But as yet scarcely anyone knows that these things are meant in the Word when the name Judah is mentioned, the reason being that the historical descriptions of the Word are thought to be simply historical descriptions, and the prophetical utterances to belong among such things as have fallen into oblivion, except for some of them from which doctrinal inferences may be drawn out. No belief exists that those descriptions and utterances have a spiritual sense within them, because at the present day no knowledge exists of what the spiritual sense is, or indeed of what the spiritual is. And the chief reason for this is that the life which people lead is the natural life. This is such that when they have that life as their end in view or it is the only life they desire, it blots out both spiritual knowledge and faith - so much so that when spiritual life and a spiritual sense are spoken of, these are like something that does not really exist or else are something unpleasant and depressing which, because it does not accord with natural life, they find distasteful. Such being the condition of the human race at the present day it neither understands nor wishes to understand by the names mentioned in the Word anything else than the nations, peoples, individual persons, regions, cities, mountains, or rivers, which those names denote. Yet in the spiritual sense names mean real things.

(Odkazy: Arcana Coelestia 144-145; Jeremiah 18:11-12)


[2] That 'Judah' in the internal sense means the Lord's celestial Church, in the universal sense His celestial kingdom, and in the highest sense the Lord Himself may be seen from many places in the Old Testament where Judah is mentioned, for example, from the following: In Moses,

You are Judah; your brothers will praise you; your hands will be on the neck of your enemies; the sons of your father will bow down to you. A lion's whelp is Judah; from the prey you have gone up, my son. He crouched, he lay down like a lion, and like an old lion; who will rouse him up? The sceptre will not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet until Shiloh comes; and to him will be the gathering of peoples. Binding his ass's colt to the vine, and the foal of his she-ass to a choice vine, he will wash his clothing in wine, and his garment in the blood of grapes. His eyes are red from wine, and his teeth white from milk. Genesis 49:8-12.

[3] Nobody can know the meaning of this prophetical declaration about Judah uttered by Jacob, who by then was Israel - not even one expression used there - except from the internal sense. He cannot know for example what is meant by 'his brothers will praise him' and 'his father's sons will bow down to him', or by 'his going up from the prey like a lion's whelp', and 'his crouching and lying down like a lion'. Nor can he know what is meant by 'Shiloh', by 'binding his ass's colt to the vine, and the foal of his she-ass to a choice vine', by 'washing his clothing in wine, and his garment in the blood of grapes', by 'eyes red from wine', or by 'teeth white from milk'. As has been stated, these expressions cannot possibly be understood by anyone except from the internal sense, yet all of them - each one - mean celestial things belonging to the Lord's kingdom, also things that are Divine. The same words also foretell that the Lord's celestial kingdom, and in the highest sense the Lord Himself, were to be represented by Judah. All these things declared by Jacob will in the Lord's Divine mercy be discussed in the explanations of the chapter in which they occur.

[4] Similar examples involving the name Judah occur elsewhere, especially in the Prophets, as in Ezekiel,

You son of man, take a stick and write on it, For Judah and for the children of Israel, his companions'. And take another stick and write on it, For Joseph - the stick of Ephraim and of the whole house of Israel, his companions - and join them together, one to the other into one stick for you, and they will be one in your, hand. I will make them into one nation in the land, on the mountains of Israel, and one king will be king to them all. My servant David will be king over them, and they will all have one shepherd. And they will walk in My judgements, and keep My statutes and do them. And they will dwell in the land which I gave to Jacob My servant, in which your fathers dwelt. And they will dwell in it, they and their sons, and their sons' sons even for ever. And David My servant will be their prince for ever, and I will make with them a covenant of peace, it will be an eternal covenant with them. I will bless them, and multiply them, and I will grant My sanctuary in their midst for evermore. Thus will My dwelling-place be with them, and I will be their God, and they will be My people. Ezekiel 37:15-28.

Anyone who takes Judah, Israel, Joseph, Ephraim, and David in this passage to mean those actual people will believe all these things will actually take place as described in the sense of the letter. That is to say, he will believe that Israel is going to be reunited with Judah, as well as the tribe of Ephraim; also that David is going to reign as king; that in this manner they are going to dwell in the land given to Jacob for ever, and that at that time an eternal covenant will exist with them and the sanctuary will be in the midst of them for ever. But in fact the meaning of this passage has nothing whatever to do with that nation but with the Lord's celestial kingdom meant by 'Judah', and His spiritual kingdom meant by 'Israel', and with the Lord Himself meant by 'David'. From this it is quite evident that names are not used to mean actual persons but things that are celestial and Divine.

[5] The same is so with the following words in Zechariah,

Many peoples and numerous nations will come to seek Jehovah Zebaoth in Jerusalem and to placate Jehovah's face. Thus said Jehovah Zebaoth, In those days ten men from the nations of every tongue will take hold; and they will take hold of the hem of a man of Judah, saying, We will go with you, for we have heard that God is with you. Zechariah 8:22-23.

Those who take these words literally will say, as the Jewish nation believes still, that being a prophecy not yet fulfilled it is going to be fulfilled in the future. These say that they are going to go back to the land of Canaan, that many from every nation and tongue will follow them, and take hold of the hem of a man of Judah and plead to be allowed to follow. They say that at that time God - that is to say, the Messiah, whom Christians call the Lord - will be among them, to whom they must first be converted. This would be the true implication of these words if 'a man of Judah' were used to mean a man of Judah. But in fact the internal sense at this point deals with a new spiritual Church among gentiles, and 'a man of Judah' means saving faith which results from love to the Lord.

[6] That 'Judah' is not used to mean Judah but, as has been stated, means in the internal sense the Lord's celestial kingdom which was represented in the Church established among Judah or the Jews, becomes quite clear from the following places: In Isaiah,

When the Lord raises an ensign for the nations He will gather the outcasts of Israel, and will assemble the dispersed of Judah from the four corners of the earth. Then the envy of Ephraim will depart, and the enemies of Judah will be cut off. Ephraim will not envy Judah, and Judah will not harass Ephraim. Isaiah 11:12-13.

In Jeremiah,

Behold, the days are coming, said Jehovah, when I will raise up for David a righteous branch, who will reign as king, and prosper, and execute judgement and righteousness in the land. In His days Judah will be saved, and Israel will dwell securely. And this is His name which they will call Him, Jehovah our Righteousness. Jeremiah 23:5-6.

In Joel,

Then you will know that I am Jehovah your God, who dwell in Zion, My holy mountain; and Jerusalem will be holy. It will happen on that day, that the mountains will drip new wine, and the hills will flow with milk, and all the streams of Judah will flow with water; and a spring will come forth from the house of Jehovah and will water the river of Shittim. Judah will abide for ever, and Jerusalem from generation to generation. Joel 3:17-18, 20.

[7] In Zechariah,

On that day I will strike every horse with panic, and its rider with madness. And on the house of Judah I will open My eyes, and every horse of the peoples I will strike with blindness. And the leaders of Judah will say in their hearts, I will strengthen for myself the inhabitants of Jerusalem in Jehovah Zebaoth their God. On that day I will set the leaders of Judah like a hearth of fire in sticks of wood, and like a torch of fire in a sheaf; and they will devour to the right and to the left all the peoples round about, and Jerusalem will yet again be inhabited in her own place, in Jerusalem. And Jehovah will save the tents of Judah first, that the glory of the house of David, and the glory of the inhabitant of Jerusalem, may not exalt itself over Judah. On that day Jehovah will protect the inhabitant of Jerusalem, and the house of David will be like God, like the angel of Jehovah in front of them. And I will pour out over the house of David and over the inhabitant of Jerusalem a spirit of grace. Zechariah 12:4-10.

This refers to the Lord's celestial kingdom, where truth should not have dominion over good but ought to be subordinate to it, truth being meant by 'the house of David' and 'the inhabitant of Jerusalem', and good by 'Judah'. From this it is evident why first it is said that 'the glory of the house of David, and the glory of the inhabitant of Jerusalem, will not exalt itself over Judah', and after this that 'the house of David will be like God, and like the angel of Jehovah', and that 'a spirit of grace will be poured out over it and over the inhabitant of Jerusalem'. For such is the state when truth is subordinate to good or faith to love. 'The horse which will be struck with panic, and the horse of the peoples with blindness' is self-intelligence, see 2761, 2762, 3217.

(Odkazy: Arcana Coelestia 2761-2762; Zechariah 12:7-10)


[8] In the same prophet,

On that day there will be on the horses' bells, Holiness to Jehovah. And the pots in the house of Jehovah will be as the bowls before the altar. And every pot in Jerusalem and in Judah will be holiness to Jehovah Zebaoth. Zechariah 14:20-21.

This refers to the Lord's kingdom. In Malachi,

Behold, I am sending My angel, who will prepare the way before Me, and suddenly there will come to His temple the Lord whom you are seeking, and the angel of the covenant in whom you delight. Behold, He is coming. Who can endure the day of His coming? Then the minchah of Judah and Jerusalem will be acceptable to Jehovah, as in the days of old and as in former years. Malachi 3:1-2, 4.

This plainly refers to the Coming of the Lord. The meaning is that Judah and Jerusalem's minchah was not, as is well known, acceptable but that worship flowing from love, Judah's minchah, and worship flowing from faith rooted in love, Jerusalem's minchah, are acceptable.

[9] In Jeremiah,

Thus said Jehovah Zebaoth, Again they will speak this word in the land of Judah and in its cities when I turn again their captivity: Jehovah bless you, O habitation of righteousness, O holy mountain! And Judah and all its cities will dwell in it together. Behold, the days are coming, said Jehovah, in which I will sow the house of Judah with the seed of man and the seed of beast. Behold, the days are coming, said Jehovah, in which I will make with the house of Israel and with the house of Judah a new covenant, not like the covenant which I made with their fathers. Jeremiah 31:23-24, 27, 31-32.

In David,

The Lord chose the tribe of Judah, Mount Zion, which He loved, and built His sanctuary as the heights, as the earth He founded it for ever. Psalms 78:68-69.

[10] From these places and very many others which have not been mentioned one may see what 'Judah' means in the Word. They show that 'Judah' does not mean the Jewish nation, for that nation was anything but the celestial Church or the Lord's celestial kingdom; for so far as love to the Lord, charity towards the neighbour, and faith; went they were the worst nation of all. This has been so from their earliest forefathers, namely the sons of Jacob, even to the present day. But in spite of this such people were able to represent the celestial and spiritual things of the Lord's kingdom, see 3479-3481. For in representations no attention is paid to the person who represents, only to what is represented by him, 665, 1097 (end), 1361, 3147, 3670.

[11] But when they did not adhere to the religious observances commanded by Jehovah or the Lord but deviated from them into acts of idolatry they no longer represented those things but such as are contrary to them, namely those of hell and the devil, according to the Lord's words in John,

You are from your father the devil, and the desires of your father you will to do. He was a murderer from the beginning, and did not take a stand on the truth. John 8:44

Such is the meaning of 'Judah' in the contrary sense, as becomes clear from the following: In Isaiah,

Jerusalem has stumbled, and Judah has fallen, because their tongue and their works are against Jehovah, to provoke the eyes of His glory to anger. Isaiah 3:8.

In Malachi,

Judah has acted faithlessly, and abomination has been committed in Israel and in Jerusalem, and Judah has profaned the holiness of Jehovah, for he loved and married the daughter of a foreign god. Malachi 2:11.

And in addition in the following places - Isaiah 3:1 and following verses;

8:7-8; Jeremiah 2:28; 3:7-11; 9:26; 11:9-10, 12; 13:9; 14:2; 17:1; 18:11-13; 19:7; 32:35; 36:31; 44:12, 14, 26, 28; Hosea 5:5; 8:14; Amos 2:4-5; Zephaniah 1:4; and many times elsewhere.

(Odkazy: Genesis 29:35; Jeremiah 18:12-13)


Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 3921, 3969, 4007, 4060, 4311, 4503, 4606, 4750, 4815, 5113, 5782, 6239, 6363, 8588, 8886, 9144, 9229, 9284, 9293, 9320, 9372, 9468, 10248, 10329

The White Horse 12

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 121, 248


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 39, 119, 130, 222, 278, 310, 376, 433, 443


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: