Bible

 

Joel 1

Thai: from KJV         

Studovat vnitřní smysl

Další →

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ที่มาถึงโยเอล บุตรชายของเปธุเอล ว่าดังนี้ว่า

2 ท่านผู้เฒ่าทั้งหลาย ขอจงฟังเรื่องนี้ ชาวแผ่นดินทั้งสิ้น ขอจงเงี่ยหูฟัง สิ่งเหล่านี้เคยเกิดมาในสมัยของท่าน หรือเกิดมาในสมัยบรรพบุรุษของท่านบ้างหรือ

3 จงบอกให้ลูกของท่านทราบ และให้ลูกบอกหลาน และให้หลานบอกเหลนอีกชั่วอายุหนึ่ง

4 สิ่งใดที่ตั๊กแตนวัยเดินกินเหลือ ตั๊กแตนวัยบินก็กินเสีย สิ่งใดที่ตั๊กแตนวัยบินกินเหลือตั๊กแตนวัยกระโดดก็กินเสีย สิ่งใดที่ตั๊กแตนวัยกระโดดกินเหลือตั๊กแตนวัยคลานก็กินเสีย

5 เจ้าพวกขี้เมาเอ๋ย จงตื่นขึ้นและร้องไห้เถิด นักดื่มเหล้าองุ่นทุกคนเอ๋ย จงโอดครวญเถิด เพราะว่าน้ำองุ่นใหม่ถูกตัดขาดจากปากของเจ้าทั้งหลายแล้ว

6 เพราะว่าประชาชาติหนึ่งได้ขึ้นมาสู้กับแผ่นดินของข้าพเจ้า เขามีทั้งกำลังมากและมีจำนวนนับไม่ถ้วน ฟันของมันเหมือนฟันสิงโต เขี้ยวของมันเหมือนเขี้ยวสิงโตผู้ยิ่งใหญ่

7 มันได้ทำลายเถาองุ่นของข้าพเจ้าเสีย และได้ปอกเปลือกต้นมะเดื่อของข้าพเจ้า มันลอกเปลือกออกและโยนทิ้งเสีย กิ่งก้านก็ดูขาวโพลน

8 จงโอดครวญอย่างหญิงพรหมจารีซึ่งคาดเอวด้วยผ้ากระสอบที่ไว้ทุกข์ให้สามีของเธอที่ได้เมื่อวัยสาว

9 ธัญญบูชาและเครื่องดื่มบูชาได้ถูกตัดขาดเสียจากพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ ปุโรหิตผู้ปรนนิบัติของพระเยโฮวาห์ก็โศกเศร้า

10 นาก็ร้าง พื้นดินก็เศร้าโศก เพราะข้าวถูกทำลายเสีย น้ำองุ่นใหม่ก็แห้งไปหมด น้ำมันก็ขาดมือไป

11 ชาวนาทั้งหลายเอ๋ย จงอับอายไปเถิด ผู้แต่งเถาองุ่นเอ๋ย จงคร่ำครวญเนื่องด้วยข้าวสาลีและข้าวบารลี เพราะผลของนาก็ถูกทำลายไปหมด

12 เถาองุ่นก็เหี่ยว ต้นมะเดื่อก็แห้งไป ต้นทับทิม ต้นอินทผลัม และต้นแอบเปิ้ล ต้นไม้ในนาทั้งสิ้นก็เหี่ยวไป เพราะความยินดีก็เหี่ยวไปจากบุตรทั้งหลายของมนุษย์

13 ท่านปุโรหิตทั้งหลายเอ๋ย จงคาดเอวและโอดครวญ ท่านผู้ปรนนิบัติที่แท่นบูชา จงคร่ำครวญ ท่านผู้ปรนนิบัติพระเจ้าของข้าพเจ้า จงเข้าไปสวมผ้ากระสอบนอนค้างคืนสักคืนหนึ่ง เพราะว่าธัญญบูชาและเครื่องดื่มบูชาได้ขาดไปเสียจากพระนิเวศแห่งพระเจ้าของท่าน

14 จงเตรียมตัวถืออดอาหาร จงเรียกประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ จงรวบรวมบรรดาผู้ใหญ่และชาวแผ่นดินทั้งสิ้นไปยังพระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์

15 อนิจจาหนอวันนั้น เพราะวันแห่งพระเยโฮวาห์ใกล้เข้ามาแล้ว วันนั้นจะมาเป็นการทำลายจากองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

16 อาหารถูกตัดออกจากเบื้องหน้าสายตาของพวกเราแล้ว เออ ความปีติและความยินดีก็ขาดไปจากพระนิเวศแห่งพระเจ้าของเราแล้ว มิใช่หรือ

17 เมล็ดพืชก็เน่าอยู่ในดิน ฉางก็รกร้าง ยุ้งก็หักพังลง เพราะว่าข้าวเหี่ยวแห้งไปเสียแล้ว

18 สัตว์ทั้งหลายร้องครวญครางแล้วหนอ ฝูงวัวก็งุนงง เพราะว่าไม่มีทุ่งหญ้าให้มัน ฝูงแกะก็อ่อนระอาไป

19 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ เพราะว่าไฟได้เผาผลาญทุ่งหญ้าแห่งถิ่นทุรกันดาร และเปลวไฟได้ไหม้ต้นไม้ในทุ่งนาเสียหมดแล้ว

20 ถึงแม้ว่าสัตว์ป่าก็ร้องทูลพระองค์ด้วย เพราะว่าน้ำในห้วยแห้งไป และไฟก็เผาผลาญทุ่งหญ้าแห่งถิ่นทุรกันดาร

Další →

   Studovat vnitřní smysl
Shrnutí kapitoly

Explanation of Joel 1 - Revised      

Joel Chapter 1, the Internal Sense.
From Swedenborg's work, "The Inner Meaning of the Prophets and Psalms"

(Verse 1) The Word has been perverted by false worship,

(2) when instead the Word should have been obeyed by everyone in the Church,

(3) and communicated to everyone who holds false beliefs that arise from evil loves.

(4) Instead, the spiritual things of the Church have been destroyed by sensualism.

(5) Now, remorse should be awakened, because of this loss of faith,

(6) a faith which has been destroyed by the lust of worshipping false gods,

(7) depriving the Church of spiritual truth and good.

(8) The Church should return to the Lord

(9) with inward mourning and contrition

(10) over the loss of good and truth in the natural and spiritual man -

(11) especially people who seek the good of the Church and who desire its genuine doctrine: for the Church is about to perish.

(12) Spiritual truth, its good, its knowledge, and its delights, which constitute the Church, are perverted.

(13) Only by repentance can communion with the Lord be renewed.

(14) The Church can only remove the evil and falsity by acknowledging and worshipping the Lord,

(15) for the end of the Church is near, when it will be judged.

(16) Good works are not being done, nor are there any people who delight in spiritual things.

(17) Natural good has been subordinated to evil, and the truth and good of the Word are rejected.

(18) Wherefore there is no good in the Church,

(19) and our hearts must be turned again to the Lord: for the love of self has corrupted all things in the church.

(20) Although truth is desired, it has been misappropriated to ourselves.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2606, 10325

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 198


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 368, 488, 566, 1072, 1992, 2708, 3580, ...

Apocalypse Revealed 241, 315, 316, 334, 424, 435, 492, ...

Doctrine of the Lord 4

Sacred Scripture 87

True Christianity 82, 252


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 109, 278, 374, 375, 376, 403, 458, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 4, 55

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Exodus 10:2, 14, 15

Numbers 28:4, 7, 14

Deuteronomy 16:11, 14, 28:38

1 Kings 17:7

2 Chronicles 6:28

Psalms 104:21

Isaiah 13:6, 22:12, 24:11, 32:11, 12

Jeremiah 3:9, 9:9, 12:4, 14:2, 4, 36:9, 48:33

Ezekiel 7:5, 7, 10, 12, 27:31

Hosea 4:1, 5:1

Joel 2:1, 2, 3, 12, 14, 15, 17, 25

Amos 4:9

Obadiah 1:15

Zephaniah 7

Malachi 2:3, 3:11

Revelation 9:7

Word/Phrase Explanations

พระ
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

บุตรชาย
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

ฟัง
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

สมัย
Ancients of the people, and the princes thereof ('Isaiah 3:14'), have a similar signification with the twelve disciples.

บรรพบุรุษ
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

บอก
'To tell' signifies perceiving, because in the spiritual world, or in heaven, they do not need to tell what they think because they communicate every...

ตั๊กแตน
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

กิน
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

เมา
To be drunken without wine (Isa. 29:9), are they who are unconcerned about the Word, and the truths of faith, and thus have no inclination...

ปาก
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

ฟัน
'Tooth,' as in Exodus 21:24, denotes the exterior understanding, and natural truth.

สิงโต
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

มะเดื่อ
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

ขาว
'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

พรหมจารี
'Virgins,' as in Revelation 14:4, signify people who love truths because they are truths, so from a spiritual affection. 'Virgin' signifies the church as a...

คาดเอว
To gird one’s self, as in John. 21:18, signifies to know and perceive truths in the light from good.

ผ้ากระสอบ
'Being clothed in sackcloth' signifies lamentation because of the devastation of truth in the church. 'Sackcloth,' as in Revelation 6:12, relates to destroyed good.

กระสอบ
'A sack' in Genesis 42:25, means a receptacle, and here 'a receptacle' on the natural level, because it is a story about the truths and...

ของพระ
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

ปรนนิบัติ
People in the Word who operate the details of charity are called 'ministers.'

โศกเศร้า
In a general sense, mourning in the Bible represents a state of grief over the lack of desires for good and true ideas about life....

เสีย
'A spoiler,' as in Jeremiah 48:32, signifies evil and its derivative falsity.

แห้ง
'Withering and drying up,' as in Ezekiel 17:10, referring to the east wind, signifies when there is no good or truth.

ข้าวสาลี
As the finest of the grains, wheat fittingly represents the finest of spiritual food, what Swedenborg calls "the good of love and charity" – which...

ทับทิม
'Pomegranates,' as in Exodus 28:34, signify the scientific ideas of good and truth, which are doctrinal matters from the Word in the memory, which is...

ต้นไม้
'Trees,' in general, signify the perceptions when discussing the celestial self, but when related to the spiritual church, they signify knowledges. A person in the...

ไม้
'Wood' signifies good, as well the good of love to the Lord as the good of charity towards our neighbor.

แท่นบูชา
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

รวบรวม
To gather, as in Genesis 6:21, refers to those things which are in the memory of man, where they are gathered. It also implies that...

วัน
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

มา
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

ตา
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

สัตว์
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

ฝูง
'A herd,' as mentioned in Genesis 32:7, denotes exterior or natural good, and also not good things.

หญ้า
Plants in the Bible generally represent facts, knowledge that can be gleaned from the world. Plants that can serve animals as food represent facts that...

แกะ
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

ไฟ
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

เผา
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

น้ำ
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 376

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

376. It has thus far been shown that "oil" signifies celestial good, which is the good of love to the Lord; it shall now be shown that "wine" signifies spiritual good, which is the good of charity towards the neighbor and the good of faith; and as this good in its essence is truth, it is said in the general explanation that "the oil and the wine hurt not," which signifies that there must no harm be done to the internal or spiritual sense of the Word in respect either to good or to truth, or what is the same, that there must no harm be done to the goods and truths which are in the internal or spiritual sense of the Word. The good of charity and the good of faith in their essence are truth, because that good is implanted by the Lord in man's intellectual part by means of the truths that are called the truths of faith, and when man lives according to these truths they become goods; for by means of truths a new will is formed in that part, and whatever proceeds from the will is called good. This will, moreover, is the same as conscience, and conscience is a conscience of truth, for it is formed by truths of every kind from the doctrine of the church, and from the sense of the letter of the Word (but on this subject see further in The Doctrine of the New Jerusalem 130-138; and the extracts from the Arcana Coelestia 139-141). From this now it is that "wine" signifies truth.

(Odkazy: Revelation 6:6; The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 139-141)


[2] Furthermore, there are goods and truths internal and external; internal goods and truths are signified by "the oil and the wine" that must not be hurt; but external goods and truths are signified by "wheat and barley." External goods and truths are those that are in the sense of the letter of the Word, while internal goods and truths are those that are in the internal or spiritual sense of the Word; or external goods and truths are such as are in the lower heavens with the angels there, that is, in the ultimates of heaven, while internal goods and truths are such as are in the higher heavens with the angels there, that is, in the third and second heavens. These goods and truths are genuine goods and truths themselves, but the former are truths and goods because they correspond, thus are correspondences; internal goods and truths have immediate communication with the angels of heaven, while external goods and truths have not an immediate but a mediate communication through correspondences. This is why the Jews, because they were only in the sense of the letter and had no knowledge of the signification of things in the spiritual sense, were unable to do harm to the spiritual sense in respect either to good or to truth, and consequently were unable to do harm to genuine goods and truths. So the Christian Church at this day is unable to do harm to the genuine goods and truths which are in the spiritual sense of the Word, for it has been ignorant of that sense, and at the same time ignorant of genuine goods and truths.

[3] The spiritual sense of the Word was not disclosed to Christians, because genuine goods and truths, such as are in the higher heavens, lie concealed in the spiritual sense of the Word; and so long as these goods and truths were unperceived and unknown that sense could not be opened, since these goods and truths could not be seen. In the Christian churches genuine goods and truths have not been perceived and known for the reason that those churches have been divided, in general, into the Papal and the Evangelical; and those in the Papal Church are utterly ignorant of truths, because they do not depend upon the Word, thus upon the Lord who is the Word, that is, Divine truth, but upon the pope, from whose mouth scarcely anything proceeds except what is from the love of ruling, and that love is from hell; therefore with them scarcely a single truth of the church exists; while in the Evangelical churches faith alone has been assumed as the essential means of salvation, and as a consequence the good of love and charity has been rejected as nonessential, and where good is rejected no truth which is truth in itself can exist, since all truth is from good; for the Lord flows into man's good, and by means of good illustrates him and gives him the light to perceive truths, therefore without that light, which is man's very spiritual life, there is no truth, however much it may sound like truth because it is from the Word; it is truth falsified by the ideas that are held in respect to it; for from faith separate from charity, or from truths without good, no other result can follow. This is why the spiritual sense of the Word could not be disclosed to the Christian churches, for if it had been disclosed, they would have falsified and perverted it by ideas from fallacies, and thus would have profaned it. This also is why no one will ever hereafter be admitted into the spiritual sense of the Word unless he is in genuine truths from good, and no one can be in genuine truths from good unless in heart he acknowledges the Lord alone as the God of heaven and earth, for from Him is every good and thence every truth. The spiritual sense of the Word is at this day opened, and therewith also genuine truths and goods are disclosed, because the Last Judgment has been accomplished by the Lord, and thus all things in the heavens and in the hells have been reduced to order; and for this reason it can be provided by the Lord that no harm can be done to genuine truths and goods, which are in the spiritual sense of the Word, and this could not have been provided before (see in the small work on The Last Judgment 73).

[4] That "wine" signifies spiritual good, or the good of charity and the good of faith, which in its essence is truth, can be seen from the following passages in the Word. In Isaiah:

Ho, everyone that thirsteth, come ye to the waters; and he that hath no silver; come ye, buy and eat; buy wine and milk without silver and without price (Isaiah 55:1).

Anyone can see that this does not mean that wine and milk may be bought without silver, "wine and milk" therefore signify things spiritual, namely, "wine" spiritual good, which in its essence is truth, as was said above, but "milk" the good of that truth. That these are given by the Lord freely to those who are ignorant of truth and good, and yet in a desire for these, is signified by "he that hath no silver, come ye, buy and eat; buy without silver;" "to buy" signifies to acquire for oneself, and "to eat" signifies to make one's own, which is done by application as from oneself. Those who are ignorant of truth and good, and yet are in a desire for them, are evidently meant, for it is said, "Ho, everyone that thirsteth, come ye to the waters," "to thirst" signifying to desire, and "waters" signifying truths, here the Word where truths are.

[5] In Joel:

It shall come to pass in that day, the mountains shall drop down sweet wine, and the hills shall flow with milk; all the water-courses of Judah shall flow with waters (Joel 3:18).

This treats of the Lord's coming, and of the new heaven and the new church from Him. It is well known that the mountains in the land of Canaan, or in Judea, did not then drop down sweet wine, nor the hills flow with milk, nor the water-courses of Judah flow with waters more than before, therefore these words must mean something else than new wine, milk, and waters, or than mountains, hills, and water-courses, namely, "that the mountains shall drop down sweet wine" [mustum] or wine [vinum], means that from the good of love to the Lord there shall be genuine truth; "the hills shall flow with milk" means that from the good of charity towards the neighbor there shall be spiritual life; and "all the water-courses of Judah shall flow with waters" means that from the particulars of the Word there shall be truths. (For "Judah" signifies the Lord's celestial kingdom, and also the Word, see Arcana Coelestia 3881, 6363; therefore "its water-courses" signify the particulars of the Word; that "mountains" signify the good of love to the Lord, n. Arcana Coelestia 795, 4210, 6435, 8327, 8758, 10438, 10608; and "hills" the good of charity towards the neighbor, n. 6435, 10438; and this because in heaven those who are in the good of love to the Lord dwell upon mountains, and those who are in the good of charity towards the neighbor dwell upon hills, n. Arcana Coelestia 10438, and Heaven and Hell, n. 188.)

[6] In Amos:

Behold the days come, that the ploughman shall overtake the reaper, and the treader of grapes him that draweth forth seed; and the mountains shall drop down sweet wine, and all the hills shall dissolve. I will bring back the captivity of My people Israel, and they shall build the waste cities; and they shall inhabit them, and they shall plant vineyards and drink the wine thereof, and they shall make gardens and eat the fruit of them. Then will I plant them upon their ground (Amos 9:13-15).

This chapter treats first of the vastation of the church, and then of its restoration by the Lord; and "the people Israel" do not mean that people, but those with whom the church was to be established; and "the ploughman shall overtake the reaper, and the treader of grapes him that draweth forth the seed," signifies that he who receives good and truth shall also perform uses, or bear fruit, thus that with the man of the church the two shall be present at the same time; "the mountains shall drop down sweet wine, and all the hills shall dissolve," signifies, as just above, that from the good of love to the Lord and from the good of charity towards the neighbor there shall be truths in abundance, "sweet wine" here, or "wine," meaning truth; that "the captivity of the people Israel shall be brought back" signifies the restoration of the church among the Gentiles, for "captivity" means spiritual captivity, in which those are who are remote from goods and truths, and yet in a desire for them (see Arcana Coelestia 9164). "The waste cities that they shall build" signify the doctrinals of truth and good from the Word, before destroyed and at that time to be restored; "the vineyards which they shall plant," and "the wine of which they shall drink," signify all things of the church from which there is intelligence, "a vineyard" signifies the spiritual church, and therefore "vineyards" signify all things of the church; "wine" signifies the truth of the church in general, and "to drink it" signifies to be instructed and become intelligent, thus intelligence; and "the gardens which they shall make, and the fruit of which they shall eat," signifies wisdom, "gardens" meaning all things of intelligence, and their "fruit" signifying the goods of life, thus "to eat their fruit" signifies the appropriation of good, thus wisdom, for wisdom comes when truths are committed to the life; and because this is what is meant, therefore it is said of Israel, "I will plant them upon their ground."

[7] In Moses:

He bindeth his foal to the vine, the son of his she-ass unto the noble vine; he washeth his vesture in wine, and his covering in the blood of the grapes. His eyes are red with wine, and his teeth white with milk (Genesis 49:1, 12).

This is in the prophecy of Israel the father respecting Judah, by whom here Judah is not meant, but the Lord in relation to the celestial kingdom; and "wine" and the "blood of grapes" mean the Divine truth. (What the rest signifies, and that "wine" signifies Divine truth, because this has reference to the Lord, see Arcana Coelestia 6375-6381.)

(Odkazy: Genesis 49:11-12)


[8] In the same:

Jacob brought of his venison to his father Isaac, and he did eat; and he brought him wine, and he drank. And Isaac blessed him, saying, God give thee of the dew of heaven, and of the fatnesses of the earth, and plenty of corn and new wine (Genesis 27:25, 27-28, 37).

Those who do not know that the Word is spiritual in its particulars may suppose that by "Isaac" here is meant Isaac, and by "Jacob" Jacob, and therefore that by "the fatnesses of the earth," and "the corn and new wine," no other and deeper things are meant; but "Isaac" here represents the Lord, and "Jacob" the church; thence the "fatnesses of the earth" mean the celestial things that are of the good of love; and "corn and new wine" every good and truth of the church. (But these words may also be seen explained in Arcana Coelestia (Arcana Coelestia 3570), n. 3570, 3579, 3580.)

(Odkazy: Arcana Coelestia 3579-3580, Genesis 27:26-28)


[9] In the same:

If ye shall harken to My commandments, I will give rain to your land in its time, the former rain and the latter rain; and thou shall gather in thy corn, and thy new wine, and thy fresh oil (Deuteronomy 11:13-14).

These blessings of the earth were promised to the sons of Israel if they would hear and do the commandments of Jehovah, and the blessings followed because with them the church was representative, and the things that were said and commanded by Jehovah corresponded to things spiritual, thus these blessings of the earth to the blessings of heaven. The blessings of heaven, to which the blessings of the earth correspond, all have reference to the things that are of the good of love and the truth of faith; these blessings therefore are signified by "the former rain and the latter rain," for "rain" in particular signifies Divine truth flowing in out of heaven, from which all things of the church and heaven with man are born, grow, and are brought forth; therefore "the corn, new wine, and oil, which they should gather in," signify every good and truth of the external and internal man.

[10] In the same:

Thus Israel dwelt securely, alone by the fountain of Jacob, in a land of corn and new wine; yea, his heavens shall drop down dew (Deuteronomy 33:28).

This was the conclusion of the blessings of the sons of Israel by Moses, which were all prophetical, and every son or every tribe of Israel signified something of the church (as in Genesis 49); and here "Israel" signifies the church itself; and "to dwell securely, alone by the fountain of Jacob," signifies to live without infestation from evils and falsities, and to be led by the Lord alone through Divine truth, the "fountain of Jacob" meaning Divine truth and the Word; and "to live in a land of corn and new wine" signifies in every good and truth of the church; and "yea, his heavens shall drop down dew," signifies influx out of heaven.

[11] In the same:

He made him ride upon the high places of the earth, and gave him butter of the herd, and milk of the flock, with the fat of lambs, and of rams, the sons of Bashan, and of he-goats, with the fat of the kidneys of wheat; and thou drinkest the blood of the grape, unmixed wine (Deuteronomy 32:13-14).

These things are said of the Ancient Church, which was the church previous to the Israelitish Church, and was in the good of charity and in truths of faith. The goods of every kind, in which it was, are meant by these things, namely, the "butter of the herd," the "milk of the flock," "the fat of lambs," "the fat of rams," "the fat of goats," "the fat of the kidneys of wheat;" and spiritual truths are meant by "the blood of the grape" and "unmixed wine."

[12] In Jeremiah:

They shall come and sing aloud in the height of Zion, and shall flow together unto the good of Jehovah, to the corn, and to the new wine, and to the fresh oil, and to the sons of the flock and of the herd (Jeremiah 31:12).

"Corn," "new wine," and "fresh oil," signify goods and truth of every kind (what these mean in particular, see above, n. 374). In Isaiah:

Jehovah hath sworn by His right hand, and by the arm of His strength, Surely I will no longer give thy corn to be food for thine enemies, and the sons of the alien shall not drink thy new wine for which thou hast labored; but they that gather it shall eat it and praise Jehovah, and they that bring it together shall drink it in the courts of holiness (Isaiah 62:8-9).

This is said of Jerusalem, which signifies the church in relation to doctrine; therefore "the corn that shall no longer be given as food for the enemies, and the new wine that the sons of the alien shall not drink" signify in general the good and truth of the church, which shall no longer be consumed by evils and falsities; "enemies" here meaning evils, and "the sons of the alien" falsities, and "to eat," or "to have food given them," and "to drink," mean to consume. That goods and truths will remain with those who receive them, and thence make use of them, is signified by "they that gather it shall eat it," and "they that bring it together shall drink it;" worship from these is signified by "praising Jehovah," and "drinking in the courts of holiness."

(Odkazy: Isaiah 62:7-9; The Apocalypse Explained 374)


[13] In the same:

Gladness is taken away, and exultation from Carmel; and in the vineyards there is no singing aloud, no shouting for joy; the treader treadeth not out the wine in the wine-vats; I have made the vintage-shouting to cease (Isaiah 16:10).

This describes the taking away of the heavenly enjoyment that is from good and its truths, because good and truth itself is taken away; the good of the church is meant by "Carmel," and its truths by "vineyards" and by "treading out the wine in the wine-vats;" the enjoyments thereof that are taken away are meant by "gladness," "exultation," "singing aloud," "shouting," and "vintage-shouting," for it was a custom to sing in the vineyards, and in the winepresses when the grape was trodden into wine, that enjoyments from truths, which were signified by "wine," might be represented.

[14] In Jeremiah:

With more than the weeping of Jazer I will weep for thee, O vine of Sibmah; thy shoots are passed over the sea, they reach even to the sea of Jazer; upon thy autumn fruits, and upon thy vintage the devastator is fallen. Whence gladness and exultation is gathered out of Carmel, and out of the land of Moab; and I have caused the wine to cease in the wine-vats; none shall tread with shouting; their shouting shall be no shouting (Jeremiah 48:32-33).

This also treats of the taking away of the heavenly enjoyment that is from the good of love and the truths thence, for all heavenly enjoyment is in these and from these. Lamentation over it is meant by "weeping" [flere fletum]; deprivation of it is meant by "gladness and exultation is gathered out of Carmel," likewise by "the devastator falling upon it," "the wine failing," and "the shouting being no shouting;" the good that was taken away, for which there was lamentation, is meant by "the autumn fruits;" and the truths of good that were taken away are meant by "the vintage," and by "the wine in the wine-vats." That truths were banished, and that they perished through knowledges [scientifica] is meant by "the vine of Sibmah," and by its "shoots that have gone over the sea, even to the sea of Jazer," "sea" signifying the knowing faculty [scientificum].

[15] In Lamentations:

The infant and the suckling faint in the broad places of the city. They say to their mothers, Where is the corn and the wine? when they faint as one pierced in the broad places of the city, when their soul is poured out upon their mother's bosom (Lam. 2:11-12).

These words contain a lamentation over the Jewish Church, that every good and truth thereof has perished; and the lamentation is described by "the infant and the suckling who faint in the broad places of the city, and say to their mothers, Where is the corn and the wine?" The "infant and the suckling" signify those who are in the good of innocence, and in an abstract sense, the good of innocence itself; by this good every good of the church is meant, since it is the essential of all its goods (see in the work on Heaven and Hell, n. 276-283, 285, 288, 341, 382). "The broad places of the city" signify the truths of doctrine; "mothers" all things of the church; "corn and wine" all the good and truth of the church in general. It is said that "they faint as one pierced in the broad places of the city, when their soul is poured out upon their mother's bosom," because "one pierced" signifies those who perish spiritually from the deprivation of truth, and "soul" signifies spiritual life. (That "the broad places of the city, in which they faint," signify the truths of doctrine, see Arcana Coelestia, n. 2336; and that "the mother, into whose bosom the soul is poured out," signifies the church, n. 2691, 2717, 3703, 4257, 5581, 8897)

(Odkazy: Arcana Coelestia 2336)


[16] In Zephaniah:

Their wealth shall be for plunder, and their houses for a waste, that they may build houses but not inhabit them, and plant vineyards but not drink the wine thereof (Zephaniah 1:13).

The "wealth that shall be for plunder" signifies spiritual wealth, which is the knowledges of good and truth; "the houses that shall be for devastation" signify the things of the church in man; that from these when devastated one profits nothing and receives nothing, even though he listens to them, and sees them in the Word, is signified by "building and not inhabiting, and planting vineyards and not drinking the wine thereof," "houses" meaning the goods of the church, and "vineyards" with "wine" its truths.

[17] Like things are meant in Micah:

Thou shalt sow but shalt not reap; thou shalt tread the olive but shalt not anoint thee with oil, and the new wine but shall not drink wine (Micah 6:15).

In Amos:

Vineyards of desire shall ye plant, but ye shall not drink the wine of them (Amos 5:11).

And in Hosea:

The threshing-floor and the wine-vat shall not feed them, and the new wine shall dissemble unto them. They shall not pour forth wine to Jehovah, and these shall not be agreeable unto Him (Hosea 9:2, 4).

The "threshing-floor and the wine-vat" signify the same as "corn and wine," because corn and wine are there collected; that they will not profit by what they hear is signified by "they shall not feed them, and the new wine shall dissemble unto them;" and that thence their worship is not accepted is signified by "they shall not pour forth wine to Jehovah, and these (that is, the offerings) shall not be agreeable unto Him."

[18] In Joel:

Awake, ye drunkards, and weep; and howl, all ye drinkers of wine, because of the sweet wine which is cut off from your mouth. The field is devastated, the ground mourned, for the corn was devastated, the new wine was dried up, the fresh oil languisheth; the husbandmen were ashamed; the vine-dressers howled (Joel 1:5, 10-11).

What these words signify in the spiritual sense, may be seen above n. 374, where they are explained; "wine" and "sweet wine" meaning the truth of the church, and "vine-dressers" those who are in truths and teach them. This treats of a devastated church, in which goods and truths have perished.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 374)


[19] In Ezekiel:

Damascus was thy trader in the multitude of thy works, in the multitude of all riches, in the wine of Heshbon 1 and the wool of Zachar (Ezekiel 27:18).

This is said of Tyre, which signifies the church in relation to the knowledges of good and truth; and "Damascus," which was a city in Syria, signifies the concordant knowing faculty [scientificum]; and the "tradings" referred to in this chapter signify the acquisition and communication and also the use of these. Because "Damascus" signifies the concordant knowing faculty, it is called a "trader in the multitude of all works and riches," "works" by which uses are effected, signifying the knowledges of good, and "riches" the knowledges of truth; and as the knowledges of truth and good are in the natural man, for therein is everything pertaining to cognition and knowing that is perceptible, therefore it is said "in the wine of Heshbon and the wool of Zachar," the "wine of Heshbon" signifying natural truth, and the "wool of Zachar" natural good.

[20] In Isaiah:

A malediction shall devour the earth; the new wine shall mourn, the vine shall languish, all the glad of heart shall sigh. They shall not drink wine with a song; strong drink shall be bitter to them that drink it. The city of voidness shall be broken down; every house shall be shut, that no one come in (Isaiah 24:6-7, 9-10).

These words describe the perversion of the church, which takes place when falsity rules in place of truth, whence there is no longer any good; for man has good by means of truths. "The earth that the malediction will devour" signifies the church, "malediction" meaning its perversion; the "new wine that will mourn," and the "vine that will languish," signify all truth of the church, "to mourn" and "to languish" signifying deprivation of it; that there shall no longer be any heavenly enjoyment and blessedness is signified by "all the glad of heart shall sigh, they shall not drink wine with a song;" that they shall turn away from all things that agree with truths is signified by "strong drink shall be bitter to them that drink it," "strong drink" signifying the things that are from truths and agree with them. But that the doctrine of falsity shall be destroyed is signified by "the city of voidness shall be broken down," "city" meaning doctrine, and "a void" falsity; and that there shall no longer be any good or wisdom with man is signified by "every house shall be shut, that no one come in," which takes place when there is no truth, but only falsity.

[21] In Amos:

Who drink out of bowls of wine, and anoint themselves with the firstfruits of the oils; but they are not grieved for the breach of Joseph (Amos 6:6).

This and what precedes in that chapter describes those who are in external worship without internal, such as the Jews were formerly and still are; the "bowls of wine out of which they drink" are the externals of truth from which is worship; and the "firstfruits of the oils with which they anoint themselves" are the externals of good, from which also is worship; "Joseph" signifies the internal of the church or its spiritual; not being affected because this perishes is signified by "they are not grieved for his breach." (That external worship without internal is no worship, see Arcana Coelestia 1094, 1175, 7724; that the Jews were formerly and still are in external worship without internal, n. 1200, 3147, 3479, 8871; that "Joseph" signifies the spiritual church, thus also the spiritual of the church, n. 3969, 3971, 4669, 6417)

[22] In Zechariah:

I will render the house of Judah mighty and I will save the house of Joseph; on this account they shall be as the mighty Ephraim, and their heart shall be glad as if with wine (Zechariah 10:6-7).

"The house of Judah" signifies the Lord's celestial church, and the "house of Joseph" the Lord's spiritual church; and "to render mighty their houses" signifies to multiply with them truths from good, for all might is of truth from good; therefore it is said, "they shall be as the mighty Ephraim;" "Ephraim" signifying the understanding of truth from good, which is called mighty from its multiplication; heavenly enjoyment therefrom is signified by "their heart shall be glad as if with wine," "wine" meaning truth from good from which that enjoyment comes. (That truths have all power from good, see in the work o n Heaven and Hell 228-233; and also above, n. 209, 333; that "Judah" in the Word signifies the Lord's celestial kingdom, Arcana Coelestia 3881, 6363; and "Ephraim" the intellectual of the church, n. 3969, 5354, 6222, 6234, 6238, 6267, 6296.)

(Odkazy: The Apocalypse Explained 209, The Apocalypse Explained 333)


[23] In Daniel:

Belshazzar king of Babylon, and his magnates, and his wives, and his concubines, drank wine out of vessels of the temple of Jerusalem, and praised the gods of silver, brass, iron, wood, and stone. Therefore there was written on the wall, Numbered, weighed, and divided. And then he [Nebuchadnezzar] was driven out from the sons of man, and his dwelling was with the wild asses (Daniel 5:2-5, 21).

In the internal sense this describes the profanation of good and truth, which also is meant by "Babel" or "Babylon;" for "to drink wine out of the vessels of the temple of Jerusalem" signifies to draw the truths of the church from the Word, "to drink wine" meaning to draw truths, and "the vessels of the temple of Jerusalem" meaning the truths that belong to the doctrine of the church from the Word; and "to praise the gods of gold, silver, brass, iron, wood, and stone" signifies worship from the love of self and the world; for these gods signify idolatrous worship of every kind, and profanation; that it was therefore written on the wall, "numbered, weighed, divided" signifies separation from all things of heaven and the church. That afterwards "the king was driven out from the sons of man, and his dwelling was with the wild asses" signifies separation from all truth, and the allotment of his life with the infernals, "sons of man" meaning the truths of the church, "wild asses" those who are in dire falsities like those in the hells, and "dwelling" meaning the allotment of the life.

(Odkazy: Daniel 5:24-25)


[24] In Joel:

They have cast a lot upon My people; for they have given a boy for a harlot, and sold a girl for wine, which they drank (Joel 3:3).

"To cast lots upon the people" signifies to dissipate the truths of the church, "to cast a lot" signifying to dissipate, and "people" signifying the church in relation to truths, thus also the truths of the church; "to give a boy for a harlot" signifies to falsify truth, "boy" meaning the truth of the church, and "harlot" falsity; and "to sell a girl for wine, which they drank" signifies to pervert the good of the church by truth falsified, "girl" meaning the good of the church, and "wine" truth falsified.

[25] Because "wine" signified the truth of the church that is from good, it was commanded that, with the sacrifices upon the altar, a meal-offering and a drink-offering should be offered, and the meal-offering was bread, and the drink-offering wine; these signified worship of the Lord from the good of love, and from the truths therefrom; for all worship is from these. (On the drink-offerings, the portions of wine with them at the different sacrifices, see Exodus 29:40, 41; Leviticus 23:13, 18; Numbers 6:1-4, 15, 17; 15:4-7, 10, 24; 28:7-10, 24, 31; 29:6, 11, 16, 19, 22, 25, 27, 28, 31, 34, 38, 39; and besides Genesis 35:14) This makes clear what is signified in Joel:

The meal-offering and the drink-offering was cut off from the house of Jehovah; the priests, the ministers (of the altar), mourned (Joel 1:9);

namely, that worship from the good of love, and from the truths therefrom, had perished. Who cannot see that the meal-offering and the drink-offering, which were bread and wine, were not pleasing to Jehovah in worship, unless they had signified such things as are of heaven and the church?

(Odkazy: Exodus 29:40-41; Numbers 29:27-28, 29:38-39)


[26] From this it can now be seen what the bread and wine in the Holy Supper involve, namely, the bread, the good of love to the Lord from the Lord, and the wine, the good of faith, which in its essence is truth. (But on the Holy Supper and the bread and wine of it, see The Doctrine of the New Jerusalem 210-222.) Because "wine" signifies the good of faith, which in its essence is truth, when the Lord instituted the sacrament of the supper, He said:

I say unto you, I will not drink henceforth of this product of the vine until that day when I will drink it with you new in My Father's kingdom (Matthew 26:29).

I say unto you, I will not drink of the product of the vine until the kingdom of God shall come (Luke 22:18).

"The product of the vine," that is, "wine," which the Lord "would drink with them new in His Father's kingdom," or "when the kingdom of God should come," means that all Divine truth in heaven and the church would then be from His Divine Human; He therefore calls it "new," and also He calls it "the new testament in his blood" (Luke 22:20); for "the Lord's blood" has a like signification as "wine" (see above, n. 30, 328, 329). And as everything Divine, since the Lord has risen, proceeds from Him, He says that He will drink it with them when the kingdom of God shall come, and it came when He reduced all things to order in the heavens and in the hells. That the kingdom of God came at the same time with the Lord and that it is from Him can be seen from Matthew 3:2; 4:8; 10:7; 12:28; 16:28; Mark 1:14, 15; 9:1; Luke 1:32, 33; 9:11, 27, 60; 10:11; 16:16; 17:20, 21; 23:42, 51; John 18:36. Now, because "bread" signifies the good of love, and "wine" the good of faith, which in its essence is the truth from that good, and in the highest sense, "bread" signifies the Lord in respect to Divine good, and "wine" the Lord in respect to Divine truth, and because there is a correspondence between spiritual things and natural, (and such a correspondence that when "bread" and "wine" are in man's thought, the good of love and the good of faith are in the angels' thoughts), and because all things of heaven and the church have reference to the good of love and the good of faith, therefore the Lord instituted the Holy Supper in order that by means of it there might be a conjunction of the angels of heaven with the men of the church.

(Odkazy: Luke 1:32-33, Luke 17:20-21; Mark 1:14-15; Matthew 4:17; The Apocalypse Explained 30, The Apocalypse Explained 328, 329)


[27] Because such things are meant by "bread and wine" in heaven, therefore:

Melchizedek, king of Salem, going out to meet Abram, brought out bread and wine; and he was a priest to God Most High. And he blessed Abram (Genesis 14:18-19).

"Melchizedek" here represents the Lord in relation to Divine good and in relation to Divine truth, as priest in relation to Divine good, and as king to Divine truth; therefore he "brought out bread and wine," "bread" signifying Divine good, and "wine" Divine truth; or when applied to man, "bread" signifying the good of love to the Lord, and "wine" the good of faith, which is from the reception of Divine truth.

[28] The "wine" spoken of by the Lord in the following passages has a like signification:

They do not put new wine into old wine-skins, else the skins burst, and the wine is spilled; but they put [new] wine into fresh wine-skins, and both are preserved (Matthew 9:17).

And no man having drunk old wine straightway desireth new; for he saith, The old is more useful (Luke 5:39).

This comparison, like all others in the Word, is from correspondences, "wine" signifying truth, "old wine" the truth of the old or Jewish Church, and "wine-skins" things that contain, "old wine-skins" the statutes and judgments of the Jewish Church, and "fresh wine-skins" the precepts and commandments of the Lord. That the statutes and judgments of the Jewish Church, which related especially to sacrifices and representative worship, are not in agreement with the truths of the Christian Church is meant by "they do not put new wine into old wine-skins, else the wine-skins burst and the wine is spilled; but they put [new] wine into fresh wine-skins, and both are preserved together." That those who have been born and educated in the externals of the Jewish Church cannot be brought immediately into the internals belonging to the Christian Church is signified by "no man having drunk old wine straightway desireth new; for he saith, "The old is more useful."

(Odkazy: Luke 5:37-39)


[29] The same is signified by "the water turned into wine at Cana of Galilee," thus described in John:

At the wedding in Cana of Galilee, when the wine failed, there were six water-pots of stone set there, according to the cleansing of the Jews. Jesus said, Fill the water-pots; and they filled them to the brim. Then he said unto them Draw out now, and bear unto the ruler of the feast; and they bare it. While the ruler of the feast tasted the water that was made wine, he calleth the bridegroom, and saith unto him, Every man setteth on first the good wine; and when they have had enough, the inferior; thou hast kept the good wine until now (John 2:1-10).

It should be known that all the miracles done by the Lord, as well as all the miracles by Him spoken of in the Old Testament, signified, that is, contained within them, such things as belong to heaven and the church, and that thence His miracles were Divine (see Arcana Coelestia 7337, 8364, 9051). So with this miracle; here, as elsewhere in the Word, "a wedding" signifies the church; "in Cana of Galilee" means among the Gentiles; "water" the truth of the external church, such as was the truth of the Jewish Church from the sense of the letter of the Word, and "wine" the truth of the internal church, such as is the truth of the Christian Church; therefore the Lord's "making the water wine" signifies that of the truths of the external church He will make truths of the internal church by opening the internal things that have lain concealed in them. "The six water-pots of stone, set there according to the cleansing of the Jews," signify all these truths in the Word, and thence in the Jewish Church and its worship; these were all representative and significative of things Divine in the Lord and from the Lord, which contained things eternal. For this reason there were "six water-pots of stone, set for the cleansing of the Jews;" the number "six" signifies all, and is predicated of truths; "stone" signifies truth, and "the cleansing of the Jews" purification from sins; thus all things of the Jewish Church are signified, since that church regards purification from sins as its all, for so far as anyone is purified from sins, so far he becomes a church. "The ruler of the feast" means those who are in the knowledges of truth; his saying to the bridegroom, "every man setteth on first the good wine; and when men have had enough, the inferior; thou hast kept the good wine until now," signifies that every church has its beginning in truths from good, but falls away into truths not of good, but that now, at the end of the church, truth from good, or genuine truth, is granted, namely by the Lord.

[30] It is because "wine" signifies the truth of the church, and "oil" the good of the church, that the Lord says, in the parable of the man who was wounded by thieves:

That the Samaritan poured oil and wine into his wounds (Luke 10:33-34);

where "the man wounded by thieves" means those who are infested and have their conscience hurt by evil men, who are "robbers;" and "the Samaritan" means the Gentiles that are in the good of charity; therefore "his pouring into his wounds oil and wine" signifies the spiritual things that heal a man thus injured, "oil" meaning the good of love, and "wine" the good of faith, or truth. What the rest signifies, namely, "that he set him on his own beast, and brought him to an inn, and told them to take care of him," may be seen above (n. 375

(Odkazy: Hosea 7:4-5; Isaiah 1:21-22; Psalms 104:15; The Apocalypse Explained 375; Zechariah 9:15-17)


[8]), where they are explained. That "wine" signifies the truth of the church can be seen not only from the passages cited, but also from others in the Word (as Isaiah 1:21, 22; 25:6; 36:17; Hosea 7:4, 5, 14; 14:5-7; Amos 2:8; Zechariah 9:15, 17; Psalms 104:14-16).

[31] As most things in the Word have also a contrary sense, so, too, has "wine," and in that sense it signifies truth falsified, and also falsity, as in the following passages. In Isaiah:

Woe to the crown of pride, to the drunkards of Ephraim, to the flower of his fading adornment, which is on the head of the valley of the fat ones frenzied with wine; the crown of pride, the drunkards of Ephraim, they shall be trampled under the feet; these go astray through wine, and through strong drink they err; the priest and the prophet go astray through strong drink, they are swallowed up of wine, they err through wine, 2 they go astray among the seeing, they waver in judgment (Isaiah 28:1, 3, 7).

This is said of those who are insane in things spiritual because they believe themselves to be intelligent of themselves, and glory in it; the state of such is here described by pure correspondences; those who are insane in things spiritual or in truths are meant by "the drunkards," and those who thence believe themselves intelligent by "Ephraim," and hence glorying in intelligence or learning is meant by the "crown of pride;" for those who are in falsities of doctrine and have confirmed themselves in them, when they are illustrated and see truths, in the other life become like drunkards. The learned who have confirmed themselves in falsities become such, and to confirm oneself in falsities is to confirm from oneself and not from the Lord. This makes clear what is signified by "woe to the crown of pride, to the drunkards of Ephraim;" "the flower of the fading adornment that is on the head of the valley of the fat ones frenzied with wine" signifies the truth of the church destroyed even as it is born by the glorying of the self-intelligence that is of the natural man separated from the spiritual, when falsity is seen instead of truth, "the flower of the adornment" meaning truth as it is born declining or perished; "the head of the valley of the fat ones" means the intelligence of the natural man; "frenzied with wine" means those who see falsity in place of truth; "the crown of pride, the drunkards of Ephraim, they shall be trampled under the feet," signifies that this intelligence shall utterly perish; "these go astray through wine, and through strong drink they err," signifies through falsities and through such things as are from falsities; "the priest and the prophet go astray through strong drink, they are swallowed up of wine, they are gone astray through strong drink," signifies that such are those who ought to be in the doctrine of good and truth, and in a sense abstracted from persons that such is their doctrine itself; "they go astray among the seeing, they waver in judgment," signifies that they do not see the truths of intelligence. That these words have such a signification no one can see except from the spiritual sense; without that it could not be known that "crown" and "head" signify intelligence, that "drunkards" signify those who are insane in things spiritual, that "Ephraim" signifies here man's own understanding, or that which is from himself, that "valley" signifies the lower things of the mind, which are natural and sensual, and that "priest and prophet" signify the doctrine of good and truth.

[32] In the same:

Linger ye, wonder, be astounded, and cry out; they are drunken, but not with wine; they stagger, but not with strong drink; for Jehovah hath poured out upon you the spirit of deep sleep, and hath closed up your eyes; the prophets and your heads, the seers hath He covered (Isaiah 29:9-10).

This is said of those who can see nothing of truth when they hear or read it from the Word; those who are such are called "drunken but not with wine," and "they stagger, but not with strong drink," "wine" signifying in particular the truth of the spiritual and thus of the rational man, and "strong drink" the truth of the natural man therefrom. Because such are meant it is said, "Jehovah hath poured out upon you the spirit of deep sleep, and hath closed up your eyes," "the spirit of deep sleep" meaning no perception, and the "eyes closed up" no understanding. "The prophets and your heads [the seers] hath He covered," signifies those who are in the doctrine of truth and were wise and intelligent thence; "prophets" signify those who are in the doctrine of truth, and in an abstract sense, doctrine itself, "heads" signify the wise, and in an abstract sense, wisdom, and "seers" signify the intelligent, and in an abstract sense, intelligence. Wonder at such gross stupidity is described by "Linger ye, wonder, be astounded," and lamentation over it by "cry out." Such are those who are in a life of evil, and at the same time in the principles of falsity, however learned they are believed to be; for a life of evil shuts out the perception of good by which thought has life and light, and the principles of falsity shut out the understanding of truth, on which account they see from the sensual man only, and not at all from the spiritual.

[33] In the same:

The dogs are strong of soul, they know not satiety; and they are shepherds who know not intelligence. Come, I will take wine and we will be drunk with strong drink (Isaiah 56:11-12).

This is said of those who care for nothing but worldly and earthly things, which close the internal spiritual man. These, from having no perception of good and no understanding of truth, are called "dogs strong of soul, they know not satiety," that is, they are unable to receive good, "to know" here signifies to be able, and "satiety" reception of good, for satiety is predicated of food, by which spiritual nourishment is signified. That they have no understanding of truth is meant by "they are shepherds who know not intelligence;" those are called "shepherds" who believe themselves able to instruct others, for "to feed" means to instruct; and because such persons love falsities and things falsified, it is added, "Come, I will take wine, and we will be drunk with strong drink."

[34] In Jeremiah:

Thus said Jehovah, God of Israel, Every bottle shall be filled with wine. Behold I fill all the inhabitants of this land, and the kings sitting for David upon his throne, and the priests and the prophets, all the inhabitants of Jerusalem with drunkenness (Jeremiah 13:12-13).

Here, too, "wine" signifies falsity, and "every bottle that shall be filled with wine" signifies the mind of man, since the mind is a recipient of truth or of falsity, as a bottle is of wine; "the kings sitting for David upon his throne" signify those who would otherwise be in Divine truths, "priests" those who would be in Divine goods, "prophets," those who would be in doctrine, "the inhabitants of Jerusalem" all who are of the church; and "the drunkenness with which they shall be filled" signifies insanity in spiritual things.

[35] In the same:

I am become like a drunkard, and like a man into whom wine hath passed, because of Jehovah, and because of the words of His Holiness. For the land is full of adulterers (Jeremiah 23:9-10).

This is a lamentation over the adulteration of good and falsification of truth in the church, which is signified by "the land is full of adulterers;" these are meant by "adulteries," and the church by "land." Insanity in spiritual things through reasonings from evils against Divine goods and from falsities against Divine truth is signified by, "I am become like a drunkard, and like a man into whom wine has passed, because of Jehovah, and because of the words of His Holiness;" "to become like a drunkard and like a man into whom wine hath passed" signifies confusion of mind and insanity by reasoning from evils and falsities; "because of Jehovah" signifies because of Divine goods, and "because of the words of his holiness" signifies because of Divine truths.

(Odkazy: Arcana Coelestia 2465, Genesis 19:32-35, Genesis 19:32-33; Isaiah 19:11-12, 24:20; Joel 1:5-6, 1:7; Leviticus 10:8-9)


[36] In Isaiah:

Hear now this, thou afflicted, and drunken but not with wine (Isaiah 51:21).

The "drunken but not with wine," mean here those who are in falsities from ignorance of truth. That:

Noah drank of the wine and was drunken, and therefore lay naked in the midst of his tent (Genesis 9:21);

means in the spiritual sense, something entirely different from the meaning in the letter; likewise:

Lot's being made drunken by his daughters, and their then lying with him (Genesis 19:32-34).

What is meant by the drunkenness of Noah in the spiritual sense may be seen in Arcana Coelestia 1070-1081); and what by the drunkenness of Lot (n. 2465 end). "Drunkenness" also elsewhere in the Word signifies insanity in spiritual things, and lapsing into errors (Isaiah 19:11, 12, 14; Jeremiah 25:27; Joel 1:5-7; Jeremiah 51:7; Leviticus 10:8, 9).

[37] That "wine" in a contrary sense signifies falsity, is also evident from Isaiah:

Woe unto them that rise early in the morning, that follow strong drink; to them that delay until twilight till wine inflames them. But they do not look upon the work of Jehovah, and they see not the working of His hands. Woe to the wise in their own eyes, and the intelligent before their own faces. Woe unto the mighty in drinking wine, and to men of strength to mingle strong drink (Isaiah 5:11-12, 21-22).

This is said of those who frame for themselves doctrinals from self-intelligence not from the Lord, or from Him out of the Word, which consequently are mere falsities. "Woe unto them who rise early in the morning, who follow strong drink, to them who delay until twilight till wine inflame them; but they do not look upon the work of Jehovah, and they see not the working of His hands" signifies therefore the perverted states of those who believe that they are illustrated of themselves, whence they are in falsities of doctrine, and care not for the Word, from which they might know goods and truths of life and of doctrine. "To rise early in the morning," and "to delay until twilight" signifies to be illustrated; and "to follow strong drink," and "to be inflamed with wine" signifies to hatch out doctrinals of themselves; "not to look upon the work of Jehovah," and "not to see the working of His hands" signifies not to care for the Word, or the goods of life and the truths of doctrine there disclosed; "the work of Jehovah" is predicated of the goods of life, and "the working of His hands" of the truths of doctrine, both from the Word; because such persons are meant, therefore it is said, "Woe to the wise in their own eyes, and the intelligent before their own faces;" "the wise in their own eyes" signifying those who are wise from their own intelligence, and "the intelligent before their own faces" signifying those who are intelligent from their own affection, "eyes" signifying the understanding, and "face" affection. And "woe unto the mighty in drinking wine, and to men of strength to mingle strong drink," signifies unto such as aspire after great things, and are ingenious in confirming the falsities that favor the loves of self and their own principles; "the mighty" are those who aspire to great things; "men of strength" those who are ingenious, and seem to themselves to be intelligent; "to drink wine" means to imbibe falsities, and "to mingle strong drink" means to confirm them. Such are all those who are in the love of self, and who seek after the reputation for learning, for such are in what is their own, and cannot be elevated above it; therefore their own thought is in the corporeal sensual, by which no truth is seen, and no spiritual good is perceived. But those who are not in the love of self, and who seek intelligence for the sake of the uses of life, are elevated by the Lord from what is their own into the light of heaven, and though not themselves aware of it, are illustrated.

[38] In Hosea:

Whoredom and new wine have taken up the heart. My people ask the wood, and their rod answereth them; for the spirit of whoredom hath led them astray, and they have committed whoredom under their God. Ephraim is joined to idols; their wine is gone; in whoring they commit whoredom (Hosea 4:11-12, 17-18).

This treats of those who falsify truths; the falsification of truth is signified by "whoredom," and the falsity therefrom by "new wine." This makes clear what is signified by "whoredom and new wine have taken up the heart; the spirit of whoredoms hath seduced them, they have committed whoredom under their God, and the wine hath departed, in whoring they commit whoredom," namely, that such falsify Divine truths, and consequently have no truth at all, "to commit whoredom under their God" signifies to falsify Divine truths, and "the wine hath departed" signifies that consequently they have no truth at all; "Ephraim, who is joined to idols" signifies those who are in self-intelligence, and the "idols to which he is joined" signify the falsities of religion. "My people ask the wood, and their rod answereth them" signifies that they consult their self-love, and favor it from self-intelligence; for "wood" or an idol of wood, which they ask, signifies self-love, and "the rod that answers" signifies power from what is one's own, thus intelligence.

[39] In Revelation:

Babylon is fallen is fallen, the great city, because of the wine of the wrath of her whoredom she hath made all nations to drink. If anyone worshipeth the beast he shall drink of the wine of the wrath of God, which hath been mingled unmixed in the cup of the anger [of God]; and he shall be tormented with fire and brimstone (Revelation 14:8-10);

I will show thee the judgment of the great harlot that sitteth upon many waters, with whom the kings of the earth committed whoredom, and they that dwell in the earth were made drunk from the wine of her whoredom (Revelation 17:1-2).

For of the wine of the wrath of her whoredom have all nations drunk, and the kings of the earth have committed whoredom with her (Revelation 18:3).

"The wine of the anger of God" signifies the falsity of evil, and "the wine of whoredom" signifies truth falsified; what the rest means will appear in the explanation of it, likewise what these words mean in Revelation:

Babylon the great was remembered before God, to give unto her the cup of the wine of the wrath of God's anger (Revelation 16:19);

"The wine of God's anger" having the same meaning as "the chalice, or cup, of God's anger."

(Odkazy: Daniel 5:24-25; Genesis 19:32-35, Genesis 27:25-28, Genesis 49:11-12; Isaiah 62:7-9; Joel 1:9-11; Revelation 6:6)


[40] In Jeremiah:

Babylon hath been a cup of gold in the hand of Jehovah, making the whole earth drunken; the nations have drunk of her wine, therefore the nations are mad (Jeremiah 51:7).

And in David:

There is a cup in the hand of Jehovah, and He hath mingled the wine, hath filled it with mixture, and hath poured out; but the lees of it all the wicked of the earth shall suck out and drink (Psalms 75:8).

As the "meal-offering" and the "drink-offering," which were bread and wine, signify worship from the good of love and the truths of faith, so in a contrary sense, the "meal-offering" and "drink-offering" signify worship from the evils that are of the love of evil, and from the falsities of faith; this was signified by the "meal-offering" and "drink-offering" that were offered to idols and to the gods (Isaiah 57:6; 65:11; Jeremiah 7:18; 44:17-19; Ezekiel 20:28; Deuteronomy 32:38). From the signification of "wine" it can be seen what "vineyard," "vine," its "branches," and "grapes" signify in the Word, namely, that "a vineyard" signifies the spiritual church, that is, the church that is in the truths and goods of doctrine from the Lord, "a vine" the doctrine itself, its "branches" truths from which doctrine is formed, and "the grapes" which are the fruit of vineyards and of vines, the goods of charity and the goods of faith (but of these elsewhere).

-----
Footnotes:

1.  Hebrew has "Helbon. "

2.  In AC 6377 we read "strong drink."

-----

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 368, 405, 419, 433, 492, 619, 625, 638, 657, 811, 881, 887, 918, 919, 920, 962, 1035, 1049, 1152, 1154

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Jesus' First Sign at Cana
Each of the seven "signs" in the Gospel of John reveals something about the Lord. On a deeper level the signs also show the miracles the Lord can do in our lives.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 New Wine
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: