Bible

 

Joel 1

Thai: from KJV         

Studovat vnitřní smysl

Další →

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ที่มาถึงโยเอล บุตรชายของเปธุเอล ว่าดังนี้ว่า

2 ท่านผู้เฒ่าทั้งหลาย ขอจงฟังเรื่องนี้ ชาวแผ่นดินทั้งสิ้น ขอจงเงี่ยหูฟัง สิ่งเหล่านี้เคยเกิดมาในสมัยของท่าน หรือเกิดมาในสมัยบรรพบุรุษของท่านบ้างหรือ

3 จงบอกให้ลูกของท่านทราบ และให้ลูกบอกหลาน และให้หลานบอกเหลนอีกชั่วอายุหนึ่ง

4 สิ่งใดที่ตั๊กแตนวัยเดินกินเหลือ ตั๊กแตนวัยบินก็กินเสีย สิ่งใดที่ตั๊กแตนวัยบินกินเหลือตั๊กแตนวัยกระโดดก็กินเสีย สิ่งใดที่ตั๊กแตนวัยกระโดดกินเหลือตั๊กแตนวัยคลานก็กินเสีย

5 เจ้าพวกขี้เมาเอ๋ย จงตื่นขึ้นและร้องไห้เถิด นักดื่มเหล้าองุ่นทุกคนเอ๋ย จงโอดครวญเถิด เพราะว่าน้ำองุ่นใหม่ถูกตัดขาดจากปากของเจ้าทั้งหลายแล้ว

6 เพราะว่าประชาชาติหนึ่งได้ขึ้นมาสู้กับแผ่นดินของข้าพเจ้า เขามีทั้งกำลังมากและมีจำนวนนับไม่ถ้วน ฟันของมันเหมือนฟันสิงโต เขี้ยวของมันเหมือนเขี้ยวสิงโตผู้ยิ่งใหญ่

7 มันได้ทำลายเถาองุ่นของข้าพเจ้าเสีย และได้ปอกเปลือกต้นมะเดื่อของข้าพเจ้า มันลอกเปลือกออกและโยนทิ้งเสีย กิ่งก้านก็ดูขาวโพลน

8 จงโอดครวญอย่างหญิงพรหมจารีซึ่งคาดเอวด้วยผ้ากระสอบที่ไว้ทุกข์ให้สามีของเธอที่ได้เมื่อวัยสาว

9 ธัญญบูชาและเครื่องดื่มบูชาได้ถูกตัดขาดเสียจากพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ ปุโรหิตผู้ปรนนิบัติของพระเยโฮวาห์ก็โศกเศร้า

10 นาก็ร้าง พื้นดินก็เศร้าโศก เพราะข้าวถูกทำลายเสีย น้ำองุ่นใหม่ก็แห้งไปหมด น้ำมันก็ขาดมือไป

11 ชาวนาทั้งหลายเอ๋ย จงอับอายไปเถิด ผู้แต่งเถาองุ่นเอ๋ย จงคร่ำครวญเนื่องด้วยข้าวสาลีและข้าวบารลี เพราะผลของนาก็ถูกทำลายไปหมด

12 เถาองุ่นก็เหี่ยว ต้นมะเดื่อก็แห้งไป ต้นทับทิม ต้นอินทผลัม และต้นแอบเปิ้ล ต้นไม้ในนาทั้งสิ้นก็เหี่ยวไป เพราะความยินดีก็เหี่ยวไปจากบุตรทั้งหลายของมนุษย์

13 ท่านปุโรหิตทั้งหลายเอ๋ย จงคาดเอวและโอดครวญ ท่านผู้ปรนนิบัติที่แท่นบูชา จงคร่ำครวญ ท่านผู้ปรนนิบัติพระเจ้าของข้าพเจ้า จงเข้าไปสวมผ้ากระสอบนอนค้างคืนสักคืนหนึ่ง เพราะว่าธัญญบูชาและเครื่องดื่มบูชาได้ขาดไปเสียจากพระนิเวศแห่งพระเจ้าของท่าน

14 จงเตรียมตัวถืออดอาหาร จงเรียกประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ จงรวบรวมบรรดาผู้ใหญ่และชาวแผ่นดินทั้งสิ้นไปยังพระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์

15 อนิจจาหนอวันนั้น เพราะวันแห่งพระเยโฮวาห์ใกล้เข้ามาแล้ว วันนั้นจะมาเป็นการทำลายจากองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

16 อาหารถูกตัดออกจากเบื้องหน้าสายตาของพวกเราแล้ว เออ ความปีติและความยินดีก็ขาดไปจากพระนิเวศแห่งพระเจ้าของเราแล้ว มิใช่หรือ

17 เมล็ดพืชก็เน่าอยู่ในดิน ฉางก็รกร้าง ยุ้งก็หักพังลง เพราะว่าข้าวเหี่ยวแห้งไปเสียแล้ว

18 สัตว์ทั้งหลายร้องครวญครางแล้วหนอ ฝูงวัวก็งุนงง เพราะว่าไม่มีทุ่งหญ้าให้มัน ฝูงแกะก็อ่อนระอาไป

19 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ เพราะว่าไฟได้เผาผลาญทุ่งหญ้าแห่งถิ่นทุรกันดาร และเปลวไฟได้ไหม้ต้นไม้ในทุ่งนาเสียหมดแล้ว

20 ถึงแม้ว่าสัตว์ป่าก็ร้องทูลพระองค์ด้วย เพราะว่าน้ำในห้วยแห้งไป และไฟก็เผาผลาญทุ่งหญ้าแห่งถิ่นทุรกันดาร

Další →

   Studovat vnitřní smysl
Shrnutí kapitoly

Explanation of Joel 1 - Revised      

Joel Chapter 1, the Internal Sense.
From Swedenborg's work, "The Inner Meaning of the Prophets and Psalms"

(Verse 1) The Word has been perverted by false worship,

(2) when instead the Word should have been obeyed by everyone in the Church,

(3) and communicated to everyone who holds false beliefs that arise from evil loves.

(4) Instead, the spiritual things of the Church have been destroyed by sensualism.

(5) Now, remorse should be awakened, because of this loss of faith,

(6) a faith which has been destroyed by the lust of worshipping false gods,

(7) depriving the Church of spiritual truth and good.

(8) The Church should return to the Lord

(9) with inward mourning and contrition

(10) over the loss of good and truth in the natural and spiritual man -

(11) especially people who seek the good of the Church and who desire its genuine doctrine: for the Church is about to perish.

(12) Spiritual truth, its good, its knowledge, and its delights, which constitute the Church, are perverted.

(13) Only by repentance can communion with the Lord be renewed.

(14) The Church can only remove the evil and falsity by acknowledging and worshipping the Lord,

(15) for the end of the Church is near, when it will be judged.

(16) Good works are not being done, nor are there any people who delight in spiritual things.

(17) Natural good has been subordinated to evil, and the truth and good of the Word are rejected.

(18) Wherefore there is no good in the Church,

(19) and our hearts must be turned again to the Lord: for the love of self has corrupted all things in the church.

(20) Although truth is desired, it has been misappropriated to ourselves.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2606, 10325

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 198


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 368, 488, 566, 1072, 1992, 2708, 3580, ...

Apocalypse Revealed 241, 315, 316, 334, 424, 435, 492, ...

Doctrine of the Lord 4

Sacred Scripture 87

True Christianity 82, 252


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 109, 278, 374, 375, 376, 403, 458, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 4, 55

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Exodus 10:2, 14, 15

Numbers 28:4, 7, 14

Deuteronomy 16:11, 14, 28:38

1 Kings 17:7

2 Chronicles 6:28

Psalms 104:21

Isaiah 13:6, 22:12, 24:11, 32:11, 12

Jeremiah 3:9, 9:9, 12:4, 14:2, 4, 36:9, 48:33

Ezekiel 7:5, 7, 10, 12, 27:31

Hosea 4:1, 5:1

Joel 2:1, 2, 3, 12, 14, 15, 17, 25

Amos 4:9

Obadiah 1:15

Zephaniah 7

Malachi 2:3, 3:11

Revelation 9:7

Word/Phrase Explanations

พระ
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

บุตรชาย
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

ฟัง
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

สมัย
Ancients of the people, and the princes thereof ('Isaiah 3:14'), have a similar signification with the twelve disciples.

บรรพบุรุษ
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

บอก
'To tell' signifies perceiving, because in the spiritual world, or in heaven, they do not need to tell what they think because they communicate every...

ตั๊กแตน
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

กิน
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

เมา
To be drunken without wine (Isa. 29:9), are they who are unconcerned about the Word, and the truths of faith, and thus have no inclination...

ปาก
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

ฟัน
'Tooth,' as in Exodus 21:24, denotes the exterior understanding, and natural truth.

สิงโต
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

มะเดื่อ
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

ขาว
'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

พรหมจารี
'Virgins,' as in Revelation 14:4, signify people who love truths because they are truths, so from a spiritual affection. 'Virgin' signifies the church as a...

คาดเอว
To gird one’s self, as in John. 21:18, signifies to know and perceive truths in the light from good.

ผ้ากระสอบ
'Being clothed in sackcloth' signifies lamentation because of the devastation of truth in the church. 'Sackcloth,' as in Revelation 6:12, relates to destroyed good.

กระสอบ
'A sack' in Genesis 42:25, means a receptacle, and here 'a receptacle' on the natural level, because it is a story about the truths and...

ของพระ
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

ปรนนิบัติ
People in the Word who operate the details of charity are called 'ministers.'

โศกเศร้า
In a general sense, mourning in the Bible represents a state of grief over the lack of desires for good and true ideas about life....

เสีย
'A spoiler,' as in Jeremiah 48:32, signifies evil and its derivative falsity.

แห้ง
'Withering and drying up,' as in Ezekiel 17:10, referring to the east wind, signifies when there is no good or truth.

ข้าวสาลี
As the finest of the grains, wheat fittingly represents the finest of spiritual food, what Swedenborg calls "the good of love and charity" – which...

ทับทิม
'Pomegranates,' as in Exodus 28:34, signify the scientific ideas of good and truth, which are doctrinal matters from the Word in the memory, which is...

ต้นไม้
'Trees,' in general, signify the perceptions when discussing the celestial self, but when related to the spiritual church, they signify knowledges. A person in the...

ไม้
'Wood' signifies good, as well the good of love to the Lord as the good of charity towards our neighbor.

แท่นบูชา
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

รวบรวม
To gather, as in Genesis 6:21, refers to those things which are in the memory of man, where they are gathered. It also implies that...

วัน
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

มา
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

ตา
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

สัตว์
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

ฝูง
'A herd,' as mentioned in Genesis 32:7, denotes exterior or natural good, and also not good things.

หญ้า
Plants in the Bible generally represent facts, knowledge that can be gleaned from the world. Plants that can serve animals as food represent facts that...

แกะ
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

ไฟ
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

เผา
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

น้ำ
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 2708

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

2708. 'And dwelt in the wilderness' means that which is obscure comparatively. This is clear from the meaning of 'dwelling' as living, dealt with in 2451, and from the meaning of 'a wilderness' as that which possesses little life, dealt with in 1927, here as that which is obscure comparatively. By that which is obscure comparatively is meant the state of the spiritual Church in comparison with the state of the celestial Church, that is, the state of those who are spiritual in comparison with the state of those who are celestial. Those who are celestial are moved by the affection for good, those who are spiritual by the affection for truth. Those who are celestial possess perception, whereas those who are spiritual possess the dictate of conscience. To those who are celestial the Lord appears as a Sun, but to those who are spiritual as a Moon, 1521, 1530, 1531, 2495. The light which the former have - enabling them to see good and truth from the Lord with their eyes as well as to perceive it - is like the light of the sun in the daytime; but the light which the latter have from the Lord is like the light of the moon at night, and so, compared with those who are celestial, these dwell in obscurity. The reason for this is that those who are celestial dwell in love to the Lord, and so in the Lord's life itself, whereas those who are spiritual dwell in charity towards the neighbour and in faith, and so, it is true, in the Lord's life but in a rather more obscure way. All this explains why those who are celestial never reason about faith or the truths of faith, but because a perception of truth from good exists with them, simply say, 'That is so', whereas those who are spiritual talk and reason about the truths of faith because a conscience for what is good received from truth exists with them. A further reason for this difference is that with those who are celestial the good of love has been implanted in the will part of their minds, where man's chief life resides, but with those who are spiritual it has been implanted in the understanding part, where man's secondary life resides. This is the reason why, compared with the celestial, the spiritual dwell in obscurity, see 81, 202, 337, 765, 784, 895, 1114-1125, 1155, 1577, 1824, 2048, 2088, 2227, 2454, 2507. This comparative obscurity is here called 'a wilderness'.

(Odkazy: Arcana Coelestia 1530-1531)


[2] In the Word 'a wilderness' can mean that which is sparsely inhabited and cultivated, or it can mean that which is totally uninhabited and uncultivated, and so is used in two senses. When it means that which is sparsely inhabited and cultivated, that is, where there are few dwellings, and where there are sheepfolds, pastures, and waters, it means that thing or those persons who, compared with others, have little life and light, as is the case with that which is spiritual or those who are spiritual in comparison with that which is celestial or those who are celestial. When however it means that which is totally uninhabited and uncultivated, that is, where there are no dwellings, sheepfolds, pastures, and waters, it means those who have undergone vastation as regards good and desolation as regards truth.

[3] That 'a wilderness' can mean that which, compared with other places, is sparsely inhabited and cultivated, that is, where there are few dwellings, and where there are sheepfolds, pastures, and waters, is clear from the following places: In Isaiah,

Sing to Jehovah a new song, His praise from the end of the earth, those that go down to the sea, and the fullness of it, the islands and their inhabitants. The wilderness and its cities will lift up [their voice]; Kedar will inhabit the settlements, 1 the inhabitants of the rock will sing, they will shout from the top of the mountains. Isaiah 42:10-11.

In Ezekiel,

I will make with them a covenant of peace and I will banish the evil wild animal from the land, and they will dwell securely in the wilderness and sleep in the woods, and I will give them and the places around My hill a blessing. The tree of the field will give its fruit, and the earth will give its increase. 2 Ezekiel 34:25-27.

This refers to those who are spiritual. In Hosea,

I will bring her into the wilderness and will speak tenderly to her; and I will give her her vineyards from it. Hosea 2:14-15.

This refers to the desolation of truth and to the comfort that follows later.

[4] In David,

The folds of the wilderness drip, and the hills gird themselves with rejoicing; the meadows clothe themselves with flocks, and the valleys are covered over with grain. Psalms 65:12-13.

In Isaiah,

I will make the wilderness into a pool of water, and the parched land into streams of water. I will put in the wilderness the shittim-cedar, and the myrtle, and the oil tree. I will set in the wilderness the fir, that men may see and know, and may consider and understand together, for the hand of Jehovah has done this, and the Holy One of Israel has created it. Isaiah 41:18-20.

This refers to the regeneration of those who have no knowledge of the truth, that is, gentiles, and to the enlightenment and teaching of those who have experienced desolation. 'The wilderness' is used in reference to these. 'The cedar, the myrtle, and the oil tree' stands for the truths and goods of the interior man, 'fir' for those of the exterior man. In David,

Jehovah turns rivers into a wilderness, and streams of waters into dryness. He turns a wilderness into a pool of water, and parched land into streams of water. Psalms 107:33, 35

Here the meaning is similar. In Isaiah,

The wilderness and the dry land will be glad for them, and the lonely place will rejoice and blossom like the rose. It will bud prolifically. Waters will break forth in the wilderness, and streams in the lonely place. Isaiah 35:1-2, 6.

In the same prophet,

You will be like a watered garden and like a spring of waters whose waters do not fail; and those that be of you will build the wilderness of old. Isaiah 58:11-12.

In the same prophet,

Until the spirit is poured out on us from on high, and the wilderness will become Carmel, and Carmel counted as a forest. And judgement will dwell in the wilderness and righteousness on Carmel. Isaiah 32:15-16.

This refers to the spiritual Church which, though inhabited and cultivated, is, in comparison [with the celestial Church], called 'a wilderness', for it is said that 'judgement will dwell in the wilderness and righteousness on Carmel'. It is evident from the places just quoted that 'a wilderness' means an obscure state compared with other states not only because it is described as 'a wilderness' but also as 'a woodland'; and an obscure state is plainly the meaning in Jeremiah,

O generation, observe the word of Jehovah. Have I been a wilderness to Israel, or a land of darkness? Jeremiah 2:31.

[5] That 'a wilderness' can mean that which is totally uninhabited and uncultivated, that is, where there are no dwellings, sheepfolds, pastures, and waters, and so can mean those who have experienced vastation as regards good and desolation as regards truth, is also clear from the Word. This kind of wilderness is used with two different meanings; that is to say, it may be used in reference to those who are subsequently reformed or in reference to those who are unable to be reformed. Regarding those who are subsequently reformed, such as Hagar and her son represent here, it is said in Jeremiah,

Thus said Jehovah, I have remembered you, the mercy of the days of your youth, your going after Me in the wilderness, in a land not sown. Jeremiah 2:2.

This refers to Jerusalem, which in this case means the Ancient Church that was spiritual. In Moses,

The portion of Jehovah is His people, Jacob is the line of His inheritance. He found him in a wilderness land and in the waste, the howling, the lonely place. He encompassed him, led him to understand, and kept him as the pupil of His eye. Deuteronomy 32:9-10.

In David,

They wandered in the wilderness, in a desolate way; they did not find an inhabited city. Psalms 107:4.

This refers to those who have experienced desolation of truth and are being reformed. In Ezekiel,

I will bring you to the wilderness of the peoples and I will enter into judgement with you there, as I entered into judgement with your fathers in the wilderness of the land of Egypt. Ezekiel 20:35-36.

This likewise refers to the vastation and desolation of those who are being reformed.

[6] The travels and wanderings of the Israelites in the wilderness represented nothing else than the vastation and desolation prior to reformation of those who have faith. It consequently represented the temptation of them, for when people undergo spiritual temptations they experience vastation and desolation, as may also become clear from the following in Moses,

Jehovah carried you 3 along in the wilderness, as a man carries his son, in [all] the way [you went], until [you reached] this place. Deuteronomy 1:31.

And elsewhere in the same book,

You shall remember all the way in which Jehovah your God has led you forty years already in the wilderness to afflict you, to tempt you, and to know what is in your heart, whether you will keep His commandments or not. He afflicted you, caused you to hunger, caused you to eat manna which you do not know nor your fathers knew, so that you may recognize that man does not live by bread only but that man lives by all that goes out of the mouth of Jehovah. Deuteronomy 8:2-3.

And further on in the same chapter,

Do not forget that Jehovah led you in the great and terrible wilderness where there were serpents, fiery snakes, and scorpions, parched places where there was no water, and that He brought you water out of the rock of flint. He fed you in the wilderness with manna which your fathers did not know, that He might afflict you, tempt you, to do you good in the end. Deuteronomy 8:15-16.

Here 'wilderness' stands for the vastation and desolation such as people experience who undergo temptations. Their travels and wanderings in the wilderness for forty years describe every state of the Church militant - how when it is self-reliant it goes under but when it relies on the Lord it overcomes.

[7] The description in John of the woman who fled into the wilderness means nothing else than temptation experienced by the Church, referred to as follows,

The woman who brought forth the male child fled into the wilderness, where she has a place prepared by God. To the woman were given two wings of a great eagle, so that she might fly into the wilderness, into her own place. And the serpent poured water like a stream out of his mouth after the woman, to swallow her up in the river. But the earth helped the woman, for the earth opened its mouth and swallowed the stream which the dragon poured out of his mouth. Revelation 12:6, 14-16.

[8] That 'a wilderness' may be used in reference to a totally vastated Church and to people totally vastated as regards good and truth who are unable to be reformed may be seen in the following in Isaiah,

I will make the rivers a wilderness; their fish will stink for lack of water and will die of thirst; I will clothe the heavens with thick darkness. Isaiah 50:2-3.

In the same prophet,

The cities of Your holiness were a wilderness - Zion was a wilderness, Jerusalem lay waste. Isaiah 64:10,

In Jeremiah,

I looked, and behold, Carmel was a wilderness, and all its cities were destroyed from before Jehovah. Jeremiah 4:26.

In the same prophet,

Many shepherds have spoiled My vineyard, they have trampled down [My] portion, they have made the portion of My delight into a desolate wilderness. They have made it into a desolation; desolate, it has mourned over Me. The whole land has been made desolate, for nobody takes it to heart. On all the slopes in the wilderness those who lay waste have come. Jeremiah 12:10-12.

In Joel,

Fire has devoured the folds of the wilderness, and flame will burn up all the trees of the field. The streams of water have dried up, and fire has devoured the folds of the wilderness. Joel 1:19-20.

In Isaiah, He made the world like a wilderness and destroyed its cities. Isaiah 14:17.

This refers to Lucifer. In the same prophet,

The prophecy concerning the wilderness of the sea. Like storms in the south it comes from the wilderness, from a terrible land. Isaiah 21:1 and following verses.

'The wilderness of the sea' stands for truth that has been vastated by facts and by reasonings based on these.

[9] All these places show what is meant by the following reference to John the Baptist,

It was said by Isaiah, The voice of one crying in the wilderness, Prepare a way for the Lord, make His paths straight. Matthew 3:3; Mark 1:3; Luke 3:4; John 1:23; Isaiah 40:3.

These words imply that at that time the Church was so totally vastated that no good and no truth remained any longer. This is quite evident from the fact that nobody at that time knew of the existence in man of anything internal, or of anything internal in the Word, so that nobody knew that the Messiah or Christ was coming to save them for ever. The places quoted above also show what is meant by the statement that John was in the wilderness until the time of his manifestation to Israel, Luke 1:80, that he preached in the wilderness of Judea, Matthew 3:1 and following verses, and that he baptized in the wilderness, Mark 1:4; for by this he also represented the state of the Church. From the meaning of 'a wilderness' it may also be seen why the Lord retired so often into the wilderness, as in Matthew 4:1; Matthew 15:32-end; Matthew 15:Mark 1:12-13, 35, 45; 6:31-36; Luke 4:1; 5:16; 9:10 and following verses; John 11:54; and also from the meaning of 'a mountain' why the Lord retired into the mountains, as in Matthew 14:23; 15:29-31; 17:1 and following verses; 28:16-17; Mark 3:13-14; 6:46; 9:2-9; Luke 6:12-13; 9:28; John 6:15.

-----
Footnotes:

1. literally, courts. The Hebrew may mean courts or else villages which Swedenborg has in another place where he quotes this verse.

2. The Latin means fruit but the Hebrew means increase which Swedenborg has in other places where he quotes this verse.

3. The Latin means them but the Hebrew means you.

-----

(Odkazy: Genesis 21:20; Mark 1:35-40; Matthew 3, 15:32-39)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 2709, 2713, 2714, 2715, 2830, 2831, 2849, 2971, 3187, 3235, 3385, 3900, 3941, 4402, 4448, 4493, 4736, 6256, 6289, 6363, 6427, 6828, 6854, 6904, 7093, 7233, 7313, 7975, 8098, 8457, 8607, 8819, 8928, 8945, 9166, 9277, 9372, 9404, ...

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 140


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 240, 275, 331


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: