Bible

 

แหล่งกำเนิด 23

Thai: from KJV         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 ซาราห์มีอายุหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดปี ซาราห์มีชีวิตถึงอายุนี้

2 แล้วซาราห์ก็สิ้นชีวิตที่เมืองคีริยาทอารบา คือเมืองเฮโบรน ในแผ่นดินคานาอัน อับราฮัมไว้ทุกข์ให้ซาราห์และร้องไห้คิดถึงนาง

3 อับราฮัมยืนขึ้นหน้าศพพูดกับลูกหลานของเฮทว่า

4 "ข้าพเจ้าเป็นคนต่างด้าวและเป็นคนมาอาศัยอยู่ท่ามกลางท่าน ขอท่านให้ที่ดินท่ามกลางท่านเป็นสุสาน เพื่อข้าพเจ้าจะได้ฝังผู้ตายของข้าพเจ้าให้พ้นสายตาไป"

5 ลูกหลานของเฮทตอบอับราฮัมว่า

6 "นายเจ้าข้า โปรดฟังพวกเรา ท่านเป็นเจ้านายจากพระเจ้าท่ามกลางเรา ขอให้ฝังผู้ตายของท่านในอุโมงค์ฝังศพที่ดีที่สุดของเราเถิด ไม่มีผู้ใดในพวกเราที่จะหวงสุสานของเขาไว้ไม่ให้ท่าน หรือขัดขวางท่านมิให้ฝังผู้ตายของท่าน"

7 อับราฮัมก็ลุกขึ้นกราบลงต่อหน้าลูกหลานของเฮทชาวแผ่นดินนั้น

8 และพูดกับพวกเขาว่า "ถ้าท่านยินยอมให้ข้าพเจ้าฝังผู้ตายของข้าพเจ้าให้พ้นสายตาไปแล้ว ขอฟังข้าพเจ้าเถิด และวิงวอนเอโฟรนบุตรชายโศหาร์เพื่อข้าพเจ้า

9 ขอให้เขาให้ถ้ำมัคเป-ลาห์ ซึ่งเขาถือกรรมสิทธิ์นั้นแก่ข้าพเจ้า มันอยู่ที่ปลายนาของเขา ขอให้เขาขายให้ข้าพเจ้าเต็มตามราคาให้เป็นกรรมสิทธิ์สำหรับใช้เป็นสุสานในหมู่พวกท่าน"

10 ฝ่ายเอโฟรนอาศัยอยู่ท่ามกลางลูกหลานของเฮท เอโฟรนคนฮิตไทต์จึงตอบอับราฮัมให้บรรดาลูกหลานของเฮทผู้ที่เข้าไปที่ประตูเมืองของเขาฟังว่า

11 "อย่าเลย นายเจ้าข้า โปรดฟังข้าพเจ้า ข้าพเจ้าให้นานั้นแก่ท่านและให้ถ้ำที่อยู่ในนานั้นแก่ท่าน ด้วยข้าพเจ้าให้แก่ท่านต่อหน้าลูกหลานประชาชนของข้าพเจ้า ขอเชิญฝังผู้ตายของท่านเถิด"

12 อับราฮัมก็กราบลงต่อหน้าชาวแผ่นดินนั้น

13 และท่านพูดกับเอโฟรนให้ชาวแผ่นดินนั้นฟังว่า "แต่ถ้าท่านยินยอมให้แล้ว ขอฟังข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะจ่ายค่านานั้น ขอรับเงินจากข้าพเจ้าเถิด และข้าพเจ้าจะได้ฝังผู้ตายของข้าพเจ้าที่นั่น"

14 เอโฟรนตอบอับราฮัมว่า

15 "นายเจ้าข้า ขอฟังข้าพเจ้าเถิด ที่ดินแปลงนี้มีราคาเป็นเงินสี่ร้อยเชเขล สำหรับท่านกับข้าพเจ้าก็ไม่เท่าไร ฝังผู้ตายของท่านเถิด"

16 อับราฮัมก็ฟังคำของเอโฟรน แล้วอับราฮัมก็ชั่งเงินให้เอโฟรนตามจำนวนที่เขาบอกให้ลูกหลานของเฮทฟังแล้ว คือเงินสี่ร้อยเชเขลตามน้ำหนักที่พวกพ่อค้าใช้กันในเวลานั้น

17 นาของเอโฟรนในมัคเป-ลาห์ ซึ่งอยู่หน้ามัมเร มีนากับถ้ำซึ่งอยู่ในนั้น และต้นไม้ทั้งสิ้นซึ่งอยู่ในนาตลอดทั่วบริเวณนั้น จึงได้ขาย

18 ให้แก่อับราฮัมเป็นกรรมสิทธิ์ต่อหน้าลูกหลานของเฮท คือต่อหน้าบรรดาผู้ที่เข้าไปที่ประตูเมืองของเขา

19 ต่อมาอับราฮัมก็ฝังศพนางซาราห์ภรรยาของตน ในถ้ำที่นามัคเป-ลาห์หน้ามัมเร คือเมืองเฮโบรน ในแผ่นดินคานาอัน

20 นาและถ้ำซึ่งอยู่ในนั้นลูกหลานของเฮทยอมขายให้แก่อับราฮัมเป็นกรรมสิทธิ์เพื่อใช้เป็นสุสาน

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2901, 2902, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1616, 2470, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 659, 750

Skočit na podobné biblické verše

แหล่งกำเนิด 10:15, 13:18, 17:8, 24:67, 25:9, 10, 33:19, 34:24, 35:27, 49:29, 30, 32, 50:1, 13

เบอร์ 20:29

ความสงสาร 4:4, 9

1 ซามูเอล 25:1

2 ซามูเอล 24:24

1 พงศาวดาร 21:22, 24, 29:15

เยเรมีย์ 32:9, 10

กิจการของอัครสาวก 7:5, 16

ฮีบรู 11:9, 13

Vysvětlení slova/fráze

ร้อย
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

ยี่สิบ
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything or fullness, because it is ten twice. 'Twenty,' as in Genesis 18:31, like all numbers occurring in...

สิบเจ็ด
'Seventeen' signifies both the beginning and the end of temptation, because it is made up of the numbers seven and ten. This number, when it...

เจ็ด
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

ชีวิต
'Lives' is used in the plural, because of the will and understanding, and because these two lives make one.

คานาอัน
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

อับราฮัม
Abraham (or Abram, as he is named in the beginning of his story) is one of the major characters in the story of the sacred...

พูด
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

เฮท
The daughters of Heth, as mentioned in Genesis 27:46, signify the affections of truth from a ground that is not genuine. Here they are the...

คนต่างด้าว
The word "stranger" is used many times in the Bible, and it is sometimes paired with the word "sojourner". They are different concepts in the...

ให้
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

สุสาน
A grave, as in Psalm 88:5, signifies hell. ‘To come forth out of the grave,’ as in John 5:29, signifies to come forth out of...

ตาย
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

สายตา
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

ตอบ
To "answer" generally indicates a state of spiritual receptivity. Ultimately this means being receptive to the Lord, who is constantly trying to pour true ideas...

เจ้า
In most cases, a "master" in the Bible refers to truth: knowledge, an understanding of the situation at hand, an understanding of the Lord's wishes,...

ฟัง
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

เรา
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

เจ้านาย
In most cases, a "master" in the Bible refers to truth: knowledge, an understanding of the situation at hand, an understanding of the Lord's wishes,...

พระเจ้า
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

ท่ามกลาง
'Middle' denotes what is primary, principal, or inmost.

กลาง
'Middle' denotes what is primary, principal, or inmost.

ลุกขึ้น
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

กราบ
To bow, as in Genesis 18:2 signifies to humble.

เอโฟรน
Ephron (Gen. 23:8, 17) signifies those with whom the good and truth of faith, which are the constituents of the church, might be received.

บุตรชาย
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

มัคเป
'Macpelah,' as in Genesis 23:17, signifies regeneration by truth, which relates to faith.

เต็ม
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

รับ
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

อาศัยอยู่
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

คนฮิตไทต์
'A Hittite' in a good sense, signifies the spiritual church, or the truth of the church. The Hittites were among the upright Gentiles who were...

ประตู
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

เมือง
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

ตา
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

เงิน
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

ที่ดิน
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

สี่
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

มัมเร
Mamre was an Amorite who lived in the land of Canaan, in the area called Hebron in what would much later be the kingdom of...

ต้นไม้
In general, plants in the Bible represent facts, thoughts and ideas – intellectual things. This makes sense: Plants are rooted in place, but can grow...

ไม้
In general, plants in the Bible represent facts, thoughts and ideas – intellectual things. This makes sense: Plants are rooted in place, but can grow...

ภรรยา
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 2986

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

2986. 'From the sons of Heth' means that it consisted of gentiles. This becomes clear from the meaning of 'the sons of Heth'. The sons of Heth were not those among whom the Church was established but those by whom that Church is represented, for all things in the Word are representative and do not mean the actual persons whose names are mentioned but things that belong to the Lord's kingdom and Church. It has been stated in various places already that 'the sons of Heth' means a new Church, or what amounts to the same, those who belong to that new Church. But that it was a new Church consisting of or drawn from the gentiles is evident from what Abraham said to the sons of Heth, 'I am a stranger and an inhabitant among you', verse 4, which meant that the Lord was not known to them, yet He was nevertheless able to be with them, 2915. From this it is evident that 'the sons of Heth' means a Church consisting of gentiles. It cannot be said of any others that the Lord is not known to them.

[2] Furthermore it should be recognized that when any Church ceases to be a Church, that is, when charity perishes, and a new one is established by the Lord, rarely if ever is this done among those with whom the old Church existed. Instead it is established among those with whom no Church existed previously, that is, among gentiles. This is what happened when the Most Ancient Church perished. At that time a new one which was called Noah, or the Ancient Church following the Flood, was established among gentiles, that is, among those where no Church existed previously. It was similar when this Church perished. At that time the semblance of a Church was introduced among Abraham's descendants through Jacob, and so again among gentiles; for Abraham at the time of his call was a gentile, see 1356, 1992, 2559. The actual descendants of Jacob in Egypt became more gentile still, so much so that they had no knowledge at all of Jehovah or consequently of any Divine worship. After this semblance of a Church had come to an end, the Primitive Church was established from among the gentiles, the Jews having been rejected. It will be similar with the Church existing at present called the Christian Church.

[3] The reason why it is among gentiles that the Lord establishes a new Church is that they do not possess any false assumptions that are contrary to the truths of faith, for they have no knowledge of the truths of faith. False assumptions absorbed from early childhood and subsequently confirmed must first of all be dispelled before a person can be regenerated and become a member of the Church. 1 Indeed gentiles are not able to profane holy things by means of evils of life, for no one can profane what is holy if he does not know what it is, 593, 1008, 1010, 1059. As gentiles do not have such knowledge, there are no stumbling-blocks to hinder them. Thus their state is such that they are better able to receive truths than those who belong to the Church; and all those among them who are leading a good life receive truths without difficulty, see 932, 1032, 1059, 1327, 1328, 1366, 2049, 2051, 2589-2604.

-----
Footnotes:

1. Or, reading what Sw has in his rough draft become the Church

-----

(Odkazy: Arcana Coelestia 1327-1328, Genesis 23:20)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z vydaných prací:

Arcana Coelestia 3318, 3380, 3470, 3620, 3686, 3898, 6461, 9256

The White Horse 9

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 246


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: