Bible

 

Joel 1

Thai: from KJV         

Studovat vnitřní smysl

Další →

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ที่มาถึงโยเอล บุตรชายของเปธุเอล ว่าดังนี้ว่า

2 ท่านผู้เฒ่าทั้งหลาย ขอจงฟังเรื่องนี้ ชาวแผ่นดินทั้งสิ้น ขอจงเงี่ยหูฟัง สิ่งเหล่านี้เคยเกิดมาในสมัยของท่าน หรือเกิดมาในสมัยบรรพบุรุษของท่านบ้างหรือ

3 จงบอกให้ลูกของท่านทราบ และให้ลูกบอกหลาน และให้หลานบอกเหลนอีกชั่วอายุหนึ่ง

4 สิ่งใดที่ตั๊กแตนวัยเดินกินเหลือ ตั๊กแตนวัยบินก็กินเสีย สิ่งใดที่ตั๊กแตนวัยบินกินเหลือตั๊กแตนวัยกระโดดก็กินเสีย สิ่งใดที่ตั๊กแตนวัยกระโดดกินเหลือตั๊กแตนวัยคลานก็กินเสีย

5 เจ้าพวกขี้เมาเอ๋ย จงตื่นขึ้นและร้องไห้เถิด นักดื่มเหล้าองุ่นทุกคนเอ๋ย จงโอดครวญเถิด เพราะว่าน้ำองุ่นใหม่ถูกตัดขาดจากปากของเจ้าทั้งหลายแล้ว

6 เพราะว่าประชาชาติหนึ่งได้ขึ้นมาสู้กับแผ่นดินของข้าพเจ้า เขามีทั้งกำลังมากและมีจำนวนนับไม่ถ้วน ฟันของมันเหมือนฟันสิงโต เขี้ยวของมันเหมือนเขี้ยวสิงโตผู้ยิ่งใหญ่

7 มันได้ทำลายเถาองุ่นของข้าพเจ้าเสีย และได้ปอกเปลือกต้นมะเดื่อของข้าพเจ้า มันลอกเปลือกออกและโยนทิ้งเสีย กิ่งก้านก็ดูขาวโพลน

8 จงโอดครวญอย่างหญิงพรหมจารีซึ่งคาดเอวด้วยผ้ากระสอบที่ไว้ทุกข์ให้สามีของเธอที่ได้เมื่อวัยสาว

9 ธัญญบูชาและเครื่องดื่มบูชาได้ถูกตัดขาดเสียจากพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ ปุโรหิตผู้ปรนนิบัติของพระเยโฮวาห์ก็โศกเศร้า

10 นาก็ร้าง พื้นดินก็เศร้าโศก เพราะข้าวถูกทำลายเสีย น้ำองุ่นใหม่ก็แห้งไปหมด น้ำมันก็ขาดมือไป

11 ชาวนาทั้งหลายเอ๋ย จงอับอายไปเถิด ผู้แต่งเถาองุ่นเอ๋ย จงคร่ำครวญเนื่องด้วยข้าวสาลีและข้าวบารลี เพราะผลของนาก็ถูกทำลายไปหมด

12 เถาองุ่นก็เหี่ยว ต้นมะเดื่อก็แห้งไป ต้นทับทิม ต้นอินทผลัม และต้นแอบเปิ้ล ต้นไม้ในนาทั้งสิ้นก็เหี่ยวไป เพราะความยินดีก็เหี่ยวไปจากบุตรทั้งหลายของมนุษย์

13 ท่านปุโรหิตทั้งหลายเอ๋ย จงคาดเอวและโอดครวญ ท่านผู้ปรนนิบัติที่แท่นบูชา จงคร่ำครวญ ท่านผู้ปรนนิบัติพระเจ้าของข้าพเจ้า จงเข้าไปสวมผ้ากระสอบนอนค้างคืนสักคืนหนึ่ง เพราะว่าธัญญบูชาและเครื่องดื่มบูชาได้ขาดไปเสียจากพระนิเวศแห่งพระเจ้าของท่าน

14 จงเตรียมตัวถืออดอาหาร จงเรียกประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ จงรวบรวมบรรดาผู้ใหญ่และชาวแผ่นดินทั้งสิ้นไปยังพระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์

15 อนิจจาหนอวันนั้น เพราะวันแห่งพระเยโฮวาห์ใกล้เข้ามาแล้ว วันนั้นจะมาเป็นการทำลายจากองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

16 อาหารถูกตัดออกจากเบื้องหน้าสายตาของพวกเราแล้ว เออ ความปีติและความยินดีก็ขาดไปจากพระนิเวศแห่งพระเจ้าของเราแล้ว มิใช่หรือ

17 เมล็ดพืชก็เน่าอยู่ในดิน ฉางก็รกร้าง ยุ้งก็หักพังลง เพราะว่าข้าวเหี่ยวแห้งไปเสียแล้ว

18 สัตว์ทั้งหลายร้องครวญครางแล้วหนอ ฝูงวัวก็งุนงง เพราะว่าไม่มีทุ่งหญ้าให้มัน ฝูงแกะก็อ่อนระอาไป

19 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ เพราะว่าไฟได้เผาผลาญทุ่งหญ้าแห่งถิ่นทุรกันดาร และเปลวไฟได้ไหม้ต้นไม้ในทุ่งนาเสียหมดแล้ว

20 ถึงแม้ว่าสัตว์ป่าก็ร้องทูลพระองค์ด้วย เพราะว่าน้ำในห้วยแห้งไป และไฟก็เผาผลาญทุ่งหญ้าแห่งถิ่นทุรกันดาร

Další →

   Studovat vnitřní smysl
Shrnutí kapitoly

Explanation of Joel 1 - Revised      

Joel Chapter 1, the Internal Sense.
From Swedenborg's work, "The Inner Meaning of the Prophets and Psalms"

(Verse 1) The Word has been perverted by false worship,

(2) when instead the Word should have been obeyed by everyone in the Church,

(3) and communicated to everyone who holds false beliefs that arise from evil loves.

(4) Instead, the spiritual things of the Church have been destroyed by sensualism.

(5) Now, remorse should be awakened, because of this loss of faith,

(6) a faith which has been destroyed by the lust of worshipping false gods,

(7) depriving the Church of spiritual truth and good.

(8) The Church should return to the Lord

(9) with inward mourning and contrition

(10) over the loss of good and truth in the natural and spiritual man -

(11) especially people who seek the good of the Church and who desire its genuine doctrine: for the Church is about to perish.

(12) Spiritual truth, its good, its knowledge, and its delights, which constitute the Church, are perverted.

(13) Only by repentance can communion with the Lord be renewed.

(14) The Church can only remove the evil and falsity by acknowledging and worshipping the Lord,

(15) for the end of the Church is near, when it will be judged.

(16) Good works are not being done, nor are there any people who delight in spiritual things.

(17) Natural good has been subordinated to evil, and the truth and good of the Word are rejected.

(18) Wherefore there is no good in the Church,

(19) and our hearts must be turned again to the Lord: for the love of self has corrupted all things in the church.

(20) Although truth is desired, it has been misappropriated to ourselves.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2606, 10325

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 198


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 368, 488, 566, 1072, 1992, 2708, 3580, ...

Apocalypse Revealed 241, 315, 316, 334, 424, 435, 492, ...

Doctrine of the Lord 4

Sacred Scripture 87

True Christianity 82, 252


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 109, 278, 374, 375, 376, 403, 458, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 4, 55

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Exodus 10:2, 14, 15

Numbers 28:4, 7, 14

Deuteronomy 16:11, 14, 28:38

1 Kings 17:7

2 Chronicles 6:28

Psalms 104:21

Isaiah 13:6, 22:12, 24:11, 32:11, 12

Jeremiah 3:9, 9:9, 12:4, 14:2, 4, 36:9, 48:33

Ezekiel 7:5, 7, 10, 12, 27:31

Hosea 4:1, 5:1

Joel 2:1, 2, 3, 12, 14, 15, 17, 25

Amos 4:9

Obadiah 1:15

Zephaniah 7

Malachi 2:3, 3:11

Revelation 9:7

Word/Phrase Explanations

พระ
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

บุตรชาย
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

ฟัง
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

สมัย
Ancients of the people, and the princes thereof ('Isaiah 3:14'), have a similar signification with the twelve disciples.

บรรพบุรุษ
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

บอก
'To tell' signifies perceiving, because in the spiritual world, or in heaven, they do not need to tell what they think because they communicate every...

ตั๊กแตน
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

กิน
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

เมา
To be drunken without wine (Isa. 29:9), are they who are unconcerned about the Word, and the truths of faith, and thus have no inclination...

ปาก
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

ฟัน
'Tooth,' as in Exodus 21:24, denotes the exterior understanding, and natural truth.

สิงโต
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

มะเดื่อ
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

ขาว
'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

พรหมจารี
'Virgins,' as in Revelation 14:4, signify people who love truths because they are truths, so from a spiritual affection. 'Virgin' signifies the church as a...

คาดเอว
To gird one’s self, as in John. 21:18, signifies to know and perceive truths in the light from good.

ผ้ากระสอบ
'Being clothed in sackcloth' signifies lamentation because of the devastation of truth in the church. 'Sackcloth,' as in Revelation 6:12, relates to destroyed good.

กระสอบ
'A sack' in Genesis 42:25, means a receptacle, and here 'a receptacle' on the natural level, because it is a story about the truths and...

ของพระ
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

ปรนนิบัติ
People in the Word who operate the details of charity are called 'ministers.'

โศกเศร้า
In a general sense, mourning in the Bible represents a state of grief over the lack of desires for good and true ideas about life....

เสีย
'A spoiler,' as in Jeremiah 48:32, signifies evil and its derivative falsity.

แห้ง
'Withering and drying up,' as in Ezekiel 17:10, referring to the east wind, signifies when there is no good or truth.

ข้าวสาลี
As the finest of the grains, wheat fittingly represents the finest of spiritual food, what Swedenborg calls "the good of love and charity" – which...

ทับทิม
'Pomegranates,' as in Exodus 28:34, signify the scientific ideas of good and truth, which are doctrinal matters from the Word in the memory, which is...

ต้นไม้
'Trees,' in general, signify the perceptions when discussing the celestial self, but when related to the spiritual church, they signify knowledges. A person in the...

ไม้
'Wood' signifies good, as well the good of love to the Lord as the good of charity towards our neighbor.

แท่นบูชา
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

รวบรวม
To gather, as in Genesis 6:21, refers to those things which are in the memory of man, where they are gathered. It also implies that...

วัน
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

มา
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

ตา
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

สัตว์
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

ฝูง
'A herd,' as mentioned in Genesis 32:7, denotes exterior or natural good, and also not good things.

หญ้า
Plants in the Bible generally represent facts, knowledge that can be gleaned from the world. Plants that can serve animals as food represent facts that...

แกะ
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

ไฟ
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

เผา
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

น้ำ
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Revealed # 424

Apocalypse Revealed (Rogers translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

424. Then out of the smoke came locusts upon the earth. (9:3) This symbolically means that from them issued falsities of the lowest sort, such as are found in the case of people who have become sensual and who view and judge everything in accordance with the senses and their fallacies.

Falsities that we term falsities of the lowest sort are those which occur on the lowest level of a person's life, called sensual, which we will speak of below. These falsities are symbolized in the Word by locusts. It should be known, however, that the locusts here did not look like the locusts found in fields, which hop about and devastate pastures and crops. Instead they looked like pygmies or midgets, as is apparent also from their description, as for instance, that they had crowns on their heads, faces like the faces of men, hair like women's hair, teeth like lions' teeth, breastplates of iron, and the angel of the bottomless pit as king over them.

Ancient peoples, too, called midgets locusts, as we can conclude from these verses:

(Those who spied out the land of Canaan said:) ."..we saw the Nephilim, the descendants of the Anakim..., and we were like locusts... in their sight." (Numbers 13:33)

(Jehovah) who sits above the circle of the earth, and its inhabitants like locusts... (Isaiah 40:22)

[2] However, because falsities of the lowest sort, such as existed in the people here, are in the Word symbolized by locusts, therefore in Nahum the people are called locusts, as well as being termed crowned and commanders:

...the fire will devour you..., it will eat you up like a locust's larva. Make yourself many like the locust's larva! Make yourself many like locusts! ...Your crowned ones are like locusts, and your commanders like great locusts... (Nahum 3:15-17)

Because falsities of the lowest sort devour the growing truths and goods of the church in a person, they are symbolized by locusts which devour the grasses in fields and the vegetation on farms, as is clear from the following passages:

You shall carry much seed out to the field, but... the locust shall consume it. (Deuteronomy 28:38)

What the caterpillar left, the locust will eat; what the locust left, the beetle grub will eat; and what the beetle grub left, the locust's larva will eat. (Joel 1:4)

I will restore to you the years that the locust has eaten, the beetle grub, the locust's larva, and the caterpillar... (Joel 2:25)

(Odkazy: Joel 1:4-5)


[3] The locusts in Egypt have the same symbolic meaning, of which we read the following in Exodus:

Moses stretched out his rod over the land of Egypt, and... the east wind brought the locusts. And the locusts went up over all the land of Egypt...; previously there had been no such locusts...; and they ate every herb... of the field... (Exodus 10:12ff.)

And afterward Moses stretched out his rod, and the locusts were cast into the Red Sea.

Further, in the book of Psalms:

He gave their produce to the locust's larva, and their labor to the locust. (Psalms 78:46, cf. 105:34-35)

The miracles in Egypt describe the devastation of the church, and this particular miracle, its devastation by falsities of the lowest sort. And when the inner levels of a person's life are closed, on which the lowest levels depend, the lowest levels become hellish. Therefore the locusts were cast into the Red Sea, which symbolizes hell.

(Odkazy: Exodus 10:13-19)


[4] Since few people today know what we mean by the sensual level, or what the character of a sensual person is, and since this is what locusts symbolize, therefore we will introduce from our Arcana Coelestia (The Secrets of Heaven) the following extracts regarding it:

The sensual level is the lowest of a person's mental life, attaching to and uniting with his five physical senses (nos. 5077 5767, 9212, 9216, 9331, 9730).

That person is called sensual who judges of everything in accordance with his physical senses, and who believes in nothing but what he can see with his eyes and touch with his hands, saying that if he can, it is real, and rejecting everything else (nos. 5094 7693).

The inner levels of that person's mind, which see in the light of heaven, are closed, so that he sees no truth on those levels which has to do with heaven and the church (nos. 6564, 6844, 6845).

A person like that thinks on the lowest levels, and not interiorly in any spiritual light (nos. 5089 5094, 6564, 7693).

In a word, people like that have a crude natural sight (nos. 6201 6310, 6564, 6844, 6845, 6612, 6614, 6622, 6624).

Inwardly they are therefore hostile to matters having to do with heaven and the church, though it is possible for them to speak in favor of them outwardly, even ardently, according to the power they have by virtue of them (nos. 6201, 6316, 6844, 6845, 6948, 6949).

The educated and learned who have deeply confirmed themselves in falsities, and still more those who are hostile to the Word's truths, are more sensual than others (no. 6316).

Sensual people reason keenly and skillfully, because their thinking is so near to speech as to almost reside in it, and to be, so to speak, on the lips, and because they place all intelligence in speech from the memory alone; moreover, some of them can cleverly defend falsities, and after they have done so, believe they are true (nos. 195 196, 5700, 10236).

They reason from fallacies of the senses and defend them, which they use to captivate and persuade the populace (nos. 5084 6948, 6949, 7693).

Sensual people are craftier and more malicious than others (nos. 7693, 10236).

Greedy people, adulterers, hedonists, and the deceitful are especially sensual, even though to the world they do not appear so (no. 6310).

The interiors of their minds are foul and filthy (no. 6201).

Through them they are in communication with the hells (no. 6311).

People residing in the hells are sensual, and the more so the deeper the hell (nos. 4623 6311).

The atmosphere of spirits in hell mixes with a person's sensual level from behind (no. 6312).

People who have based their reasoning on the evidence of the senses only, and so are hostile to the genuine truths of the church, were called by ancient peoples serpents of the tree of knowledge (nos. 195, 196, 197, 6398, 6399, 10313).

In addition, a person's sensual level and the sensual person are described (no. 10236), together with the extent of the sensual things in a person (no. 9731).

Sensual things ought to be held in last place, and not in first place, and in a wise and intelligent person they are held in last place, subject to more interior ones, while in a foolish person they are in first place and dominant; the latter are those properly called sensual (nos. 5077 5125, 5128, 7645).

If sensual things are in last place, they are the means by which a path is opened to understanding, and truths are refined by a process of abstraction (no. 5580).

These sensual things are the closest to the world, and they admit things that flow in from the world and, so to speak, sift them (no. 9726).

By these sensual things a person is in communication with the world, and by rational things with heaven (no. 4009).

Sensual things supply materials that are of service to the interior levels of the mind (nos. 5077 5081).

Some sensual things are of service to the intellectual faculty, and some are of service to the volitional faculty (no. 5077).

If a person does not raise his thought from sensual things, he is hardly wise (no. 5089).

A wise person thinks above the level of sensual things (nos. 5089, 5094).

When a person raises his thinking above the level of sensual things, he comes into a clearer sight, and finally into the light of heaven (nos. 6183 6313, 6315, 9407, 9730, 9922).

An elevation above the level of sensual things and withdrawal from them was something known to ancient peoples (no. 6313).

A person can be conscious in his spirit of things that occur in the spiritual world, if he can be withdrawn from sensual things by the Lord and elevated into the light of heaven (no. 4622). That is because it is not the body that thinks, but a person's spirit in the body, and to the extent that it dwells in the body, it thinks dimly and in a state of darkness; however, to the extent that it does not dwell in the body, it thinks clearly and in a state of light - but only as regards spiritual matters (nos. 4622, 6614, 6622).

The lowest level of the intellect is sensual knowledge, and the lowest level of the will is sensual delight (no. 9996).

The difference between sensual characteristics possessed in common with animals, and those not possessed in common with them (no. 10236).

Some sensual people are not evil, because their interior levels have not been closed: their state in the other life (no. 6311).

(Odkazy: Arcana Coelestia 195-196, 6398-6399, 6524, 6844-6845, 6948-6949; Joel 1:4-5)

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Apocalypse Revealed 419, 430, 434, 435, 447, 451, 455, 550, 847

A Brief Exposition of New Church Doctrine 88

True Christianity 635

Other New Christian Commentary

Thanks to the General Church of the New Jerusalem for the permission to use this translation.


Přeložit: