Bible

 

Daniel 7

Thai: from KJV         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 ในปีต้นแห่งรัชกาลเบลชัสซาร์กษัตริย์เมืองบาบิโลน ดาเนียลมีความฝันและนิมิตผุดขึ้นในศีรษะของท่านเมื่อท่านนอนอยู่ในที่นอนของท่าน ท่านจึงบันทึกความฝันนั้นไว้ และบรรยายเนื้อเรื่องนั้น

2 ดาเนียลกล่าวว่า "ข้าพเจ้าได้เห็นในนิมิตเวลากลางคืน และดูเถิด ลมทั้งสี่ของฟ้าสวรรค์ได้ปลุกปั่นทะเลใหญ่นั้น

3 และสัตว์มหึมาสี่ตัวได้ขึ้นมาจากทะเล ต่างตัวต่างกัน

4 ตัวแรกเหมือนสิงโต มีปีกนกอินทรี เมื่อข้าพเจ้ามองดูนั้น ขนปีกก็ถูกถอนออกไป และมันถูกยกขึ้นจากแผ่นดิน และให้ยืนสองเท้าเหมือนคน และมอบใจของมนุษย์ให้แก่มัน

5 และดูเถิด มีสัตว์อีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่สองเหมือนหมี มันขยับตัวข้างหนึ่งขึ้น มีกระดูกซี่โครงสามซี่อยู่ในปากของมันระหว่างซี่ฟัน มีเสียงบอกมันว่า `จงลุกขึ้นกินเนื้อให้มากๆ'

6 ต่อจากนี้ไปข้าพเจ้าก็ได้มองดู ดูเถิด สัตว์อีกตัวหนึ่งเหมือนเสือดาว บนหลังมีปีกนกสี่ปีก สัตว์นั้นมีหัวสี่หัวและมันรับราชอำนาจ

7 ต่อจากนี้ไปข้าพเจ้าได้เห็นในนิมิตกลางคืน และดูเถิด สัตว์ที่สี่มันร้ายกาจและเป็นที่น่ากลัวและแข็งแรงยิ่งนัก มันมีฟันเหล็กมหึมา มันกินและหักเป็นชิ้นๆ และกระทืบสิ่งที่เหลือนั้นเสีย มันต่างกับสัตว์อื่นทั้งหลายที่อยู่ก่อนมัน มันมีเขาสิบเขา

8 ข้าพเจ้าพิเคราะห์เรื่องเขาเหล่านั้น ดูเถิด มีอีกเขาหนึ่งเล็กๆงอกขึ้นมาท่ามกลางเขาเหล่านั้น เขารุ่นแรกสามเขาได้ถูกถอนรากออกไปต่อหน้ามัน และดูเถิด ในเขาอันนี้มีตาเหมือนตามนุษย์ มีปากพูดเรื่องใหญ่โต

9 ขณะที่ข้าพเจ้าดูอยู่มีหลายบัลลังก์ถูกล้มลง และผู้หนึ่งผู้เจริญด้วยวัยวุฒิมาประทับ ฉลองพระองค์ขาวอย่างหิมะ พระเกศาที่พระเศียรของพระองค์เหมือนขนแกะบริสุทธิ์ พระบัลลังก์ของพระองค์เป็นเปลวเพลิง กงจักรของบัลลังก์นั้นเป็นไฟลุก

10 ธารไฟพุ่งออกและไหลออกมาต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ คนนับแสนๆปรนนิบัติพระองค์ คนนับโกฏิๆเข้าเฝ้าพระองค์ ผู้พิพากษาก็ขึ้นนั่งบันลังก์ บรรดาหนังสือก็เปิดขึ้น

11 ข้าพเจ้าก็จ้องดู เพราะเสียงพูดใหญ่โตของเขาเล็กนั้น และเมื่อข้าพเจ้าจ้องดูสัตว์ตัวนั้นก็ถูกฆ่า และศพก็ถูกทำลาย มอบให้เผาเสียด้วยไฟ

12 ส่วนเรื่องสัตว์ที่เหลืออยู่นั้น ราชอำนาจของมันก็ถูกนำไปเสีย แต่ชีวิตของมันนั้นยังต่อไปให้ถึงฤดูหนึ่งและวาระหนึ่ง

13 ข้าพเจ้าเห็นในนิมิตกลางคืน และดูเถิด มีท่านผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์มาพร้อมกับบรรดาเมฆในท้องฟ้า และท่านมาหาผู้เจริญด้วยวัยวุฒินั้น เขานำท่านมาเฝ้าต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์

14 ราชอำนาจ สง่าราศี กับราชอาณาจักร ก็ได้มอบให้แก่ท่าน เพื่อบรรดาชนชาติ ประชาชาติทั้งปวงและภาษาทั้งหลายจะปรนนิบัติท่าน ราชอาณาจักรของท่านเป็นราชอาณาจักรนิรันดร์ซึ่งจะไม่สิ้นสุดไป และอาณาจักรของท่านเป็นอาณาจักรซึ่งจะไม่ถูกทำลายเลย

15 ส่วนข้าพเจ้า คือดาเนียล จิตใจข้าพเจ้าก็เป็นทุกข์ในตัวข้าพเจ้า เพราะนิมิตในศีรษะของข้าพเจ้าก็กระทำให้ข้าพเจ้าตกใจ

16 ข้าพเจ้าเข้าไปใกล้ท่านผู้หนึ่งที่ยืนอยู่ที่นั่น และไต่ถามความจริงของเรื่องราวนี้ ท่านก็บอกข้าพเจ้า และให้ข้าพเจ้ารู้ความหมายของเรื่องเหล่านี้

17 สัตว์มหึมาทั้งสี่คือ กษัตริย์สี่พระองค์ซึ่งจะเกิดมาจากพิภพ

18 แต่บรรดาวิสุทธิชนแห่งองค์ผู้สูงสุดจะรับราชอาณาจักร และถือกรรมสิทธิ์ราชอาณาจักรนั้นสืบๆไปเป็นนิตย์ คือเป็นนิตย์นิรันดร์

19 แล้วข้าพเจ้าก็อยากจะทราบถึงความจริงอันเกี่ยวกับสัตว์ตัวที่สี่นั้นซึ่งผิดแปลกกับสัตว์อื่นๆทั้งสิ้น ร้ายกาจเหลือเกิน มีฟันเหล็กและเล็บตีนทองสัมฤทธิ์ ซึ่งกินและหักเป็นชิ้นๆและกระทืบสิ่งที่เหลือนั้นเสีย

20 และเกี่ยวกับเขาสิบเขาซึ่งอยู่บนหัวของมัน และเขาอีกเขาหนึ่งซึ่งงอกขึ้นมาต่อหน้าเขารุ่นแรกสามเขาที่หลุดไป เขาซึ่งมีตาและมีปากซึ่งพูดสิ่งใหญ่โต และซึ่งดูเหมือนจะใหญ่โตกว่าเพื่อนเขาด้วยกัน

21 เมื่อข้าพเจ้ามองดู เขานี้ทำสงครามกับวิสุทธิชนและชนะ

22 จนถึงผู้เจริญด้วยวัยวุฒิเสด็จมาถึงและทรงให้มีการพิพากษาให้แก่วิสุทธิชนขององค์ผู้สูงสุดนั้น และจนสมัยเมื่อวิสุทธิชนรับราชอาณาจักรมาถึง

23 ท่านผู้นั้นกล่าวดังนี้ว่า `เรื่องสัตว์ตัวที่สี่จะมีราชอาณาจักรที่สี่บนพิภพซึ่งจะผิดกับราชอาณาจักรทั้งสิ้น และจะกินทั้งพิภพนี้เสียและเหยียบพิภพลง และหักพิภพนั้นให้แตกออกเป็นชิ้นๆ

24 ส่วนเรื่องเขาสิบเขานั้นจากราชอาณาจักรนี้จะมีกษัตริย์สิบพระองค์เกิดขึ้น และมีกษัตริย์อีกองค์หนึ่งเกิดขึ้นภายหลัง ผิดแปลกกว่ากษัตริย์ที่มีมาก่อน และจะโค่นกษัตริย์เสียสามองค์

25 ท่านจะพูดคำกล่าวร้ายองค์ผู้สูงสุด และจะให้วิสุทธิชนขององค์ผู้สูงสุดนั้นอิดหนาระอาใจ และจะคิดเปลี่ยนแปลงบรรดาวาระและพระราชบัญญัติ และเขาทั้งหลายจะถูกมอบไว้ในมือของท่าน ตลอดหนึ่งวาระ สองวาระ กับครึ่งวาระ

26 แต่ผู้พิพากษาก็จะขึ้นนั่งบัลลังก์และจะทรงนำเอาราชอาณาจักรของท่านไปเสีย เพื่อจะทรงเผาผลาญและทำลายเสียให้สิ้นสุด

27 และอาณาจักรกับราชอาณาจักรและความยิ่งใหญ่แห่งบรรดาอาณาจักรภายใต้สวรรค์ทั้งสิ้น จะต้องถูกมอบไว้แก่ชุมนุมแห่งวิสุทธิชนขององค์ผู้สูงสุดนั้น อาณาจักรของท่านจะเป็นอาณาจักรนิรันดร์ และราชอาณาจักรทั้งสิ้นจะปรนนิบัติและเชื่อฟังท่าน'

28 เรื่องราวก็สิ้นสุดลงเพียงนี้ ส่วนข้าพเจ้าคือดาเนียล ความคิดของข้าพเจ้าก็ทำให้ข้าพเจ้าตกใจมาก และสีหน้าของข้าพเจ้าก็เปลี่ยนไป แต่ข้าพเจ้าก็เก็บเรื่องราวนี้ไว้ในใจ"

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1326, 10455

Apocalypse Revealed 748

De Verbo (The Word) 5

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 178

Scriptural Confirmations 4, 37


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 49, 934, 1066, 1607, 1990, 2547, 2832, ...

Apocalypse Revealed 24, 36, 47, 49, 101, 166, 229, ...

Conjugial Love 26, 81, 193

Divine Providence 134

The Lord 4, 6, 10, 26, 42, 48, 52

Sacred Scripture 49, 86

Life 61

Heaven and Hell 171

True Christian Religion 1, 113, 157, 223, 251, 262, 288, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 36, 63, 67, 70, 175, 195, 199, ...

On the Athanasian Creed 41

Canons of the New Church 37

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3

De Verbo (The Word) 10, 15, 25

An Invitation to the New Church 10

Marriage 0, 1, 113

Jiný komentář

  Příběhy:  Komentář (pdf)


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 37:11

Numbers 12:6

Deuteronomy 28:49

1 Kings 22:19

Job 25:3

Psalms 2:6, 8, 50:3, 90:2, 93:2, 97:3, 103:19, 21, 145:13, 149:5

Isaiah 6:1, 9:6, 13:18, 17:12, 66:15

Jeremiah 4:7, 49:19, 51:42

Ezekiel 1:16, 26

Daniel 2:1, 38, 39, 40, 44, 4:16, 7:1, 15, 8:1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 21, 22, 27, 9:27, 11:36, 45, 12:7

Obadiah 1:17

Habakkuk 2:2

Zechariah 1

Matthew 16:28, 19:28, 24:30, 26:64, 28:18

Luke 1:33, 2:13, 12:32, 21:27

John 3:35, 5:27, 12:34

Acts of the Apostles 1:6

1 Corinthians 6:2, 15:27

Hebrews 12:22

Revelation 1:7, 13, 14, 4:2, 5:7, 7:1, 11:2, 7, 15, 18, 12:14, 13:1, 2, 5, 7, 15, 17:7, 12, 19:20, 20:4, 9, 12, 22:5

Word/Phrase Explanations

กล่าว
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ดู
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

สาม
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

ลุกขึ้น
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

คืน
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

ประทับ
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

ขาว
'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

เปิด
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

พูด
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

ความจริง
There's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek...

สูง
'Height' signifies what is inward, and also heaven.

เหล็ก
Brass and iron as in Isaiah 48:4 and Daniel 7:19 signify what is hard.

ใต้
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Coming with Clouds of Heaven
Project | Ages 7 - 17

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Revealed # 839

Apocalypse Revealed (Rogers translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

839. I looked out into the world of spirits and saw an army on fiery red and black horses. The riders looked like apes with their faces and chests facing backward toward the horses' haunches and tails, and the rear of their heads and their backs facing forward toward the horses' necks and heads; and the reins hung from the riders' necks. They kept crying, moreover, "Let us fight against riders on white horses!" But they kept pulling on the reins with both hands, so that they drew the horses back from battle. And this again and again.

Two angels then descended from heaven, and approaching me they said, "What do you see?"

So I told them that I was seeing the ludicrous display of the horsemen described, and I asked the angels what was going on and who the riders were.

(Odkazy: Matthew 6:9-10, 6:9-13)


[2] To that the angels replied, "They come from the place called in Revelation 16:16 Armageddon, where several thousand of them gathered to fight against people who belong to the Lord's New Church, which is called the New Jerusalem. They talked in that place about the church and religion, and yet they had nothing of the church among them, because they lacked any spiritual truth, neither did they have any element of religion, because they lacked any spiritual goodness. They spoke there with the mouth and lips about the church and religion, but only to gain mastery by means of them.

"They learned in their youth to affirm faith alone, a trinity in God, and a duality in Christ. But when they advanced to higher offices in the church, they retained what they had learned only for a time. Then, because they began to think no more about God and heaven, but about themselves and the world, thus not about eternal bliss and happiness, but about temporal status and wealth, they expelled the doctrines they had learned in their youth from their rational mind's interiors which communicate with heaven and so are in the light of heaven, and retained them only in their rational mind's exteriors which communicate with the world and so are only in the light of the world. And eventually they pushed them aside into the sensual level of their natural mind.

"As a consequence the church's doctrines with them have become ones of the mouth only, and no longer matters of thought in accord with reason, still less matters of their love's affection.

"Moreover, because they have made themselves such, they do not accept any of the church's genuine truths, nor any of religion's genuine goods. The interiors of their minds have become comparatively like jars filled with iron filings mixed with powdered sulfur, a mixture which becomes first hot if water is introduced into it, and then bursts into flame, breaking the jar. So it is with these people. When they hear something regarding living water, namely, the Word's genuine truth, and it enters their ears, they become exceedingly heated and inflamed, and reject it as something that will cause their heads to burst.

[3] "These are the people who looked to you like apes riding backward on fiery red and black horses with the reins around their necks, since people who do not like the church's truth and goodness from the Word also do not wish to look at a horse's foreparts, but at its hindparts. For a horse symbolizes an understanding of the Word - a fiery red horse an understanding of the Word extinguished as to goodness, and a black horse an understanding of the Word extinguished as to truth.

"They cried out for battle against riders on white horses because a white horse symbolizes an understanding of the Word as to its truth and goodness. They appeared to draw back their horses with their necks because they were afraid to fight, lest the Word's truth spread to many and so come to light.

"This is the explanation."

[4] The angels went on to say, "We come from a society in heaven called Michael, and have been commanded by the Lord to go down to the place called Armageddon, from which the company of horsemen you saw broke out.

"Armageddon to us in heaven symbolizes a state and disposition to fight on behalf of falsified truths, arising from a love of mastery and great status. And because we perceive in you a desire to know about the combat there, we will tell you something about it.

"After we descended from heaven, we went to the place called Armageddon and saw some several thousand people gathered there. However, we did not join their company, but there were two buildings on the place's southern side in which there were some boys with their teachers. We entered the buildings, and the boys and teachers received us kindly. We were delighted with their company. All were fair of face because of the life in their eyes and the zeal in their speech. The life in their eyes was due to their perception of truth, and the zeal in their speech to their affection for truth. Therefore they were also given caps from heaven, and they decorated the edges of them with gold braid interwoven with pearls. They were given garments, too, with varying patterns of white and blue.

"We asked them whether they had looked over at the place nearby called Armageddon. They said that they had seen it through a window up under the building's roof. They saw a gathering there, they said, but one of figures under various forms that appeared now and then as dignified men, and now and then as not human, but as statues and carved idols, surrounded by a crowd of people on bended knee. These people also appeared to us under various forms, sometimes as human, sometimes as leopards and sometimes as goats. As goats they appeared with their horns pointed downward, using them to dig up the ground.

"We interpreted these changes in appearance for them, saying what they represented and what they symbolized.

[5] "But in response to your question, when the people who were gathered there heard that we had gone into those buildings, they said to each other, 'What do they have to do with those boys? Let's send some of our company to throw them out.'

"So they sent some of them, and when they arrived they said to us, 'Why did you go into those buildings? Where are you from? By the authority invested in us we order you to go!'

"But we replied, 'You have no power or authority to tell us to go. In your own eyes, indeed, you are like Anakim, 1 and the people here like dwarfs, but still you have no power or right here, beyond that perhaps of the cunning arts emanating from the three lodging places you have here, arts which nevertheless will be of no avail. Report to your companions, therefore, that we have been sent here from heaven to find out whether you have among you any religion or not, and if not, you will be expelled from this place.

"'Put to your companions, then, this question, in which lies the most essential element of the church and so of religion: How do they understand these words in the Lord's Prayer, "Our Father, who are in heaven. Hallowed be Your name. Your kingdom come. Your will be done, as in heaven, so upon the earth."'

"On hearing this, the people first said, 'What do you mean?' But then that they would put the question.

"So they went away and put it to their companions. And their companions replied, 'What kind of question is this?'

"However, they understood the hidden purpose, that the angels wanted to know whether the words support the path of their faith to God the Father. So they said, 'The words clearly say that we are to pray to God the Father, and because Christ is our Savior, that we are to pray to God the Father for the sake of the Son.'

"And presently, with some irritation, they decided they would come to us and tell us this with their own mouths, saying as well that they would tweak our ears.

"So they came from that place, and entered a grove near the two buildings where the boys were with their teachers. There was a raised level area there, a kind of arena. And holding each other by the hand, they entered that arena, where we were waiting for them.

"There were mounds of turf there, forming hillocks. They seated themselves on them, for they said to each other, 'Let us not stand in their presence, but sit.'

"And then one of them, who had the ability to disguise himself as an angel of light, 2 and who was told by the rest to speak with us, said, 'You have put to us that we disclose our thinking regarding the first words in the Lord's Prayer, as to how we interpret them. I accordingly say to you that we interpret them to mean that we are to pray to God the Father, and because Christ is our Savior and we are saved by His merit, that we are to pray to God the Father with faith in Christ's merit.'

[6] "But then we said to them, 'We come from a society in heaven called Michael, and we have been sent to look and see whether those of you gathered in this place have any religion or not. This we could not discover except by asking you about God. For the idea of God enters into every aspect of religion and makes possible a conjunction, and through conjunction salvation. In heaven we recite the Prayer daily, as people do on earth, and we think then not of God the Father, because He is invisible, but of God in His Divine humanity, because in this He can be seen. Moreover, you call Him in that humanity Christ, but we call Him the Lord, and thus for us the Lord is our Father in heaven.

"'The Lord also taught us that He and the Father are one; 3 that the Father is in Him, and He in the Father; 4 that whoever sees Him, sees the Father; 5 and that no one comes to the Father except through Him. 6 Moreover, He also said that it is the will of the Father that people believe in the Son, 7 and that whoever does not believe in the Son does not see life, 8 indeed that the wrath of God abides on him. 9 It is apparent from this that one goes to the Father through the Son and in Him. And because this is the case, He also taught that He had been given all authority in heaven and on earth. 10

"'It says in the Prayer, "Hallowed be Your name," and "Your kingdom come." And we showed from the Word that the Lord's Divine humanity is the name of the Father, and that the Father's kingdom exists when people go directly to the Lord, and not at all when they go directly to God the Father. Therefore the Lord also told His disciples to preach the kingdom of God. 11 This, then, is the kingdom of God.

(Odkazy: Luke 11:2)


[7] "We further instructed them from the Word," the angels said, "that the Lord came into the world to glorify His humanity, in order that angels in heaven and people in the church might by united to God the Father through Him and in Him. For He taught that people who believe in Him are in Him and He in them, meaning that, as the church teaches, they are in the body of Christ.

"Finally we informed them that the Lord is at this day establishing a new church, one meant by the New Jerusalem in the book of Revelation, that the worship in it will be worship of the Lord alone, as is the case in heaven, and that everything contained in the Lord's Prayer from beginning to end will be thus fulfilled.

"Everything we have just said we confirmed from the Word in the Gospels and from the Word in the Prophets, so extensively that they tired of listening.

[8] "First, we confirmed that 'our Father in heaven' is the Lord Jesus Christ from the following passages:

...unto us a Child is born, unto us a Son is given... And His name will be called Wonderful, Counselor, ...God, Eternal Father, Prince of Peace. (Isaiah 9:6)

...You (Jehovah) are our Father...; our Redeemer from everlasting is Your name. (Isaiah 63:16)

(Jesus said,) "He who sees Me sees Him who sent Me." (John 12:45)

If you had known Me, you would have known My Father also; and from now on you know Him and have seen Him. (John 14:7)

Philip said..., "Lord, show us the Father...." Jesus said to him, ."..He who has seen Me has seen the Father; how then can you say, 'Show us the Father'..." (John 14:8-9)

I and the Father are one. (John 10:30)

All things that the Father has are Mine. (John 16:15, cf. 17:10)

...the Father is in Me, and I in (the Father). (John 10:38, cf. 14:10-11, 14:20)

"And that no one has seen the Father but the Son alone, who is in the bosom of the Father (John 1:18, cf. 5:37; 6:46).

"Consequently the Lord also says that no one comes to the Father except through Him (John 14:6), and that one comes to the Father through Him, from Him, and in Him (John 6:56; 14:20; 15:4-6; 17:19, 23)."

(But for more on the unity of God - Father, Son, and Holy Spirit - see the account in no. Arcana Coelestia 962.)

(Odkazy: Apocalypse Revealed 962; John 6:57)


[9] "Second, that 'hallowed be Your name' means to go to the Lord and worship Him - this we confirmed from the following:

Who does not... glorify Your name? For You alone are holy. (Revelation 15:4)

"This in reference to the Lord.

(Jesus said,) "Father, glorify Your name." And a voice came from heaven, "I have both glorified it and will glorify it." (John 12:28)

"The Father's name that was glorified is His Divine humanity.

(Jesus said,) "I come in My Father's name...." (John 5:43)

(Jesus said,) "Whoever receives this child in My name receives Me; and whoever receives Me receives Him who sent Me." (Luke 9:48)

These are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. (John 20:31)

As many as received Him, to them He gave the power to be children of God, to those who believe in His name. (John 1:12)

Whatever you ask in My name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. (John 14:13-14)

...he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. (John 3:15-16, 18)

...where two or three are gathered together in My name, I am there in the midst of them. (Matthew 18:19-20)

"Jesus also told His disciples to preach in His name (Luke 24:47). And so on elsewhere, in places that mention the Lord's name, meaning Himself in respect to His humanity, as in Matthew 7:22; 10:22; 18:5; 19:29; 24:9; Mark 11:10; 13:13; 16:17; Luke 10:17; 19:38; 21:12, 17; John 2:23.

"It is apparent from this that the Father is hallowed in the Son, and by angels and people through the Son, and that this is the meaning of 'hallowed by Your name,' as is further evident in John 17:19, 21-23, 26.

(Odkazy: Matthew 24:9-10)


[10] "Third, that 'Your kingdom come' means let the Lord reign - this we confirmed by the following:

The law and the prophets were until John. Since that time the kingdom of God is preached... (Luke 16:16)

Jesus..., preaching the gospel of the kingdom of God, (said,) "The time is fulfilled; the kingdom of God is at hand...." (Mark 1:14-15, cf. Matthew 3:2)

"Jesus Himself preached the gospel of the kingdom, and said that the kingdom of God was at hand (Matthew 4:17, 23; 9:35). He commanded the disciples to preach the gospel of the kingdom of God (Mark 16:15, Luke 8:1; 9:60). He spoke similarly to the seventy He sent out (Luke 10:9, 11). And so on elsewhere, as in Matthew 11:5; 16:27-28.

"The kingdom of God whose gospel they were to proclaim was the Lord's kingdom, and thus the Father's kingdom. The reality of this is apparent from the following:

The Father... has given all things into (the Son's) hand. (John 3:35)

(The Father gave the Son) authority over all flesh... (John 17:2)

All things have been delivered to Me by My Father. (Matthew 11:27)

All authority has been given to Me in heaven and on earth. (Matthew 28:18)

And further from the following:

...Jehovah of hosts is His name; and your Redeemer is the Holy One of Israel; the God of the whole earth He is called. (Isaiah 54:5)

I watched..., and behold, One like the Son of Man..., and to Him was given dominion and glory and a kingdom, and all peoples (and) nations... will worship Him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and His kingdom one that shall not perish. (Daniel 7:13-14)

(When) the seventh angel sounded..., there were loud voices in heaven, saying, "The kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever!" (Revelation 11:15, cf. 12:10)

(This kingdom of the Lord is the subject of the book of Revelation from beginning to end, and all those who will belong to the Lord's New Church, namely, the New Jerusalem, will come into it.)

(Odkazy: Luke 1:19, 2:10-11, 4:43, 7:22, Luke 17:20-21, 21:30-31, 22:18; Mark 8:35, 9:1, 9:47, 10:29-30)


[11] "Fourth, 'Your will be done, as in heaven, so upon the earth' - this we confirmed by the following:

(Jesus said,) "This is the will of My Father..., that everyone who sees the Son and believes in Him may have eternal life. (John 6:40)

...God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. (John 3:15-16)

He who believes in the Son has eternal life; but he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. (John 3:36)

"And so on elsewhere. To believe in the Son is to turn to Him and have confidence that He saves, because He is the Savior of the world.

"Furthermore, it is known in the church that the Lord Jesus Christ reigns in heaven. He Himself also says that His kingdom exists there. Accordingly, when the Lord reigns likewise in the church, then the will of His Father is done, as in heaven, so upon the earth.

[12] "To this we will finally add the following," the angels said. "It is said throughout the whole Christian world that people who belong to the church constitute the body of Christ and are in His body. How then can a person in the church go to God the Father except through Him in whose body he is. Otherwise he must have to leave the body and go.

[13] "When the people from Armageddon heard these and many other things from the Word, they tried now and then to interrupt us and to cite the kinds of things the Lord addressed to His Father in a state of exinanition. 12 But their tongues then stuck to roofs of their mouths, since they were not permitted to contradict the Word.

"Eventually, however, the reins on their tongues were loosened and they cried out, 'You have spoken against the doctrine of our church, namely that we should turn to God the Father directly and believe in Him. Thus you have made yourselves guilty of violating our faith. Leave this place, therefore, and if you don't, we will throw you out.'

"Then, their passions fired up, they proceeded from threats to the attempt. But by a power then given us we struck them blind, so that not seeing us, they broke out into a level stretch of land, which was a desert. And of those that the boys saw from the window, some became as statues and idols, before whom the rest knelt, and they are the ones who appeared to you as apes on horses."

-----
Footnotes:

1. A legendary race of giants mentioned in the Old Testament. Goliath may have been one of their descendants.

2. Cf. 2 Corinthians 11:14.

3John 10:30; 17:11, 21.

4John 10:38; 14:20; 17:21.

5John 14:9.

6John 14:6.

7John 3:16, 18.

8John 3:16, 18; 6:40.

9John 3:36.

10Matthew 28:18.

11Luke 9:2, 60.

12. A term employed in 17th, 18th, and 19th century theology to mean the action or process of emptying out the self, used especially of the Christ, with reference to Philippians 2:7, 8

-----

(Odkazy: John 3:35-36, John 14:6-7; Luke 11:2; Matthew 6:9-13)

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Apocalypse Revealed 956


   Parallel Passages:

True Christian Religion 113


Thanks to the General Church of the New Jerusalem for the permission to use this translation.


Přeložit: